Aspecte privind conceptul de logistică în managementul întreprinderilor industriale, organizarea activităților de depozitare în întreprinderile industriale

Disertație
8/10 (1 vot)
Domeniu: Management
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 42 în total
Cuvinte : 12496
Mărime: 1.05MB (arhivat)
Cost: 11 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Gheorghe Brabie
UNIVESITATEA „VASILE ALECSANDRI” DIN BACAU DEPARTAMENTUL DE STUDII POSTUNIVERSITARE SPECIALIZAREA: OPTIMIZAREA PROCESELOR SI ECHIPAMENTELOR DE FABRICATIE A PRODUSELOR INDUSTRIALE

Cuprins

1. Aspecte privind conceptul de logistica in managementul intreprindelor industriale

1.1. Conceptul de logistica.Definire si evolutie

1.1.1. Evolutia conceptului de logistica 4

1.1.2. Definirea conceptului de logistica 6

1.1.3. Logistica- concept de management 7

1.2. Problematica logistica in intreprinderile industriale 7

1.2.1. Conceptul de logistica industriala 7

1.2.2. Activitati si fluxuri logistice in intreprinderile industriale 8

1.2.3. Obiective si responsabilitai logistice 10

1.2.4. Logistica- mijloc de crestere a conpetivitatii intreprinderii 12

1.3.Sisteme de organizare logistica in intreprinderile industriale 15

1.3.1. Evolutia aplicarii conceptului de logistica in sectorul industrial 15

1.3.2.Structura oprganizatorica generala a functiei logistice in cadrul intreprinderilor industriale 16

1.3.3. Elemente de baza privind organizarea unui sistem sau subsistem logistic in cadrul uinei intreprinderi industriale 19

1.3.4. Conexiunile sistemului logistic cu alte structuri in intreprinderea industriala 21

2. Optimizarea activitatilor de depozitare in intreprinderile industriale

2.1. Aspecte generale privind depozitarea 23

2.1.1. Functiile si rolul depozitarii in cadrul procesului logistic 23

2.1.2. Activitati specifice si conditii impuse depozitarii 24

2.1.3. Costurile depozitarii materialelor/produselor 25

2.2. Elemente de baza in organizarea depozitelor 26

2.2.1. Principii si date de baza pentru organizarea depozitelor si activitatilor de depozitare 26

2.2.2.Tipuri de organizarea a depozitelor 27

2.2.3. Amplasarea depozitelor 33

2.2.4. Alegerea echipamentelor de inmagazinare si a sistemelor de manipulare a materialelor/produselor 34

2.2.5. Organizarea subsistemelor de depozitare din cadrul sistemelor flexibile de fabricatie 38

2.3. Optimizarea activitatilor de depozitare 40

2.3.1. Principii de baza pentru optimizarea activitatilor de depozitare .40

2.3.2. Metode de baza pentru cresterea productivitatii activitatilor de depozitare 41

2.3.3. Utilizarea echipamentelor automatizate si a sistemelor computerizate 42

Biliografie 43

Extras din document

1. DEFINIREA ŞI ROLUL CONCEPTULUI DE LOGISTICĂ ÎN MANAGEMENTUL ÎNTREPRINDERILOR INDUSTRIALE

1.1. Conceptul de logistică. Definire şi evoluţie

1.1.1. Evoluţia conceptului de logistică

Dezvoltarea şi aplicarea modernă a termenului de logistică s-a realizat într-o perioadă evolutivă destul de lungă.

Este necesar să se facă o distincţie între următorii doi termeni:

• logica, al cărei obiect este stabilirea unor raţionamente bazate pe deducţie sau analogie cu organizarea logică a realităţii obiective şi care operează, în general, cu cuvinte şi cu fraze;

• logistica, al cărei obiect este stabilirea unor raţionamente de acelaşi tip, dar care operează cu algoritmi şi simboluri matematice.

Primele utilizări ale termenului au fost făcute de filozofii greci din antichitate, mai precis de către cei din şcoala aristotelică.

Ulterior, termenul de logistică a fost utilizat în tehnica militară, obiectul acesteia constituindu-l susţinerea primei linii de luptă cu un sistem complex de depozite, căi de comunicaţii, mijloace de transport şi mijloace de conservare care permit aprovizionarea frontului de luptă cu furniturile necesare. Este cunoscut, de exemplu, faptul că armata lui Napoleon a putut rezista în marile bătălii pe care le-a dat, graţie unei logistici care i-a asigurat deplasarea şi alimentarea; pentru acea perioada nu putea fi, insa, vorba de o aplicare moderna a logisticii întrucât sistemul de informare nu era suficient de dezvoltat.

