Aplicație bibliotecă online

Disertație
8/10 (1 vot)
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 58 în total
Cuvinte : 14073
Mărime: 182.09KB (arhivat)
Cost: 11 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Dl. Toma Marcel

Cuprins

CAPITOLUL 1: STUDIUL SI ANALIZA SISTEMULUI EXISTENT 3

1.1. Obiectul de activitate 3

1.2. Pozitia pe piata 4

1.3. Date statistice ale activitatii bibliotecii 5

1.4. Structura organizatorica a bibliotecii 6

1.4.1. Organigrama 6

1.4.2. Studiul sistemului de conducere 7

1.4.3. Studiul sistemului condus 11

1.5. Studiul sistemului informational 12

1.5.1. Prezentarea activitatii 12

1.5.2. Fluxul informational 12

CAPITOLUL 2:TEHNOLOGII ŞI INSTRUMENTE INFORMATICE UTILIZATE ÎN DEZVOLTAREA APLICAŢIEI 15

2.1. Arhitectura Client/Server 15

2.2. Tehnologii şi instrumente informatice utilizate în proiectarea aplicaţiei 17

2.2.1. Limbajul de modelare 18

2.2.2. Procesul 20

2.2.3. Instrumentele utilizate (RationalRose, DBDesigner) 21

2.3. Tehnologii şi instrumente informatice utilizate în implementarea aplicaţiei 21

2.3.1. Justificarea soluţiei Apache + PHP + MySQL 21

2.3.2. PHP 22

2.3.3 MySQL 25

2.3.4. Apache 28

CAPITOLUL 3: PROIECTAREA APLICATIEI. PREZENTAREA SI ANALIZA ARHITECTURII 30

3.1. Sistemul informatic 30

3.2. Analiza sistemului informatic 34

3.2.1. Analiza structurală 34

3.2.2. Analiza dinamică 37

3.2.3. Analiza funcţională 38

3.3. Integrarea modelelor sistemului informatic analizat 41

CAPITOLUL 4: PREZENTAREA APLICATIEI: BIBLIOTECA ON-LINE 42

4.1. Descriere generala 42

4.2. Descriere structurala 43

4.2.1. Descriere module 43

4.2.2. Descriere procese concurente 48

4.2.3. Descriere module de date 52

4.2.4. Descriere dependente 55

BIBLIOGRAFIE 58

Extras din document

CAPITOLUL 1: STUDIUL SI ANALIZA SISTEMULUI EXISTENT

1.1. Obiectul de activitate

Biblioteca Judeţeană “Gheorghe Asachi “ este o instituţie publică specializată de tip enciclopedic pusă în slujba comunităţii judeţene al cărei scop principal este constituirea, organizarea, prelucrarea, dezvoltarea şi conservarea colecţiilor de cărţi, publicaţiilor seriale, a altor documente de bibliotecă şi a bazelor de date, pentru a facilita utilizarea acestora în scop de informare, cercetare, educaţie sau recreere, iniţierea, organizarea şi desfăşurarea de proiecte şi programe culturale, inclusiv în parteneriat cu autorităţi şi instituţii publice, cu alte instituţii de profil sau prin parteneriat public-privat.

Misiunea ei este de a achiziţiona, organiza şi asigura accesul la o mare varietate de informaţii, materiale şi servicii care să contribuie la satisfacerea nevoilor intelectuale de informare, de cercetare ale întregului segment de piaţă.

Biblioteca se adresează tuturor categoriilor socioprofesionale, oferind numeroase servicii gratuite fiind în plin proces de automatizare şi racordându-se la reţeaua naţională şi internaţională.

Biblioteca “Gheorghe Asachi” oferă cititorilor săi aproape 600.000 de publicaţii, cărţi şi periodice, în limba română şi în limbi străine, alte documente grafice şi audio-vizuale.

Anual achiziţionează circa 20.000 de unităţi de bibliotecă, înscrie peste 30.000 de cititori, difuzează circa 900.000 de volume şi înregistrează o frecvenţă a cititorilor de peste 320.000, cu o medie zilnică de circa 1200.

