Nicolae Iorga și Neutralitatea României

Disertație
8/10 (1 vot)
Conține 10 fișiere: doc
Pagini : 68 în total
Cuvinte : 25432
Mărime: 3.41MB (arhivat)
Cost: 13 puncte

Cuprins

INTRODUCERE.2

CAP. I. VIZIUNEA LUI NICOLAE IORGA ASUPRA PRIMULUI RĂZBOI MONDIAL.6

CAP. II. NEUTRALITATEA ROMÂNIEI – CONCLUZII GENERALE.12

CAP. III. NEUTRALITATEA ROMÂNIEI ÎN COMENTARIILE ŞI DISCURSURILE LUI NICOLAE IORGA

III. a. Poziţia lui Nicolae Iorga privind Consiliul de Coroană din 21 iulie/ 4 august 1914.27

III. b. Atitudini pro şi contra Antantei/ Puterilor Centrale.33

CAP. IV. NICOLAE IORGA ŞI INTRAREA ROMÂNIEI ÎN RAZBOI

IV. a. Consiliul de Coroană de la Cotroceni din 14/ 27 august 1916- semnificaţia unei hotărări istorice.42

IV. b. Activitatea publicistică a lui Nicolae Iorga în timpul războiului.46

CONCLUZII.56

ADDENDA.58

ALBUM FOTO.60

BIBLIOGRAFIE.64

Extras din document

INTRODUCERE

Anii Primului Război Mondial s-au dovedit de o importanţă crucială, pentru destinul modern al României. Deciziile luate atunci, de către oamenii politici români, ne marchează şi astăzi. Numai că, spre deosebire de alte decizii, care ne marchează în chip negativ, cele luate atunci ne marchează în chip pozitiv. Nu este lipsit de interes, prin urmare, să cunoaştem mai îndeaproape contextul în care s-au luat astfel de decizii.

Un rol determinant, în desfăşurarea evenimentelor, l-a avut istoricul, savantul de renume mondial Nicolae Iorga. Personalitate complexă, aparţinând în egală măsură istoriei naţionale dar şi universale, Nicolae Iorga a abordat, cu pasiunea-i cunoscută un cerc larg de probleme. Bineînţeles, a stăruit mai mult asupra problemelor epocii în care a trăit, epocă caracterizată prin războaie, prin prăbuşiri şi prefaceri înnoitoare, la care a fost martor ocular şi care sau reflectat în gândirea şi faptele sale.

Printre aceste probleme majore un interes deosebit la acordat evenimentelor din anii 1914- 1918, care, în mare măsură afectau şi România. Martor ocular, dar şi prezent activ în parlamentul ţării, Nicolae Iorga a analizat sub toate aspectele războiul mondial desfăşurând o neobosită activitate publicistică, manifestată atât prin articole şi cuvântări, cât şi prin discursuri rostite în Cameră. Dacă politicienii familiei Brătianu aveau acces mult mai direct, la centrele de decizie, punându-şi mult mai uşor hotărârile în practică, Nicolae Iorga, cu o carieră profesională fulminantă, dar cu una politică oscilantă, a avut un merit cel puţin la fel de mare cu al Brătienilor, în deciziile care au fost adoptate atunci. Prin forţa sa de convingere, prin autoritatea sa imensă, el a influenţat în chip decisiv toate actele majore ale istoriei începutului de secol XX, având totuşi datoria de a releva acele părţi din opera lui Nicolae Iorga care exprimă dragostea lui de ţară, ataşamentul său profund faţă de idealul unităţii politice a naţiunii române.

Ulterior el a adunat aceste materiale într-o amplă lucrare în trei volume, intitulată Războiul nostru în note zilnice . O serie de alte referiri privind evenimentele din primul război mondial şi, mai ales, participarea României la război sunt consemnate în lucrarea sa de memorialistică Orizonturile mele. O viaţă de om, vol. II, în Supt trei regi, precum şi în sinteza sa Istoria românilor, în vol. X, Întregitorii.

