Aspecte ale Culturii Organizaționale în Cadrul Sucursalei Electrocentrale Mureș

Disertație
8/10 (1 vot)
Domeniu: Management
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 59 în total
Cuvinte : 14565
Mărime: 131.30KB (arhivat)
Cost: 11 puncte
UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE ŞI GESTIUNEA AFACERILOR CLUJ NAPOCA

Cuprins

Introducere 1

Motivaţia, importanţa şi metodologia cercetării 3

Lista tabelelor 5

Lista figurilor 5

Capitolul 1. Conţinutul, determinanţii şi modalităţile de manifestare a culturii

organizaţionale 6

1.1 Conţinutul şi determinanţii culturii organizaţionale 6

1.1.1. Definirea culturii organizaţionale 6

1.1.2. Cultura şi climatul organizaţional 8

1.1.3. Nivelurile culturii organizaţionale şi subculturile componente 9

1.1.4. Variabilele care determină caracteristicile culturii organizaţionale 11

1.2. Modalităţi de manifestare a culturii organizaţionale 17

1.2.1. Simbolurile 17

1.2.2. Valori organizaţionale 19

1.2.3. Norme de comportament 21

1.2.4. Ritualuri şi ceremonii 22

1.2.5. Istorioare şi mituri 23

Capitolul 2. Analiza unor aspecte ale culturii organizaţionale în cadrul Sucursalei

Electrocentrale Mureş 25

Concluzii 55

Bibliografie 57

Extras din document

INTRODUCERE

„În timp ce particularitatea unui individ transpare în personalitatea sa, individualitatea unei organizaţii se manifestă în cultura sa.”

(Eldrige şi Crombie, 1974)

Cultura organizaţională, în ultimul deceniu, a constituit obiectul de studiu al multor cercetători din Europa Centrală şi de Est. Au apărut lucrări în care sunt supuse analizei cercetările autorilor occidentali, în continuare s-au efectuat investigaţii care atestă începutul unor căutari profunde în domeniul respectiv. În România, o contribuţie deosebită la studiul culturii organizationale au adus Gh. Ionescu, O. Nicolescu, E. Burdus, A. Toma, D. Zait, etc.

Interesul faţă de cultura organizatională se explică prin faptul că la etapa actuală comunitatea mondială este marcată de asemenea procese de anvergură ca globalizarea economiei şi informatizarea societăţii, ceea ce a condus la apariţia de noi forme şi metode de organizare a activităţii umane. Ritmul schimbărilor tehnologice impun noi cerinţe faţă de practicile organizaţiilor şi oamenii care activează în cadrul lor. În aceste condiţii organizaţia economică se centrează mai mult pe cunoştinţe şi comunicare decât pe control şi ierarhie administrativă. Noile tehnologii presupun poziţionarea potenţialului uman pe primul plan, fiind reconsiderată şi tehnologia organizaţională, în structura căreia există nu numai norme şi reguli formale, dar şi proceduri informale. Cunoaşterea de către personal a legilor, normelor, procedurilor informale, creează condiţii pentru realizarea anumitor verigi din lanţul tehnologic. Totalitatea valorilor, procedeelor, normelor de comportament acceptate într-o organizaţie ca bază comună de acţiune, ajunge o dominantă a gândirii colective a grupului uman prin intermediul căreia el îşi rezolvă problemele de adaptare la mediul extern şi de integrare internă.

Lucrarea mea este structurată în două capitole, în primul capitol sunt prezentate aspecte teoretice legate de cultura organizaţională, printre care, definirea acesteia, variabilele care o determină , precum şi modalităţile de manifestare.

Capitolul doi este destinat în exclusivitate studiului de caz, studiu care vizează analiza culturii organizaţionale la o întreprindere de stat, şi anume, Sucursala Electrocentrale Mureş.

Din punct de teoretic studiul realizat m-a ajutat să-mi aprofundez cunoştiinţele despre cultura organizaţională, care are o însemnătate deosebită în reuşita unei organizaţii, iar partea practică a lucrării a contribuit la o mai bună înţelegere a aspectelor teoretice.

