Centrul de evaluare - o metodă utilizată în recrutarea și selecția personalului de conducere

Disertație
8.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Management
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 69 în total
Cuvinte : 20567
Mărime: 125.78KB (arhivat)
Cost: 11 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Prof. univ. dr. Ştefan Stanciu

Cuprins

Lista figurilor/ 3

INTRODUCERE/ 4

CAPITOLUL 1

RECRUTAREA ŞI SELECŢIA PERSONALULUI

1.1. Importanţa recrutării şi selecţiei de personal în cadrul organizaţiilor/ 5

1.2. Activităţi preliminare ale recrutării şi selecţiei personalului/ 5

1.3. Recrutarea personalului/7

1.4. Selecţia personalului/ 9

CAPITOLUL 2

METODA CENTRULUI DE EVALUARE ÎN RECRUTAREA ŞI SELECŢIA PERSONALULUI DE CONDUCERE

2.1. Definire şi principii/ 12

2.2. Caracteristici ale unui centru de evaluare/ 15

2.3. Metode şi tehnici utilizate într-un centru de evaluare/ 18

2.4. Aspecte administrative ale centrului de evaluare/ 23

2.5. Evaluatorii şi pregătirea lor/ 23

2.6. Validitatea centrului de evaluare/ 25

2.7. Avantajele şi dezavantajele unui centru de evaluare/ 25

CAPITOLUL 3

CENTRUL DE EVALUARE, O METODĂ DE SELECŢIE UTILIZATĂ ÎN CADRUL COMPANIEI LUGERA & MAKLER

3.1. Descrierea organizaţiei studiate/ 27

3.2. Metodologia de lucru a companiei în crearea unui centru de evaluare/ 28

3.3. Delimitarea problemei cercetate/ 29

CAPITOLUL 4

METODOLOGIA CERCETĂRII

4.1. Obiectivul studiului de caz/ 30

4.2. Formularea ipotezelor/ 30

4.3. Stabilirea eşantionului de cercetare/ 30

4.4. Metode şi instrumente de colectare a datelor/ 31

4.5. Prezentarea şi interpretarea rezultatelor/ 33

4.6. Recomandări/ 45

CONCLUZII/ 48

Bibliografie/ 49

Anexe/ 51

Extras din document

Introducere

Dacă în trecut, conducerea la nivelurile cele mai înalte ale organizaţiilor era asigurată de indivizii ce aparţineau unui anumit grup social sau familial, iar în organizaţiile mici conducerea se transmitea din tată în fiu, în prezent importanţa conducerii la orice nivel a devenit fapt recunoscut atât de teoreticieni, cât şi de practicieni. Evoluţia societăţii a adus cu sine o multitudine de transformări- sociale, economice, politice, culturale, organizatorice- care au dus inevitabil la modificarea perspectivei de interpretare a selecţiei personalului.

M-am oprit în elaborarea acestei lucrări asupra unei părţi pe care o consider importantă în cadrul managementului resurselor umane. Întrucât tratarea subiectului de selecţie a personalului necesită un spaţiu mult mai larg, am ales să mă concentrez asupra unui aspect delimitat în cadrul acestui proces, şi anume selecţia personalului de conducere, axându-mă în speţă pe metoda centrului de evaluare sau a assessment center-ului, cum mai este numit.

Motivul pentru care această temă mi-a trezit interesul este acela că aduce un element de noutate în privinţa metodelor de recrutare şi selecţie. Deplasarea centrului de greutate de pe executant pe conducător a ridicat în faţa selecţiei personalului o multitudine de probleme noi, iar necesitatea rezolvării acestor probleme a condus în acelaşi timp la inovaţii în domeniu. Folosirea centrului de evaluare în selecţia personalului de conducere este o metodă relativ nouă în România, dovada fiind existenţa informaţiilor cu privire la acest proces într-o măsură mai mică în cărţile autohtone din domeniu comparativ cu literatura de specialitate străină.

După părerea mea, această metodă a început deja să fie utilizată şi la noi în proporţii din ce în ce mai mari, fiind aplicată în special de către companiile specializate în oferirea de servicii integrate de resurse umane în beneficiul clienţilor pe care îi deţin şi care le solicită un astfel de serviciu. Scopul lucrării de faţă este de a prezenta aspectele teoretice din spatele unui centru de evaluare, de a descrie şi analiza multitudinea de instrumente folosite, precum şi de a evidenţia, în urma aplicării unui chestionar, validitatea mai mare decât cea reieşită în urma unui interviu de selecţie sau a evaluării făcute de o singură persoană.

