Evoluția spațială și demografică a UAT Miroslava

Disertație
9/10 (1 vot)
Domeniu: Geografie
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 49 în total
Cuvinte : 5558
Mărime: 17.26MB (arhivat)
Publicat de: Alexandra R.
Cost: 9 puncte
Facultatea de Geografie si Geologie
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iasi
Specializare: Geomatică

Cuprins

 1. Introducere 3
 2. Capitolul I. Așezare geografică și cadrul natural 4
 3. I.1. Așezare geografică 4
 4. I.2. Condiții geologice 5
 5. I.2. Elemente morfologice 6
 6. I.3. Condiții climatice 10
 7. I.4. Componenta hidrografică 12
 8. I.5. Componenta pedologică 14
 9. I.6. Utilizarea terenului 16
 10. Capitolul II.Metodologie 18
 11. Capitolul III.Evoluția demografică a U.A.T Miroslava 22
 12. III.1. Dinamica numărului populației 22
 13. III.2. Structura pe sexe 22
 14. III.3. Structura după vârstă 23
 15. Capitolul IV.Evoluția spațială a U.A.T Miroslava 24
 16. Capitolul V. Accesibilitatea pietonală la facilități 28
 17. V.1. Accesibilitatea pietonală la unități de învățământ 29
 18. V.2. Accesibilitatea pietonală la unități farmaceutice 33
 19. V.4. Accesibilitatea pietonală la unități comerciale 35
 20. V.5. Accesibilitatea pietonală la lăcașe de cult 37
 21. Concluzii 39
 22. Anexe 40
 23. Bibliografie 46
 24. Lista de grafice 47
 25. Lista de figuri 48

Extras din disertație

Introducere

Obiectivele lucrării de față sunt analizarea evoluție spațiale cu precădere asupra modificării structurii funciare în perioada 2005 - 2020 și evoluția demografică a U.A.T. Miroslava.

În contextul unei dezvoltări rapide în domenii precum știința, tehnica și tehnologia este importantă analizarea expansiunii unei unități administrative teritoriale cât și organizarea acestuia pentru o bună practică a sistematizării și modernizării unei regiuni.

Scopul final al acestei lucrări este crearea unei imagini reale asupra folosirii teritoriilor din cadrul U.A.T.-ului mai sus menționat și de a evidenția necesitatea gândirii a unei strategii de amplasare a anumitor facilități de bază pentru a deservi o pondere cât mai mare din populația rezidentă.

Procesul de periurbanizare în scop rezidențial este în plină evoluție, lucrarea de față având ca scop și ilustrarea acestui lucru. Spațiile agricole periurbane par să cunoască în perioada studiată o nouă dinamică determinată de dorința de a accede la o proprietate într-un teritoriu în care prețurile terenurilor au fost abordabile financiar, chiar și de către categoriile de populație și cu venituri medii.

Lucrarea este structurată în 4 capitole.

Introducerea cuprinde o privire de ansamblu asupra obiectivelor și metodelor cu care se operează.

Capitolul I face o prezentare generală a cadrului natural cuprins de limitele administrative teritoriale ale unității cuprinzând de la așezarea geografică în cadrul României, condițiile geologice, condiții climatice specifice până la compomenta pedologice și utilizarea terenului conform unei baze de date cu acoperire europeană.

Capitolul ÎI tratează metodologia aplicată în lucrarea de față, începând cu căutarea materialelor bibliografice, obținerea datelor necesare realizării materialelor cartografice și a graficelor și ultima etapă care a reprezentat realizarea efectică a produselor cartografice și a graficelor.

Capitolul III aduce în atenție evoluția demografică.

Capitolul IV tratează accesibilitatea populație la facilitățile de baza precum: grădinițe, școli, farmacii, magazine alimentare și biserici. De asemenea în ultimul capitol este tratată și evoluția spațială a așezărilor în intervalul 2005 - 2020.

