Cauze ale conflictelor în organizații și metode de prevenire a acestora

Disertație
8.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Management
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 47 în total
Cuvinte : 15204
Mărime: 113.96KB (arhivat)
Cost: 11 puncte
Şcoala Naţională de Studii Politice si Administrative Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice

Cuprins

INTRODUCERE .3

CAPITOLUL 1. Conflictul în organizaţii .5

1.1. Cauze ale apariţiei conflictelor în organizaţii .5

1.2. Tipologia conflictelor. Delimitări conceptuale .11

1.3. Efectele conflictelor în organizaţii .13

CAPITOLUL 2. Managementul conflictelor şi performanţa organizaţiei .17

2.1. Influenţa conflictelor asupra performanţelor organizaţiei .17

2.2. Strategii şi tactici în soluţionarea conflictelor .20

2.3. Rolul managementului în gestionarea conflictelor .23

Capitolul 3. Studiu de caz .26

3.1. Prezentarea firmei .26

3.2. Obiectivele şi ipotezele cercetării privind manifestarea şi gestionarea

conflictelor în cadrul societăţii .28

3.3. Metode şi instrumente de colectare a datelor .29

3.4. Rezultate şi interpretarea informaţiilor recoltate .32

Concluzii .43

Bibliografie .45

ANEXA 1 .46

Extras din document

INTRODUCERE

Oamenii trebuie să coopereze, întrucât individul singur are o putere limitată de alegere şi acţiune. Limitele unui individ singur sunt definite ca fiind acele obstacole care stau în calea dorinţei acestuia de a face ceea ce şi-a propus, fiind determinate, pe de o parte, de mediul în care acţionează şi pe de altă parte, de capacităţile sale biologice. Cooperarea va fi singura soluţie de a înfrânge aceste limite. În aceste condiţii, când persoanele sunt capabile să comunice între ele şi doresc să realizeze sau să lucreze la realizarea scopului comun, apare organizaţia. Principalele avantaje care determină oamenii să se organizeze sunt dezvoltarea propriilor capacităţi, pentru eficienţă, diviziunea muncii, reducerea timpului necesar realizării unui scop, se folosesc cunoştinţele altora, omul astfel nu trebuie sa înveţe totul de unul singur, pentru a obţine satisfacţii din relaţiile cu alte persoane, pentru a aparţine unui grup.

Cultura organizaţională poate fi interpretată ca o expresie a dezvoltării sociale a întreprinderii. Termenul „cultură” reprezintă astfel un sistem de valori, norme de comportament, modele de gândire şi de acţiune care sunt învăţate şi acceptate de un colectiv şi care determină ca acest grup social să se diferenţieze clar de alte grupuri sociale.

Fiecare organizaţie are parţial conştient sau subconştient o cultură proprie. Cultura poate fi definită drept un model de valori, de reprezentări, de modalităţi de comportament care guvernează viaţa în organizaţie. Ea este astfel suma tuturor regulilor nescrise din întreprindere. Cultura organizaţională reprezintă un stil de viaţă, fiind rezultatul unor practice interne, a unor norme de conduită, valori, aspiraţii şi credinţe specifice respective organizaţii. Ea este cea care conferă personalitate şi identitate unei organizaţii. Totuşi, cultura organizaţională nu controlează total percepţiile, gândurile şi sentimentele personalului organizaţiei. Cu cât personalul este de mai mult timp în organizaţie, cu atât cultura organizaţională va influenţa mai profund percepţiile, gândurile, trăirilemembrilor organizaţiei, modul în care aceştia vor reacţiona în anumite situaţii.

Cu cât o organizaţie are o cultură proprie mai puternică, cu atât ea este maimatură şi mai bine definită, având un impact mai mare asupra angajaţilor, inclusiv un impact direct şi nemijlocit asupra inovaţiei şi performanţelor economice. Propriul model al culturii organizaţionale corespunde unui model de valori şi moduri de comportament care orientează viaţa în organizaţie.