MOTIVAŢIA, IMPORTANŢA ŞI METODOLOGIA CERCETĂRII

În procesul transformărilor care au loc în societatea contemporană, un rol aparte îi revine culturii organizationale. Fiind un factor de o deosebită importanţă, esenţial pentru succesul activităţii organizaţiei, care oferă direcţie conduitei zilnice a membrilor organizaţiei, întăreşte credinţele comune, încurajează membrii organizaţiei să depună eforturi pentru realizarea obiectivelor organizaţiei, fiind indispensabil pentru progresul social, sunt şi motivele pentru care am ales această temă.

Obiectivul principal al cercetării îl constituie conturarea câtorva caracteristici importante ale climatului şi culturii organizaţionale în cadrul unei întreprinderi de stat. În vederea atingerii obiectivului stabilit, ca lot de cercetare m-am orientat spre lucrătorii din cadrul unei întreprinderi de stat care are ca obiect de activitate producerea de energie electrică. La cercetare au participat un număr de 50 de persoane, atât manageri cât şi muncitori, făcând parte din mai multe departamente. Participarea la studiu s-a realizat pe bază de voluntariat, lucrătorilor fiindu-le adus la cunoştinţă scopul exploratoriu al prezentei lucrări.

Pentru realizarea cercetării, ca metode de investigare şi culegere a datelor am utilizat, observaţia, discuţiile cu personalul firmei şi ancheta pe bază de chestionar. Am folosit două tipuri de chestionare: chestionar pentru manageri şi chestionar pentru angajaţi. Acestea cuprind o serie de întrebări, referitoare la caracteristici ale climatului şi culturii organizaţionale, cu o variantă de răspuns, mai multe variante de răspuns, dar şi cu răspuns liber. În urma completării chestionarelor am trecut toate răspunsurile în tabele, după care am trecut la analizarea lor.

Pentru a aplica chestionarele, am apelat la directorul întreprinderii, motivându-mi cererea prin faptul că probabil nu s-a mai făcut aşa ceva în organizaţie şi ar fi interesant de investigat, care este în realitate opinia personalului, cu privire la anumite aspecte importante ale culturii organizaţionale. Cele două chestionare au fost aplicate simultan unui număr de 50 de persoane ce au fost aleşi pe bază de voluntariat şi au fost împărţite pe criteriul nivelului de pregătire în două categorii : manageri şi angajaţi. Acestora li s-a explicat care este scopul cercetării, ce anume se urmăreşte prin completarea celor două tipuri de chestionare, fiind în acelaşi timp asiguraţi că toate datele vor fi confidenţiale şi nu le vor afecta în nici un fel statutul sau activitatea lor în cadrul întreprinderii. Fiecare persoană a fost liberă să aleagă dacă doreşte sau nu să participe la studiu. Persoanele care şi-au dat acordul de participare au primit un exemplar în funcţie de categoria în care s-au încadrat, urmând a le completa fie în timpul liber, fie în pauza de masă. Fiecărei persoane i s-a explicat consemnul şi modul de completare al chestionarelor.