În finalul lucrării, am considerat oportun ca în funcţie de rezultatele pe care le-am obţinut în urma studiului de caz să formulez unele recomandări şi să specific care sunt limitele acestei lucrări.

CAPITOLUL 1

RECRUTAREA ŞI SELECŢIA PERSONALULUI

1.1. Importanţa recrutării şi selecţiei de personal în cadrul organizaţiilor

Încă de la începutul capitolului este necesară înţelegerea locului şi rolului recrutării şi selecţiei în cadrul proceselor care alcătuiesc managementul resurselor umane, termen relativ recent pentru ceea ce se numea tradiţional activitatea de personal a organizaţiei, denumire care mai poate fi încă întâlnită şi astăzi în unele organizaţii, în special în cele bugetare.

Consider necesar ca înainte de a merge mai departe să ofer definiţiile acestor doi termeni.

Recrutarea reprezintă activitatea de identificare a persoanelor care au caracteristicile şi îndeplinesc condiţiile cerute pentru ocuparea unui anumit post, precum şi de atragere în vederea participării lor la procesul ulterior de selecţie, în timp ce selecţia constă în alegerea, conform anumitor criterii, a celui mai potrivit sau competitiv candidat pentru ocuparea unui post.

Raportat la aceste definiţii, reiese în primul rând importanţa cu totul deosebită pe care o au recrutarea şi selecţia pentru bunul mers al organizaţiei, de felul în care vor fi recrutaţi viitorii angajaţi depinzând în mare măsură succesul organizaţional. În al doilea rând, trebuie menţionată şi legătura care există între cele două acţiuni, în sensul că recrutarea constituie o premisă indispensabilă pentru selecţie, iar ultima un efect care va purta amprenta calităţii recrutării. Astfel că, o proastă coordonare a procesului va atrage după sine unele costuri cum ar fi, costurile directe ale recrutării (costurile anunţurilor publicitare de angajare, precum şi cele implicate de timpul utilizat pentru recrutare) şi costurile privitoare la instruire (resurse materiale şi umane implicate, precum şi resursa de timp afectată de procesul de supervizare a noilor angajaţi).

