Evidența Elevilor din Ciclul Inferior

Disertație
9/10 (1 vot)
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 119 în total
Cuvinte : 14291
Mărime: 4.30MB (arhivat)
Cost: 8 puncte
UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ-NAPOCA Şcoala academică postuniversitară Informatică aplicată şi programare

Cuprins

Cuprins

CUPRINS 2

ARGUMENTARE 5

1. INTRODUCERE 6

1.1. ARHITECTURA SISTEMULUI ORACLE 9

1.2. ORACLE SERVER 11

2. ORACLE XE. OPERAŢII ELEMENTARE 18

2.1. INSTALAREA SERVERULUI ORACLE XE PE CALCULATOR MEU FUNCŢIONÂND SUB WINDOWS XP 18

2.2. PORNIREA SERVERULUI ORACLE XE 19

2.3. CREAREA UTILIZATORULUI JUDIT 21

2.4. CREAREA UNUI ANSAMBLU DE TABELE 23

2.4.1. Cheia primară, cheie străină: 23

2.5. CREAREA TABELELOR 24

2.5.1. Crearea tabelelor cu cheie primară 24

2.5.2. Crearea tabelelor cu cheie străină 27

2.6. ADĂUGAREA DATELOR ÎN TABELELE 31

3. ELEMENTELE DE BAZĂ ALE LIMBAJULUI SQL 32

3.1. DESPRE LIMBAJ 32

3.2. TRĂSĂTURI CARACTERISTICE SQL 32

3.3. SETUL DE COMENZI SQL 33

3.3.1. Scrierea comenzilor SQL 34

3.4. CREAREA TABELELOR ÎN ORACLE XE 36

3.4.1. Comanda CREATE TABLE 36

3.4.2. Comanda DROP TABLE 37

3.4.3. Comanda SELECT 38

3.4.4. Comanda INSERT 41

3.4.5. Comanda DELETE 41

3.4.6. Comanda UPDATE 41

4. ORACLE JDBC. GENERALITĂŢI 42

4.1. PRINCIPALELE CLASE DIN JDBC 43

4.1.1. Clasa Connection 43

4.1.2. Clasa Statement 43

4.1.3. Clasa ResultSet 45

5. MEDIUL DE PROGRAMARE NETBEANS 47

5.1. TRATAREA PROGRAMELOR SCRISE ÎN JAVA 47

5.2. NETBEANS SI JDK - INSTALARE ŞI CONFIGURARE 48

6. REALIZAREA INTERFEŢEI APLICAŢIEI MELE ÎN NETBEANS 49

6.1. CREAREA FERESTREI PRINCIPALE 51

6.2. INTERFAŢA APLICAŢIEI. MENIU, SUBMENIURI, CONTROALE 57

6.2.1. Controale Windows 57

6.2.2. JMenuBar 58

6.3. PARCURGEREA TABELELOR APLICAŢIEI 63

6.3.1. Tabelul Clasa 63

6.3.2. Tabelul Limbaincep 67

6.3.3. Tabelul Limbaavans 67

6.3.4. Tabelul Religie 68

6.3.5. Tabelul Elevi 69

6.3.6. Tabelul Matricol 70

6.3.7. Tabelul Bazadate 70

6.4. ADĂUGAREA DATELOR ÎN BAZA DE DATE 71

6.4.1. Tabelul Clasa 71

6.4.2. Tabelul Limbaincep 74

6.4.3. Tabelul Limbaavans 75

6.4.4. Tabelul Religie 75

6.4.5. Tabelul Elevi. Controlul JComboBox 76

6.4.6. Tabelul Matricol 79

6.4.7. Tabelul Bazadate 82

6.5. CREAREA OPERAŢIILOR ÎN BAZA DE DATE.CONTROLUL JTABLE 87

6.5.1. Formular pentru vizualizarea elevilor dintr-o clasă 87

6.5.2. Formular pentru vizualizarea elevilor cu limba începătoare: 93

6.5.3. Formular pentru vizualizarea elevilor cu limba avansată: 93

6.5.4. Formular pentru vizualizarea elevilor cu religia: 94

6.5.5. Formular pentru vizualizarea datelor elevilor: 95

7. REALIZAREA RAPOARTELOR APLICAŢIEI 96

7.1. ELEMENTELE UNUI RAPORT 96

7.2. JASPER REPORTS 98

7.3. REALIZAREA DESCRIERII RAPORTULUI CU IREPORT 99

7.3.1. Indicarea căii spre biblioteca ojdbc14_g.jar 99

7.3.2. Realizarea unei conexiuni cu serverul Oracle XE 100

7.4. REALIZAREA RAPORTULUI CLASA 102

7.4.1. Integrarea raportului clasa în aplicaţie 107

7.5. REALIZAREA RAPOARTELOR CONŢINÂND GRUPURI DE ARTICOLE 109

7.5.1. Realizarea raportului bazadate.jrxml 109

7.5.2. Realizarea raportului limbaincep.jrxml 114

7.5.3. Realizarea raportului limbaavans.jrxml 115

7.5.4. Realizarea raportului rel.jrxml: 116

7.5.5. Realizarea raportului matricol.jrxml: 117

7.6. PREGĂTIREA APLICAŢIEI PENTRU DISTRIBUŢIE 118

8. BIBLIOGRAFIE 119

Extras din document

Argumentare

Într-o unitate şcolară este foarte importantă existenţa unei baze de date, nu numai a profesorilor, ci şi a elevilor. O bază de date amplă, complexă uşurează mult munca secretarei şi a diriginţilor.

O bază de date al unui liceu trebuie să conţină atât date personale ale elevilor, cât şi evidenţa datelor despre registrul şi numărul matricol, limbile studiate în anii anteriori, religie etc.

Când un elev se înscrie în clasa a IX-a a unui liceu, se trec în fişa lui nu numai datele personale (data naşterii, CNP, adresa, numele părinţilor, numărul CI), cât şi religia pe care o are, limba studiată în şcoala generală, ca fiind limba avansată. Acest lucru este important din punctul de vedere al realizării grupelor de elevi, în funcţie de limbile studiate. Fiecare elev are dreptul de a frecventa ora de cult, conform religiei proprie.

Prin această aplicaţie, realizată în Oracle, se poate crea schema proiectului, ansamblul de tabele cu legăturile lor, tabele de date cu câmpurile potrivite, interfaţa ei cu mediul de programare NetBeans şi rapoartele aplicaţiei realizate cu mediul de programare iReport. Se va vizualiza aplicaţia prin mediul de programare NetBeans şi cu ajutorul rapoartelor iReport toate variantele de selectări posibile privind evidenţa elevilor din ciclul inferior al liceului.

1. Introducere

Oracle este un sistem de gestiune a bazelor de date complet relaţional, extins, cu facilităţi din tehnologia orientată obiect (OO). Sistemul Oracle este realizat de firma Oracle Corporation care a fost înfiinţată în anul 1977 în SUA - California şi acum este cel mai mare furnizor de software de gestiunea datelor. Acesta este operaţional pe toată gama de calculatoare (micro, mini, mainframe) sub diverse sisteme de operare.

Prima versiune de SGBD Oracle a fost realizată la sfârşitul anilor '70 respectând teoria relaţională. În cadrul sistemului a fost implementat de la început limbajul relaţional SQL pe care l-a dezvoltat ulterior faţă de versiunea standard rezultând SQL*Plus.

Începând cu versiunea 5.0 SGBD Oracle are următoarele facilităţi suplimentare: funcţionează în arhitectura client/server; are limbaj procedural propriu PL/SQL; are precompilatoare ca interfaţă cu limbajele universale.

În iunie 1997 s-a lansat SGBD Oracle versiunea 8.0, inclusiv în România, care a marcat o nouă generaţie de baze de date Oracle deoarece iniţiază trecerea de la arhitectura client/server la arhitectura NC (Network Computing), are o mare deschidere, are optimizări performante şi pune accent mai mare pe analiză (modelare-funcţionalitate) faţă de programare (codificare).

