Analiza Strategiilor Guvernamentale de Dezvoltare a Turismului

Disertație
9/10 (1 vot)
Domeniu: Management
Conține 2 fișiere: doc
Pagini : 104 în total
Cuvinte : 31259
Mărime: 187.91KB (arhivat)
Cost: 14 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Prof. Univ. Dr. Adriana Grigorescu
ŞCOALA NAŢIONALĂ DE STUDII POLITICE ŞI ADMINISTRATIVE FACULTATEA DE ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ MANAGEMENTUL AFACERILOR PUBLICE

Cuprins

INTRODUCERE

o CAPITOLUL I:Conceptul de management turistic

1. Procesul de management

a) Noţiune

b) Clasificare

2. Managementul în sectorul public

3. Managementul turistic şi agroturistic

4. Funcţiile managementului turistic

o CAPITOLUL II: Actori principali în procesul de implementare a strategiilor guvernamenale în domeniul turismului

1. Agenţia pentru Strategii Guvernamentale

2. Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului

3. Asociaţia Naţională de Turism Rural, Ecologic şi Cultural

4. Asociaţia Naţională a Agenţiilor de Turism

5. Alte organisme

o CAPITOLUL III:Analiza stategiilor guvernamentale de dezvoltare a turismului

1. Strategiile de dezvoltare turistică

2. Direcţii stategice de dezvoltare şi perfecţionare a activităţii turistice

3. Instrumente necesare implementarii strategiilor guvernamentale in turism (fonduri structurale)

o CAPITOLUL IV: Dezvoltarea turismului în municipiul Cluj-Napoca.

Strategii şi politici guvernamentale

(- Studiu de caz -)

1. Turismul în municipiul Cluj-Napoca

1.1. Prezentare generală a oraşului

1.2. Analizo SWOT d.p.d.v. turistic

2. Strategia de dezvoltare a turismului în municipiul Cluj-Napoca

2.1. Planul strategic

2.2. Strategii şi politici comunitare de dezvoltare a turismului în municipiu

3. Analiza cost-beneficii

3.1. Costurile implementării strategiei de dezvoltare a turismului

3.2. Beneficiile aduse comunităţii prin dezvoltarea turismului în zonă

4. Indicatori de evaluare a rezultatelor implementării strategiei

CONCLUZII

ANEXE

BIBLIOGRAFIE

Extras din document

Introducere

După 1990, se vorbeşte tot mai mult despre turism ca fiind acea ramură a economiei care alături de agricultură ar reuşi să readucă România pe piaţa europeană la nivelul statelor dezvoltate aşa cum era cotată înainte de al doilea război mondial.

România, datorită aşezării ei în zona central sud – estică a Europei a constituit întotdeauna un loc de pelerinaj al străinilor din zona Asiei către vestul Europei, al celor din zonele nordice ale continentului către Asia Mică şi în special către Ierusalim.

Faptul că pe teritoriul României se află toate tipurile de relief care împart ţara în părţi aproximativ egale este un avantaj pentru ca în România să fie practicat turismul la cele mai înalte cote.

Geo Bogza spunea despre România în reportajul „Sate şi oraşe” că „la început a fost o ţară de sate”. Această afirmaţie ne încurajează să credem că în România se practică turismul rural, cazare la ţărani, încă din cele mai vechi timpuri.

Agroturismul şi turismul rural au început să se dezvolte în România în formă organizată în anul 1973, prin Ordinul Ministrului Turismului nr. 744/1973. Prin acest ordin se declarau sate turistice următoarele 14 localităţi:

- Lereşti şi Rucăr – jud. Argeş

- Poiana Sărată – jud. Bacău

- Fundata şi Şirmea – jud. Braşov

- Bogdan Vodă – jud. Maramureş

- Tismana – jud. Gorj

- Sibiel – jud. Sibiu

- Vatra Moldovoţei – jud. Suceava

- Rocaş – jud. Timiş

- Sfântu Gheorghe, Murghiol, Crişan – jud. Tulcea

- Vaideeni – jud. Vâlcea

Începând cu anul 1990 interesul pentru turismul rural începe să fie din ce în ce mai pregnant pe piaţa turismului naţional şi internaţional. Prin urmare încep să ia naştere diverse asociaţii şi organizaţii care îşi propun să dezvolte turismul în zona rurală. Printre primele este Federaţia Română pentru Dezvoltare Montană, care a luat fiinţă în anul 1990 şi care şi-a propus să sprijine locuitorii din zonele montane sub toate formele, inclusiv prin promovarea şi organizarea diferitelor simpozioane pe teme agroturistice. La ora actuală cea mai dezvoltată asociaţie de tip turistic în zonele rurale este Asociaţia Naţională de Turism Rural, Ecologic şi Cultural(A.N.T.R.E.C.), care are filiale în aproape toate judeţele ţării.

