Toate disertatiile din domeniul Istoria Romanilor

 • Importanta Razboiului de Iarna pentru Romania. Reflectii in Presa Romaneasca

  Introducere Situate la mare depărtare geografică, România şi Finlanda au avut destule contacte de-a lungul timpului. Însă, începând cu secolul al XIX – lea, acestea au devenit mai strânse, unul dintre canalele de cunoaştere reciprocă fiind reprezentat de ofiţerii finlandezi din armata rusă, participanţi la războaiele dintre Imperiul Otoman şi Imperiul Rus. În perioada dintre cele două războaie mondiale, raportuile bilaterale au cunoscut o anumită evoluţie, cele două state confruntându-se...

 • Nicolae Iorga si Neutralitatea Romaniei

  INTRODUCERE Anii Primului Război Mondial s-au dovedit de o importanţă crucială, pentru destinul modern al României. Deciziile luate atunci, de către oamenii politici români, ne marchează şi astăzi. Numai că, spre deosebire de alte decizii, care ne marchează în chip negativ, cele luate atunci ne marchează în chip pozitiv. Nu este lipsit de interes, prin urmare, să cunoaştem mai îndeaproape contextul în care s-au luat astfel de decizii. Un rol determinant, în desfăşurarea evenimentelor, l-a...

 • Aliniere si Alianta in Relatiile Romano-italiene intre Anii 1914-1916

  Introducere Lucrarea de dizertaţie intitulată „Aliniere şi alianţă în relaţiile româno-italiene între anii 1914- 1916” este o lucrare de sinteză ce face o scurtă analiză a situaţiei existente între două state cu rădăcini latine comune, România şi Italia, în perioada neutralităţii din primul război mondial al celor două state. Având în vedere tema pe care această lucrare o propune, se poate spune că este o lucrare diplomatică pe baza relaţiilor care au caracterizat România şi Italia într-o...

 • Perceperea reformelor lui Constantin Mavrocordat in epoca

  Introducere Perspectivele deschise de cercetarea interdisciplinară au făcut posibile noi investigaţii ale istoricului în demersul său pentru a contura o imagine contextuală a unui eveniment, ce până atunci fusese cercetat numai din anumite unghiuri. Pornind de la acest considerent, credem că nu este de prisos a ne angaja, dintr-o nouă perspectivă, în tratarea unui eveniment care a lăsat, până acum, urme adânci în istoriografie. Considerăm că încercarea de a cerceta un eveniment, din...