Analiza capacității de absorbție a fondurilor europene

Disertație
7/10 (1 vot)
Domeniu: Management
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 61 în total
Cuvinte : 14776
Mărime: 142.51KB (arhivat)
Cost: 11 puncte

Cuprins

Introducere .

I. Fondurile europene.

1.Fondurile preaderare . .

2.Fondurile postaderare .

3. Iniţiativele Comunitare.

II.Experienta Irlandei şi Poloniei în atragerea fondurilor europene.

III.Capacităţile României de absorbţie a fondurilor europene.

1. Capacitatea administrativă; .

2. Capacitatea financiară;.

3. Capacitatea macroeconomică.

IV. Concluzii .

Extras din document

Introducere

Uniunea Europeană reprezintă marele proiect politic pe care politicienii celor mai dezvoltate state ale bătrânului continent l-au propus pentru a nu se mai repeta ororile unor conflicte generalizate, precum cele două mari conflagraţii mondiale care au zguduit pacea secolului XX. Forma iniţială a proiectului, aceea de “Comunităţi Europene” a reprezentat, la momentul înfiinţării, cea mai bună soluţie politică de menţinere a păcii în Europa, dovedindu-se şi un un liant pentru o dezvoltare economică durabilă comună. Astfel a luat naştere Comunitatea Economică Europeană, sau “Piaţa comună” creată prin Tratatul de la Roma din 25 martie 1957 şi implementată la 1 ianuarie 1958.

Transformarea acestei comunităţi care avea la bază raţiuni comerciale, în Uniunea Europeană, s-a făcut prin ratificarea de către cele douăsprezece state membre la acel moment (Franţa, Germania, Italia, Belgia, Olanda, Luxemburg, Marea Britanie, Irlanda, Danemarca, Grecia, Spania, Portugalia) a Tratatului de la Maastricht (Olanda) din 7 februarie 1992. Principalele realizări ale Uniunii Europene sunt : crearea unui spaţiu intern fără frontiere, a unei uniuni vamale şi monetare comune, libera circulaţie a persoanelor, mărfurilor, capitalului şi serviciilor, integrarea socială la nivel european, punerea bazelor politicii externe şi de securitate comune.

Pentru autorităţile române, integrarea în Uniunea Europeană a reprezentat cel mai important demers al politicii externe după căderea “cortinei de fier“ care a divizat Europa preţ de aproape o jumătate de secol. Procesul integrării a fost unul de lungă durată, România semnând un acord cu Uniunea Europeană în 1995, începând negocierile de aderare cu U.E.la 15 februarie 2000, fiind acceptată ca membru cu drepturi depline abia la 1 ianuarie 2007. Durata acestui proces se explică prin necesitatea îndeplinirii tuturor elementelor care ţin de aşa numitul acquis comunitar, ansamblul de drepturi şi obligaţii comune ce unesc statele membre .

Recuperarea decalajului politic, economic, social, chiar şi cultural pe care ţările din Europa Centrală şi de Răsărit, inclusiv România, îl au faţă de Europa occidentală, nu se poate face decât prin implemetarea unor măsuri care au la bază planuri coerente ce vizează o bună cunoaştere a realităţilor regionale. Chiar şi integrate în Uniunea Europeană, aceste state au încă multe elemente care nu se ridică la nivelul mediu al vechilor membri. Aceste decalaje sunt relevante mai ales în cazul României şi Bulgariei, ultimele state integrate, care compun Uniunea Europeană cu 27 de membri.

I.Fondurile Europene

În anul 1957 s-a semnat tratatul de la Roma care a redus disparităţile dintre regiuni şi sprijinea regiunile mai putin devoltate din cele 6 state fondatoare: Belgia, Franta, Germania, Italia, Luxemburg si Olanda.

Înfiinţarea Fondului Social European(FSE) a avut loc in anul 1958 şi presupunea optimizarea politicii sociale comunitare,prin reconversia şomerilor şi îmbunătăţirea funcţionării mecanismelor pieţii factorului munca, iar inplementarea efectivă a FSE (1960) a avut ca scop atingerea obiectivelor politicii sociale comune la nivelul statelor membre.

În anul 1962 s-a creat Fondul European pentru Orientare şi Garantare Agricolă (FEOGA) care presupunea finanţarea Politicii Agricole Comune (PAC) ,dezvoltarea regiunilor rurale,optimizarea suprafeţelor şi producţiilor agricole vegetale şi animale ; în anul 1975 s-a creat Fondul European de Dezvoltare Regionala(FEDR) care se ocupa cu eliminarea disparităţilor regionale pe baza contribuţiilor prestabilite ale statelor membre la bugetul comunitar. Se concretizează în cofinanţarea investiţiilor productive şi în infrastructura , în vederea asigurării unei dezvoltări durabile.

