Toate disertatiile din domeniul Limbaje de Programare

 • Proiectarea si Realizarea Bazei de Date cu Ajutorul Programelor Mysql si Foxpro

  INTRODUCERE Progresele realizate recent în domeniile tehnologiei de calculatoare, telecomunicaţii şi software, precum şi în alte domenii ale informaţiei au schimbat radical modul de viaţă al populaţiei globului într-o manieră care ar fi fost greu de estimat în urmă cu 20 de ani. Pe fundalul acestor transformări s-a realizat trecerea de la era industrială la cea informaţională. În noua societate, în urma acestor transformări, a sporit prelucrarea informaţiilor, dobîndirea de cunoştinţe cu...

 • Incadrarea Personalului Didactic in Invatamantul Liceal si Tehnic Profesional

  Argumentare În activitatea mea de profesor inginer, însărcinat cu realizarea orarului unităţii, m-a preocupat intens crearea unei baze de date privind încadrarea personalului didactic din învăţământul liceal şi tehnic profesional în unităţile şcolare, repartizarea orelor de studiu în fiecare clasă, la toate disciplinele realizând astfel catedra profesorilor şi distribuirea orelor suplimentare. Prin această aplicaţie, realizată în Oracle, se poate crea schema proiectului, ansamblul de...

 • Crearea Bazei de Date Pentru Monitorizarea Progresului Elevilor

  Argumentare În activitatea mea de mentor şi de profesor, m-a preocupat intens crearea unei baze de date pentru monitorizarea progresului elevilor, caracteristici ale testelor si ale rezultatelor evaluărilor la clase. Prin această aplicaţie realizată în Oracle , interfaţa ei cu mediul de programare NetBeans şi rapoartele aplicaţiei realizate cu mediul de programare iReport se pot parcurge tabele, se pot adăuga date şi se pot realiza diferite operaţii de selectări de date, se pot vizualiza şi...

 • Evidenta Elevilor din Ciclul Inferior

  Argumentare Într-o unitate şcolară este foarte importantă existenţa unei baze de date, nu numai a profesorilor, ci şi a elevilor. O bază de date amplă, complexă uşurează mult munca secretarei şi a diriginţilor. O bază de date al unui liceu trebuie să conţină atât date personale ale elevilor, cât şi evidenţa datelor despre registrul şi numărul matricol, limbile studiate în anii anteriori, religie etc. Când un elev se înscrie în clasa a IX-a a unui liceu, se trec în fişa lui nu numai datele...

 • Proiectarea si Modelarea Retelelor de Calculatoare

  1. Introducere Reţelele de calculatoare, şi calculatoarele în general sunt folosite pentru comunicare. Pentru a realiza acest simplu fapt, folosirea calculatorului, sunt folosite zeci de forme de semnale electronice sunt care sunt utilizate de diferitele componente implicate. Se vorbeşte despre o era digitala şi codul binar este mediul de comunicare fundamental pentru toate calculatoarele de pretutindeni. Dar cum valorile de zero şi unu “merg” dintr-un loc în altul ? Curenţii electrici şi...

 • Aplicatie Biblioteca OnLine

  CAPITOLUL 1: STUDIUL SI ANALIZA SISTEMULUI EXISTENT 1.1. Obiectul de activitate Biblioteca Judeţeană “Gheorghe Asachi “ este o instituţie publică specializată de tip enciclopedic pusă în slujba comunităţii judeţene al cărei scop principal este constituirea, organizarea, prelucrarea, dezvoltarea şi conservarea colecţiilor de cărţi, publicaţiilor seriale, a altor documente de bibliotecă şi a bazelor de date, pentru a facilita utilizarea acestora în scop de informare, cercetare, educaţie sau...

 • Interfete Directe si Indirecte Versus Componente Soft

  1. Introduction 1.1. Subject …. Direct and indirect interfaces versus software components 1.2. Short description My paper is compounded of five chapters. The first chapter is an Introduction and it includes the subchapter “Software components”. The second chapter refers to “Interfaces” and it includes three subchapters. “Direct and direct interfaces” is the subchapter where I define what a direct interface and an indirect interface are. The second subchapter is called “Interfaces in...

 • Retele Neuronale Recurente

  PREZENTARE LUCRARE Prezenta lucrare reprezintă o încercare de pătrundere în lumea fascinantă a Inteligenţei artificiale, domeniu ştiinţific relativ nou, dar cu posibilităţi de dezvoltare viitoare nebănuite. De-a lungul vremii, omul s-a străduit să înţeleagă şi să simuleze cât mai fidel funcţionarea creierului uman. În ultimele decenii, acest lucru a început să devină din ce mai realizabil, prin dezvoltarea modelării reţelelor neuronale. Lucrarea tratează teoria reţelelor neuronale...

 • Tehnologii Web - Site de Publicitate

  Introducere Prezenta lucare, intitulată, „Tehnologi internet. Site de publicitate ” urmăreşte prezentarea principalelor tehnici de realizare a paginilor web dedicate publicitatii. Lucrarea este structurată în trei mari capitole, încercând astfel să surprindă totalitatea elementelor necesare realizării unui asemenea proiect. Prima parte a lucrării, am denumit-o Noţiuni generale şi am prezentat principalele elemente ale limbajului HTML. Limbajul HTML este elementul de bază sub care se...