Evoluţia turismului din ultimele decenii a transformat treptat şi în măsură din ce în ce mai mare această activitate dintr-o alternativă de petrecere a timpului liber într-o industrie complexă, cu efecte economice şi sociale clar conturate asupra comunităţii umane. Tocmai din acest motiv , Guvernul român, prin toate autorităţile sale de specialitate în domeniul turismului şi nu numai, a elaborat, de-a lungul timpului numeroase strategii destinate valorificării şi dezvoltării potenţialului turistic al ţării noastre.

Având în vedere aceste aspecte, lucrarea de faţă îşi propune să facă o analiză amănunţită a strategiilor guvernamentale în domeniul turismului şi să evalueze modul în care acestea îşi găsesc aplicabilitatea în condiţiile actuale, atât printr-o abordare terminologică, cât şi prin una aplicată la sistemul românesc. Mai mult, în prezenta se va evidenţia rolul Guvernului şi a celorlalte autorităţi din domeniu în elaborarea si implementarea acestor strategii, în calitatea acestora de manageri ai patrimoniului turistic din România.

Abordarea noastră nu se va limita la o redare strictă a prevederilor legislative în materia studiată, ci va viza o analiză a subiectului prin aplicarea unui studiu de caz. Astfel, vom face o analiză a strategiei de dezvoltare a patrimoniului turistic din Cluj-Napoca.

Am structurat prezenta lucrare în patru capitole.

Capitolul I redă principalele aspecte teoretice care interesează problematica definirii conceptului de management turistic.

Capitolul II face obiectul prezentării principalelor autorităţi care coordonează procesul de elaborare şi implementare a strategiilor guvernamentale în turismul din România.

Capitolul III prezintă o analiză pe larg a strategiilor guvernamentale de dezvoltare a turismului, ce fac subiectul prezentei lucrări.

Capitolul IV conţine studiul de caz util pentru a clarifica problematica abordată în cadrul acestui demers analitic.

CAPITOLUL I

CONCEPTUL DE MANAGEMENT TURISTIC

1. Procesul de management

a). Noţiune

Frederick W. Taylor definea managementul , în cartea sa “Shop Management”, publicată în 1903, astfel: „a şti exact ce doresc sa facă oamenii şi a-i supraveghea ca ei să realizeze aceasta pe calea cea mai bună şi mai ieftină” .

Managementul reprezintă un proces conştient de conducere şi coordonare a acţiunilor şi activităţilor individuale şi de grup, precum şi de mobilizare şi alocare a resurselor organizaţiei în vederea îndeplinirii obiectivelor acesteia în concordanţă cu misiunea, finalităţile şi responsabilităţile sale economice şi sociale.

Conducerea managerială presupune atât activităţi de sintetizare şi generalizare a experienţei de conducere, de căutare de formule şi idei noi, cât şi găsirea celor mai bune căi şi metode de conducere a agenţilor economici.

Pentru a susţine cele prezentate anterior vom aminti ceea ce spunea Fr. Taylor, considerat unul dintre părinţii managementului ştiinţific, şi anume că “acele cunoştinţe exacte formează ştiinţa iar aplicarea lor, în practică, pentru atingerea anumitor scopuri, reprezintă o artă”.