Capitolul I. Așezare geografică și cadrul natural

I.1. Așezare geografică

Unitatea adminsitrativă Miroslava este situată pe teritoriul administrativ al județului Iași. Unitatea administrativă Miroslava se găsește în partea estică a județului Iași (Figura 1), fiind mărginită de:

- Municipiul Iași, U.A.T Valea Lupului și U.A.T Ciurea în partea estică,

- U.A.T Rediu în partea nordică,

- U.A.T Lețcani, U.A.T Horlești și U.A.T Voinești în partea vestică,

- U.A.T Mogoșesti în partea sudică.

Figura 1 Localizarea UAT Miroslava

Valorile altitudinale ale unității administrative variază între 40 și 183 m (Figura 2).

U.A.T. Miroslava este situată la intersecția coordonatelor 27o30’00’’ longitudine estică și 47o06’00’’ latitudine nordică.

Bibliografie

1. Apostol L., (1987) - Considerații asupra raportului între cantitățile semestriale de precipitații în România, Lucrările Seminarului Geografic „Dimitrie Cantemir”, nr.7, 1986, Iași.

2. Bâgu Gh., Mocanu Al., (1984) - Geologia Moldovei, Edit. tehnică, București.

3. Grigoraș C., Vlăduț A., (2006) - Solurile României, Editura Universitara, Craiova.

4. Secu C., Rusu C., (2007) - Geografia solurilor cu elemente de pedologie, Editura Universității Al.I. Cuza, Iași.

5. *** (1983) - Geografia României, vol. I, Editura Academiei R.S.R., București.

6. *** (1992) - Geografia României, vol. IV, Editura Academiei Române, București.

7. INSTITUTUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ-DIRECȚIA JUDEȚEANĂ DE STATISTICĂ IAȘI, (2017), ANUARUL STATISTIC AL JUDEȚULUI IAȘI, Editura ALFA, Iași

8. INSTITUTUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ-DIRECȚIA JUDEȚEANĂ DE STATISTICĂ IAȘI, (2018), ANUARUL STATISTIC AL JUDEȚULUI IAȘI, Editura ALFA, Iași

9. INSTITUTUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ-DIRECȚIA JUDEȚEANĂ DE STATISTICĂ IAȘI, (2019), ANUARUL STATISTIC AL JUDEȚULUI IAȘI, Editura ALFA, Iași

10. MineaI., D.Nica, (2005 ),Seminarul geografic “D. Cantemir” nr.25., Iași

11. Alexandru Rusu, Adrian Ursu, (2020) - Structural Changes in the Romanian Economy Reflected through Corine Land Cover Datasets, https://doi.org/10.3390/rs12081323

12. Oana Elena Chelariu, Adrian Ursu, (2019) - FROM INDUSTRIAL TO COMMERCIAL, AN EASTERN EUROPEAN PHENOMENON. CASE STUDY: MOLDOVA, ROMANIA, https://www.sgem.org/index.php/elibrary?view=publication&task=show&id=5568

13. Adrian Ursu, Dan-Adrian Chelaru, Pavel Ichim, (2016) - Built-Up Area Change Analysis in Iasi City Using GIS, http://archive.sciendo.com/PESD/pesd.2016.10.issue-1/pesd-2016-0018/pesd-2016-0018.pdf

14. Dan-Adrian Chelaru, Adrian Ursu, (2013) - Analysing spatio-temporal evolution of built-up area in Bistrita Subcarpathian Valley, Romania using GIS techniques, https://sgem.org/sgemlib/spip.php?article2902

15. Adrian Ursu, Cristian Stoleriu, Lucian Sfică, Bogdan Roșca, (2006) - Adaptarea nomenclaturii CORINE Land Cover la specificul utilizării terenului în România, Geographia Technica 1(1):193-198

16. Mărgărint Mihai Ciprian, (2000) - APLICATII GIS IN STUDIUL PEDOGEOGRAFIC AL TERITORIULUI JUDETULUI IASI, Anal. Șt. Univ. “Al. I Cuza” Iași Tom XLI. s. II. c. Geografie.

