Aspecte ale Analizei Managementului

Disertație
9/10 (1 vot)
Domeniu: Management
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 65 în total
Cuvinte : 17144
Mărime: 95.66KB (arhivat)
Cost: 10 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Prof.univ.dr. Dragoiescu Ion

Cuprins

INTRODUCERE 4

CAPITOLUL I FAMILIA- DELIMITĂRI TEORETICE PRIVIND MANAGEMENTUL GENERAL 6

1.1. Definirea managementului 6

1.2. Subiectul, obiectul şi conţinutul managementului 9

1.2.1. Managerul – subiect al managementului 9

1.2.2. Firma – obiect al managementului 10

1.2.3. Conţinutul managementului 13

1.2.4. Funcţiile managementului 14

1.2.5. Interdependenţele între funcţiile managementului 26

CAPITOLUL II EVOLUŢIA ŞI TENDINTE MANAGEMENTULUI 28

2.1. Managementul în România 28

2.2. Tendinţe în management 31

2.3. Evoluţia gândirii manageriale 34

CAPITOLUL III STUDIUL DE CAZ:

ANALIZA ACTIVITĂŢILOR DE EXECUŢIE ŞI MANAGERIALE LA S.C. TRIPSOL S.R.L. REŞIŢA 37

3.1 Prezentarea societăţii 37

3. 2. Prezentarea situaţiei economico-financiare 38

CONCLUZII 65

BIBLIOGRAFIE 67

Extras din document

INTRODUCERE

Creşterea continuă a eficienţei analizei manageriale, reprezintă o lege obiectivă generală care acţionează în formaţiunile social – economice, reflectă relaţii esenţiale, cauzal – efectuale, în orice tip de reproducţie şi este determinată de dezvoltarea şi perfecţionarea forţelor de producţie. În aceste condiţii, creşterea continuă a eficienţei activităţii economice se constituie într-o categorie economică generală, care intră însă, în incidenţa relaţiilor de producţie care generează societatea.

Analiza managerială, ca expresie a legii economice, atribuie dezvoltării producţiei, în accepţiunea cea mai largă, determinarea cantitativă, iar prin forma socială a producţiei şi folosirea resurselor în general, determinarea calitativă. În general, analiza managerială trebuie înţeleasă ca proces, acţiune, rezultat al unui ansamblu de evenimente tehnico-economice, iar efectul ca o consecinţă a procesului, acţiunii.

Măsurarea eficienţei, nivelul ei, se face prin raportarea efectului (efectelor) la eforturile antrenate în proces, în acţiune.

Majoritatea economiştilor determină analiza managerială economică, ca raport al efectului fie la resursele consumate, fie la resursele folosite pentru obţinerea efectului. De aici, rezultă faptul că problema eficienţei se pune peste tot unde se cheltuieşte munca socială, se consumă resurse materiale, umane şi financiare.

Este cunoscut faptul că orice activitate economică trebuie să corespundă unor cerinţe concrete ale societăţii, să corespundă unor cerinţe reale ale vieţii materiale şi spirituale ale oamenilor.

Atunci când o afacere este analizată din perspectiva managerială este recomandat ca investigaţiile să vizeze eficienţa economică a tuturor resurselor şi a afacerii în ansamblu.

Toate aceste premise conturează modul de abordare a analizei manageriale implicit a eforturilor aferente unei afaceri indiferent de natura acesteia, fiind motivul alegerii şi abordări temei “Aspecte ale analizei manageriale”.

Lucrarea prezintă atât contribuţii teoretice cât şi practice, fiind structurată în trei capitole, primul capitol reflectând o sinteză a elementelor conceptuale privind managemetul ca ştiinţă, capitolul al doilea prezentând evoluţia managementului, capitolul trei prezintă analiza managerială a îtreprinderii SC Tripsol SRL.

CAPITOLUL I

DELIMITĂRI TEORETICE PRIVIND

MANAGEMENTUL GENERAL

1.1. Definirea managementului

Managementul, ca ştiinţă s-a conturat relativ recent, ca răspuns la stringentele necesităţi ale practicii sociale, prin eforturile susţinute de un număr mare de specialişti din întreaga lume. Managementul este abordat, din multiple puncte de vedere, care adesea se deosebesc între ele.

Managerii nord-americani, răspândesc definiţiile de ordin pragmatic, de pe poziţia managerului. Alte abordări, tratează managementul ca ştiinţă.