Preview document

Analiza Strategiilor Guvernamentale de Dezvoltare a Turismului - Pagina 1
Analiza Strategiilor Guvernamentale de Dezvoltare a Turismului - Pagina 2
Analiza Strategiilor Guvernamentale de Dezvoltare a Turismului - Pagina 3
Analiza Strategiilor Guvernamentale de Dezvoltare a Turismului - Pagina 4
Analiza Strategiilor Guvernamentale de Dezvoltare a Turismului - Pagina 5
Analiza Strategiilor Guvernamentale de Dezvoltare a Turismului - Pagina 6
Analiza Strategiilor Guvernamentale de Dezvoltare a Turismului - Pagina 7
Analiza Strategiilor Guvernamentale de Dezvoltare a Turismului - Pagina 8
Analiza Strategiilor Guvernamentale de Dezvoltare a Turismului - Pagina 9
Analiza Strategiilor Guvernamentale de Dezvoltare a Turismului - Pagina 10
Analiza Strategiilor Guvernamentale de Dezvoltare a Turismului - Pagina 11
Analiza Strategiilor Guvernamentale de Dezvoltare a Turismului - Pagina 12
Analiza Strategiilor Guvernamentale de Dezvoltare a Turismului - Pagina 13
Analiza Strategiilor Guvernamentale de Dezvoltare a Turismului - Pagina 14
Analiza Strategiilor Guvernamentale de Dezvoltare a Turismului - Pagina 15
Analiza Strategiilor Guvernamentale de Dezvoltare a Turismului - Pagina 16
Analiza Strategiilor Guvernamentale de Dezvoltare a Turismului - Pagina 17
Analiza Strategiilor Guvernamentale de Dezvoltare a Turismului - Pagina 18
Analiza Strategiilor Guvernamentale de Dezvoltare a Turismului - Pagina 19
Analiza Strategiilor Guvernamentale de Dezvoltare a Turismului - Pagina 20
Analiza Strategiilor Guvernamentale de Dezvoltare a Turismului - Pagina 21
Analiza Strategiilor Guvernamentale de Dezvoltare a Turismului - Pagina 22
Analiza Strategiilor Guvernamentale de Dezvoltare a Turismului - Pagina 23
Analiza Strategiilor Guvernamentale de Dezvoltare a Turismului - Pagina 24
Analiza Strategiilor Guvernamentale de Dezvoltare a Turismului - Pagina 25
Analiza Strategiilor Guvernamentale de Dezvoltare a Turismului - Pagina 26
Analiza Strategiilor Guvernamentale de Dezvoltare a Turismului - Pagina 27
Analiza Strategiilor Guvernamentale de Dezvoltare a Turismului - Pagina 28
Analiza Strategiilor Guvernamentale de Dezvoltare a Turismului - Pagina 29
Analiza Strategiilor Guvernamentale de Dezvoltare a Turismului - Pagina 30
Analiza Strategiilor Guvernamentale de Dezvoltare a Turismului - Pagina 31
Analiza Strategiilor Guvernamentale de Dezvoltare a Turismului - Pagina 32
Analiza Strategiilor Guvernamentale de Dezvoltare a Turismului - Pagina 33
Analiza Strategiilor Guvernamentale de Dezvoltare a Turismului - Pagina 34
Analiza Strategiilor Guvernamentale de Dezvoltare a Turismului - Pagina 35
Analiza Strategiilor Guvernamentale de Dezvoltare a Turismului - Pagina 36
Analiza Strategiilor Guvernamentale de Dezvoltare a Turismului - Pagina 37
Analiza Strategiilor Guvernamentale de Dezvoltare a Turismului - Pagina 38
Analiza Strategiilor Guvernamentale de Dezvoltare a Turismului - Pagina 39
Analiza Strategiilor Guvernamentale de Dezvoltare a Turismului - Pagina 40
Analiza Strategiilor Guvernamentale de Dezvoltare a Turismului - Pagina 41
Analiza Strategiilor Guvernamentale de Dezvoltare a Turismului - Pagina 42
Analiza Strategiilor Guvernamentale de Dezvoltare a Turismului - Pagina 43
Analiza Strategiilor Guvernamentale de Dezvoltare a Turismului - Pagina 44
Analiza Strategiilor Guvernamentale de Dezvoltare a Turismului - Pagina 45
Analiza Strategiilor Guvernamentale de Dezvoltare a Turismului - Pagina 46
Analiza Strategiilor Guvernamentale de Dezvoltare a Turismului - Pagina 47
Analiza Strategiilor Guvernamentale de Dezvoltare a Turismului - Pagina 48
Analiza Strategiilor Guvernamentale de Dezvoltare a Turismului - Pagina 49
Analiza Strategiilor Guvernamentale de Dezvoltare a Turismului - Pagina 50
Analiza Strategiilor Guvernamentale de Dezvoltare a Turismului - Pagina 51
Analiza Strategiilor Guvernamentale de Dezvoltare a Turismului - Pagina 52
