Aspecte Practice Privind Auditul Calitatii

Disertație
10/10 (10 voturi)
Domeniu: Management
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 110 în total
Cuvinte : 14748
Mărime: 216.10KB (arhivat)
Cost: 8 puncte
Universitatea POLITEHNICA Bucuresti Facultatea: Ingineria Sistemelor Biotehnice Master: Ingineria si Managementul Sistemelor Biotehnice

Extras din document

3.4. Metodologia auditului sistemelor calitatii

Standardul international ISO 10011 stabileste principiile, criteriile, practicile de baza si furnizeaza linii directoare pentru planificarea, efectuarea si documentarea auditului sistemelor calitatii.

De asemenea, prevede criteriile minime cerute pentru calificarea auditorilor si liniile directoare pentru managementui programelor de audit.

Acest standard a fost adoptat si de tara noastra ca standard national. Potrivit prevederilor sale, efectuarea unui audit al sistemului calitatii presupune parcurgerea urmatoarelor etape: declansarea, pregatirea si realizarea auditului, elaborarea documentelor acestuia, încheierea auditului si urmarirea implementarii actiunilor corective.

a) Declansarea auditului presupune stabilirea obiectului auditului, frecventei acestuia si examinarea preliminara (prin auditul de preevaluare).

Obiectul auditului este stabilit de client. Clientui stabileste, standardele sau documentele de referinta pentru efectuarea auditului sistemului calitatii.

Frecventa auditurilor este stabilita tot de catre client. În functie de eventualele modificari importante intervenite in managementul intreprinderii, , de modificarile aduse în mod direct sistemului etc

Examinarea preliminara (auditul de preevaluare) consta in analiza documentatiei referitoare la metodele utilizate de catre cel auditat pentru satisfacerea cerintelor sistemului calitatii. Principalul document analizat este manualul calitatii, sau un document echivalent cu acesta.

b)Pregatirea auditului presupune elaborarea unui plan de audit, organizarea echipei de audit si stabilirea documentelor de lucru, care vor fi utilizate pe parcursul desfasur arii auditului.

Planul de audit trebuie aprobat de client si comunicat auditorilor si celui auditat.

Organizarea echipei de audit. Responsabilitatea generala a auditului revine responsabilului de audit ("lead auditor").Responsabilul de audit stabileste atributiile fiecarui auditor din cadrul echipei de audit, pe elemente ale sistemului calitatii, sau pe compartimentele intreprinderii. Echipa de audit poate cuprinde si experti, specialisti in domeniul respectiv, auditori in curs de formare sau observatori.

Stabilirea documentelor de lucru. Pentru facilitarea desfasurarii auditului si pentru consemnarea si raportarea concluziilor pot fi utilizate urmatoarele tipuri de documente: liste de verificare, pentru evaluarea fiecarui element al sistemului calitatii (elaborate, de regula, de auditorul desemnat pentru auditarea acestor elemente); formulare pentru raportarea observatiilor auditorului; formulare pentru documentarea dovezilor care vor servi la fundamentarea concluziilor finale ale auditorilor etc.

c) Efectuarea auditului presupune parcurgerea a trei etape: reuniunea de deschidere, examinarea propriu-zisa a elementelor sistemului calitatii si reuni¬unea de incheiere a auditului,

Reuniunea de deschidere are loc in urmatoarele scopuri: prezentarea membrilor echipei de audit conducerii intreprinderii auditate, discutarea obiectivelor si domeniului de aplicare al auditului, prezentarea succinta a metodelor si procedurilor care vor fi utilizate pentru efectuarea auditului, determinarea sistemului oficial de comunicare între echipa de audit si cel auditat, confirmarea asigurarii mijioacelor si facilitatilor necesare efectuarii auditului, confirmarea datei la care va avea loc reuniunea de încheiere, precum si reuniunile intermediare ale echipei de audit cu conducerea intreprinderii, clarificarea detaliilor planului de audit.