După opinia noastră, managementul firmelor, rezidă în studierea proceselor şi relaţiilor de management din cadrul lor, în vederera descoperirii legităţilor şi principiilor care le guvernează şi a conceperii de noi sisteme, metode, tehnici şi modalităţi de conducere, de natură să asigure obţinerea şi creşterea competivităţii.

Bibliografie

Andres S., Bazele managementului, Ed. Eftimie Murgu Resita, 2006

Andres S., Control financiar şi de gestiune- atribut al managementului,

Ed. Eftimie Murgu Resita, 2009

Andres S., Managementul participativ- cale de crestere a eficientei conducerii

si eficientei organizatiei, Ed. Mirton Timisoara, 2007

Barbulescu C., Sisteme strategice ale intreprinderii, Ed. Economica, Bucuresti,1999

Burdus E., Androniceanu A., Managementul schimbarii, Ed. Economica, Bucuresti, 2000

Constantinescu D., Cunostinte economice fundamentale.

Notiuni teoretice şi teste de verificare Ed. Universitara, Craiova, 2004

Dijmarescu I., Bazele managementului, Strategic Management Group, Bucuresti, 2002

Kotler Ph., Managementul marketingului, Ed. Teora, Bucuresti, 1990

Nicolescu O., Strategii manageriale de firma, Ed. Economica, Bucuresti 1996

Nicolescu O.,Verboncu I., Management, Ed. Economica, Bucuresti, 1999

Popa I., Management Strategic, Ed. Economica, Bucuresti , 2005

Verboncu I., Popa I., Diagnosticarea firmei, teorie şi aplicatii, Ed. Tehnica, Bucuresti,2001

Preview document

Aspecte ale Analizei Managementului - Pagina 1
Aspecte ale Analizei Managementului - Pagina 2
Aspecte ale Analizei Managementului - Pagina 3
Aspecte ale Analizei Managementului - Pagina 4
Aspecte ale Analizei Managementului - Pagina 5
Aspecte ale Analizei Managementului - Pagina 6
Aspecte ale Analizei Managementului - Pagina 7
Aspecte ale Analizei Managementului - Pagina 8
Aspecte ale Analizei Managementului - Pagina 9
Aspecte ale Analizei Managementului - Pagina 10
Aspecte ale Analizei Managementului - Pagina 11
Aspecte ale Analizei Managementului - Pagina 12
Aspecte ale Analizei Managementului - Pagina 13
Aspecte ale Analizei Managementului - Pagina 14
Aspecte ale Analizei Managementului - Pagina 15
Aspecte ale Analizei Managementului - Pagina 16
Aspecte ale Analizei Managementului - Pagina 17
Aspecte ale Analizei Managementului - Pagina 18
Aspecte ale Analizei Managementului - Pagina 19
Aspecte ale Analizei Managementului - Pagina 20
Aspecte ale Analizei Managementului - Pagina 21
Aspecte ale Analizei Managementului - Pagina 22
Aspecte ale Analizei Managementului - Pagina 23
Aspecte ale Analizei Managementului - Pagina 24
Aspecte ale Analizei Managementului - Pagina 25
Aspecte ale Analizei Managementului - Pagina 26
Aspecte ale Analizei Managementului - Pagina 27
Aspecte ale Analizei Managementului - Pagina 28
Aspecte ale Analizei Managementului - Pagina 29
Aspecte ale Analizei Managementului - Pagina 30
Aspecte ale Analizei Managementului - Pagina 31
Aspecte ale Analizei Managementului - Pagina 32
Aspecte ale Analizei Managementului - Pagina 33
Aspecte ale Analizei Managementului - Pagina 34
Aspecte ale Analizei Managementului - Pagina 35
Aspecte ale Analizei Managementului - Pagina 36
Aspecte ale Analizei Managementului - Pagina 37
Aspecte ale Analizei Managementului - Pagina 38
Aspecte ale Analizei Managementului - Pagina 39
Aspecte ale Analizei Managementului - Pagina 40
Aspecte ale Analizei Managementului - Pagina 41
Aspecte ale Analizei Managementului - Pagina 42
Aspecte ale Analizei Managementului - Pagina 43
Aspecte ale Analizei Managementului - Pagina 44
Aspecte ale Analizei Managementului - Pagina 45
Aspecte ale Analizei Managementului - Pagina 46
Aspecte ale Analizei Managementului - Pagina 47
Aspecte ale Analizei Managementului - Pagina 48
Aspecte ale Analizei Managementului - Pagina 49
Aspecte ale Analizei Managementului - Pagina 50
Aspecte ale Analizei Managementului - Pagina 51
Aspecte ale Analizei Managementului - Pagina 52
Aspecte ale Analizei Managementului - Pagina 53
Aspecte ale Analizei Managementului - Pagina 54
Aspecte ale Analizei Managementului - Pagina 55
Aspecte ale Analizei Managementului - Pagina 56
Aspecte ale Analizei Managementului - Pagina 57
Aspecte ale Analizei Managementului - Pagina 58
Aspecte ale Analizei Managementului - Pagina 59
Aspecte ale Analizei Managementului - Pagina 60
Aspecte ale Analizei Managementului - Pagina 61
Aspecte ale Analizei Managementului - Pagina 62
Aspecte ale Analizei Managementului - Pagina 63
Aspecte ale Analizei Managementului - Pagina 64
Aspecte ale Analizei Managementului - Pagina 65