Prima definire a termenului de logistică în domeniul militar, care este acceptată şi în prezent, a fost dată de generalul Henri Jomini (1837) în lucrarea sa privind teoria războiului Conform definirii date, logistica este prezentată ca fiind aplicaţia practică a artei de a deplasa armele şi care cuprinde mijloacele şi acţiunile ce permit aplicarea planurilor strategice; strategia decide locul bătăliei, iar logistica transportă trupele şi mijloacele militare în locul respectiv.

Noţiunea de logistică, în sensul mai larg al optimizării economice , este prezentată în anumite lucrări editate în cursul secolului XIX, în cadrul cărora se justificau infrastructurile necesare evoluţiei economice declanşate prin revoluţia industriala.

Pentru domeniul afacerilor economice, definiţiile şi analizele economice, cele mai apropiate de cele actuale privind conceptul de logistică şi activităţile sale, au fost date în perioada de început a secolului XX.

În anul 1962, Peter Drucker, referindu-se la logistică, o prezintă ca pe o faţetă nevăzută a economiei şi un veritabil domeniu pentru explorare, respectiv ca pe o ultimă frontieră a gestiunii.

O primă reunire a specialiştilor în domeniul logisticii a fost realizată în anul 1963, prin crearea în SUA a organizaţiei “The National Council of Physical Distribution Management”, devenit mai târziu “The Council of Logistics Management”, al cărui scop a fost de a dezvolta teoria şi înţelegerea procesului logistic. În aceeaşi perioadă, specialişti de la universităţile de profil economic Ohio, Michigan şi Harvard încep să aducă importante contribuţii în domeniu.

În Europa, investigaţii importante privind logistica în domeniul economic au fost realizate de către specialiştii Universităţii Cranfield (Anglia), studiile elaborate de către aceştia reprezentând lucrări de referinţă în domeniu. În anul 1984, ca o alternativă la organizaţia înfiinţată în SUA, a fost constituită organizaţia europeană “The European Logistics Association”.

În prezent, în mediile economice şi industriale se manifestă o dezvoltare accentuată a interesului pentru logistică, factorii determinanţi în acest sens fiind următorii:

- noile condiţii economice;

- dezvoltarea sistemelor şi conceptelor de analiza a costului total;

- falimentarea diverselor firme care nu au luat în considerare posibilităţile de reducere a costurilor;

- dezvoltările şi evoluţiile în domeniul tehnicii de calcul;

- recunoaşterea faptului că logistica poate crea avantaje competitive pe piaţă.

Un rezumat al evoluţiei logisticii pentru domeniul afacerilor economice este prezentat în tabelul nr.1.1.

Tabelul nr. 1.1. Evoluţia logisticii în domeniul afacerilor economice

Perioada anilor

Evoluţia logisticii

1960

Logistica – proces operaţional

Logistica – sistem

Logistica – sistem de activităţi integrate

1970 Logistica – arie funcţională

Logistica – strategie

1980 Logistica – serviciu

Aplicaţii ale sistemelor informatice în logistică

Logistica – susţinere integrata

1990 Logistica – proiecte pentru secolul XXI

1.1.2. Definirea conceptului de logistică

Prima definiţie a logisticii a fost enunţată în anul 1948 de către Asociaţia Americana de Marketing sub forma:

“Mişcarea şi manevrarea produselor de la punctul de producţie la punctul de consum sau utilizare”.

O definiţie mai amplă a termenului de logistică a fost enunţată în anul 1963 de către proaspătul înfiinţat “The National Council of the Physical Distribution Management” (NCPDM), care a definit gestiunea distribuţiei fizice sub următoarea formă:

“Termen utilizat în industrie şi comerţ pentru a descrie spectrul vast de activităţi necesare în vederea obţinerii unei mişcări eficiente a produselor finite de la ieşirea din procesul de fabricaţie până la consumator şi care, în câteva cazuri, include mişcarea materiilor prime de la furnizor până la intrarea în procesul de fabricaţie. Aceste activitati includ transportul produselor, depozitarea, manevrarea, ambalarea de protecţie, controlul stocurilor, alegerea amplasamentului uzinelor şi depozitelor, satisfacerea comenzilor, previziunile pieţei şi service-ul oferit clienţilor”

În anul 1968, J Magee a fost unul dintre primii specialişti care a introdus în definirea logisticii şi fluxul de aprovizionare, definiţia dată de acesta fiind următoarea:

“Tehnica de control şi gestiune a fluxului de materiale şi produse de la sursa de aprovizionare până la punctul de consum”

După mai multe faze de evoluţie, în anul 1972, NCPDM revine asupra definiţiei date în anul 1963, pe care o completează şi elaborează sub următoarea formă:

“Termen care descrie integrarea a două sau mai multe activităţi în scopul de a planifica, a pune în lucru şi a controla un flux eficient al materiilor prime, semifabricatelor şi produselor finite de la punctul de origine la cel de consum. Aceste activităţi pot include, fără ca lista să fie limitativă, tipul serviciului oferit clienţilor, previziunea cererii, comunicaţiile privind distribuţia, controlul stocurilor, manevrarea materialelor, satisfacerea comenzilor, service-ul după vânzare şi piesele de schimb, alegerea amplasamentului uzinelor şi depozitelor, achiziţiile, ambalarea, tratarea produselor returnate, negocierea sau reutilizarea elementelor recuperabile, organizarea transporturilor şi transportul efectiv al produselor, depozitarea şi stocarea”.