În vederea satisfacerii nevoii publice, corespunzător obiectului său de activitate, fiecare instituţie publică necesită o bază materială adecvată specificului activităţii desfăşurate.

Biblioteca Gheorghe Asachi pune la dispoziţie materiale de informare din diferite domenii, pentru toate nivelele de pregătire, asigurând egalitatea accesului la informaţii şi la documentele necesare informării, educaţiei permanente şi dezvoltării personalităţii utilizatorilor, fără deosebire de statut social sau economic, vârstă, sex, apartenenţă politică, religie ori naţionalitate.

1.2. Pozitia pe piata

Biblioteca Judeţeană „Gh.Asachi” Iaşi, având calitatea de ordonator terţiar de credite bugetare este subordonat Consiliului Judeţean care are calitatea de ordonator principal de credite bugetare.

Directorul bibliotecii cu şeful departamentului financiar-contabil, elaborează proiectul bugetului propriu de venituri şi cheltuieli şi îl trimite spre aprobare Consiliului Judeţean.

Ca instituţii subordonate sunt filialele bibliotecii şi anume:

FILIALA "MIHAIL SADOVEANU", bd. Alexandru cel Bun nr. 32, bl. H3, parter, deserveşte cartierele: Galata, Alexandru cel Bun, Dacia.

FILIALA "VASILE ALECSANDRI", str. Petre Ţuţea nr. 7, bl. 911, parter, deserveşte cartierele: Nicolina-C.U.G., Frumoasa.

FILIALA "GARABET IBRĂILEANU", str. Păcurari, nr. 29, deserveşte cartierele: Păcurari-Canta, Copou.

BIBLIOTECA ATENEU, str. Pictorului nr. 14, deserveşte cartierele: Tătăraşi, Metalurgiei, Dancu, Holboca.

Relaţiile cu persoane fizice şi juridice

Aceste relaţii privesc sponsorizările şi donaţiile primite, atât de la persoane fizice, cât şi de la persoane juridice.

Relaţiile cu Trezoreria Iaşi

Toate operaţiunile de încasări şi plăţi ale bibliotecii se fac prin Trezoreria Municipiului Iaşi. Documentele utilizate în cadrul acestor operaţiuni sunt:

- cecuri,

- ordinul de plată,

- foi de vărsăminte.

Biblioteca are conturi deschise la Trezorerie pentru fiecare tip de cheltuială, pe surse de finanţare astfel:

- cont cheltuieli de personal

- cont cheltuieli materiale şi servicii

- cont cheltuieli de capital

- cont venituri proprii.

Relaţii cu alte instituţii finaciare publice privind contribuţiile datorate:

• Consiliul Judeţean;

• Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate (CJAS) – contribuţiile la asigurările sociale de sănătate ale bibliotecii şi angajaţilor acestuia;

• Casa Judeţeană de Pensii – contribuţiile la asigurările sociale de stat;

• Administraţia Financiară;

• Primăria Iaşi.

Relaţiile cu furnizorii

Printre cei mai importanţi furnizori ai bibliotecii se numără:

- RAJAC Iaşi (apă),

- E-ON (energie electrică);

- Romtelecom Iaşi;

- RDS, RCS.