Analiza Strategiilor Guvernamentale de Dezvoltare a Turismului - Pagina 53
Analiza Strategiilor Guvernamentale de Dezvoltare a Turismului - Pagina 54
Analiza Strategiilor Guvernamentale de Dezvoltare a Turismului - Pagina 55
Analiza Strategiilor Guvernamentale de Dezvoltare a Turismului - Pagina 56
Analiza Strategiilor Guvernamentale de Dezvoltare a Turismului - Pagina 57
Analiza Strategiilor Guvernamentale de Dezvoltare a Turismului - Pagina 58
Analiza Strategiilor Guvernamentale de Dezvoltare a Turismului - Pagina 59
Analiza Strategiilor Guvernamentale de Dezvoltare a Turismului - Pagina 60
Analiza Strategiilor Guvernamentale de Dezvoltare a Turismului - Pagina 61
Analiza Strategiilor Guvernamentale de Dezvoltare a Turismului - Pagina 62
Analiza Strategiilor Guvernamentale de Dezvoltare a Turismului - Pagina 63
Analiza Strategiilor Guvernamentale de Dezvoltare a Turismului - Pagina 64
Analiza Strategiilor Guvernamentale de Dezvoltare a Turismului - Pagina 65
Analiza Strategiilor Guvernamentale de Dezvoltare a Turismului - Pagina 66
Analiza Strategiilor Guvernamentale de Dezvoltare a Turismului - Pagina 67
Analiza Strategiilor Guvernamentale de Dezvoltare a Turismului - Pagina 68
Analiza Strategiilor Guvernamentale de Dezvoltare a Turismului - Pagina 69
Analiza Strategiilor Guvernamentale de Dezvoltare a Turismului - Pagina 70
Analiza Strategiilor Guvernamentale de Dezvoltare a Turismului - Pagina 71
Analiza Strategiilor Guvernamentale de Dezvoltare a Turismului - Pagina 72
Analiza Strategiilor Guvernamentale de Dezvoltare a Turismului - Pagina 73
Analiza Strategiilor Guvernamentale de Dezvoltare a Turismului - Pagina 74
Analiza Strategiilor Guvernamentale de Dezvoltare a Turismului - Pagina 75
Analiza Strategiilor Guvernamentale de Dezvoltare a Turismului - Pagina 76
Analiza Strategiilor Guvernamentale de Dezvoltare a Turismului - Pagina 77
Analiza Strategiilor Guvernamentale de Dezvoltare a Turismului - Pagina 78
Analiza Strategiilor Guvernamentale de Dezvoltare a Turismului - Pagina 79
Analiza Strategiilor Guvernamentale de Dezvoltare a Turismului - Pagina 80
Analiza Strategiilor Guvernamentale de Dezvoltare a Turismului - Pagina 81
Analiza Strategiilor Guvernamentale de Dezvoltare a Turismului - Pagina 82
Analiza Strategiilor Guvernamentale de Dezvoltare a Turismului - Pagina 83
Analiza Strategiilor Guvernamentale de Dezvoltare a Turismului - Pagina 84
Analiza Strategiilor Guvernamentale de Dezvoltare a Turismului - Pagina 85
Analiza Strategiilor Guvernamentale de Dezvoltare a Turismului - Pagina 86
Analiza Strategiilor Guvernamentale de Dezvoltare a Turismului - Pagina 87
Analiza Strategiilor Guvernamentale de Dezvoltare a Turismului - Pagina 88
Analiza Strategiilor Guvernamentale de Dezvoltare a Turismului - Pagina 89
Analiza Strategiilor Guvernamentale de Dezvoltare a Turismului - Pagina 90
Analiza Strategiilor Guvernamentale de Dezvoltare a Turismului - Pagina 91
Analiza Strategiilor Guvernamentale de Dezvoltare a Turismului - Pagina 92
Analiza Strategiilor Guvernamentale de Dezvoltare a Turismului - Pagina 93
Analiza Strategiilor Guvernamentale de Dezvoltare a Turismului - Pagina 94
Analiza Strategiilor Guvernamentale de Dezvoltare a Turismului - Pagina 95
Analiza Strategiilor Guvernamentale de Dezvoltare a Turismului - Pagina 96
Analiza Strategiilor Guvernamentale de Dezvoltare a Turismului - Pagina 97
Analiza Strategiilor Guvernamentale de Dezvoltare a Turismului - Pagina 98
Analiza Strategiilor Guvernamentale de Dezvoltare a Turismului - Pagina 99
Analiza Strategiilor Guvernamentale de Dezvoltare a Turismului - Pagina 100
Analiza Strategiilor Guvernamentale de Dezvoltare a Turismului - Pagina 101
Analiza Strategiilor Guvernamentale de Dezvoltare a Turismului - Pagina 102
Analiza Strategiilor Guvernamentale de Dezvoltare a Turismului - Pagina 103
Analiza Strategiilor Guvernamentale de Dezvoltare a Turismului - Pagina 104