Implementarea Programului Integrat Mediteranean a avut loc in anul 1985 si sprijinea dezvoltarea celor mai sarace regiuni din Grecia şi Italia. De finantarea prin acest fond a beneficiat şi Franţa, drept compensatie pentru acceptarea extinderilor din anii 1981 şi 1986. Problemele regionale s-au acutizat prin aderarea Greciei(1981),Spaniei şi Portugaliei(1986) la U.E. Practic, au aparut doua categorii de state membre:cele dezvoltate(statele fondatoare,cu excepţia Italiei) şi statele al căror nivel de dezvoltare se situa sub media europeana(noile state membre care aderaseră in 1981 si 1986)

În 1986 a avut loc Adoptarea Actului Unic European care a atins obiectivul de coeziune economică şi socială prin atenuarea disparităţilor regionale din noile state membre şi susţinerea integrării lor în piaţa unica europeană.

Preview document

Analiza capacității de absorbție a fondurilor europene - Pagina 1
Analiza capacității de absorbție a fondurilor europene - Pagina 2
Analiza capacității de absorbție a fondurilor europene - Pagina 3
Analiza capacității de absorbție a fondurilor europene - Pagina 4
Analiza capacității de absorbție a fondurilor europene - Pagina 5
Analiza capacității de absorbție a fondurilor europene - Pagina 6
Analiza capacității de absorbție a fondurilor europene - Pagina 7
Analiza capacității de absorbție a fondurilor europene - Pagina 8
Analiza capacității de absorbție a fondurilor europene - Pagina 9
Analiza capacității de absorbție a fondurilor europene - Pagina 10
Analiza capacității de absorbție a fondurilor europene - Pagina 11
Analiza capacității de absorbție a fondurilor europene - Pagina 12
Analiza capacității de absorbție a fondurilor europene - Pagina 13
Analiza capacității de absorbție a fondurilor europene - Pagina 14
Analiza capacității de absorbție a fondurilor europene - Pagina 15
Analiza capacității de absorbție a fondurilor europene - Pagina 16
Analiza capacității de absorbție a fondurilor europene - Pagina 17
Analiza capacității de absorbție a fondurilor europene - Pagina 18
Analiza capacității de absorbție a fondurilor europene - Pagina 19
Analiza capacității de absorbție a fondurilor europene - Pagina 20
Analiza capacității de absorbție a fondurilor europene - Pagina 21
Analiza capacității de absorbție a fondurilor europene - Pagina 22
Analiza capacității de absorbție a fondurilor europene - Pagina 23
Analiza capacității de absorbție a fondurilor europene - Pagina 24
Analiza capacității de absorbție a fondurilor europene - Pagina 25
Analiza capacității de absorbție a fondurilor europene - Pagina 26
Analiza capacității de absorbție a fondurilor europene - Pagina 27
Analiza capacității de absorbție a fondurilor europene - Pagina 28
Analiza capacității de absorbție a fondurilor europene - Pagina 29
Analiza capacității de absorbție a fondurilor europene - Pagina 30
Analiza capacității de absorbție a fondurilor europene - Pagina 31
Analiza capacității de absorbție a fondurilor europene - Pagina 32
Analiza capacității de absorbție a fondurilor europene - Pagina 33
Analiza capacității de absorbție a fondurilor europene - Pagina 34
Analiza capacității de absorbție a fondurilor europene - Pagina 35
Analiza capacității de absorbție a fondurilor europene - Pagina 36
Analiza capacității de absorbție a fondurilor europene - Pagina 37
Analiza capacității de absorbție a fondurilor europene - Pagina 38
Analiza capacității de absorbție a fondurilor europene - Pagina 39
Analiza capacității de absorbție a fondurilor europene - Pagina 40
Analiza capacității de absorbție a fondurilor europene - Pagina 41
Analiza capacității de absorbție a fondurilor europene - Pagina 42
Analiza capacității de absorbție a fondurilor europene - Pagina 43
Analiza capacității de absorbție a fondurilor europene - Pagina 44
Analiza capacității de absorbție a fondurilor europene - Pagina 45
Analiza capacității de absorbție a fondurilor europene - Pagina 46
Analiza capacității de absorbție a fondurilor europene - Pagina 47
Analiza capacității de absorbție a fondurilor europene - Pagina 48
Analiza capacității de absorbție a fondurilor europene - Pagina 49
Analiza capacității de absorbție a fondurilor europene - Pagina 50
Analiza capacității de absorbție a fondurilor europene - Pagina 51
Analiza capacității de absorbție a fondurilor europene - Pagina 52
Analiza capacității de absorbție a fondurilor europene - Pagina 53
Analiza capacității de absorbție a fondurilor europene - Pagina 54
Analiza capacității de absorbție a fondurilor europene - Pagina 55
Analiza capacității de absorbție a fondurilor europene - Pagina 56
Analiza capacității de absorbție a fondurilor europene - Pagina 57
Analiza capacității de absorbție a fondurilor europene - Pagina 58
Analiza capacității de absorbție a fondurilor europene - Pagina 59
Analiza capacității de absorbție a fondurilor europene - Pagina 60
Analiza capacității de absorbție a fondurilor europene - Pagina 61

