Studiu de Caz Privind Cheltuielile Publice în România

Disertație
8.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Finanțe
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 49 în total
Cuvinte : 13004
Mărime: 239.43KB (arhivat)
Cost: 10 puncte

Cuprins

Introducere 1

CAPITOLUL 1 : CHELTUIELILE PUBLICE 3

1.1.Caracterizarea generala a cheltuielilor publice 3

1.2 Clasificarea cheltuielilor publice 5

1.3. Nivelul,structura si dinamica cheltuielilor publice 17

1.3.1. Nivelul cheltuielilor publice 20

1.3.2 Structura cheltuielilor publice 21

1.3.3 Dinamica cheltuielilor publice 23

I. 4. Factorii care influenteaza cresterea cheltuielilor publice 25

1.5 Analiza teoretica a cresterii cheltuielilor publice 26

CAPITOLUL 2: ANALIZA EVOLUTIEI CHELTUIELILOR PUBLICE 28

2.1.Evolutia cheltuielilor publice pt actiuni social-culturale 28

2.2.1. Structura economica a cheltuielilor social-culturale 29

2.3. Ponderea cheltuielilor publice pentru actiuni social-culturale atat in structura cat si in total cheltuieli publice 37

2.3.1.. Cheltuielile publice pentru cultură, recreere şi religie 39

2.3.2.. Cheltuielile publice pentru sănătate 40

2.3.3. Cheltuieli publice pentru asigurări si asistenţă socială 44

2.3.4.. Cheltuielile pentru ajutorul de şomaj 46

2.3.5. Cheltuielile pentru asistenţă socială 47

CONCLUZII 49

BIBLIOGRAFIE 52

Extras din document

Introducere

Prin cheltuielile publice statul acordă necesităţile publice de bunuri şi servicii considerate prioritare în fiecare perioadă.

Componenta funcţiei de repartiţie a finanţelor publice, cheltuielile publice, reprezintă etapa următoare constituind: fondurile publice şi se referă la distribuirea acestor resurse băneşti către diferite obiective sociale sau economice( reglementate de către programe guvernamentale).

Tendinţa generală a cheltuielilor publice este aceea de creştere de la un an la altul.

Analizate în dinamică, cheltuielile publice ale ţărilor cu economie de piaţă, manifestă o tendinţă de creştere acelerată atât ca expresie relativă, cât şi în mărime absolută.

Satisfacerea nevoilor cu caracter social reprezintă o componentă importantă a politicii sociale a statelor şi presupune folosirea pe scară largă a resurselor financiare în scopul îmbunătăţirii condiţiilor de viaţă ale populaţiei.

Cheltuielile pentru acţiuni social-culturale prezinta o importanţa deosebită, in primul rând, din punct de vedere economic, iar in al doilea rând, prezinta un rol important rol educativ, deoarece acţioneaza asupra factorului uman, îi dezvolta capacitatea intelectuală, de apreciere a adevaratei valori, considerându-se că indivizii instruiti sunt mai putin predispuşi la comiterea de acte antisociale.

Cheltuielile publice destinate acţiunilor de natură socio-culturală cuprind: învăţământ, sănătate, cultură şi sport, cultură, religie şi acţiuni cu activitate sportivă si de tineret, asistenţa socială, alocaţii, pensii, ajutoare şi indemnizaţii, asigurări sociale de stat, ajutor de şomaj. Din punct de vedere al rolului cheltuielilor publice în reproducţia socială pot fi: cheltuieli publice negative (reale) şi cheltuieli publice pozitive (economice).

Acţiunile finanţate de stat in domeniul social-cultural cuprind, pe de o parte, investiţiile privind asigurarea bayei materiale a instituţiilor social-cultuale, iar pe de alta parte, cheltuielile pentru asigurarea functionării curente a investiţiilor respective, in structura carora sunt cuprinse cheltuielile materiale, salariile si indemnizaţiile, cheltuielile administrativ-gospodăreşti etc.

Volumul şi ponderea cheltuielilor privind finanţarea diferitelor acţiuni social-culturale din bugetul de stat diferă de la o perioadă la alta.

CAPITOLUL 1 : CHELTUIELILE PUBLICE

1.1.Caracterizarea generala a cheltuielilor publice

Noţinea de cheltuială publică este utilizată cu mai multe semnificaţii, având deci, mai multe sensuri.

Conform Legii 500 privind finanţele publice, Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 597 din 13 august 2002, cheltuieli bugetare - sumele aprobate in bugetele prevazute la art. 1 alin. (2), in limitele si potrivit destinatiilor stabilite prin bugetele respective.

În abordarea şi interpretarea cheltuielilor publice, se remarcă două tendinţe ce se încadrează în viziunea clasică, respectiv în cea modernă a finanţelor.

În accepţiunea clasică, cheltuiala publică era definită şi interpretată ca o consumaţie de resurse şi de produs naţional, identificând cheltuielile publice ca un consum definitive de produs intern brut.

Această interpretare se bazează pe rolul atribuit statului de consummator de resurse naţionale faţă de produs naţional, chiar faţă de societate.