Companiile puternice nu se bazează exclusiv pe instrumentele raţionale ale managementului ştiinţific pentru a realiza o anumită productivitate, un anumit nivel de eficienţă. Acestea folosesc cultura organizaţională – convingerile profunde, valorile comune şi eroii care le întruchipează, ritualurile şi ceremoniile – pentru a-şi formula şi susţine majoritatea strategiilor şi politicilor. Pornind de la modul în care se îmbracă angajaţii, chiar dacă nu există o uniformă oficială, până la modul în care suntgestionate conflictele, totul poartă amprenta unei strategii unitare, care are rolul de aomogeniza anumite conduite şi rezultate pozitive şi de a descuraja altele.

Conflictul poate fi înţeles ca o realitate a managementului şi comportamentului organizaţional. Conflictul este un termen care poate fi definit şi interpretat în mai multe feluri. În ce ne priveşte, vedem în conflict un comportament intenţionat de obstrucţionare a realizărilor obiectivelor anumitor persoane. Conflictul se bazează pe incompatibilitatea scopurilor şi se naşte din comportamente opuse. Poate fi văzut la nivel individual, de grup sau organizaţie.

Era de aşteptat ca un climat organizaţional sănătos să pretindă a fi reflectat prin armonie completă în relaţiile de muncă, prin loialitate şi angajament comun în atingerea scopurilor şi obiectivelor propuse de organizaţie. Pentru manageri, conflictul reprezintă o problemă care trebuie rezolvată, iar un consultant este plătit pentru a găsi o soluţie. Pentru cercetători conflictul ar părea să fie o stare naturală a organizaţiei.

Importantă este studierea cooperării, ordinii şi stabilităţii pentru a fi investigate sursele conflictului. Diferenţele din punct de vedere al conflictului se găsesc între uniunile sindicale şi manageri, între membrii aceloraşi sau diferitelor uniuni din cadrul unei companii şi nu în cele din urmă între manageri şi nivele diferite în cadrul aceleiaşi organizaţii. Conflictul e o stare de fapt, el trebuie observat prin părţile implicate în el. Dacă două sau mai multe părţi nu sunt conştiente de conflict, atunci el nu există.

Din punct de vedere managerial se focalizează asupra faptului cum poate fi condus şi rezolvat. În final, conflictul este folosit în legătură cu stresul şi frustrarea care reprezintă consecinţe ale conflictului dintre indivizi şi mediul în care trăiesc.

Bibliografie

1. Boghaty, Z., Conflicte în organizaţii, Editura Eurostampa, Tmișoara, 1999

2. Chirică, S., Psihologie organizaţională. Modele de diagnoză şi intervenţie, Casa de Editură şi Consultanţă ”Studiul Organizării”, Cluj-Napoca, 1996.

3. Ciocîrlan, D., Management strategic, Editura Universitară, Bucureşti, 2010.

4. Frăţilă, C., Perspective asupra conflictului în organizaţii , Editura Bren, București, 2003

5. Iacob, D., Organizaţia inteligentă, Editura Comunicare.ro, Bucureşti, 2010.

6. Johns, G., Comportamentul organizaţional. Înţelegerea şi conducerea oamenilor în procesul muncii, Editura Economică, Bucureşti, 1998.

7. Knudson, C.F., Understanding Organizational Behavior - A managerial view, Columbus, Ohio, C.E. Merrill Pub. Co.,1986

8. Manolescu, A., Managementul Resurselor Umane, Editura Economică, Bucureşti, 2001

9. Militaru, Gh., Comportament organizaţional, Editura Economică, Bucureşti, 2005

10. Morgan, G., Images of the Organization, Newbury Park, California, Sage Press, 1986.

11. Petrescu, M. şi colectiv, Managementul schimbării şi riscului, Editura Bibliotheca, Târgoviște, 2010.

12. Popescu, D.I., Comportament organizaţional, Editura ASE, Bucureşti, 2010..

13. Reed., N.E.,T he strength of strong ties: Social networks and intergroup conflict in organizations, Academy of Management Journal, 32: 377–401, 1989.

