Aspecte ale limbii române în revista Limba și literatura română în perioada 2000-2004

Disertație
10/10 (2 voturi)
Domeniu: Limba Română
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 71 în total
Cuvinte : 21195
Mărime: 132.84KB (arhivat)
Cost: 12 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Matei Pamfil

Cuprins

INTRODUCERE

INDICE BIBLIOGRAFIC

CAPITOLUL I. MORFOLOGIA pag.1

1.1 Cazul pag.1

1.1.1 Stabilirea cazului pag.1

1.1.2 Cazul vocativ pag.3

1.2 Verbul pag.5

1.2.1 Verbele active pronominale pag.5

1.2.2. Flexiunea verbului pag.7

1.2.3 Locuţiunile verbale pag.8

1.2.4 Verbul auxiliar “a” pag.10

1.3 Articolul pag.10

1.3.1 Articolul a pag.10

1.3.2 Reguli de folosire a articolului hotărât pag.13

1.4 Pronumele pag.14

1.4.1 Pronumele şi adjectivul posesiv pag.14

1.4.2 Pronumele personal de politeţe pag.15

1.4.3 Pronumele demonstrativ pag.17

1.5 Aspecte privind părţile de vorbire pag.17

1.5.1 “Ca” şi “Decât “ pag.17

1.5.2 Conjuncţia pag.19

1.5.3 Prepoziţia pag.21

1.6 Articolul în Limba Română pag.22

1.6.1 Acordul în caz pag.22

1.6.2 Acordul în gen şi număr pag.23

1.6.3 Atributele substantivale / pronominale în genitiv pag.25

1.6.4 Construcţii cu numerale pag.26

CAPITOLUL II. SINTAXA pag.28

2.1 Sintaxa propoziţiei pag.28

2.1.1 Caracteristicile sintactice ale tipurilor de

construcţii ale verbului „a (se) părea” pag.29

2.1.2 Predicatul pag.32

2.1.3 Complementul pag.36

2.1.4 Analiza gramaticală a propoziţiei pag.38

2.2 Sintaxa frazei pag.40

2.2.1 Analiza sintactică a frazei. Dificultăţi pag.40

2.2.2 Etape şi criterii în analiza sintactică a frazei pag.44

2.2.3 Circumstanţele introduse prin “Dacă” pag.45

2.2.4 Propoziţia circumstanţială concesivă si propoziţia

circumstanţială consecutivă pag.47

2.2.5 Incidenţa pag.49

2.3 Topica pag.51

CAPITOLUL III. SINTEZĂ ASUPRA PREOCUPĂRILOR

PRIVIND LEXICOLOGIA ŞI SEMANTICA pag.55

3.1 Lexicologie pag.55

3.2 Semantică pag.60

CONCLUZII

Extras din document

CAPITOLUL I

MORFOLOGIA

1.1 Cazul

1.1.1 Stabilirea cazului

Pentru că stabilirea cazului constitue una dintre cele mai mari dificultăţi gramaticale, Gabriela Pană-Dindelegean atrage atenţia asupra construcţiilor celor mai expuse soluţii greşite de analiză, explicând cauzele apariţiei diverselor tipuri de greşeli:

a) Marcarea cazului în forma primului element al grupului nominal

Ex.: „plecarea blândului şi iubitului nostru prof esor”;

b) Dubla posibilitate de exprimare a cazurilor: sintetică şi analitică; omonimia mărcilor „a”, articol, „a”, prepoziţie. Spre exemplu, în construcţia „acest studiu al profesoarei”, forma genitivului se realizează prin două mărci sintetice (desinenţa

„-e” + articolul hotărât legat „-i”) şi printr-una analitic (articolul genitival „al”). În cazul unor pronume sau al unor adjective pronominale cu valoare cantitativă nedefinită este posibilă alegerea, în variaţie liberă, fie a construcţiei cauzale (flexionare), fie a celei analitice (prepoziţionale):

Ex.1: „plecarea multora din clasă” – „plecarea a mulţi din clasă”.