Preview document

Aspecte ale Culturii Organizaționale în Cadrul Sucursalei Electrocentrale Mureș - Pagina 1
Aspecte ale Culturii Organizaționale în Cadrul Sucursalei Electrocentrale Mureș - Pagina 2
Aspecte ale Culturii Organizaționale în Cadrul Sucursalei Electrocentrale Mureș - Pagina 3
Aspecte ale Culturii Organizaționale în Cadrul Sucursalei Electrocentrale Mureș - Pagina 4
Aspecte ale Culturii Organizaționale în Cadrul Sucursalei Electrocentrale Mureș - Pagina 5
Aspecte ale Culturii Organizaționale în Cadrul Sucursalei Electrocentrale Mureș - Pagina 6
Aspecte ale Culturii Organizaționale în Cadrul Sucursalei Electrocentrale Mureș - Pagina 7
Aspecte ale Culturii Organizaționale în Cadrul Sucursalei Electrocentrale Mureș - Pagina 8
Aspecte ale Culturii Organizaționale în Cadrul Sucursalei Electrocentrale Mureș - Pagina 9
Aspecte ale Culturii Organizaționale în Cadrul Sucursalei Electrocentrale Mureș - Pagina 10
Aspecte ale Culturii Organizaționale în Cadrul Sucursalei Electrocentrale Mureș - Pagina 11
Aspecte ale Culturii Organizaționale în Cadrul Sucursalei Electrocentrale Mureș - Pagina 12
Aspecte ale Culturii Organizaționale în Cadrul Sucursalei Electrocentrale Mureș - Pagina 13
Aspecte ale Culturii Organizaționale în Cadrul Sucursalei Electrocentrale Mureș - Pagina 14
Aspecte ale Culturii Organizaționale în Cadrul Sucursalei Electrocentrale Mureș - Pagina 15
Aspecte ale Culturii Organizaționale în Cadrul Sucursalei Electrocentrale Mureș - Pagina 16
Aspecte ale Culturii Organizaționale în Cadrul Sucursalei Electrocentrale Mureș - Pagina 17
Aspecte ale Culturii Organizaționale în Cadrul Sucursalei Electrocentrale Mureș - Pagina 18
Aspecte ale Culturii Organizaționale în Cadrul Sucursalei Electrocentrale Mureș - Pagina 19
Aspecte ale Culturii Organizaționale în Cadrul Sucursalei Electrocentrale Mureș - Pagina 20
Aspecte ale Culturii Organizaționale în Cadrul Sucursalei Electrocentrale Mureș - Pagina 21
Aspecte ale Culturii Organizaționale în Cadrul Sucursalei Electrocentrale Mureș - Pagina 22
Aspecte ale Culturii Organizaționale în Cadrul Sucursalei Electrocentrale Mureș - Pagina 23
Aspecte ale Culturii Organizaționale în Cadrul Sucursalei Electrocentrale Mureș - Pagina 24
Aspecte ale Culturii Organizaționale în Cadrul Sucursalei Electrocentrale Mureș - Pagina 25
Aspecte ale Culturii Organizaționale în Cadrul Sucursalei Electrocentrale Mureș - Pagina 26
Aspecte ale Culturii Organizaționale în Cadrul Sucursalei Electrocentrale Mureș - Pagina 27
Aspecte ale Culturii Organizaționale în Cadrul Sucursalei Electrocentrale Mureș - Pagina 28
Aspecte ale Culturii Organizaționale în Cadrul Sucursalei Electrocentrale Mureș - Pagina 29
Aspecte ale Culturii Organizaționale în Cadrul Sucursalei Electrocentrale Mureș - Pagina 30
Aspecte ale Culturii Organizaționale în Cadrul Sucursalei Electrocentrale Mureș - Pagina 31
Aspecte ale Culturii Organizaționale în Cadrul Sucursalei Electrocentrale Mureș - Pagina 32
Aspecte ale Culturii Organizaționale în Cadrul Sucursalei Electrocentrale Mureș - Pagina 33
Aspecte ale Culturii Organizaționale în Cadrul Sucursalei Electrocentrale Mureș - Pagina 34
Aspecte ale Culturii Organizaționale în Cadrul Sucursalei Electrocentrale Mureș - Pagina 35
Aspecte ale Culturii Organizaționale în Cadrul Sucursalei Electrocentrale Mureș - Pagina 36
Aspecte ale Culturii Organizaționale în Cadrul Sucursalei Electrocentrale Mureș - Pagina 37
Aspecte ale Culturii Organizaționale în Cadrul Sucursalei Electrocentrale Mureș - Pagina 38
Aspecte ale Culturii Organizaționale în Cadrul Sucursalei Electrocentrale Mureș - Pagina 39
Aspecte ale Culturii Organizaționale în Cadrul Sucursalei Electrocentrale Mureș - Pagina 40
Aspecte ale Culturii Organizaționale în Cadrul Sucursalei Electrocentrale Mureș - Pagina 41
Aspecte ale Culturii Organizaționale în Cadrul Sucursalei Electrocentrale Mureș - Pagina 42
Aspecte ale Culturii Organizaționale în Cadrul Sucursalei Electrocentrale Mureș - Pagina 43
Aspecte ale Culturii Organizaționale în Cadrul Sucursalei Electrocentrale Mureș - Pagina 44
Aspecte ale Culturii Organizaționale în Cadrul Sucursalei Electrocentrale Mureș - Pagina 45
Aspecte ale Culturii Organizaționale în Cadrul Sucursalei Electrocentrale Mureș - Pagina 46
Aspecte ale Culturii Organizaționale în Cadrul Sucursalei Electrocentrale Mureș - Pagina 47
Aspecte ale Culturii Organizaționale în Cadrul Sucursalei Electrocentrale Mureș - Pagina 48
Aspecte ale Culturii Organizaționale în Cadrul Sucursalei Electrocentrale Mureș - Pagina 49
Aspecte ale Culturii Organizaționale în Cadrul Sucursalei Electrocentrale Mureș - Pagina 50
Aspecte ale Culturii Organizaționale în Cadrul Sucursalei Electrocentrale Mureș - Pagina 51
Aspecte ale Culturii Organizaționale în Cadrul Sucursalei Electrocentrale Mureș - Pagina 52
Aspecte ale Culturii Organizaționale în Cadrul Sucursalei Electrocentrale Mureș - Pagina 53
Aspecte ale Culturii Organizaționale în Cadrul Sucursalei Electrocentrale Mureș - Pagina 54
Aspecte ale Culturii Organizaționale în Cadrul Sucursalei Electrocentrale Mureș - Pagina 55
Aspecte ale Culturii Organizaționale în Cadrul Sucursalei Electrocentrale Mureș - Pagina 56
Aspecte ale Culturii Organizaționale în Cadrul Sucursalei Electrocentrale Mureș - Pagina 57
Aspecte ale Culturii Organizaționale în Cadrul Sucursalei Electrocentrale Mureș - Pagina 58
Aspecte ale Culturii Organizaționale în Cadrul Sucursalei Electrocentrale Mureș - Pagina 59