14. Skolnic, J.H., Currie, E., Crisis in American Institutions. Introduction, Boston, Little Drown, 1970.

15. Stoica – Constantin, A., Psihologia rezolvării conflictului, Editura Polirom, Iași, 1998

16. Thomas, K..W., Handbook of Industrial and organizational psyhology, Palo Alto, CA: Consulting Psychologists Press, 1992.

17. Van de Vliert, E., de Deu, C.K.W., Optimizing performance by conflict stimulation, International Journal of Conflict Management, Vol. 5 Iss: 3, 1994.

18. Zamfir, C., Vlăsceanu, L., Dicţionar de socologie, Editura Babel, Bucureşti, 1993.

Preview document

Cauze ale conflictelor în organizații și metode de prevenire a acestora - Pagina 1
Cauze ale conflictelor în organizații și metode de prevenire a acestora - Pagina 2
Cauze ale conflictelor în organizații și metode de prevenire a acestora - Pagina 3
Cauze ale conflictelor în organizații și metode de prevenire a acestora - Pagina 4
Cauze ale conflictelor în organizații și metode de prevenire a acestora - Pagina 5
Cauze ale conflictelor în organizații și metode de prevenire a acestora - Pagina 6
Cauze ale conflictelor în organizații și metode de prevenire a acestora - Pagina 7
Cauze ale conflictelor în organizații și metode de prevenire a acestora - Pagina 8
Cauze ale conflictelor în organizații și metode de prevenire a acestora - Pagina 9
Cauze ale conflictelor în organizații și metode de prevenire a acestora - Pagina 10
Cauze ale conflictelor în organizații și metode de prevenire a acestora - Pagina 11
Cauze ale conflictelor în organizații și metode de prevenire a acestora - Pagina 12
Cauze ale conflictelor în organizații și metode de prevenire a acestora - Pagina 13
Cauze ale conflictelor în organizații și metode de prevenire a acestora - Pagina 14
Cauze ale conflictelor în organizații și metode de prevenire a acestora - Pagina 15
Cauze ale conflictelor în organizații și metode de prevenire a acestora - Pagina 16
Cauze ale conflictelor în organizații și metode de prevenire a acestora - Pagina 17
Cauze ale conflictelor în organizații și metode de prevenire a acestora - Pagina 18
Cauze ale conflictelor în organizații și metode de prevenire a acestora - Pagina 19
Cauze ale conflictelor în organizații și metode de prevenire a acestora - Pagina 20
Cauze ale conflictelor în organizații și metode de prevenire a acestora - Pagina 21
Cauze ale conflictelor în organizații și metode de prevenire a acestora - Pagina 22
Cauze ale conflictelor în organizații și metode de prevenire a acestora - Pagina 23
Cauze ale conflictelor în organizații și metode de prevenire a acestora - Pagina 24
Cauze ale conflictelor în organizații și metode de prevenire a acestora - Pagina 25
Cauze ale conflictelor în organizații și metode de prevenire a acestora - Pagina 26
Cauze ale conflictelor în organizații și metode de prevenire a acestora - Pagina 27
Cauze ale conflictelor în organizații și metode de prevenire a acestora - Pagina 28
Cauze ale conflictelor în organizații și metode de prevenire a acestora - Pagina 29
Cauze ale conflictelor în organizații și metode de prevenire a acestora - Pagina 30
Cauze ale conflictelor în organizații și metode de prevenire a acestora - Pagina 31
Cauze ale conflictelor în organizații și metode de prevenire a acestora - Pagina 32
Cauze ale conflictelor în organizații și metode de prevenire a acestora - Pagina 33
Cauze ale conflictelor în organizații și metode de prevenire a acestora - Pagina 34
Cauze ale conflictelor în organizații și metode de prevenire a acestora - Pagina 35
Cauze ale conflictelor în organizații și metode de prevenire a acestora - Pagina 36
Cauze ale conflictelor în organizații și metode de prevenire a acestora - Pagina 37
Cauze ale conflictelor în organizații și metode de prevenire a acestora - Pagina 38
Cauze ale conflictelor în organizații și metode de prevenire a acestora - Pagina 39
Cauze ale conflictelor în organizații și metode de prevenire a acestora - Pagina 40
Cauze ale conflictelor în organizații și metode de prevenire a acestora - Pagina 41
Cauze ale conflictelor în organizații și metode de prevenire a acestora - Pagina 42
Cauze ale conflictelor în organizații și metode de prevenire a acestora - Pagina 43
Cauze ale conflictelor în organizații și metode de prevenire a acestora - Pagina 44
Cauze ale conflictelor în organizații și metode de prevenire a acestora - Pagina 45
Cauze ale conflictelor în organizații și metode de prevenire a acestora - Pagina 46
Cauze ale conflictelor în organizații și metode de prevenire a acestora - Pagina 47

