Evaluarea performanțelor resurselor umane în cadrul SC Serus Service

Disertație
8/10 (1 vot)
Domeniu: Management
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 58 în total
Cuvinte : 10474
Mărime: 103.61KB (arhivat)
Cost: 10 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: sorin gresoi
UNIVERSITATEA ARTIFEX FACULTATEA DE MANAGEMENT – MARKETING SPECIALIZAREA MANAGEMENT ORGANIZATIONAL

Cuprins

CAPITOLUL I

1. Rolul şi importanţa mangementului în societatea modernă

1.1. Principiile generale ale managementului firmei

1.2. Particularităţile societăţii moderne

1.3. Rolul managementului şi a managerilor în societatea modernă

CAPITOLUL II

2. Consideraţii generale cu privire la funcţiile managementului

2.1. Caracteristicile funcţiilor manageriale

2.2. Conţinutul şi sfera de cuprindere a funcţiilor manageriale

2.2.1. Planificarea (Previziunea)

2.2.2. Organizarea

2.2.3. Coordonarea

2.2.4. Antrenarea

2.2.5. Controlul

CAPITOLUL III

3. Funcţia managerială de organizare şi impactul ei asupra succesului întreprinderii

3.1. Definirea sferei de cuprindere a organizarii la nivelul intreprinderii

3.2. Principalele componente ale activităţii de organizare

3.3. Delegarea de autoritate si descentralizarea in cadrul funcţiei de organizare

CAPITOLUL IV

4. Prezentarea activităţii generale la SERUS service

4.1. Managementul întreprinderii

4.2. Managementul întreprinderii

4.3. Analiza generală a contului de profit şi pierdere

4.4. Puncte forte – puncte slabe

CAPITOLUL IV

5. Studiu de caz privind evaluarea resurselor umane

5.1. Evaluarea performanţelor profesionale ale resurselor umane pe baza matricei de evaluare multicriterială a angajaţilor

5.2. Evaluarea performantelor profesionale ale resurselor umane pe baza metodei utilitătii globale

Concluzii

Bibliografie

Extras din document

CAPITOLUL I

1. Rolul şi importanţa mangementului în societatea modernă

Managementul, ca ştiintă, s-a definit relativ recent (primele lucrări de specialitate au apărut la începutul secolului XX), ca răspuns la necesitatile practicii sociale.

Managementul intreprinderii, datorita numarului mare de specialisti implicati, este abordat din multiple puncte de vedere, care cel mai adesea se deosebesc substanţial între ele.

Privit prin prisma evoluţiei sale în timp, managementul a început ca o artă, iar pe măsura acumulării experienţei, a formulării unor principii şi legilaţii, a dezvoltării unor metode şi proceduri specifice de investigare şi actiune a căpătat tot mai mult caracteristicile unei ştiinte.

Principiile generale ale managementului firmei

La baza conceperii şi exercitarii managementului firmelor se află un ansamblu de principii care au o triplă determinare: socio – economică, tehnico – materială şi umană.

Principiile generale exprimă nivelul de dezvoltare a stiinţei managementului.

- Principiul asigurarii concordanţei dintre parametrii sistemului de management al firmei şi caracteristicile sale esenţiale şi ale mediului ambiant.

- Principiul managementului participativ. Participarea personalului este necesar să se realizeze diferentiat, cu un plus de intensitate la nivelul firmelor mari şi mijlocii, în domeniile de activitate cu complexitate şi dinamism mare si pentru personalul cu pregatire ridicată.

- Principiul motivarii tuturor factorilor implicaţi, a stockholderilor în activităţile firmei. Motivarea puternică a factorilor implicaţi în activităţile firmei, corelată cu aportul potenţial şi efectiv la rezultatele obtinute, trebuie să ghideze în permanenta menagementul firmei.

- Principiul eficacităţii şi eficienţei. Exprimă necesitatea modelării sistemului de management al firmei, astfel încât să se determine supravietuirea şi competivitatea sa.