Conținut arhivă zip

  • Aspecte ale Culturii Organizationale in Cadrul Sucursalei Electrocentrale Mures.doc

Alții au mai descărcat și

Dezvoltare Organizațională

INTRODUCERE În zilele noastre, organizaţiile se confruntă din ce în ce mai mult cu schimbări tot mai profunde, uneori radicale şi accelerate în...

Managementul Schimbării

„Managementul este unul din factorii esenţiali care explică de ce o ţară este bogată sau săracă" (Richard Farmer) „Într-o lume în schimbare,...

Manifestarea culturii organizaționale în cadrul firmei SC Plastideck SA Iași

INTRODUCERE În procesul transformarilor care au loc în societatea contemporană, un rol aparte îi revine culturii organizaţionale. Fiind un factor...

Necesitatea Schimbării și Managementul Schimbării

Introducere Schimbarea are loc peste tot în univers, inclusiv în viaţa noastră particulară sau în viaţa organizaţiilor. Cunoaşterea procesului...

Schimbarea și perfecționarea culturii organizaționale

CAPITOLUL 1. Considerente generale privind conceptul de schimbare si dezvoltare in cultura organizationala 1.1 Definitii Schimbarea: singura...

Cultură organizațională

1. Cultura organizationala – aspecte teoretice Ne naștem într-o cultură, ne modelăm și ne înrădăcinăm într-un orizont cultural, fiind atât...

Personalitatea și Stiluri de Management

1. Personalitatea Definirea conceptului de personalitate a constituit preocuparea unui număr mare de psihologi, în dicţionarele de specialiate...

Mediul si Firma

Mediul extern al firmei poate fi impartit in doua mari segmente: - mediul general sau mega-mediul - mediul specific(mediul sarcina);...

Ai nevoie de altceva?