Preview document

Centrul de evaluare - o metodă utilizată în recrutarea și selecția personalului de conducere - Pagina 1
Centrul de evaluare - o metodă utilizată în recrutarea și selecția personalului de conducere - Pagina 2
Centrul de evaluare - o metodă utilizată în recrutarea și selecția personalului de conducere - Pagina 3
Centrul de evaluare - o metodă utilizată în recrutarea și selecția personalului de conducere - Pagina 4
Centrul de evaluare - o metodă utilizată în recrutarea și selecția personalului de conducere - Pagina 5
Centrul de evaluare - o metodă utilizată în recrutarea și selecția personalului de conducere - Pagina 6
Centrul de evaluare - o metodă utilizată în recrutarea și selecția personalului de conducere - Pagina 7
Centrul de evaluare - o metodă utilizată în recrutarea și selecția personalului de conducere - Pagina 8
Centrul de evaluare - o metodă utilizată în recrutarea și selecția personalului de conducere - Pagina 9
Centrul de evaluare - o metodă utilizată în recrutarea și selecția personalului de conducere - Pagina 10
Centrul de evaluare - o metodă utilizată în recrutarea și selecția personalului de conducere - Pagina 11
Centrul de evaluare - o metodă utilizată în recrutarea și selecția personalului de conducere - Pagina 12
Centrul de evaluare - o metodă utilizată în recrutarea și selecția personalului de conducere - Pagina 13
Centrul de evaluare - o metodă utilizată în recrutarea și selecția personalului de conducere - Pagina 14
Centrul de evaluare - o metodă utilizată în recrutarea și selecția personalului de conducere - Pagina 15
Centrul de evaluare - o metodă utilizată în recrutarea și selecția personalului de conducere - Pagina 16
Centrul de evaluare - o metodă utilizată în recrutarea și selecția personalului de conducere - Pagina 17
Centrul de evaluare - o metodă utilizată în recrutarea și selecția personalului de conducere - Pagina 18
Centrul de evaluare - o metodă utilizată în recrutarea și selecția personalului de conducere - Pagina 19
Centrul de evaluare - o metodă utilizată în recrutarea și selecția personalului de conducere - Pagina 20
Centrul de evaluare - o metodă utilizată în recrutarea și selecția personalului de conducere - Pagina 21
Centrul de evaluare - o metodă utilizată în recrutarea și selecția personalului de conducere - Pagina 22
Centrul de evaluare - o metodă utilizată în recrutarea și selecția personalului de conducere - Pagina 23
Centrul de evaluare - o metodă utilizată în recrutarea și selecția personalului de conducere - Pagina 24
Centrul de evaluare - o metodă utilizată în recrutarea și selecția personalului de conducere - Pagina 25
Centrul de evaluare - o metodă utilizată în recrutarea și selecția personalului de conducere - Pagina 26
Centrul de evaluare - o metodă utilizată în recrutarea și selecția personalului de conducere - Pagina 27
Centrul de evaluare - o metodă utilizată în recrutarea și selecția personalului de conducere - Pagina 28
Centrul de evaluare - o metodă utilizată în recrutarea și selecția personalului de conducere - Pagina 29
Centrul de evaluare - o metodă utilizată în recrutarea și selecția personalului de conducere - Pagina 30
Centrul de evaluare - o metodă utilizată în recrutarea și selecția personalului de conducere - Pagina 31
Centrul de evaluare - o metodă utilizată în recrutarea și selecția personalului de conducere - Pagina 32
Centrul de evaluare - o metodă utilizată în recrutarea și selecția personalului de conducere - Pagina 33
Centrul de evaluare - o metodă utilizată în recrutarea și selecția personalului de conducere - Pagina 34
Centrul de evaluare - o metodă utilizată în recrutarea și selecția personalului de conducere - Pagina 35
Centrul de evaluare - o metodă utilizată în recrutarea și selecția personalului de conducere - Pagina 36
Centrul de evaluare - o metodă utilizată în recrutarea și selecția personalului de conducere - Pagina 37
Centrul de evaluare - o metodă utilizată în recrutarea și selecția personalului de conducere - Pagina 38
Centrul de evaluare - o metodă utilizată în recrutarea și selecția personalului de conducere - Pagina 39
Centrul de evaluare - o metodă utilizată în recrutarea și selecția personalului de conducere - Pagina 40
Centrul de evaluare - o metodă utilizată în recrutarea și selecția personalului de conducere - Pagina 41
Centrul de evaluare - o metodă utilizată în recrutarea și selecția personalului de conducere - Pagina 42
Centrul de evaluare - o metodă utilizată în recrutarea și selecția personalului de conducere - Pagina 43
Centrul de evaluare - o metodă utilizată în recrutarea și selecția personalului de conducere - Pagina 44
Centrul de evaluare - o metodă utilizată în recrutarea și selecția personalului de conducere - Pagina 45
Centrul de evaluare - o metodă utilizată în recrutarea și selecția personalului de conducere - Pagina 46
Centrul de evaluare - o metodă utilizată în recrutarea și selecția personalului de conducere - Pagina 47
Centrul de evaluare - o metodă utilizată în recrutarea și selecția personalului de conducere - Pagina 48
Centrul de evaluare - o metodă utilizată în recrutarea și selecția personalului de conducere - Pagina 49
Centrul de evaluare - o metodă utilizată în recrutarea și selecția personalului de conducere - Pagina 50
Centrul de evaluare - o metodă utilizată în recrutarea și selecția personalului de conducere - Pagina 51
Centrul de evaluare - o metodă utilizată în recrutarea și selecția personalului de conducere - Pagina 52
Centrul de evaluare - o metodă utilizată în recrutarea și selecția personalului de conducere - Pagina 53
Centrul de evaluare - o metodă utilizată în recrutarea și selecția personalului de conducere - Pagina 54
Centrul de evaluare - o metodă utilizată în recrutarea și selecția personalului de conducere - Pagina 55
Centrul de evaluare - o metodă utilizată în recrutarea și selecția personalului de conducere - Pagina 56
Centrul de evaluare - o metodă utilizată în recrutarea și selecția personalului de conducere - Pagina 57
Centrul de evaluare - o metodă utilizată în recrutarea și selecția personalului de conducere - Pagina 58
Centrul de evaluare - o metodă utilizată în recrutarea și selecția personalului de conducere - Pagina 59
Centrul de evaluare - o metodă utilizată în recrutarea și selecția personalului de conducere - Pagina 60
Centrul de evaluare - o metodă utilizată în recrutarea și selecția personalului de conducere - Pagina 61
Centrul de evaluare - o metodă utilizată în recrutarea și selecția personalului de conducere - Pagina 62
Centrul de evaluare - o metodă utilizată în recrutarea și selecția personalului de conducere - Pagina 63
Centrul de evaluare - o metodă utilizată în recrutarea și selecția personalului de conducere - Pagina 64
Centrul de evaluare - o metodă utilizată în recrutarea și selecția personalului de conducere - Pagina 65
Centrul de evaluare - o metodă utilizată în recrutarea și selecția personalului de conducere - Pagina 66
Centrul de evaluare - o metodă utilizată în recrutarea și selecția personalului de conducere - Pagina 67
Centrul de evaluare - o metodă utilizată în recrutarea și selecția personalului de conducere - Pagina 68
Centrul de evaluare - o metodă utilizată în recrutarea și selecția personalului de conducere - Pagina 69