Conținut arhivă zip

  • Analiza Strategiilor Guvernamentale de Dezvoltare a Turismului.doc
  • Prima pagina.doc

Alții au mai descărcat și

Managementul în Turism

CAPITOLUL I - MANAGEMENTUL FIRMEI DE TURISM 1.1 NOŢIUNI GENERALE DESPRE MANAGEMENT Unii autori prezintă izvoare de gândire managerial sistemică....

Proiect de practică în cadrul unei instituții publice - Primăria Sectorului 5 București

1.Prezentarea institutiei publice in care se desfasoara practica 1.1 Denumirea institutiei, profil, obiect de activitate profesionala Primaria...

Teorii ale Dezvoltării Regionale

Studierea teoriilor în domeniul dezvoltării regionale constituie un aspect fundamental, un punct de plecare pentru observarea ulterioară a...

Mediul și firma

Mediul extern al firmei poate fi impartit in doua mari segmente: - mediul general sau mega-mediul - mediul specific(mediul sarcina);...

Managementul Conflictelor - Negocierea

CAPITOLUL VII: Negocierea ca proces general 7.1. Ce este negocierea? Situaţiile de negociere sunt de o varietate extraordinară; se întâlnesc...

Comunicare managerială

1. COMUNICAREA MANAGERIALA – CARACTERIZARE 1.1. Comunicarea manageriala – continut, context, relatie Comunicarea este un proces de transmitere a...

Sicomed - History and Development

WHO and HOW MADE IT POSSIBLE? In order to get where Sicomed has got one has to be very talented, very intelligent an also very patient. The...

Te-ar putea interesa și

Strategii și Politici de Marketing în Cazul Brandului Turistic Bucovina

Capitolul I PARTICULARITĂŢI ALE MARKETINGULUI ÎN TURISM I.1.Specificul marketingului serviciilor Marketingul s-a dezvoltat ca o disciplină...

Plan de afaceri - Pensiunea Acățari

2.Lista de achizitii si sursele de aprovizionare pentru active Nr.Crt Furnizor Adresa Produs Valoare estimata Procent din total valoare eligibila...

Turismul în Europa de Vest

Introducere : Evolutia turismului in Europa de Vest , ca rezultat al actiunii conjuncturale de mai multi factori ( economici , demografici , psiho...

Strategia de dezvoltare durabilă a turismului în Republica Moldova în anii 2003-2015

Capitolul 1 Impactul dezvoltarii durabile a turismului 1.1. Preambul Strategia de dezvoltare durabila a turismului in Republica Moldova (in...

Studiul privind posibilitățile de dezvoltare a agroturismului în zona Gura Râului

Draga calatorule, Daca doresti sa vezi biserici de lemn si tarani în costume traditionale, Daca doresti sa visezi cu ochii deschisi într-o padure...

Perspective de Dezvoltare a Turismului în Grecia și Japonia

Introducere Lucrarea de faţă are ca scop prezentarea statelor Grecia şi Japonia, reprezentând totodata un punct de plecare în analiza de...

Cooperarea Economică Durabilă a Moldovei în Domeniul Turismului Internațional

INTRODUCERE Călătoriile şi turismul reprezintă cea mai însemnată industrie mondială şi furnizor de locuri de muncă pentru economiile naţionale şi...

Plan de Afaceri - Pensiune SC 3T SRL

Intentie 1.1. Proiect Obiectul studiului de fezabilitate consta in proiectul de investitii referitor la dezvoltarea unui complex turistic in...

Ai nevoie de altceva?