În viziunea modernă, cheltuiala publică este definită prin prisma transferului de valori, considerându-se a fi un process de redistribuire şi orientare a resurselor spre asigurarea de utilităţi sociale, spre dezvoltare economică şi socială etc.

Noţiunea de cheltuială publică semnifică plăţile legate de funcţionarea instituţiilor, a întreprinderilor publice, vizând, de regulă, satisfacerea necesităţilor unei colectivităţi mare de oameni.

Sistemul cheltuielilor publice cuprinde totalitatea cheltuielilor ce se efectuează de la bugetul statului, din fondurile proprii ale agenţilor economici cu capital de stat, institţiilor publice, etc. pentru acţiunile social-culturale, dezvoltarea economico-socială, organele statului, apărarea naţională, ordinea publică, înfăptuirea suveranităţii şi independenţei naţionale, private în unitatea şi interdependenţa lor

Cheltuielile publice reprezintă modalităţile de repartizare şi utilizare a fondurilor băneşti a prelevărilor (preluărilor) din veniturile societăţii în vederea satisfacerii nevoilor generale, ale societăţii. Cheltuielile bugetare sunt repartizate pentru satisfacerea nevoilor militare, întreţinerea aparatului de stat, plata datoriei publice, acordarea de subvenţii, dezvoltarea sectorului economic de stat, acoperirea nevoilor social-culturale precum şi a celor de cercetare dezvoltare (enumerarea cheltuielilor nu s-a făcut în ordinea strictă prevăzută de Legea: bugetului anual).

Prin cheltuieli publice, statul acoperă necesităţile publice de bunuri şi servicii considerate prioritare în fiecare perioadă.

Cheltuielile publice se materializează în plăţi efectuate de stat din resursele mobilizate pe diferite căi, pentru achiziţii de bunuri sau prestări de servicii necesare pentru îndeplinirea diferitelor obiective ale politicii statului: servicii publice generale, acţiuni social-culturale, întreţinerea armatei şi a întregii activităţi desfăşurate în domeniul militar, acţiuni economice, etc.

Preview document

Studiu de Caz Privind Cheltuielile Publice în România - Pagina 1
Studiu de Caz Privind Cheltuielile Publice în România - Pagina 2
Studiu de Caz Privind Cheltuielile Publice în România - Pagina 3
Studiu de Caz Privind Cheltuielile Publice în România - Pagina 4
Studiu de Caz Privind Cheltuielile Publice în România - Pagina 5
Studiu de Caz Privind Cheltuielile Publice în România - Pagina 6
Studiu de Caz Privind Cheltuielile Publice în România - Pagina 7
Studiu de Caz Privind Cheltuielile Publice în România - Pagina 8
Studiu de Caz Privind Cheltuielile Publice în România - Pagina 9
Studiu de Caz Privind Cheltuielile Publice în România - Pagina 10
Studiu de Caz Privind Cheltuielile Publice în România - Pagina 11
Studiu de Caz Privind Cheltuielile Publice în România - Pagina 12
Studiu de Caz Privind Cheltuielile Publice în România - Pagina 13
Studiu de Caz Privind Cheltuielile Publice în România - Pagina 14
Studiu de Caz Privind Cheltuielile Publice în România - Pagina 15
Studiu de Caz Privind Cheltuielile Publice în România - Pagina 16
Studiu de Caz Privind Cheltuielile Publice în România - Pagina 17
Studiu de Caz Privind Cheltuielile Publice în România - Pagina 18
Studiu de Caz Privind Cheltuielile Publice în România - Pagina 19
Studiu de Caz Privind Cheltuielile Publice în România - Pagina 20
Studiu de Caz Privind Cheltuielile Publice în România - Pagina 21
Studiu de Caz Privind Cheltuielile Publice în România - Pagina 22
Studiu de Caz Privind Cheltuielile Publice în România - Pagina 23
Studiu de Caz Privind Cheltuielile Publice în România - Pagina 24
Studiu de Caz Privind Cheltuielile Publice în România - Pagina 25
Studiu de Caz Privind Cheltuielile Publice în România - Pagina 26
Studiu de Caz Privind Cheltuielile Publice în România - Pagina 27
Studiu de Caz Privind Cheltuielile Publice în România - Pagina 28
Studiu de Caz Privind Cheltuielile Publice în România - Pagina 29
Studiu de Caz Privind Cheltuielile Publice în România - Pagina 30
Studiu de Caz Privind Cheltuielile Publice în România - Pagina 31
Studiu de Caz Privind Cheltuielile Publice în România - Pagina 32
Studiu de Caz Privind Cheltuielile Publice în România - Pagina 33
Studiu de Caz Privind Cheltuielile Publice în România - Pagina 34
Studiu de Caz Privind Cheltuielile Publice în România - Pagina 35
Studiu de Caz Privind Cheltuielile Publice în România - Pagina 36
Studiu de Caz Privind Cheltuielile Publice în România - Pagina 37
Studiu de Caz Privind Cheltuielile Publice în România - Pagina 38
Studiu de Caz Privind Cheltuielile Publice în România - Pagina 39
Studiu de Caz Privind Cheltuielile Publice în România - Pagina 40
Studiu de Caz Privind Cheltuielile Publice în România - Pagina 41
Studiu de Caz Privind Cheltuielile Publice în România - Pagina 42
Studiu de Caz Privind Cheltuielile Publice în România - Pagina 43
Studiu de Caz Privind Cheltuielile Publice în România - Pagina 44
Studiu de Caz Privind Cheltuielile Publice în România - Pagina 45
Studiu de Caz Privind Cheltuielile Publice în România - Pagina 46
Studiu de Caz Privind Cheltuielile Publice în România - Pagina 47
Studiu de Caz Privind Cheltuielile Publice în România - Pagina 48
Studiu de Caz Privind Cheltuielile Publice în România - Pagina 49