Lucrarea de faţă, structurată pe patru capitole, urmăreşte, îndeaproape, evenimentele, din perspectiva activităţii lui Nicolae Iorga. Încă din capul locului trebuie să menţionăm interesul manifestat de marele istoric, un „ostaş” neobosit în tranşeele păcii, un luptător continuu la realizarea obiectivului necesar şi major, unirea tuturor românilor. Iorga s-a afirmat, s-a pronunţat, s-a impus, s-a încleştat cu cei ce hotărau, respingând, demascând deciziile sau opiniile neconforme cu aspiraţiile poporului nostru şi cu idealurile de progres şi civilizaţie ale omenirii; şi, dincolo de aceasta, Iorga a determinat luarea unor decizii, care s-au dovedit nu numai drepte, dar şi realizabile fapt ce îi conferă şi un loc de seamă, acela de ctitor al statului naţional unitar român, făurit în 1918.

CAPITOLUL I. VIZIUNEA LUI NICOLAE IORGA ASUPRA PRIMULUI RĂZBOI MONDIAL

Relevarea concepţiilor lui Nicolae Iorga - cel mai mare dintre istoricii români - despre primul război mondial, în general, şi despre caracterul acestuia, în special, reprezintă un aspect major, în cea mai mare parte încă foarte puţin cunoscut şi asupra căruia merită cu prisosinţă să se stăruie. Aceasta, deoarece se trece adesea foarte uşor peste concluziile juste, deja formulate şi bogat argumentate, în legătură cu acest eveniment. Astfel, o bună parte din concluziile cele mai viabile, cu privire la acest eveniment - cu privire la caracterul, scopul şi acţiunile întreprinse de marile puteri, cu privire la mobilurile, ţelul şi conţinutul just al participării României - au fost deja afirmate, demonstrate, reprezentând un bun de preţ, de la care trebuie să se pornească mai departe.

Spaţiul relativ foarte restrâns, afectat unei astfel de abordări, nu ne permite să elucidăm întreaga problematică, extrem de complexă şi vastă, referitoare la concepţia lui Nicolae Iorga despre primul război mondial, ci, doar să relevăm, succint, concluziile sale esenţiale despre scopul şi caracterul acestui război.

Analizând lucrările, studiile şi articolele lui Nicolae Iorga, trebuie menţionat din capul locului că, dintre evenimentele contemporane istoricului, asupra nici unuia nu s-a oprit cu atâta atenţie, stăruinţă, migală, responsabilă şi amănunţită pronunţare, ca asupra primului război mondial. Nimeni dintre toţi martorii oculari ai evenimentului nu s-a angajat cu atâta forţă şi dăruire, cu un inegalabil simţ de răspundere şi nepărtinitoare judecată prin viu grai şi prin scris, prin conferinţe şi articole zilnice, în presă, prin intervenţii în forurile diriguitoare ale ţării şi pe lângă toţi factorii de decizie, pentru a-şi face auzit glasul între multele glasuri ce răsunau în acele clipe, pentru a-şi impune opinia, izvorâtă din erudiţia şi înţelepciunea istoricului, într-un moment în care opiniile atât de diverse se cereau limpezite, omogenizate şi fundamentate pe baza învăţămintelor incontestabile ale istoriei şi subordonate imperativului esenţial al împlinirii idealului secular: unirea tuturor românilor. Or, din această perspectivă, a formării, a clarificării, a luminării opiniei publice româneşti, în preajma şi în timpul primei conflagraţii mondiale, marele savant a fost, ca nimeni altul dintre contemporani, un ostaş neobosit în tranşeele păcii, cu mult mai grele şi mai importante prin semnificaţia lor. Iorga s-a afirmat, s-a pronunţat, s-a impus, s-a încleştat cu cei ce hotărau, respingând, demascând deciziile sau opiniile neconforme cu aspiraţiile poporului nostru şi cu idealurile de progres şi civilizaţie ale omenirii; şi, dincolo de aceasta, Iorga a determinat luarea unor decizii, care s-au dovedit nu numai drepte, dar şi realizabile fapt ce îi conferă şi un loc de seamă, acela de ctitor al statului naţional unitar român, făurit în 1918 .