Ex.2: „contra câtorva dintre noi” – „contra a câţiva dintre noi”.

c) Omonimia formelor cauzale

1. Omonimia genitiv-dativ se rezolvă în interiorul limbii, pe baze sintactice: genitivul are ca regent un substantiv sau un pronume, în timp ce dativul are ca regent un verb, un adjectiv, un adverb sau o interjecţie. Prepoziţiile: graţie, mulţumită, datorită, conform, potrivit cer dativul, iar prepoziţii ca: asupra, contra, împotriva, dedesuptul sau locuţiuni ca: în ciuda, din cauza, în locul, în afara cer genitivul.

În construcţia „elevi iubitori al literaturii” suntem puşi în faţa unei excepţii de la construcţia generală a genitivului, aşa-numitul genitiv al adjectivului¹, datorită faptului că are ca regent adjectivul iubitori.

2. Omonimia nominativ-acuzativ se rezolvă prin funcţiile sintactice diferite îndeplinite de cele două cazuri.

În construcţii de tipul: „Nu-mi merge afacerea”, „Mă amuză ideea”, substantivele subliniate stau în niminativ şi nu în acuzativ, funcţia lor sintactică fiind aceea de subiect.

În construcţia „Apariţia lucrării reprezintă/constitue un succes”, substantivul succes stă în czul acuzativ, deosebindu-se de construcţia: „Apariţia lucrării este/înseamnă un succes, unde acelaşi substantiv stă în nominativ.

d) Sinonimia construcţiilor

În construcţiile: „cartea lui”; „cartea-i” şi „Cartea sa a stârnit interes”, relaţia de posesie este exprimată prin părţi de vorbire diferite ( pronume personal, adjectiv posesiv) şi prin forme cazuale diferite (genitiv, dativ, nominativ). Aşadar, orice identificare de caz şi orice construcţie de grup nominal obligă vorbitorul la o exprimare destul de atentă, examinare care nu se poate face în afara cunoaşterii perfecte a regulilor de construcţie şi de utilizare a cazurilor în limba romaână, precum şi a cunoaşterii sintaxei părţilor de propoziţie.²

Referitor la construcţia genitivală, se atrage atenţia asupra faptului că înaintea unui numeral cardinal care însoţeşte un substantiv în genitiv se foloseşte prepoziţia „a”, nu articolul posesiv-genitival.³