În noiembrie 1998 s-a lansat SGBD Oracle 8i ca sistem de baze de date pe Internet. Această versiune are următoarele caracteristici:

• Este reproiectat arhitectural în mod fundamental şi se încadrează în tendinţa de trecere de la arhitectura client/server la arhitectura NC;

• Permite dezvoltarea unei baze de date de orice dimensiune, în mod centralizat sau distribuit;

• Are facilităţi de salvare/restaurare automate şi inteligente;

• Permite partiţionarea integrală pentru tabele şi indecşi;

• Are mesagerie integrală, prin comunicarea între aplicaţii şi procesare offline (chiar dacă aplicaţiile nu sunt conectate);

• Prelucrarea paralelă pentru: replicare, cereri de regăsire, actualizare;

• Oferă facilităţi din tehnologia OO, prin care se permite definirea

şi utilizarea de obiecte mari şi complexe;

• Optimizează cererile de regăsire prin reutilizarea comenzilor SQL identice lansate de utilizatori diferiţi şi prin realizarea unui plan de execuţie a instrucţiunilor SQL;

• Are un grad de securitate sporit prin: server de criptare, control trafic reţea, niveluri de parolare etc.;

• Permite lucrul cu depozite de date (Data Warehouse) care conţin date multidimensionale (cu tehnologia OLAP).

Bibliografie

Prof. Univ. Dr. Ion Lungu: Baze de date Oracle limbajul SQL

Crearea şi exploatarea bazelor de date relaţionale. Suport de curs

2 Day DBA. Oracle Co.

2 Day Developer Guide. Oracle Co.

Programarea interfeţelor grafice (Java Swing)

JasperReports for Java Developers

iReport - User manual

Crearea interfeţelor utilizator. Suport de curs.

Programarea interfeţelor grafice (Java Swing). O'Reilly.

1001 Java Tips

Introduction to Programming Using Java, Third Edition

Complemente de programare. Suport de curs.