Conținut arhivă zip

  • Analiza Capacitatii de Absorptie a Fondurilor Europene.doc

Alții au mai descărcat și

Supply Chain Management în Electronic Businesses

INTRODUCTION All around us, due to advancing technology, evolve faster than ever before. Nothing has rocked the way in which companies do business...

Managementul Fondurilor Comunitare

ARGUMENT Procesul integrării europene afectează în prezent întregul continent, care, la rândul lui, face parte dintr-o lume în evoluţie rapidă şi...

România, membră a Uniunii Europene

Introducere Uniunea Europeană este o organizaţie bine structurată şi complexă de cooperare interstatală, între statele europene. A început în...

Studiu de Caz - Fondurile Europene în România

Introducere Politica de dezvoltare regională este una din politicile cele mai importante şi cele mai complexeale Uniunii Europene, statut ce...

Managementul unei instituții publice - misiune, obiective și activități - aplicație practică realizată în cadrul Primăriei Comunei Prisăcani, județul Iași

Cap.I Date de identificare a organizatiei.Aspecte legale de constituire si functionare Despre necesitatea managementului public in administratia...

Evaluarea performanțelor angajaților în administrația publică

I. Evaluarea performanţelor Motto: “Dacă nu poţi măsura ceva, nu-l poţi înţelege, Dacă nu-l poţi înţelege, nu-l poţi controla, Dacă nu-l poţi...

Managementul Proiectelor Europene

I. Sistemul de nevoi al proiectului Obiectivul general Proiectul îsi propune să respecte recomandările Comisiei Europene privind creşterea...

Managementul calității la Danone

I N T R O D U C E R E În prezent foarte mulţi conducători de întreprinderi asimilează asigurarea calităţii cu o regulă impusă din exterior şi cu...

Te-ar putea interesa și

Strategia de Dezvoltare Durabilă a Municipiului Roman pentru Perioada 2014-2020

Introducere În ultimii ani, la nivel european a crescut semnificativ importanţa acordată coeziunii teritoriale, în general, şi dezvoltării...

Cerere finanțare POS-DRU - axa prioritară 2

1. DATE DE IDENTIFICARE A PROIECTULUI ID de proiect 9839 Vă rugăm să introduceţi codul ID al proiectului. (Vă rugăm să asiguraţi...

Economia verde, o șansă pentru viitor

Capitolul 1 Politica regională a Uniunii Europene Deşi este formată din state membre, Uniunea Europeană acordă o atenţie deosebită celor 268 de...

Politica de Dezvoltare Regională în România

Introducere Politica de dezvoltare regională este una din politicile cele mai importante şi mai complexe ale Uniunii Europene, statut ce decurge...

Situația absorbției fondurilor europene în România

INTRODUCERE Prezenta lucrare tratează subiectul fondurilor europene accesate de către autorităţile române în contextul pre-aderării şi, ulterior,...

Sistemul Fiscal din România

Conceptul şi necesitatea fiscalităţii 1.1.Conceptul de fiscalitate Noţiunile privind «fiscalitatea», «sistemul fiscal» şi «fiscul» au apărut pe o...

Conceptul clienților persoane fizice

BIBLIOGRAFIE 63 1. Scurtǎ introducere în problematica marketingului bancar în România În lumea modernă a unei concurenţe în fiecare domeniu de...

Evaluarea Performanțelor Profesionale la Grădinița cu Program Prelungit

INTRODUCERE În arhitectura generală a sistemelor de management la nivelul agenţilor economici, factorul uman ocupă un loc cu totul aparte....

Ai nevoie de altceva?