Preview document

Aplicație bibliotecă online - Pagina 1
Aplicație bibliotecă online - Pagina 2
Aplicație bibliotecă online - Pagina 3
Aplicație bibliotecă online - Pagina 4
Aplicație bibliotecă online - Pagina 5
Aplicație bibliotecă online - Pagina 6
Aplicație bibliotecă online - Pagina 7
Aplicație bibliotecă online - Pagina 8
Aplicație bibliotecă online - Pagina 9
Aplicație bibliotecă online - Pagina 10
Aplicație bibliotecă online - Pagina 11
Aplicație bibliotecă online - Pagina 12
Aplicație bibliotecă online - Pagina 13
Aplicație bibliotecă online - Pagina 14
Aplicație bibliotecă online - Pagina 15
Aplicație bibliotecă online - Pagina 16
Aplicație bibliotecă online - Pagina 17
Aplicație bibliotecă online - Pagina 18
Aplicație bibliotecă online - Pagina 19
Aplicație bibliotecă online - Pagina 20
Aplicație bibliotecă online - Pagina 21
Aplicație bibliotecă online - Pagina 22
Aplicație bibliotecă online - Pagina 23
Aplicație bibliotecă online - Pagina 24
Aplicație bibliotecă online - Pagina 25
Aplicație bibliotecă online - Pagina 26
Aplicație bibliotecă online - Pagina 27
Aplicație bibliotecă online - Pagina 28
Aplicație bibliotecă online - Pagina 29
Aplicație bibliotecă online - Pagina 30
Aplicație bibliotecă online - Pagina 31
Aplicație bibliotecă online - Pagina 32
Aplicație bibliotecă online - Pagina 33
Aplicație bibliotecă online - Pagina 34
Aplicație bibliotecă online - Pagina 35
Aplicație bibliotecă online - Pagina 36
Aplicație bibliotecă online - Pagina 37
Aplicație bibliotecă online - Pagina 38
Aplicație bibliotecă online - Pagina 39
Aplicație bibliotecă online - Pagina 40
Aplicație bibliotecă online - Pagina 41
Aplicație bibliotecă online - Pagina 42
Aplicație bibliotecă online - Pagina 43
Aplicație bibliotecă online - Pagina 44
Aplicație bibliotecă online - Pagina 45
Aplicație bibliotecă online - Pagina 46
Aplicație bibliotecă online - Pagina 47
Aplicație bibliotecă online - Pagina 48
Aplicație bibliotecă online - Pagina 49
Aplicație bibliotecă online - Pagina 50
Aplicație bibliotecă online - Pagina 51
Aplicație bibliotecă online - Pagina 52
Aplicație bibliotecă online - Pagina 53
Aplicație bibliotecă online - Pagina 54
Aplicație bibliotecă online - Pagina 55
Aplicație bibliotecă online - Pagina 56
Aplicație bibliotecă online - Pagina 57
Aplicație bibliotecă online - Pagina 58

Conținut arhivă zip

  • Aplicatie Biblioteca OnLine.doc

Alții au mai descărcat și

Biblioteca On-line

O data cu dezvoltarea exploziva a intenetului, au aparut magazine virtuale atat ca o alternativa cat si o completare a celor “reale”, mai usor si...

Tehnologii Web - Site de Publicitate

Introducere Prezenta lucare, intitulată, „Tehnologi internet. Site de publicitate ” urmăreşte prezentarea principalelor tehnici de realizare a...

Realizarea unui Site Web

1. Ce este un site web? Un site web este definit ca o entitate virtuala si reprezinta totalitatea informatiilor si serviciilor care sunt asociate...

Baze de date despre evidența unei biblioteci

Descrierea bazei de date Proiectul descrie un sistem de evidenta al unei biblioteci. Pentru acestea sunt necesare informatii despre persoanele...

Pagini Web Dinamice cu PHP

Pagini Web dinamice cu PHP Ce este PHP? Un limbaj de scripting ce combina concepte de Perl, Java si C, facand ca invatarea acestuia sa fie foarte...

Hackeri

Hackerii sunt pasionati ai informaticii, care, de obicei au ca scop „spargerea” anumitor coduri, baze de date, pagini web etc. Ei sunt considerati...

Te-ar putea interesa și

Magazin Virtual

Capitolul 1. Aspecte introductive 1.1 Apariţia E-Business-ului Timp de treizeci de ani, Internetul a fost o reţea de calculatoare fără specific...

Vodafone România

C Murielle Lorilloux CEO Raja Al-Khatib Chief of Staff & Internal Communications Michel Combes Europe Matthew Kirk Group External Affairs...

Tehnologii E-Learning

I. Tehnologii E-learning 1. Introducere. Definiţie e-learning. Dezvoltarea exponenţială cunoscută de tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor în...

Inginerie Sofware

I. Prezentare teoretică Limbajul de modelare UML Limbajul unificat de modelare (engl. Unified Modeling Language), UML, este un limbaj pentru...

Ai nevoie de altceva?