www. studentie.ro/curs-Oracle

Preview document

Evidența Elevilor din Ciclul Inferior - Pagina 1
Evidența Elevilor din Ciclul Inferior - Pagina 2
Evidența Elevilor din Ciclul Inferior - Pagina 3
Evidența Elevilor din Ciclul Inferior - Pagina 4
Evidența Elevilor din Ciclul Inferior - Pagina 5
Evidența Elevilor din Ciclul Inferior - Pagina 6
Evidența Elevilor din Ciclul Inferior - Pagina 7
Evidența Elevilor din Ciclul Inferior - Pagina 8
Evidența Elevilor din Ciclul Inferior - Pagina 9
Evidența Elevilor din Ciclul Inferior - Pagina 10
Evidența Elevilor din Ciclul Inferior - Pagina 11
Evidența Elevilor din Ciclul Inferior - Pagina 12
Evidența Elevilor din Ciclul Inferior - Pagina 13
Evidența Elevilor din Ciclul Inferior - Pagina 14
Evidența Elevilor din Ciclul Inferior - Pagina 15
Evidența Elevilor din Ciclul Inferior - Pagina 16
Evidența Elevilor din Ciclul Inferior - Pagina 17
Evidența Elevilor din Ciclul Inferior - Pagina 18
Evidența Elevilor din Ciclul Inferior - Pagina 19
Evidența Elevilor din Ciclul Inferior - Pagina 20
Evidența Elevilor din Ciclul Inferior - Pagina 21
Evidența Elevilor din Ciclul Inferior - Pagina 22
Evidența Elevilor din Ciclul Inferior - Pagina 23
Evidența Elevilor din Ciclul Inferior - Pagina 24
Evidența Elevilor din Ciclul Inferior - Pagina 25
Evidența Elevilor din Ciclul Inferior - Pagina 26
Evidența Elevilor din Ciclul Inferior - Pagina 27
Evidența Elevilor din Ciclul Inferior - Pagina 28
Evidența Elevilor din Ciclul Inferior - Pagina 29
Evidența Elevilor din Ciclul Inferior - Pagina 30
Evidența Elevilor din Ciclul Inferior - Pagina 31
Evidența Elevilor din Ciclul Inferior - Pagina 32
Evidența Elevilor din Ciclul Inferior - Pagina 33
Evidența Elevilor din Ciclul Inferior - Pagina 34
Evidența Elevilor din Ciclul Inferior - Pagina 35
Evidența Elevilor din Ciclul Inferior - Pagina 36
Evidența Elevilor din Ciclul Inferior - Pagina 37
Evidența Elevilor din Ciclul Inferior - Pagina 38
Evidența Elevilor din Ciclul Inferior - Pagina 39
Evidența Elevilor din Ciclul Inferior - Pagina 40
Evidența Elevilor din Ciclul Inferior - Pagina 41
Evidența Elevilor din Ciclul Inferior - Pagina 42
Evidența Elevilor din Ciclul Inferior - Pagina 43
Evidența Elevilor din Ciclul Inferior - Pagina 44
Evidența Elevilor din Ciclul Inferior - Pagina 45
Evidența Elevilor din Ciclul Inferior - Pagina 46
Evidența Elevilor din Ciclul Inferior - Pagina 47
Evidența Elevilor din Ciclul Inferior - Pagina 48
Evidența Elevilor din Ciclul Inferior - Pagina 49
Evidența Elevilor din Ciclul Inferior - Pagina 50
Evidența Elevilor din Ciclul Inferior - Pagina 51
Evidența Elevilor din Ciclul Inferior - Pagina 52
Evidența Elevilor din Ciclul Inferior - Pagina 53
Evidența Elevilor din Ciclul Inferior - Pagina 54
Evidența Elevilor din Ciclul Inferior - Pagina 55
Evidența Elevilor din Ciclul Inferior - Pagina 56
Evidența Elevilor din Ciclul Inferior - Pagina 57
Evidența Elevilor din Ciclul Inferior - Pagina 58
Evidența Elevilor din Ciclul Inferior - Pagina 59