Particularităţile societăţii moderne

Societatea contemporană

S-au conturat astfel nouă cauze importante ale schimbarii societăţii contemporane, si anume:

- Maturizarea populatiei. Se vor manifesta preocupări sporite în domeniul forţei de muncă, de natura educaţională şi de schimbare a politicii de pensionare în sensul întârzierii ieşirii la pensie.

Apare o societate pestriţă din punct de vedere demografic. Se ajunge la o forţă de muncă ce inglobează culturi diferite (datorită în primul rând imigrării), iar produsele şi serviciile vor trebui adaptate la aceste condiţii demografice.

- Mutaţie în roluri societale. Se estompează graniţele dintre sectoarele de stat şi privat.

- Economie informatizată. Mariajul computerelor cu tehnologia comunicaţională transformă informaţia într-o resursă strategică.

- Globalizare. Rolul dominant al Americii în economia globală va descreste, în timp ce influenţele Japoniei şi Europei se vor majoră.

- Accent pe calitatea vieţii. Emanatiile toxice, calitatea îngrijirii curente a copiilor si batranilor, precum şi riscurile imbolnăvirilor profesionale vor capata o atentie sporita.

- Restructurare economică. Vor aparea noi ramuri industriale. Reconversia profesională va căpăta importanţă crescută, corespunzator unei economii aflate într-o schimbare rapidă.

Se redefineste familia şi habitatul. Tradiţionala familie este înlocuită de cupluri fără copii, cupluri de necasatoriţi, părinţi singuri şi familii cu două venituri. Tot mai multi oameni vor fi capabili să lucreze acasa, să folosească serviciile bancare şi să-şi facă piaţa fără a se deplasa de la domiciliu.

Activism social sporit. Fosti adversari cum ar fi ecologiştii şi industriaşii se vor uni pentru a rezolva în comun problemele ce vor aparea. Organizatiile non profit vor capătă importanţa sporită.

Aceste nouă tendinţe ale schimbării vor sta la baza transformărilor în bine şi în rău a lumii moderne. Menagerii vor trebui să le ia în consideraţie ca nişte semnale ale schimbărilor ce vor avea loc în toate planurile: social, politico-legal, economic şi tehnologic.

