Toate disertatiile din domeniul Geografie

 • Turismul durabil in cheile slow, soft si responsabilitate

  INTRODUCERE Ca fenomen specific lumii moderne, turismul reprezintă una dintre cele mai dinamice ramuri ale economiei, având rolul de promotor al dezvoltării durabile.Complexitatea acestui fenomen generează o serie de efecte, în general positive, asupra economiei și societății, dar și negative, mai ales asupra mediului înconjurător, impunându-se, astfel aplicarea unor măsuri de protejare a mediului natural, dar și de satisfacerea nevoilor turiștilor. Pe parcursul lucrării se găsesc...

 • Riscurile de inundatie in bazinul hidrografic al raului Tur

  INTRODUCERE Ipoteza acestei lucrări este de a identifica care sunt riscurile hidrologice ce se regăsesc în arealul bazinului hidrografic al râului Tur. Așadar lucrarea de față, deși pot avea uneori valențe subiective, însă studiul își propune o analiză cât mai obiectivă fixând următoarele obiective: 1. încadrarea conceptuală și metodologică privind riscurile de inundație cu referire la conceptele de inundație și viitură; 2. identificarea și analiza spațiilor în ceea ce privește riscurile...

 • Modificari in structura zonelor functionale Campulung Muscel

  Introducere Am ales ca și zonă de studiu Municipiul Câmpulung Muscel nu numai pentru că sunt legată emoțional de acesta, dar și pentru că este un oraș cu o istorie impresionantă, fiind atestat documentar în jurul anului 1300. Câmpulung Muscel este al doilea centru urban în cadrul județului Argeș după Pitești, reședința de județ , și reprezintă singurul centru urban pe o suprafață mare în nordul acestuia. A apărut ca centru de schimb și este cunoscut prin poziția sa de legătură între zona...

 • Analiza calitativa a apei potabile din satul Slobozia, comuna Boghicea, judetul Neamt

  Rezumat Acestă lucrare prezintă monitorizarea .i analiza calită.ii apei freatice din satul Slobozia, jude.ul Neam., evaluând 11 parametrii fizico-chimici (pH, O2 dizolvat, conductivitate electrică, NH4, NO3, PO4, duritate totală, duritate secundară, duritate calcică .i duritate magneziană) din 50 pu.uri utilizate ca .i sursă de apă potabilă. Probele au fost prelevate în decursul unui an pentru fiecare anotimp în parte. Au fost evaluate poluarea, starea calită.ii, indici de calitate .i...

 • From brownfield to greenfield

  From brownfield to greenfield - Major ecological imbalances in Baia Mare. Săsar mine reclamation and reconversion- Abstract - This study employs a multi-level approach by assessing environment degradation caused by the long-lasting activities of mining industry in the city of Baia Mare, with a close focus on investigating the reconversion methods of underutilized contaminated properties into green spaces. I find that the presence of brownfields continues to be a concern despite state...

 • Dezvoltarea turismului in Romania prin intermediul festivalurilor de cultura si traditie

  CUVÂNT ÎNAINTE În demersul oricărei analize, se urmărește studiul sistematic al fiecărui element în parte, ce presupune o examinare în detaliu a unei probleme, iar ultima analiză fiind esențialul care reprezintă defapt concluziile cu referire la ce s-a cercetat. Astfel în studiul de față se urmărește o analiză a dezvoltării turismului din România cu ajutorul festivalurilor de cultură și tradiție. Tema de față are ca fundament cercetarea festivalurilor (unde acestea pot să fie clasificate pe...

 • Podisul Dobrogei de Sud

  Introducere În elaborarea lucrării s-a luat în considerare exploatarea fondului de informații meteorologice al Centrului Meteorologic Regional Dobrogea (C.M.R.D.), Institutul Național de Meteorologie și Hidrologie din București si Administrația Națională de Meteorologie (A.N.M.), dar am utilizat și informații oferite de o serie de lucrări de specialitate din diverse domenii. De asemenea lucrarea își propune să ofere și o imagine sugestivă în mod special prin intermediul reprezentării grafice...

 • Structuri urbane verzi in municipiul Onesti

  Obiectivele lucrării şi motivaţia temei Ipoteza lucrării de faţă este identificarea unor potenţiale structuri urbane verzi în municipiul Oneşti. În acest sens, deşi unele studii cu privire la spaţiile verzi pot avea uneori valenţe subiective, studiul îşi propune o analiză cât mai obiectivă fixând următoarele priorităţi: - încadrarea conceptuală şi metodologică privind spaţiile verzi şi conceptul de structură urbană verde; - identificarea şi clasificarea spaţiilor verzi folosind trei...