Conținut arhivă zip

  • Cauze ale conflictelor in organizatii si metode de prevenire a acestora.doc

Alții au mai descărcat și

Negocierea și Medierea în Gestionarea Conflictelor în Organizații

INTRODUCERE Problematica conflictelor organizaţionale în special si problematica comunicării si a comportamentului organizaţional, în general,...

Munca în echipă

INTRODUCERE Prezenta lucrare abordează o temă de mare importanță în domeniul managementului, deoarece în zilele noastre organizațiile pun accent...

Rolul relațiilor publice la DGFP Gorj

1.ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA RELATIILOR PUBLICE LA DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE GORJ 1.1 Organizarea generala a Generala a Finantelor...

Importanța Comunicării în Gestionarea Situațiilor de Criză

MEMORIU JUSTIFICATIV Evoluţiile socioeconomice din ultimul deceniu au determinat schimbări profunde ale mediului general de existenţă în toate...

Strategii de Soluționare a Situațiilor Conflictuale în Cadrul Organizației

REZUMATUL LUCRĂRII DE LICENŢĂ Motivul abordării acestei teme este faptul că o bună parte din timpul nostru toţi intrăm în conflict unii cu alţii,...

Managementul Conflictului

CAPITOLUL 1 PARTICULARITATI GENERALE ALE CONFLICTULUI Conflictul constituie o realitate inevitabila a oricarei societati, este un fenomen...

Managementul Conflictelor

CAPITOLUL 1 FUNDAMENTE ALE MANAGEMENTULUI CONFLICTELOR 1.1 Conceptul de conflict, tipologie, cauze Ca termen, conflictul derivă din latinescul...

Managementul Reclamațiilor

Introducere În zilele noastre cel mai greu lucru pentru companii nu reprezintă doar cum să dobândească interesul consumatorilor ci și cum să-i...

Te-ar putea interesa și

Violența școlară - violența profesor-elev

CAPITOLUL 1 DEVIANŢA ŞCOLARĂ- ABORDARE GENERALĂ 1.1. Delimitarea conceptului de devianţă şcolară Devianţa şcolară este un fenomen care se...

Abordări Teoretice privind Conflictul în Organizații

INTRODUCERE „ Lumea a devenit paradisul crizelor şi al conflictelor” . Interesul pentru cercetarea conflictelor şi crizelor a fost demonstrat...

Bugetul de stat

Capitolul 1: Consideratii generale privind bugetul public 1.1. Conceptul de buget public Din punct de vedere al continutului , bugetul public...

Violența Domestică

I. INTRODUCERE – CE CERCETĂM? Violenţa domestică este o problemă de ordin atât naţional, cât şi mondial. Conform cercetărilor şi datelor...

Campanie de prevenire-combatere a violenței între elevi

Proiect creat de studenții de la Universitatea ”Vasile Alecsandri” din Bacău, Facultatea de Litere, specializarea Comunicare și Relații Publice,...

Polițistul de Proximitate

Community policing este un termen anglo-saxon care desemneaza strategia de aplicare a legii prin care cetatenii si Politia sunt parteneri pentru...

Criminalitatea Violentă

1. Noţiunea şi tipurile infracţiunilor violente Violenţa este un fenomen la fel de vechi ca şi omenirea. O dată cu dezvoltarea civilizaţiei...

Managementul conflictelor organizaționale

I. Conflicte organizaţionale În general, organizaţia poate şi constituită din două sau mai multe persoane care desfăşoară activităţi în comun...

Ai nevoie de altceva?