Bibliografie

1. Armstrong M. Mannual al tehnicilor de management , Editura Casa Cartii de Stiinta, 2001

2. Anghel G., Stancu G. Managementul resurselor umane , Editura Universitara,2009

3. Burt S. Fii pregătit pentru interviu, Ed.Tehnică, 2002

4. Cole, G. A. Managementul resurselor umane, Ed. RGS, 2003

5. Constantin S. A. Managementul Resurselor Umane-ghid practic, Ed. nstitutul European, 2002

6. Cernea M. Resursele umane ale întreprinderii Ed. Economică, 2001

7. Currie D. Introducere in managementul resurselor umane, Editura Codesc, 2009

8. Davila Lori, L. Kursmark Cum să alegi întotdeauna persoana potrivită pentru fiecare job, Editura Bic All, 2005

9. Gherman L., Pănoiu L. Managementul resurselor umane, Ed. Independenţa Economică, 2006

10. Harrington, Machi D. Cum se formează o echipă de succes, ed. Teorra, 2006

11. Lefter V., Manolescu A. Managementul resurselor umane Ed. Economică, 1999

12. Lefter V. Managementul resurselor umane , Editura Economica, 2008

13. Manolescu A. Managementul resurselor umane Ed. Economică, 2007

14. Moldovan M. S. Managementul resurselor umane Ed.Economică, 2004

15. Mureşanu D. Managementul resurselor umane Ed. Independenţa Economică 2002,

16. Nica P., Rusu C. Managementul resurselor umane Ed. Condor

17. Nica E. Elaborarea si folosirea studiilor de caz in managementul resurselor umane , Editura Economica, 2010

18. Nicolescu O. Managerii şi Managementul resurselor umane, Ed. Economică ,2004

19. Nicolescu O. Managementul resurselor umaneEd. Economică, 2004

20. Pânişoară G. Managementul resurselor umane ghid practic, Ed. Polirom, 2003

21. Petrescu I. Managementul resurselor umane Ed. Liberis 2000

22. Puiu Al. Management. Analize şi studii comparative, Ed. Independenta Economica, 2003

Preview document

Evaluarea performanțelor resurselor umane în cadrul SC Serus Service - Pagina 1
Evaluarea performanțelor resurselor umane în cadrul SC Serus Service - Pagina 2
Evaluarea performanțelor resurselor umane în cadrul SC Serus Service - Pagina 3
Evaluarea performanțelor resurselor umane în cadrul SC Serus Service - Pagina 4
Evaluarea performanțelor resurselor umane în cadrul SC Serus Service - Pagina 5
Evaluarea performanțelor resurselor umane în cadrul SC Serus Service - Pagina 6
Evaluarea performanțelor resurselor umane în cadrul SC Serus Service - Pagina 7
Evaluarea performanțelor resurselor umane în cadrul SC Serus Service - Pagina 8
Evaluarea performanțelor resurselor umane în cadrul SC Serus Service - Pagina 9
Evaluarea performanțelor resurselor umane în cadrul SC Serus Service - Pagina 10
Evaluarea performanțelor resurselor umane în cadrul SC Serus Service - Pagina 11
Evaluarea performanțelor resurselor umane în cadrul SC Serus Service - Pagina 12
Evaluarea performanțelor resurselor umane în cadrul SC Serus Service - Pagina 13
Evaluarea performanțelor resurselor umane în cadrul SC Serus Service - Pagina 14
Evaluarea performanțelor resurselor umane în cadrul SC Serus Service - Pagina 15
Evaluarea performanțelor resurselor umane în cadrul SC Serus Service - Pagina 16
Evaluarea performanțelor resurselor umane în cadrul SC Serus Service - Pagina 17
Evaluarea performanțelor resurselor umane în cadrul SC Serus Service - Pagina 18
Evaluarea performanțelor resurselor umane în cadrul SC Serus Service - Pagina 19
Evaluarea performanțelor resurselor umane în cadrul SC Serus Service - Pagina 20
Evaluarea performanțelor resurselor umane în cadrul SC Serus Service - Pagina 21
Evaluarea performanțelor resurselor umane în cadrul SC Serus Service - Pagina 22
Evaluarea performanțelor resurselor umane în cadrul SC Serus Service - Pagina 23
Evaluarea performanțelor resurselor umane în cadrul SC Serus Service - Pagina 24
Evaluarea performanțelor resurselor umane în cadrul SC Serus Service - Pagina 25
Evaluarea performanțelor resurselor umane în cadrul SC Serus Service - Pagina 26
Evaluarea performanțelor resurselor umane în cadrul SC Serus Service - Pagina 27
Evaluarea performanțelor resurselor umane în cadrul SC Serus Service - Pagina 28
Evaluarea performanțelor resurselor umane în cadrul SC Serus Service - Pagina 29
Evaluarea performanțelor resurselor umane în cadrul SC Serus Service - Pagina 30
Evaluarea performanțelor resurselor umane în cadrul SC Serus Service - Pagina 31
Evaluarea performanțelor resurselor umane în cadrul SC Serus Service - Pagina 32
Evaluarea performanțelor resurselor umane în cadrul SC Serus Service - Pagina 33
Evaluarea performanțelor resurselor umane în cadrul SC Serus Service - Pagina 34
Evaluarea performanțelor resurselor umane în cadrul SC Serus Service - Pagina 35
Evaluarea performanțelor resurselor umane în cadrul SC Serus Service - Pagina 36
Evaluarea performanțelor resurselor umane în cadrul SC Serus Service - Pagina 37
Evaluarea performanțelor resurselor umane în cadrul SC Serus Service - Pagina 38
Evaluarea performanțelor resurselor umane în cadrul SC Serus Service - Pagina 39
Evaluarea performanțelor resurselor umane în cadrul SC Serus Service - Pagina 40
Evaluarea performanțelor resurselor umane în cadrul SC Serus Service - Pagina 41
Evaluarea performanțelor resurselor umane în cadrul SC Serus Service - Pagina 42
Evaluarea performanțelor resurselor umane în cadrul SC Serus Service - Pagina 43
Evaluarea performanțelor resurselor umane în cadrul SC Serus Service - Pagina 44
Evaluarea performanțelor resurselor umane în cadrul SC Serus Service - Pagina 45
Evaluarea performanțelor resurselor umane în cadrul SC Serus Service - Pagina 46
Evaluarea performanțelor resurselor umane în cadrul SC Serus Service - Pagina 47
Evaluarea performanțelor resurselor umane în cadrul SC Serus Service - Pagina 48
Evaluarea performanțelor resurselor umane în cadrul SC Serus Service - Pagina 49
Evaluarea performanțelor resurselor umane în cadrul SC Serus Service - Pagina 50
Evaluarea performanțelor resurselor umane în cadrul SC Serus Service - Pagina 51
Evaluarea performanțelor resurselor umane în cadrul SC Serus Service - Pagina 52
Evaluarea performanțelor resurselor umane în cadrul SC Serus Service - Pagina 53
Evaluarea performanțelor resurselor umane în cadrul SC Serus Service - Pagina 54
Evaluarea performanțelor resurselor umane în cadrul SC Serus Service - Pagina 55
Evaluarea performanțelor resurselor umane în cadrul SC Serus Service - Pagina 56
Evaluarea performanțelor resurselor umane în cadrul SC Serus Service - Pagina 57
Evaluarea performanțelor resurselor umane în cadrul SC Serus Service - Pagina 58