Conținut arhivă zip

  • Aspecte ale Analizei Managementului.doc

Alții au mai descărcat și

Analiza Managementului Resurselor Umane la SC Willis

CAP. I ASPECTE TEORETICE PRIVIND ACTIVITATEA DE MANAGEMENT I.1 Introducere în teoria managementului Dezvoltarea teoriei managementului este...

Managementul Intreprinderilor Mici si Mijlocii - Studiu de Caz SC Niramaro Prodcom SRL

INTRODUCERE În întreaga lume, o importanţă din ce în ce mai mare o prezintă preocuparea specialiştilor pentru definirea noilor concepte de afaceri...

Abordarea sistemică a firmei

INTRODUCERE Noţiunea de sistem este considerată una dintre cele mai cuprinzătoare realizări ideatice a gândirii umane. Sistemul poate fi definit,...

Evaluarea performanțelor resurselor umane în cadrul SC Serus Service

CAPITOLUL I 1. Rolul şi importanţa mangementului în societatea modernă Managementul, ca ştiintă, s-a definit relativ recent (primele lucrări de...

Rolul managerului în creșterea performanțelor organizațiilor

INTRODUCERE Teoriile contemporane ale managementului sunt ultimele din lungul șir de idei și practici de management. Aplicarea principiilor de...

Fluxul de resurse umane

INTRODUCERE Fără îndoială, angajații joacă un rol vital într-o companie sau afacere. Nu numai că o afacere va fi în imposibilitatea de a se...

Managementul Serviciilor

Concepte fundamentale utilizate în managementul serviciilor comunitare de utilităţi publice 1.1 Serviciile publice de interes general Serviciile...

Mediul si Firma

Mediul extern al firmei poate fi impartit in doua mari segmente: - mediul general sau mega-mediul - mediul specific(mediul sarcina);...

Te-ar putea interesa și

Analiza strategică a firmei Atlassib SRL

CAPITOLUL I ASPECTE TEORETICE ASUPRA STRATEGIEI 1.1. Teorii asupra strategiei de afaceri Conceptul de strategie Dacă în antichitate termenul...

Analiza economică a activității SC Prescom SA

REZUMAT Cuvinte cheie: întreprindere, analiză economică, transport, salubrizare, insolvenţă Această lucrare are ca scop prezentarea analizei...

Riscul de Accidente în Transportul Nitroglicerinei

RISCUL Riscul este definit, în conformitate cu norma europeană EN 292-1, ca fiind „combinaţia dintre probabilitatea şi gravitatea unei leziuni sau...

Analiza ratelor structurii financiare

CAPITOLUL I -ORGANIZAREA FINANCIARĂ A ÎNTREPRINDERII 1.1. Finanţele în cadrul structurii organizaţionale Agenţii economici îşi desfăşoară...

Proiectiile Raportului Risc Acceptat - Risc Acceptabil in Economia Romaneasca Actuala

Proiectiile raportului risc acceptat-risc acceptabil în economia româneascã actualã Nu este o noutate faptul ca fiecare actiune umana are la baza...

Management Financiar Contabil

CAPITOLUL 1 ORGANIZAREA FINANCIARĂ A ÎNTREPRINDERII 1.1. Finanţele în cadrul structurii organizaţionale 1.1.1. Locul şi rolul activităţii...

Inginerie Software

Fazele dezvoltării unui produs software 1 Ce este ingineria programării? 2. Fazele ingineriei programării 2.1. Faza de analiză 2.2. Faza de...

Managementul Costurilor

1. MANAGEMENTULUI COSTURILOR – ELEMENTE INTRODUCTIVE Obiectivele acestui capitol introductiv sunt: - Descrierea noţiunii şi structurii sistemului...

Ai nevoie de altceva?