Preview document

Aspecte Practice Privind Auditul Calitatii - Pagina 1
Aspecte Practice Privind Auditul Calitatii - Pagina 2
Aspecte Practice Privind Auditul Calitatii - Pagina 3
Aspecte Practice Privind Auditul Calitatii - Pagina 4
Aspecte Practice Privind Auditul Calitatii - Pagina 5
Aspecte Practice Privind Auditul Calitatii - Pagina 6
Aspecte Practice Privind Auditul Calitatii - Pagina 7
Aspecte Practice Privind Auditul Calitatii - Pagina 8
Aspecte Practice Privind Auditul Calitatii - Pagina 9
Aspecte Practice Privind Auditul Calitatii - Pagina 10
Aspecte Practice Privind Auditul Calitatii - Pagina 11
Aspecte Practice Privind Auditul Calitatii - Pagina 12
Aspecte Practice Privind Auditul Calitatii - Pagina 13
Aspecte Practice Privind Auditul Calitatii - Pagina 14
Aspecte Practice Privind Auditul Calitatii - Pagina 15
Aspecte Practice Privind Auditul Calitatii - Pagina 16
Aspecte Practice Privind Auditul Calitatii - Pagina 17
Aspecte Practice Privind Auditul Calitatii - Pagina 18
Aspecte Practice Privind Auditul Calitatii - Pagina 19
Aspecte Practice Privind Auditul Calitatii - Pagina 20
Aspecte Practice Privind Auditul Calitatii - Pagina 21
Aspecte Practice Privind Auditul Calitatii - Pagina 22
Aspecte Practice Privind Auditul Calitatii - Pagina 23
Aspecte Practice Privind Auditul Calitatii - Pagina 24
Aspecte Practice Privind Auditul Calitatii - Pagina 25
Aspecte Practice Privind Auditul Calitatii - Pagina 26
Aspecte Practice Privind Auditul Calitatii - Pagina 27
Aspecte Practice Privind Auditul Calitatii - Pagina 28
Aspecte Practice Privind Auditul Calitatii - Pagina 29
Aspecte Practice Privind Auditul Calitatii - Pagina 30
Aspecte Practice Privind Auditul Calitatii - Pagina 31
Aspecte Practice Privind Auditul Calitatii - Pagina 32
Aspecte Practice Privind Auditul Calitatii - Pagina 33
Aspecte Practice Privind Auditul Calitatii - Pagina 34
Aspecte Practice Privind Auditul Calitatii - Pagina 35
Aspecte Practice Privind Auditul Calitatii - Pagina 36
Aspecte Practice Privind Auditul Calitatii - Pagina 37
Aspecte Practice Privind Auditul Calitatii - Pagina 38
Aspecte Practice Privind Auditul Calitatii - Pagina 39
Aspecte Practice Privind Auditul Calitatii - Pagina 40
Aspecte Practice Privind Auditul Calitatii - Pagina 41
Aspecte Practice Privind Auditul Calitatii - Pagina 42
Aspecte Practice Privind Auditul Calitatii - Pagina 43
Aspecte Practice Privind Auditul Calitatii - Pagina 44
Aspecte Practice Privind Auditul Calitatii - Pagina 45
Aspecte Practice Privind Auditul Calitatii - Pagina 46
Aspecte Practice Privind Auditul Calitatii - Pagina 47
Aspecte Practice Privind Auditul Calitatii - Pagina 48
Aspecte Practice Privind Auditul Calitatii - Pagina 49
Aspecte Practice Privind Auditul Calitatii - Pagina 50
Aspecte Practice Privind Auditul Calitatii - Pagina 51
Aspecte Practice Privind Auditul Calitatii - Pagina 52
Aspecte Practice Privind Auditul Calitatii - Pagina 53
Aspecte Practice Privind Auditul Calitatii - Pagina 54
Aspecte Practice Privind Auditul Calitatii - Pagina 55
Aspecte Practice Privind Auditul Calitatii - Pagina 56
Aspecte Practice Privind Auditul Calitatii - Pagina 57
Aspecte Practice Privind Auditul Calitatii - Pagina 58
Aspecte Practice Privind Auditul Calitatii - Pagina 59
Aspecte Practice Privind Auditul Calitatii - Pagina 60
Aspecte Practice Privind Auditul Calitatii - Pagina 61
Aspecte Practice Privind Auditul Calitatii - Pagina 62
Aspecte Practice Privind Auditul Calitatii - Pagina 63
Aspecte Practice Privind Auditul Calitatii - Pagina 64
Aspecte Practice Privind Auditul Calitatii - Pagina 65
Aspecte Practice Privind Auditul Calitatii - Pagina 66
Aspecte Practice Privind Auditul Calitatii - Pagina 67
Aspecte Practice Privind Auditul Calitatii - Pagina 68
Aspecte Practice Privind Auditul Calitatii - Pagina 69
Aspecte Practice Privind Auditul Calitatii - Pagina 70
Aspecte Practice Privind Auditul Calitatii - Pagina 71
Aspecte Practice Privind Auditul Calitatii - Pagina 72
Aspecte Practice Privind Auditul Calitatii - Pagina 73
Aspecte Practice Privind Auditul Calitatii - Pagina 74
Aspecte Practice Privind Auditul Calitatii - Pagina 75
Aspecte Practice Privind Auditul Calitatii - Pagina 76
Aspecte Practice Privind Auditul Calitatii - Pagina 77
Aspecte Practice Privind Auditul Calitatii - Pagina 78
Aspecte Practice Privind Auditul Calitatii - Pagina 79
Aspecte Practice Privind Auditul Calitatii - Pagina 80
Aspecte Practice Privind Auditul Calitatii - Pagina 81
Aspecte Practice Privind Auditul Calitatii - Pagina 82
Aspecte Practice Privind Auditul Calitatii - Pagina 83
Aspecte Practice Privind Auditul Calitatii - Pagina 84
Aspecte Practice Privind Auditul Calitatii - Pagina 85
Aspecte Practice Privind Auditul Calitatii - Pagina 86
Aspecte Practice Privind Auditul Calitatii - Pagina 87
Aspecte Practice Privind Auditul Calitatii - Pagina 88
Aspecte Practice Privind Auditul Calitatii - Pagina 89
Aspecte Practice Privind Auditul Calitatii - Pagina 90
Aspecte Practice Privind Auditul Calitatii - Pagina 91
Aspecte Practice Privind Auditul Calitatii - Pagina 92
Aspecte Practice Privind Auditul Calitatii - Pagina 93
Aspecte Practice Privind Auditul Calitatii - Pagina 94
Aspecte Practice Privind Auditul Calitatii - Pagina 95
Aspecte Practice Privind Auditul Calitatii - Pagina 96
Aspecte Practice Privind Auditul Calitatii - Pagina 97
Aspecte Practice Privind Auditul Calitatii - Pagina 98
Aspecte Practice Privind Auditul Calitatii - Pagina 99
Aspecte Practice Privind Auditul Calitatii - Pagina 100
Aspecte Practice Privind Auditul Calitatii - Pagina 101
Aspecte Practice Privind Auditul Calitatii - Pagina 102
Aspecte Practice Privind Auditul Calitatii - Pagina 103
Aspecte Practice Privind Auditul Calitatii - Pagina 104
Aspecte Practice Privind Auditul Calitatii - Pagina 105
Aspecte Practice Privind Auditul Calitatii - Pagina 106
Aspecte Practice Privind Auditul Calitatii - Pagina 107
Aspecte Practice Privind Auditul Calitatii - Pagina 108
Aspecte Practice Privind Auditul Calitatii - Pagina 109
Aspecte Practice Privind Auditul Calitatii - Pagina 110

