Toate disertatiile din domeniul Istoria Artelor

  • Investitiile Straine Directe - Elemente Definitorii

    CAPITOLUL 1 INVESTITIILE STRAINE DIRECTE – ELEMENTE DEFINITORII În vederea abordarii riguroase a unei problematici atât de complexe si extinse vom începe demersul nostru printr-o ampla prezentare a continutului, teoriilor, factorilor determinanti si tipologiei investitiilor straine directe. Teoriile si studiile prezentate în cadrul acestui prim capitol vor sta la baza fundamentarii concluziilor analizelor efectuate pe parcursul lucrarii, analize care vor confirma sau infirma...

  • Metalurgia Cuprului in Cultura Gumelnita - Contexte Arheologice si Date Statistice

    INTRODUCERE: „Metalurgia cuprului în cultura Gumelniţa” reprezintă o temă pe cât de complexă, pe atât de interesantă, trezind atenţia specialiştilor, care şi – au adus contribuţia la aducerea la lumină a vestigiilor oamenilor neolitici. Abordarea acestei teme a fost de la început condiţionată de dificultatea rezolvării mai multor probleme la care, mai mult sau mai puţin, am încercat să răspund. Baza documentară pentru realizarea acestor statistici şi analize a reprezentat – o baza de date...