Preview document

Nicolae Iorga și Neutralitatea României - Pagina 1
Nicolae Iorga și Neutralitatea României - Pagina 2
Nicolae Iorga și Neutralitatea României - Pagina 3
Nicolae Iorga și Neutralitatea României - Pagina 4
Nicolae Iorga și Neutralitatea României - Pagina 5
Nicolae Iorga și Neutralitatea României - Pagina 6
Nicolae Iorga și Neutralitatea României - Pagina 7
Nicolae Iorga și Neutralitatea României - Pagina 8
Nicolae Iorga și Neutralitatea României - Pagina 9
Nicolae Iorga și Neutralitatea României - Pagina 10
Nicolae Iorga și Neutralitatea României - Pagina 11
Nicolae Iorga și Neutralitatea României - Pagina 12
Nicolae Iorga și Neutralitatea României - Pagina 13
Nicolae Iorga și Neutralitatea României - Pagina 14
Nicolae Iorga și Neutralitatea României - Pagina 15
Nicolae Iorga și Neutralitatea României - Pagina 16
Nicolae Iorga și Neutralitatea României - Pagina 17
Nicolae Iorga și Neutralitatea României - Pagina 18
Nicolae Iorga și Neutralitatea României - Pagina 19
Nicolae Iorga și Neutralitatea României - Pagina 20
Nicolae Iorga și Neutralitatea României - Pagina 21
Nicolae Iorga și Neutralitatea României - Pagina 22
Nicolae Iorga și Neutralitatea României - Pagina 23
Nicolae Iorga și Neutralitatea României - Pagina 24
Nicolae Iorga și Neutralitatea României - Pagina 25
Nicolae Iorga și Neutralitatea României - Pagina 26
Nicolae Iorga și Neutralitatea României - Pagina 27
Nicolae Iorga și Neutralitatea României - Pagina 28
Nicolae Iorga și Neutralitatea României - Pagina 29
Nicolae Iorga și Neutralitatea României - Pagina 30
Nicolae Iorga și Neutralitatea României - Pagina 31
Nicolae Iorga și Neutralitatea României - Pagina 32
Nicolae Iorga și Neutralitatea României - Pagina 33
Nicolae Iorga și Neutralitatea României - Pagina 34
Nicolae Iorga și Neutralitatea României - Pagina 35
Nicolae Iorga și Neutralitatea României - Pagina 36
Nicolae Iorga și Neutralitatea României - Pagina 37
Nicolae Iorga și Neutralitatea României - Pagina 38
Nicolae Iorga și Neutralitatea României - Pagina 39
Nicolae Iorga și Neutralitatea României - Pagina 40
Nicolae Iorga și Neutralitatea României - Pagina 41
Nicolae Iorga și Neutralitatea României - Pagina 42
Nicolae Iorga și Neutralitatea României - Pagina 43
Nicolae Iorga și Neutralitatea României - Pagina 44
Nicolae Iorga și Neutralitatea României - Pagina 45
Nicolae Iorga și Neutralitatea României - Pagina 46
Nicolae Iorga și Neutralitatea României - Pagina 47
Nicolae Iorga și Neutralitatea României - Pagina 48
Nicolae Iorga și Neutralitatea României - Pagina 49
Nicolae Iorga și Neutralitatea României - Pagina 50
Nicolae Iorga și Neutralitatea României - Pagina 51
Nicolae Iorga și Neutralitatea României - Pagina 52
Nicolae Iorga și Neutralitatea României - Pagina 53
Nicolae Iorga și Neutralitatea României - Pagina 54
Nicolae Iorga și Neutralitatea României - Pagina 55
Nicolae Iorga și Neutralitatea României - Pagina 56
Nicolae Iorga și Neutralitatea României - Pagina 57
Nicolae Iorga și Neutralitatea României - Pagina 58
Nicolae Iorga și Neutralitatea României - Pagina 59
Nicolae Iorga și Neutralitatea României - Pagina 60
Nicolae Iorga și Neutralitatea României - Pagina 61
Nicolae Iorga și Neutralitatea României - Pagina 62
Nicolae Iorga și Neutralitatea României - Pagina 63
Nicolae Iorga și Neutralitatea României - Pagina 64
Nicolae Iorga și Neutralitatea României - Pagina 65
Nicolae Iorga și Neutralitatea României - Pagina 66
Nicolae Iorga și Neutralitatea României - Pagina 67
Nicolae Iorga și Neutralitatea României - Pagina 68