Conținut arhivă zip

  • Studiu de Caz Privind Cheltuielile Publice in Romania.docx

Alții au mai descărcat și

Analiza Cheltuielilor Publice în România

1. Cheltuielile publice – concept si trasaturi Conceptul de cheltuieli publice este indisolubil legat de conceptul de sector public, care poate fi...

Dubla Impunere Internationala

Ca urmare a dezvoltarii si perfectionarii mijloacelor de productie si a tehnologiilor, adancirea diviziunii sociale a muncii, largirii pietei,...

Cheltuielile Publice cu Sănătatea

INTRODUCERE Materialul de faţă analizează serviciile de sănătate din România, subliniind semnificaţia pe care calitatea, echitatea şi...

Evolutia Cheltuielilor Publice in Romania

Cheltuielile publice concretizeaza cea de-a doua faza a functiei de repartitie a finantelor publice si anume aceea a repartizarii resurselor...

Evaziunea Fiscala cu Studiu de Caz

-notiuni introductive- Definita ca fiind o minimalizarea a obligatiilor fiscale in mod legal si prin mijloace de dezvaluire deplina fata de...

Studiu de caz comparativ privind nivelul, structura și dinamica cheltuielilor publice (bugetare) în România și Polonia

Capitolul 1. Cadrul conceptual și metodologic 1.1. Conceptul de cheltuială publică si structura cheltuielilor publice conform clasificației...

Cheltuielile Publice

Capitolul 1: Sistemul cheltuielilor publice 1.1. Conţinutul cheltuielilor publice Cheltuielile publice exprimă relaţii economico-sociale în formă...

Studiu privind structura și evoluția cheltuielilor publice

Capitolul 1. Sistemul cheltuielilor publice Cheltuielile publice reprezinta relatii de repartizare a fondurilor financiare catre institutii...

Te-ar putea interesa și

Studiu de caz comparativ privind nivelul, structura și dinamica cheltuielilor publice dintre România și Croația

CAPITOLUL 1 Cadrul conceptual și metodologic 1.1 Conceptul de cheltuială publică și structura cheltuielilor publice conform clasificației bugetare...

Studiu de caz comparativ privind nivelul, structura și dinamica cheltuielilor publice în România și Suedia

Capitolul 1. Cadrul conceptual și methodologic Conceptul de cheltuială publică și structura cheltuielilor publice conform clasificației bugetare...

Studiu de caz comparativ privind dimensiunea și structura cheltuielilor publice în România și Portugalia

1.Cadrul conceptual și metodologic 1.1.Notiunea de cheltuiala publica Notiunea de cheltuiala publica s-a conturat pe fundalul aparitiei si...

Studiu de caz comparativ privind dimensiunea și structura cheltuielilor publice în România și Bulgaria în perioada 2000-2004

CAPITOLUL I- CADRUL CONCEPTUAL AL ANALIZEI CHELTUIELILOR PUBLICE 1.1. Notiunea de cheltuieli publice Notiunea de cheltuiala publica s-a conturat...

Studiu de caz comparativ privind nivelul, structura și dinamica cheltuielilor publice în România și Portugalia

1.1. Conceptul de cheltuială publică Cheltuielile publice exprimă relații economico-sociale în formă bănească, ce se manifestă între stat, pe de o...

Studiu de caz comparativ privind nivelul, structura și dinamica cheltuielilor publice în România și Suedia

1. Cadrul conceptual și metodologic 1.1. Prezentarea succintă a conceptului de cheltuială publică și a structurii cheltuielilor publice conform...

Studiu de caz comparativ privind nivelul structura și dinamica cheltuielilor publice în România și Spania

1.1 Conceptul de cheltuieli publice și strucutura Cheltuielile publice pot fi reprezentate ca fiind acțiunile care stabilesc obligații ce vor avea...

Studiu de caz comparativ privind nivelul, structura și dinamica cheltuielilor publice în România și Spania

Capitolul I Cadrul conceptual și metodoloigc 1.1 Conceptul de cheltuială publică și structură Concepția de cheltuială publică s-a conturat pe...

Ai nevoie de altceva?