Preview document

Aspecte ale limbii române în revista Limba și literatura română în perioada 2000-2004 - Pagina 1
Aspecte ale limbii române în revista Limba și literatura română în perioada 2000-2004 - Pagina 2
Aspecte ale limbii române în revista Limba și literatura română în perioada 2000-2004 - Pagina 3
Aspecte ale limbii române în revista Limba și literatura română în perioada 2000-2004 - Pagina 4
Aspecte ale limbii române în revista Limba și literatura română în perioada 2000-2004 - Pagina 5
Aspecte ale limbii române în revista Limba și literatura română în perioada 2000-2004 - Pagina 6
Aspecte ale limbii române în revista Limba și literatura română în perioada 2000-2004 - Pagina 7
Aspecte ale limbii române în revista Limba și literatura română în perioada 2000-2004 - Pagina 8
Aspecte ale limbii române în revista Limba și literatura română în perioada 2000-2004 - Pagina 9
Aspecte ale limbii române în revista Limba și literatura română în perioada 2000-2004 - Pagina 10
Aspecte ale limbii române în revista Limba și literatura română în perioada 2000-2004 - Pagina 11
Aspecte ale limbii române în revista Limba și literatura română în perioada 2000-2004 - Pagina 12
Aspecte ale limbii române în revista Limba și literatura română în perioada 2000-2004 - Pagina 13
Aspecte ale limbii române în revista Limba și literatura română în perioada 2000-2004 - Pagina 14
Aspecte ale limbii române în revista Limba și literatura română în perioada 2000-2004 - Pagina 15
Aspecte ale limbii române în revista Limba și literatura română în perioada 2000-2004 - Pagina 16
Aspecte ale limbii române în revista Limba și literatura română în perioada 2000-2004 - Pagina 17
Aspecte ale limbii române în revista Limba și literatura română în perioada 2000-2004 - Pagina 18
Aspecte ale limbii române în revista Limba și literatura română în perioada 2000-2004 - Pagina 19
Aspecte ale limbii române în revista Limba și literatura română în perioada 2000-2004 - Pagina 20
Aspecte ale limbii române în revista Limba și literatura română în perioada 2000-2004 - Pagina 21
Aspecte ale limbii române în revista Limba și literatura română în perioada 2000-2004 - Pagina 22
Aspecte ale limbii române în revista Limba și literatura română în perioada 2000-2004 - Pagina 23
Aspecte ale limbii române în revista Limba și literatura română în perioada 2000-2004 - Pagina 24
Aspecte ale limbii române în revista Limba și literatura română în perioada 2000-2004 - Pagina 25
Aspecte ale limbii române în revista Limba și literatura română în perioada 2000-2004 - Pagina 26
Aspecte ale limbii române în revista Limba și literatura română în perioada 2000-2004 - Pagina 27
Aspecte ale limbii române în revista Limba și literatura română în perioada 2000-2004 - Pagina 28
Aspecte ale limbii române în revista Limba și literatura română în perioada 2000-2004 - Pagina 29
Aspecte ale limbii române în revista Limba și literatura română în perioada 2000-2004 - Pagina 30
Aspecte ale limbii române în revista Limba și literatura română în perioada 2000-2004 - Pagina 31
Aspecte ale limbii române în revista Limba și literatura română în perioada 2000-2004 - Pagina 32
Aspecte ale limbii române în revista Limba și literatura română în perioada 2000-2004 - Pagina 33
Aspecte ale limbii române în revista Limba și literatura română în perioada 2000-2004 - Pagina 34
Aspecte ale limbii române în revista Limba și literatura română în perioada 2000-2004 - Pagina 35
Aspecte ale limbii române în revista Limba și literatura română în perioada 2000-2004 - Pagina 36
Aspecte ale limbii române în revista Limba și literatura română în perioada 2000-2004 - Pagina 37
Aspecte ale limbii române în revista Limba și literatura română în perioada 2000-2004 - Pagina 38
Aspecte ale limbii române în revista Limba și literatura română în perioada 2000-2004 - Pagina 39
Aspecte ale limbii române în revista Limba și literatura română în perioada 2000-2004 - Pagina 40
Aspecte ale limbii române în revista Limba și literatura română în perioada 2000-2004 - Pagina 41
Aspecte ale limbii române în revista Limba și literatura română în perioada 2000-2004 - Pagina 42
Aspecte ale limbii române în revista Limba și literatura română în perioada 2000-2004 - Pagina 43
Aspecte ale limbii române în revista Limba și literatura română în perioada 2000-2004 - Pagina 44
Aspecte ale limbii române în revista Limba și literatura română în perioada 2000-2004 - Pagina 45
Aspecte ale limbii române în revista Limba și literatura română în perioada 2000-2004 - Pagina 46
Aspecte ale limbii române în revista Limba și literatura română în perioada 2000-2004 - Pagina 47
Aspecte ale limbii române în revista Limba și literatura română în perioada 2000-2004 - Pagina 48
Aspecte ale limbii române în revista Limba și literatura română în perioada 2000-2004 - Pagina 49
Aspecte ale limbii române în revista Limba și literatura română în perioada 2000-2004 - Pagina 50
Aspecte ale limbii române în revista Limba și literatura română în perioada 2000-2004 - Pagina 51
Aspecte ale limbii române în revista Limba și literatura română în perioada 2000-2004 - Pagina 52
Aspecte ale limbii române în revista Limba și literatura română în perioada 2000-2004 - Pagina 53
Aspecte ale limbii române în revista Limba și literatura română în perioada 2000-2004 - Pagina 54
Aspecte ale limbii române în revista Limba și literatura română în perioada 2000-2004 - Pagina 55
Aspecte ale limbii române în revista Limba și literatura română în perioada 2000-2004 - Pagina 56
Aspecte ale limbii române în revista Limba și literatura română în perioada 2000-2004 - Pagina 57
Aspecte ale limbii române în revista Limba și literatura română în perioada 2000-2004 - Pagina 58
Aspecte ale limbii române în revista Limba și literatura română în perioada 2000-2004 - Pagina 59
Aspecte ale limbii române în revista Limba și literatura română în perioada 2000-2004 - Pagina 60
Aspecte ale limbii române în revista Limba și literatura română în perioada 2000-2004 - Pagina 61
Aspecte ale limbii române în revista Limba și literatura română în perioada 2000-2004 - Pagina 62
Aspecte ale limbii române în revista Limba și literatura română în perioada 2000-2004 - Pagina 63
Aspecte ale limbii române în revista Limba și literatura română în perioada 2000-2004 - Pagina 64
Aspecte ale limbii române în revista Limba și literatura română în perioada 2000-2004 - Pagina 65
Aspecte ale limbii române în revista Limba și literatura română în perioada 2000-2004 - Pagina 66
Aspecte ale limbii române în revista Limba și literatura română în perioada 2000-2004 - Pagina 67
Aspecte ale limbii române în revista Limba și literatura română în perioada 2000-2004 - Pagina 68
Aspecte ale limbii române în revista Limba și literatura română în perioada 2000-2004 - Pagina 69
Aspecte ale limbii române în revista Limba și literatura română în perioada 2000-2004 - Pagina 70
Aspecte ale limbii române în revista Limba și literatura română în perioada 2000-2004 - Pagina 71