Conținut arhivă zip

  • Centrul de Evaluare - O Metoda Utilizata in Recrutarea si Selectia Personalului de Conducere.doc

Alții au mai descărcat și

Lucrare de disertație - managementul motivării

INTRODUCERE “Motivarea este arta de a face oamenii sa faca ceea ce vrei tu, pentru ca ei doresc sa o faca.” Dwight Eisenhower O problema care...

Managementul Carierei

“Experienţa nu este ceea ce ţi se întâmplă, ci ceea ce înţelegi din ce ţi se întâmplă.” Aldous HUXLEY INTRODUCERE Într-o lume a afacerilor...

Rolul Cursurilor de Training și Teambuilding în Motivarea Resurselor Umane la SC Zumzi SRL

INTRODUCERE Organizaţiile acestor timpuri sunt caracterizate de schimbări ireversibile, de priorităţi adesea conflictuale, de presiuni pentru...

Performanțele Managementului Firmei

CAPITOLUL I. ELEMENTE FUNDAMENTALE ÎN MANAGEMENT 1.1. Obiectul de studiu 1.1.1. Definirea ştiinţei managementului Managementul reprezintă...

Recrutarea și Selecția Resurselor Umane

INTRODUCERE În centrul tuturor afacerilor stă omul. Toate celelalte resurse, terenuri, clădiri, mecanisme, utilaje autovehicule sau bani sunt...

Managementul Resurselor Umane și Metodele de Aplicare a Acestuia

Introducere Este cunoscută tuturor concepţia tradiţională care înţelegea resursa umană ca pe un cost și un izvor de ameninţări, care considera că...

Recrutarea, selecția și încadrarea resurselor umane

Motto: “ Managementul este unul din factorii esențiali care explică de ce o țară este bogată sau săracă.” ( Richard Farmer, Advances in...

Esența metodologică a calității profesionale a managerului contemporan. deosebirile dintre manager și conducător românesc. manager activ și pasiv

INTRODUCERE Actualitatea temei. În condiţiile economiei concurenţiale, un rol deosebit are valorificarea potenţialului uman şi a celui managerial....

Te-ar putea interesa și

Profilul Psihoprofesional al Experților din Departamentele de Resurse Umane

CAP. 1. CADRUL TEORETIC 1. Delimitarea şi prezentarea conceptelor 1. 1. Procesul de recrutare şi selecţie profesională 1. 1.1 Definirea...

Recrutarea resurselor umane

INTRODUCERE La întrebarea “ La ce foloseşte cuiva să fie cel mai apreciat angajator?”, răspunsul este cât se poate de logic: pentru a atrage cei...

Managementul Performant al Resurselor Umane

1.1. Managementul suportiv Conceptul de resurse umane apartine teoriilor contemporane ale organizatiilor si, deci, managementului modern. Aceste...

Managementul Resurselor Umane și Metodele de Aplicare a Acestuia

Introducere Este cunoscută tuturor concepţia tradiţională care înţelegea resursa umană ca pe un cost și un izvor de ameninţări, care considera că...

Asigurarea cu Personal în Cadrul INA

umane si implicit în organizarea ergonomica a muncii aduce o contributie foarte importanta în analiza proceselor de munca. Acest aspect este strâns...

Managementul Resurselor Umane

INTRODUCERE Managementul Resurselor Umane nu reprezintă un lucru nou pentru organizaţiile de toate tipurile din România. După 1989 însă, nevoia...

Managementul Resurselor Umane la ING Asigurări de Viață

INTRODUCERE Managementul Resurselor Umane nu reprezintă un lucru nou pentru organizaţiile de toate tipurile din România. După 1989 însă, nevoia...

Aspecte ale managementului resurselor umane în cadrul unei societăți

INTRODUCERE In opinia unor renumiti specialisti, managementul resurselor umane s-a desprins din managementul general al organizatiei, devenind un...

Ai nevoie de altceva?