Preview document

Aspecte privind conceptul de logistică în managementul întreprinderilor industriale, organizarea activităților de depozitare în întreprinderile industriale - Pagina 1
Aspecte privind conceptul de logistică în managementul întreprinderilor industriale, organizarea activităților de depozitare în întreprinderile industriale - Pagina 2
Aspecte privind conceptul de logistică în managementul întreprinderilor industriale, organizarea activităților de depozitare în întreprinderile industriale - Pagina 3
Aspecte privind conceptul de logistică în managementul întreprinderilor industriale, organizarea activităților de depozitare în întreprinderile industriale - Pagina 4
Aspecte privind conceptul de logistică în managementul întreprinderilor industriale, organizarea activităților de depozitare în întreprinderile industriale - Pagina 5
Aspecte privind conceptul de logistică în managementul întreprinderilor industriale, organizarea activităților de depozitare în întreprinderile industriale - Pagina 6
Aspecte privind conceptul de logistică în managementul întreprinderilor industriale, organizarea activităților de depozitare în întreprinderile industriale - Pagina 7
Aspecte privind conceptul de logistică în managementul întreprinderilor industriale, organizarea activităților de depozitare în întreprinderile industriale - Pagina 8
Aspecte privind conceptul de logistică în managementul întreprinderilor industriale, organizarea activităților de depozitare în întreprinderile industriale - Pagina 9
Aspecte privind conceptul de logistică în managementul întreprinderilor industriale, organizarea activităților de depozitare în întreprinderile industriale - Pagina 10
Aspecte privind conceptul de logistică în managementul întreprinderilor industriale, organizarea activităților de depozitare în întreprinderile industriale - Pagina 11
Aspecte privind conceptul de logistică în managementul întreprinderilor industriale, organizarea activităților de depozitare în întreprinderile industriale - Pagina 12
Aspecte privind conceptul de logistică în managementul întreprinderilor industriale, organizarea activităților de depozitare în întreprinderile industriale - Pagina 13
Aspecte privind conceptul de logistică în managementul întreprinderilor industriale, organizarea activităților de depozitare în întreprinderile industriale - Pagina 14
Aspecte privind conceptul de logistică în managementul întreprinderilor industriale, organizarea activităților de depozitare în întreprinderile industriale - Pagina 15
Aspecte privind conceptul de logistică în managementul întreprinderilor industriale, organizarea activităților de depozitare în întreprinderile industriale - Pagina 16
Aspecte privind conceptul de logistică în managementul întreprinderilor industriale, organizarea activităților de depozitare în întreprinderile industriale - Pagina 17
Aspecte privind conceptul de logistică în managementul întreprinderilor industriale, organizarea activităților de depozitare în întreprinderile industriale - Pagina 18
Aspecte privind conceptul de logistică în managementul întreprinderilor industriale, organizarea activităților de depozitare în întreprinderile industriale - Pagina 19
Aspecte privind conceptul de logistică în managementul întreprinderilor industriale, organizarea activităților de depozitare în întreprinderile industriale - Pagina 20
Aspecte privind conceptul de logistică în managementul întreprinderilor industriale, organizarea activităților de depozitare în întreprinderile industriale - Pagina 21
Aspecte privind conceptul de logistică în managementul întreprinderilor industriale, organizarea activităților de depozitare în întreprinderile industriale - Pagina 22
Aspecte privind conceptul de logistică în managementul întreprinderilor industriale, organizarea activităților de depozitare în întreprinderile industriale - Pagina 23
Aspecte privind conceptul de logistică în managementul întreprinderilor industriale, organizarea activităților de depozitare în întreprinderile industriale - Pagina 24
Aspecte privind conceptul de logistică în managementul întreprinderilor industriale, organizarea activităților de depozitare în întreprinderile industriale - Pagina 25
Aspecte privind conceptul de logistică în managementul întreprinderilor industriale, organizarea activităților de depozitare în întreprinderile industriale - Pagina 26
Aspecte privind conceptul de logistică în managementul întreprinderilor industriale, organizarea activităților de depozitare în întreprinderile industriale - Pagina 27
Aspecte privind conceptul de logistică în managementul întreprinderilor industriale, organizarea activităților de depozitare în întreprinderile industriale - Pagina 28
Aspecte privind conceptul de logistică în managementul întreprinderilor industriale, organizarea activităților de depozitare în întreprinderile industriale - Pagina 29
Aspecte privind conceptul de logistică în managementul întreprinderilor industriale, organizarea activităților de depozitare în întreprinderile industriale - Pagina 30
Aspecte privind conceptul de logistică în managementul întreprinderilor industriale, organizarea activităților de depozitare în întreprinderile industriale - Pagina 31
Aspecte privind conceptul de logistică în managementul întreprinderilor industriale, organizarea activităților de depozitare în întreprinderile industriale - Pagina 32
Aspecte privind conceptul de logistică în managementul întreprinderilor industriale, organizarea activităților de depozitare în întreprinderile industriale - Pagina 33
Aspecte privind conceptul de logistică în managementul întreprinderilor industriale, organizarea activităților de depozitare în întreprinderile industriale - Pagina 34
Aspecte privind conceptul de logistică în managementul întreprinderilor industriale, organizarea activităților de depozitare în întreprinderile industriale - Pagina 35
Aspecte privind conceptul de logistică în managementul întreprinderilor industriale, organizarea activităților de depozitare în întreprinderile industriale - Pagina 36
Aspecte privind conceptul de logistică în managementul întreprinderilor industriale, organizarea activităților de depozitare în întreprinderile industriale - Pagina 37
Aspecte privind conceptul de logistică în managementul întreprinderilor industriale, organizarea activităților de depozitare în întreprinderile industriale - Pagina 38
Aspecte privind conceptul de logistică în managementul întreprinderilor industriale, organizarea activităților de depozitare în întreprinderile industriale - Pagina 39
Aspecte privind conceptul de logistică în managementul întreprinderilor industriale, organizarea activităților de depozitare în întreprinderile industriale - Pagina 40
Aspecte privind conceptul de logistică în managementul întreprinderilor industriale, organizarea activităților de depozitare în întreprinderile industriale - Pagina 41
Aspecte privind conceptul de logistică în managementul întreprinderilor industriale, organizarea activităților de depozitare în întreprinderile industriale - Pagina 42