Preview document

Evoluția spațială și demografică a UAT Miroslava - Pagina 1
Evoluția spațială și demografică a UAT Miroslava - Pagina 2
Evoluția spațială și demografică a UAT Miroslava - Pagina 3
Evoluția spațială și demografică a UAT Miroslava - Pagina 4
Evoluția spațială și demografică a UAT Miroslava - Pagina 5
Evoluția spațială și demografică a UAT Miroslava - Pagina 6
Evoluția spațială și demografică a UAT Miroslava - Pagina 7
Evoluția spațială și demografică a UAT Miroslava - Pagina 8
Evoluția spațială și demografică a UAT Miroslava - Pagina 9
Evoluția spațială și demografică a UAT Miroslava - Pagina 10
Evoluția spațială și demografică a UAT Miroslava - Pagina 11
Evoluția spațială și demografică a UAT Miroslava - Pagina 12
Evoluția spațială și demografică a UAT Miroslava - Pagina 13
Evoluția spațială și demografică a UAT Miroslava - Pagina 14
Evoluția spațială și demografică a UAT Miroslava - Pagina 15
Evoluția spațială și demografică a UAT Miroslava - Pagina 16
Evoluția spațială și demografică a UAT Miroslava - Pagina 17
Evoluția spațială și demografică a UAT Miroslava - Pagina 18
Evoluția spațială și demografică a UAT Miroslava - Pagina 19
Evoluția spațială și demografică a UAT Miroslava - Pagina 20
Evoluția spațială și demografică a UAT Miroslava - Pagina 21
Evoluția spațială și demografică a UAT Miroslava - Pagina 22
Evoluția spațială și demografică a UAT Miroslava - Pagina 23
Evoluția spațială și demografică a UAT Miroslava - Pagina 24
Evoluția spațială și demografică a UAT Miroslava - Pagina 25
Evoluția spațială și demografică a UAT Miroslava - Pagina 26
Evoluția spațială și demografică a UAT Miroslava - Pagina 27
Evoluția spațială și demografică a UAT Miroslava - Pagina 28
Evoluția spațială și demografică a UAT Miroslava - Pagina 29
Evoluția spațială și demografică a UAT Miroslava - Pagina 30
Evoluția spațială și demografică a UAT Miroslava - Pagina 31
Evoluția spațială și demografică a UAT Miroslava - Pagina 32
Evoluția spațială și demografică a UAT Miroslava - Pagina 33
Evoluția spațială și demografică a UAT Miroslava - Pagina 34
Evoluția spațială și demografică a UAT Miroslava - Pagina 35
Evoluția spațială și demografică a UAT Miroslava - Pagina 36
Evoluția spațială și demografică a UAT Miroslava - Pagina 37
Evoluția spațială și demografică a UAT Miroslava - Pagina 38
Evoluția spațială și demografică a UAT Miroslava - Pagina 39
Evoluția spațială și demografică a UAT Miroslava - Pagina 40
Evoluția spațială și demografică a UAT Miroslava - Pagina 41
Evoluția spațială și demografică a UAT Miroslava - Pagina 42
Evoluția spațială și demografică a UAT Miroslava - Pagina 43
Evoluția spațială și demografică a UAT Miroslava - Pagina 44
Evoluția spațială și demografică a UAT Miroslava - Pagina 45
Evoluția spațială și demografică a UAT Miroslava - Pagina 46
Evoluția spațială și demografică a UAT Miroslava - Pagina 47
Evoluția spațială și demografică a UAT Miroslava - Pagina 48
Evoluția spațială și demografică a UAT Miroslava - Pagina 49

Conținut arhivă zip

 • Evolutia spatiala si demografica a UAT Miroslava.docx

Alții au mai descărcat și

Amenajarea Turistică a Stațiunii Balneoclimaterice Covasna și Împrejurimi

Prezentul studiu are la baza oportunitatea dezvoltarii si diversificarii ofertei turistice pentru statiunea balneoturistica Covasna. “Statiunea...

Japonia

Japonia este o tarã prin excelentã insularã, situatã în nord-vestul oceanului pacific. Japonia este fãrã indoialã statul care a înregistrat cea mai...

Județul Timiș

1.Localizarea geografica si caracterizarea judetului 1.1. Scurt istoric Istoria judetului se pierde in timp, fiind mentionate inca din...

Rolul Carpaților

Unitati montane. Carpatii românesti Carpatii românesti fac parte din marele lant muntos alpino-carpato-himalayan, aparut în urma orogenezelor...

Ai nevoie de altceva?