Conținut arhivă zip

  • Aspecte Practice Privind Auditul Calitatii.doc

Alții au mai descărcat și

Managementul educației rutiere

Despre lucrare Lucrarea de disertatie a fost realizata printr-o stransa conlucrare intre student si profesorul coordonator. Aceasta este o lucrare...

Importanța proiectelor publice în dezvoltarea instituțională

Capitolul I : Proiectul – elemente fundamentale 1.1. Definitie. Rol. Tipologie. Proiectul este ansamblu de procese de munca cu caracter...

Auditul Calității

1.1. Fundamentele teoretice ale Managementului Calităţii „Management” este un termen anglo-saxon, cu o semantică foarte complexă, care provine de...

Performanțele Managementului Firmei

CAPITOLUL I. ELEMENTE FUNDAMENTALE ÎN MANAGEMENT 1.1. Obiectul de studiu 1.1.1. Definirea ştiinţei managementului Managementul reprezintă...

Actualizarea conținutului standardelor internaționale pentru sisteme de management în vederea facilitării implementării de sisteme integrate

INTRODUCERE Sistemele există pretutindeni și ne afectează fiecare aspect al vieții noastre. O afacere este un foarte bun exemplu de sistem: •...

Analiza stilurilor de management și a impactului acestora asupra performanțelor organizaționale

INTRODUCERE Tema centrală a acestei lucrări o reprezintă stilurile de management care se regăsesc într-o organizație. Mi-am ales această temă,...

Mangementul Calitatii in Firma

SR EN ISO 14001:2005 este un standard de larga recunoastere internationala care contine cerinte obligatorii referitoare la respectarea legislatiei...

Auditul Calității

CAPITOLUL I 1.1 Cadrul conceptual al auditului calităţii Termenul de audit provine de la verbul „audio”, care în limba latină înseamnă „a...

Te-ar putea interesa și

Managementul Calitatii totale cu Aplicatie in Serviciile Bancare

Managementul calitatii reprezinta un ansamblu de activitati având ca scop realizarea unor obiective, prin utilizarea optima a resurselor. Acest...

Audit - modul de organizare a activității de tehnologia informației din Primăria Municipiului Fălticeni

Primăria Municipiului Fălticeni Compartimentul de Audit Public Intern Nr. 315 /15.09.2010 ORDIN DE SERVICIU În conformitate cu prevederile...

Calitatea Produselor și Serviciilor Bancare

Introducere Calitatea produselor şi serviciilor financiar-bancare reprezintă o problemă de cultură organizaţională şi de etică, care ţin de o...

Aspecte Practice privind Auditul Sistemelor Calității

ASPECTE PRACTICE PRIVIND AUDITUL SISTEMELOR CALITATII In contextul preocuparilor actuale de implementare a unor sisteme ale calitatii, potrivit...

Audit intern

INTRODUCERE Primăria orașului Dolhasca: Orașul Dolhasca se localizeză în extremitatea sud-estică a județului Suceava. Primăria orașului...

Delimitări Privind Conceptul de Audit Intern

1.Aspecte teoretice privind notiunea de audit intern 1.1.Notiunea de audit in general Audit vine de la cuvantul latinesc „audire” = a asculta;...

Dobândirea Calității de Auditor în România

1. NOTIUNI GENERALE Auditul reprezinta activitatea de examinare de catre auditori a unei opinii asupra situatiilor financiare, în conformitate cu...

Realizarea unui Audit al Calitatii SC Interagroaliment SRL

Cap. l Prezentarea societatii 1.1 Statutul juridic si prezentarea generala a societatii Date de identificare: - Denumire: S.C. Interagroaliment...

Ai nevoie de altceva?