 • Muntii Trascau - potential turistic

  Introducere Fara sa atinga inaltimea intalnita in alte grupe ale Carpatilor Romaniei, Muntii Trascaului reprezinta, totusi, o unitate extrem de diversificata ca peisaj, cu un remarcabil potential turistic, doar in parte valorificat pana in prezent. in ciuda faptului ca au inaltimi sub l 400 m, ci apar destul de impunatori, mai ales cand sunt priviti din Culoarul Muresului, de unde-si dezvaluie un profil crenelat, cu acel aer de atragatoare salbaticie. Muntii Trascaului reprezinta o unitate...

 • Agrement de tip outdoor in zona Cetatii Ciceului

  Abstract Sports tourism is a concept emerged in the twentieth century and has been acknowledged by professionals, researchers and sociologists tourism barely in late 1980. It is a type of tourism that brings together two distinct social areas: tourism as a way to pass the time leisure and sport as physical activity, more or less organized. Sports tourism is a concept that combines two worlds and social terms are not mutually exclusive, but complement: tourism body and physical activity....

 • Zonele Functionale ale Municipiului Ramnicu Valcea

  Prefață Lucrarea intitulată “Conturarea și evoluția zonelor funcționale ale orașului Râmnicu Vâlcea” se constituie prin structura și unitățile componente, într-un model de analiză, sinteză, comparare și tipologizare a principalelor zone funcționale ale orașului Râmnicu Vâlcea. Pentru realizarea lucrării am făcut uz de variate date statistice, informatii extrase dintr-un fond bibliografic preluat selectiv și obiectiv, realizând totodată și cercetări de teren pentru întocmirea hărților...

 • Cosereni

  Introducere Lucrarea pe care o prezentăm ca teză de dizertație cuprinte rezultatele cercetărilor noastre de teren și a documentației noastre multiple din literatura de specialitate. Pentru realizarea ei de un real folos ne-au fost studiile și cercetările întreprinse de I.P.Voitești, E.Liteanu și T.Bamdrabur, C.Ghenea, D.Paraschi, Gr.Posea, N.Popp,P.Coteț, V.Mihăilescu, I.Serbănescu si T.Gogoașă. Arealul studiat de referă la teritoriul comunei Coșereni, situat pe deapta văii Ialomița la...

 • Influenta Cutremurelor din Judetul Vrancea asupra Vulnerabilitatii Terenului la Alunecarile de Teren

  Prezenta lucrare este structurată pe trei capitole și tratează cauzele ṣi efectele alunecãrilor de teren produse de cutremurul din 1977 în Judeţul Vrancea. Primul capitol prezintă informții generale despre cutremure precum cauzele de producere, tipuri de unde seismice care iau naștere în momentul producerii unui seism, modul în care se pot deforma plăcile tectonice ale Terrei, și principalele caracteristici ale acestora, parametrii de bază ai unui cutremur și scări de evaluare a intensității...

 • Miscarea Naturala a Populatiei Romaniei dupa Anul 1990

  Introducere Prezenta lucrare îşi propune să analizeze evoluţia fenomenelor demografice ce definesc mişcarea naturală şi implicaţii acestora asupra evoluţiei populaţiei, atât sub aspect teoretic dar şi practic, prin intermediul unei analize a acestuia la nivel naţional încercând să prezinte efectele asupra societăţii, implicaţiile scăderii acesteia. Am ales această tema deoarece, evoluţia acestor fenomene demografice este diferită la nivel mondial, înregistrând paradoxal, creşteri în ţările...

 • Satul de Vacanta ca si Forma de Amenajare Turistica in Delta Dunarii

  PREFAŢĂ Motivul pentru care am ales această temă, pentru lucrarea de disertație, este în principal fascinaţia pe care am acumulat-o datorită unor numeroase documentare pe care le-am urmărit despre frumoasa şi minunata Deltă a Dunării. Farmecul acesteia m-a încântat nespus de mult şi m-a lăsat plăcut impresionată de tot ceea ce are în dotare. Un alt motiv bine întemeiat pentru care am ales Delta Dunării este şi dorinţa mea arzătoare de a vizita şi colinda acest mirific loc. Sub aspect...

Pagina 1 din 2