Conținut arhivă zip

  • ADDENDA.doc
  • BIBLIOGRAFIE.doc
  • Cap.1- Viziunea lui Nicolae Iorga asupra primului razboi mondial.doc
  • Cap.2- Neutralitatea Romaniei concluzii generale.doc
  • Cap.3.Neutralitatea Romaniei in comentariile si discursurile lui Nicolae Iorga.doc
  • Cap.4. Nicolae Iorga si intrarea Romaniei in razboi.doc
  • Concluzii.doc
  • CUPRINS.doc
  • Intoducere'.doc
  • Prima pagina disertatie.doc

Alții au mai descărcat și

Diplomația românească în perioada primului război mondial

În literatura de specialitate, istoria Primului Război Mondial, privită sub aspectul aprecierii responsabilităţilor, a luptelor diplomatice şi...

Aspecte Privind Răspândirea Creștinismului la Dunărea de Jos în Perioada Romană

INTRODUCERE Dunărea a reprezentat un factor geografic foarte important în istoria Imperiului Roman, dar şi a Daciei. Fluviul a fost considerat...

Aliniere și Alianță în Relațiile Româno-italiene între Anii 1914-1916

Introducere Lucrarea de dizertaţie intitulată „Aliniere şi alianţă în relaţiile româno-italiene între anii 1914- 1916” este o lucrare de sinteză...

Economia României în perioada primului război mondial (1914-1918)

INTRODUCERE Tema acestei lucrari prezinta,prin analize si sinteze ,evolutia economica a Romaniei intre 1914 -1918. Lucrarea este intitulata ,,...

Implicarea României în primul război mondial

Implicarea Romaniei in Primul Razboi Mondial Primul Razboi Mondial a insemnat, de-a lungul celor peste patru ani de lupte, o mobilizare fara...

Marea Unire de la 1 decembrie 1918

Refacerea unitatii statale a romanilor a cunoscut prima implinire in timpul domniei lui Mihai Viteazul (1593-1601). In anul 1600, Mihai...

Unirea din 1918

La terminarea razboiului , o noua era parea sa se impuna in viata politica , aceea a statorniciei unor relatii internationale democratice, a...

Întrarea României în primul război mondial

Intrarea Romaniei in razboi si situatia acesteia dupa terminarea razboiului In saptamanile care au urmat asasinarii arhiducelui Franz Ferdinand,...

Te-ar putea interesa și

Diplomația românească în perioada primului război mondial

În literatura de specialitate, istoria Primului Război Mondial, privită sub aspectul aprecierii responsabilităţilor, a luptelor diplomatice şi...

Organizarea funcțională a vocabularului limbii române - discursul politic și administrativ

Cap 1. NOŢIUNI GENERALE DE VOCABULAR 1.1. Cuvântul – unitate de bază a vocabularului a. Definiţia cuvântului Unitatea de bază a vocabularului...

Mișcarea de eliberare națională în perioada primului război mondial

ARGUMENT In alegerea acestei teme, “Aspecte privind miscarea de eliberare nationala in perioada primului razboi mondial ”, am fost determinata in...

Actori Politici Colectivi

1. Geneza, definitie, functii, tipuri, sisteme partidiste Unul dintre cele mai remarcabile elemente ale politicului in lumea comtemporana este...

Interferența Mișcărilor Studențești cu Mediul Politic în Iași 1919-1924

Introducere Studențimea română s-a afirmat ca forţă civică și conștientă în multiple planuri și cu diferite obiective în perioada imediat...

Istoria românilor de la daci și romani, până la perioada comunistă

Geto-dacii si lumea mediteraneana Geto-dacii fac parte din neamul tracilor care la randul lor fac parte din marele neam al indo-europenilor ,...

Drepturile și Obligațiile Mediatorului

1.CONSIDERAȚII INTRODUCTIVE Nicolae Iorga spunea: ” Deosebeste mana care se intinde ca sa te ridice de aceea care te prinde pentru a te opri”....

Nicolae Iorga - omul politic între 1910-1914

Activitatea politică a lui Nicolae Iorga în perioada 1910-1914 Nicolae Iorga a fost fără îndoială cel mai mare istoric român. Dar istoricul nu...

Ai nevoie de altceva?