Conținut arhivă zip

  • Aspecte privind Conceptul de Logistica in Managementul Intreprinderilor Industriale, Organizarea Activitatilor de Depozitare in Intreprinderile Industriale.doc

Alții au mai descărcat și

Posibilități de Raționalizare a Managementului Vânzărilor în Întreprinderile de Prelucrare a Lemnului

INTRODUCERE Ideea realizarii unui studiu privind managementul vânzãrilor, mai corect a posibilitãtilor de rationalizare a acestuia a fost...

Contractul de management - premizq performanței în cadrul firmei SC Post-Com SA

Argument : The premise of performance management within the company “In a way, organizations are like fingerprints. Each has its own...

Organizarea Activității Logistice

Una din functiile majore ale managementului este organizarea,alaturi de celelalte functii: planificarea,codificarea si controlling-ul.Scopul...

Includerea cerințelor privind managementul energiei în cadrul sistemelor integrate de management din transportul maritim

INTRODUCERE Sistemele exista pretutindeni si ne afecteaza fiecare aspect al vietii noastre. O afacere este un foarte bun exemplu de sistem. •...

Semnificația logisticii în cadrul procesului de planificare strategică a întreprinderii

1. SISTEMUL LOGISTIC (S.L.) DEFINIŢIE, STRUCTURĂ, TIPOLOGIE 1.1. Definiţie, terminologie utilizată în S.L. Pornind de la elementele componente...

Analiza și Îmbunătățirea Sistemului de Management al Organizației prin Aplicarea Metodelor Moderne

Analiza şi îmbunătăţirea sistemului de management al organizaţiei prin aplicarea metodelor moderne în cadrul SC XYZ SRL INTRODUCERE Deschiderea...

Managementul producției industriale - SC Silcotub SA Zalău

CAPITOLUL I PREZENTAREA GENERALA A UNITATII INDUSTRIALE 1.1. Prezentarea firmei S.C. “SILCOTUB” S.A. este cel mai modern producator de tevi din...

Expediții internaționale

In cadrul dezvoltarii relatiilor economice internationale a largirii si diversificarii schimbului comercial intre state, un rol de seama revine...

Te-ar putea interesa și

Managementul Aprovizionării Materiale

MODULUL 1 MANAGEMENTUL APROVIZIONĂRII MATERIALE Gestiunea materială exprimă totalitatea activităţilor informatice şi materiale de aprovizionare,...

Logistică

Cursul intitulat “Logistica” are ca scop prezentarea contribuţiei logisticii şi lanţului de aprovizionare-livrare la creşterea competitivităţii şi...

Ai nevoie de altceva?