Evidența Elevilor din Ciclul Inferior - Pagina 60
Evidența Elevilor din Ciclul Inferior - Pagina 61
Evidența Elevilor din Ciclul Inferior - Pagina 62
Evidența Elevilor din Ciclul Inferior - Pagina 63
Evidența Elevilor din Ciclul Inferior - Pagina 64
Evidența Elevilor din Ciclul Inferior - Pagina 65
Evidența Elevilor din Ciclul Inferior - Pagina 66
Evidența Elevilor din Ciclul Inferior - Pagina 67
Evidența Elevilor din Ciclul Inferior - Pagina 68
Evidența Elevilor din Ciclul Inferior - Pagina 69
Evidența Elevilor din Ciclul Inferior - Pagina 70
Evidența Elevilor din Ciclul Inferior - Pagina 71
Evidența Elevilor din Ciclul Inferior - Pagina 72
Evidența Elevilor din Ciclul Inferior - Pagina 73
Evidența Elevilor din Ciclul Inferior - Pagina 74
Evidența Elevilor din Ciclul Inferior - Pagina 75
Evidența Elevilor din Ciclul Inferior - Pagina 76
Evidența Elevilor din Ciclul Inferior - Pagina 77
Evidența Elevilor din Ciclul Inferior - Pagina 78
Evidența Elevilor din Ciclul Inferior - Pagina 79
Evidența Elevilor din Ciclul Inferior - Pagina 80
Evidența Elevilor din Ciclul Inferior - Pagina 81
Evidența Elevilor din Ciclul Inferior - Pagina 82
Evidența Elevilor din Ciclul Inferior - Pagina 83
Evidența Elevilor din Ciclul Inferior - Pagina 84
Evidența Elevilor din Ciclul Inferior - Pagina 85
Evidența Elevilor din Ciclul Inferior - Pagina 86
Evidența Elevilor din Ciclul Inferior - Pagina 87
Evidența Elevilor din Ciclul Inferior - Pagina 88
Evidența Elevilor din Ciclul Inferior - Pagina 89
Evidența Elevilor din Ciclul Inferior - Pagina 90
Evidența Elevilor din Ciclul Inferior - Pagina 91
Evidența Elevilor din Ciclul Inferior - Pagina 92
Evidența Elevilor din Ciclul Inferior - Pagina 93
Evidența Elevilor din Ciclul Inferior - Pagina 94
Evidența Elevilor din Ciclul Inferior - Pagina 95
Evidența Elevilor din Ciclul Inferior - Pagina 96
Evidența Elevilor din Ciclul Inferior - Pagina 97
Evidența Elevilor din Ciclul Inferior - Pagina 98
Evidența Elevilor din Ciclul Inferior - Pagina 99
Evidența Elevilor din Ciclul Inferior - Pagina 100
Evidența Elevilor din Ciclul Inferior - Pagina 101
Evidența Elevilor din Ciclul Inferior - Pagina 102
Evidența Elevilor din Ciclul Inferior - Pagina 103
Evidența Elevilor din Ciclul Inferior - Pagina 104
Evidența Elevilor din Ciclul Inferior - Pagina 105
Evidența Elevilor din Ciclul Inferior - Pagina 106
Evidența Elevilor din Ciclul Inferior - Pagina 107
Evidența Elevilor din Ciclul Inferior - Pagina 108
Evidența Elevilor din Ciclul Inferior - Pagina 109
Evidența Elevilor din Ciclul Inferior - Pagina 110
Evidența Elevilor din Ciclul Inferior - Pagina 111
Evidența Elevilor din Ciclul Inferior - Pagina 112
Evidența Elevilor din Ciclul Inferior - Pagina 113
Evidența Elevilor din Ciclul Inferior - Pagina 114
Evidența Elevilor din Ciclul Inferior - Pagina 115
Evidența Elevilor din Ciclul Inferior - Pagina 116
Evidența Elevilor din Ciclul Inferior - Pagina 117
Evidența Elevilor din Ciclul Inferior - Pagina 118
Evidența Elevilor din Ciclul Inferior - Pagina 119