Conținut arhivă zip

  • Evaluarea Performantelor Resurselor Umane in Cadrul SC Serus Service.doc

Alții au mai descărcat și

Evaluarea Eficienței Managementului Resurselor Umane în Întreprinderile Românești

Managementul resurselor umane reprezinta ansamblul activitatilor de ordin operational (planificarea, recrutarea, mentinerea personalului) si de...

Rolul Cursurilor de Training și Teambuilding în Motivarea Resurselor Umane la SC Zumzi SRL

INTRODUCERE Organizaţiile acestor timpuri sunt caracterizate de schimbări ireversibile, de priorităţi adesea conflictuale, de presiuni pentru...

Evaluarea Performantelor la SC Dacia Comercial

CAPITOLUL I ELEMENTE TEORETICE PRIVIND EVALUAREA PERFORMANTELOR IN ORGANIZATIE 1.1. Repere organizationale in aprecierea profesionala Un aspect...

Managementul Resurselor Umane și Evaluarea Performanțelor Profesionale

INTRODUCERE Într-o perioadă economică dificilă, în care firmele apelează tot mai mult la programe de restructurare în scopul de a-şi economisi...

Metode și Tehnici Moderne de Management

INTRODUCERE Domeniul managementului se intersectează cu un mare număr de discipline: ştiinţe sociale, logică, filozofie, matematică, tehnologie...

Evaluarea Performanțelor Resurselor Umane

I. EVALUAREA PERFORMANŢELOR RESURSELOR UMANE I. 1 Necesitatea evaluării performanţelor resurselor umane Necesitatea evaluării performanţelor nu...

Evaluarea Performantelor la Arpechim Pitesti

EVALUAREA PERFORMANTELOR LA SUCURSALA ARPECHIM PITESTI CAPITOLUL I EVALUAREA PERFORMANTELOR 1.1. Evaluarea performantei - componenta de baza a...

Recrutarea și Selecția Resurselor Umane

INTRODUCERE În centrul tuturor afacerilor stă omul. Toate celelalte resurse, terenuri, clădiri, mecanisme, utilaje autovehicule sau bani sunt...

Ai nevoie de altceva?