Conținut arhivă zip

  • Aspecte ale Limbii Romane in Revista Limba si Literatura Romana in Perioada 2000-2004.docx

Alții au mai descărcat și

Discursul liric bacovian - estetică, stil, configurație poetică

ARGUMENT Motto: „A fost odată...Va fi odată... Nu spune zarea, dar spune omul- Numai acuma e niciodată... Adânc, prezentul închide...tomul.”...

Analiza morfologică și sintactică a unor texte vechi

ARGUMENT În centrul lucrării de față se află analiza morfologică și sintactică. Așezarea pe primul plan a analizei gramaticale izvorăște din...

Stabilirea Etimologiei Denumirilor de Obiceiuri și Sărbători Populare Românești

INTRODUCERE Tema care constituie obiectul cercetării întreprinse în lucrarea de faţă, stabilirea etimologiei denumirilor de obiceiuri şi...

Frazeologia în Limba Română

1. FRAZEOLOGIA: COMPARTIMENT AL LEXICOLOGIEI SAU RAMURA INDEPENDENTA A LINGVISTICII 1.1. Definirea termenilor de frazeologie Frazeologia, în...

Tipuri de Roman în Perioada Postbelică

1. Premisă 1. Destinul romanului românesc în perioada postbelică, al literaturii în întregul ei, a stat sub semnul seismelor ideologice, sociale...

Literatura Postbelică

Argument ,, O povestire e o fibra din durerea trecerii noastre. Când e vesela, lumineaza tâmpla, trista, izbeste-n osul fruntii. O povestire...

George Bacovia - Universul Cromatic

“În poezie m-a obsedat totdeauna un subiect de culoare. Pictura a cuvintelor sau auditie colorata(…). Pictorul întrebuinteaza în mestesugul sau...

Literatură aservită ideologiei comuniste

Reevaluarea literaturii romane scrise in timpul regimului comunist este o obsesie rezistenta in spatiul cultural romanesc. Unii cred ca, despre...

Te-ar putea interesa și

Contractul de Franciza - Studiu de Caz

INTRODUCERE Lucrarea de faţă îşi propune să se concentreze asupra importanţei contractului de franciză într-o reţea care leagă titularul afacerii...

Ai nevoie de altceva?