Conținut arhivă zip

  • Evidenta Elevilor din Ciclul Inferior.doc

Alții au mai descărcat și

Program Facturare cu Interfata in Java

1. Introducere Limbajul Java are ca obiectiv reducerea complexităţii pentru programator, astfel încât acesta să poată dezvolta aplicaţii software...

Programarea sistemelor informatice

Tema 1. Generalităţi. Noţiuni de bază. 1.1 Definire sistem informatic. Situaţia economică actuală prezintă o serie de caracteristici ce trebuiesc...

Program de Copiere a Unui Fisier Oarecare

/*PROGRAM DE COPIERE A UNUI FISIER OARECARE*/ import java.io.*; import java.util.*; public class CopyFile { public static void main(String[]...

Laboratoare Java

Câmpurile obligatorii: - un câmp de tip intreg (int), pentru păstrarea numărul de etaje la fiecare casa; - un cimp de tip intreg pentru pastrarea...

Introducere în Limbajul Java

Programare Orientată pe Obiecte 1.Introducere în limbajul Java Java ca limbaj şi mediu de programare a fost lansat de firma Sun Microsystems. Cea...

Baze de Date

CAPITOLUL I INTRODUCERE IN BAZE DE DATE CURSUL 1 1. Ce este o baza de date? La inceput calculatoarele au fost utilizate numai pentru calcule...

Programare II - Limbajul C

Cap 1 INTRODUCERE ÎN LIMBAJUL C 1.1 Scurt istoric 1.2 Forma unui program C 1.3 Compilarea unui program C 1.1 Scurt istoric Strămoşii...

Limbaje de Programare și Baze de Date

Sistemul de gestiune a bazelor de date (SGBD) este componenta unui sistem de baza de date care are rolul de a permite descrierea si manipularea...

Te-ar putea interesa și

Aspecte Privind Obținerea unui Aliment Funcțional nou pe Bază de Iaurt și Polen

ARGUMENT Industria alimentară este una dintre principalele ramuri ale economiei naționale, având ca obiect fabricarea de produse alimentare...

Diversificarea Activităților de predare-învățare a Preistoriei în Învățământul Liceal

INTRODUCERE Politicile educaţionale actuale sunt orientate, tot mai mult, spre o pedagogie care presupune implicarea nemijlocită a elevului în...

Ai nevoie de altceva?