Managementul riscului în afaceri cu aplicații la firmă SC Classima SRL

Disertație
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Management
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 98 în total
Cuvinte : 32556
Mărime: 296.36KB (arhivat)
Cost: 12 puncte

Cuprins

INTRODUCERE 5

CAPITOLUL I. FUNDAMENTE TEORETICE PRIVIND RISCUL 8

1.1.Definiţia riscului 8

1.2.Riscul din perspectiva afacerilor 10

1.3.Factori generali de risc 11

1.4.Factori de risc într-o afacere 12

1.5.Riscul şi factorul uman 14

1.6.Evaluarea situaţiei actuale 15

1.7.Noile tendinţe ale riscului în afaceri 16

CAPITOLUL II. MANAGEMENTUL RISCULUI 18

2.1.Definiţia managementului riscului 18

2.2.Evoluţia managementului riscurilor 20

2.3.Clasificarea riscurilor din perspectiva managementului 23

2.4.Categorii de riscuri pentru antreprenori 35

2.5.Managerul de risc 36

2.6.Psihologia riscurilor 40

CAPITOLUL III. MANAGEMENTUL RISCULUI ÎN ASIGURĂRI 41

3.1.Clasificarea riscurilor pentru o firmă de asigurări 41

3.2.Obiectivele şi caracteristicile managementului riscului în activitatea de asigurări 46

3.2.1.Obiectivele managementului riscului în activitatea de asigurări 47

3.2.2.Caracteristicile managementului riscului în activitatea de asigurări 48

CAPITOLUL IV. EVALUAREA MANAGEMENTULUI RISCURILOR ÎN CADRUL SOCIETĂŢII DE ASIGURĂRI CLASSIMA S.R.L. 49

4.1.Prezentarea generală a societăţii 49

4.1.1.Caracterizarea firmei 49

4.1.2.Obiectul de activitate 50

4.1.3.Forme de asigurări practicate 50

4.1.4.Activitatea de reasigurare 52

4.2.Piaţa S.C. CLASSIMA S.R.L. 52

4.3.Promovarea firmei 54

4.4.Structura organizatorică a societăţii 69

4.4.1.Componentele structurii organizatorice 69

4.4.2.Structura organizatorică operaţională 71

4.5.Gestiunea financiară a firmei 71

4.5.1.Evoluţia principalelor surse de venituri din cadrul firmei 73

4.5.2.Structura principalelor cheltuieli din cadrul firmei 75

4.5.3.Evoluţia primelor de asigurare 79

4.5.4.Evoluţia sumelor asigurate 80

4.5.5.Evoluţia despăgubirilor 82

4.6.Rezerve tehnice 84

4.7.Rezerve matematice 85

4.7.1.Comisioane 86

4.7.2.Număr de poliţe emise 87

4.7.3.Structura portofoliului 88

4.8.Evaluarea şi gestionarea riscurilor care influenţează activitatea întreprinderii 89

CONCLUZII 98

BIBLIOGRAFIE 100

Extras din document

INTRODUCERE

Cunoaşterea foarte bine a situaţiei economico-financiare a întreprinderii, aflată sub impactul direct al unui mediu înconjurător dinamic şi în continuă schimbare şi acţionarea cu măsuri eficiente pentru a asigura şi creşte competitivitatea întreprinderii, sunt cerinţe de bază la care trebuie să răspundă un conducător prin activitatea desfăşurată pentru a asigura creşterea întreprinderii.

Pentru a răspunde cât mai bine acestor cerinţe, prezenta lucrare îşi propune să trateze unele aspecte de bază privind riscurile care pun în pericol funcţionarea normală şi sănătoasă a unei societăţi de asigurări, cunoaşterea modului de depistare a slăbiciunilor economice ale acesteia, prin folosirea unor metode şi tehnici adecvate şi a unor indicatori economico-financiari de diagnosticare a activităţii.

Pentru a înţelege mai bine managementul riscului în afaceri, în prima parte a lucrării este prezentat ce este riscul, cum evoluează, cum este abordat şi tipologia riscurilor care ne înconjoară în viaţa economică contemporană, apoi este definit şi detaliat sistemul de management al riscurilor în afaceri, iar în ultima parte am aplicat practic analiza riscului la nivelul unei societăţi de asigurări.

Lucrarea de faţă are ca scop principal prezentarea implicaţiilor riscurilor şi pericolelor asupra bunurilor şi proprietăţilor agenţilor economici, diferitelor persoane juridice şi a oamenilor, dar şi a importanţei activităţilor de evitare, prevenire, limitare şi acoperire a acestora, necesare în cadrul unei economii de tip concurenţial, economie care este caracterizată prin riscuri şi incertitudini la tot pasul.

În condiţiile economiei de piaţă, incertitudinea este principalul factor care acţionează asupra relaţiilor economice, asupra existenţei omului şi asupra societăţii în ansamblu. Astfel se poate afirma că un fapt este cert, incertitudinea creată de riscurile care ne înconjoară şi care nu poate fi doar evitată, prevenită sau limitată ci trebuie realizat un sistem de protecţie şi de acoperire eficient. Acest sistem a fost creat şi este ceea ce numim generic asigurare.

Sistemul astfel creat acoperă pierderile cauzate ca urmare a unor calamităţi naturale precum cutremurul, fie că are ca scop reluarea procesului de producţie sau refacerea mediului ambiant deteriorat ca urmare a activităţii omului sau progresului tehnic. În acesta situaţie, asigurarea are un rol definitoriu atât în toate sferele activităţii economice, la nivel macro şi micro economic, dar şi în existenţa umană.

La aceste tipuri incertitudini şi pericole, printre altele, este expusă şi avuţia sau averea persoanelor fizice şi juridice care sunt tot mai mult afectate de diverse pericole.

În aceste condiţii, asigurările de bunuri şi asigurătorii de bunuri, joacă un rol dominant în protejarea averii şi avuţiei oamenilor şi persoanelor juridice.

Asigurătorul de bunuri, ca entitate specializată în protecţia riscului devine un element de referinţă în viaţa economică şi socială a unei societăţi.

Activitatea pe care asigurătorul de bunuri o desfăşoară trebuie să presupună o administrare corespunzătoare a acestui tip de riscuri atât în beneficiul asiguraţilor dar şi pentru obţinerea de profit.

Fie că este vorba de cuantificarea riscului, stabilirea primelor de asigurare, fructificarea fondurilor şi rezervelor asigurătorului, cuvintele care trebuie să definească activitatea acestuia din urmă sunt prudenţialitate, echilibru financiar şi eficienţă maximă.

De asemenea, principiile de dezvoltare durabilă care sunt subiecte de discuţie la nivel naţional şi internaţional nu fac altceva decât să sublinieze rolul şi importanţa industriei asigurării în cadrul acestei evoluţii a omenirii şi a civilizaţiei. Conform acestor principii este necesară transmiterea şi către următoarele generaţii a dreptului de folosinţă şi asupra a ceea ce înseamnă componenta materială a existenţei umane. Fără existenţa asigurării care are ca scop refacerea bunurilor materiale distruse acest lucru nu ar fi posibil.

Asigurătorul de bunuri este o instituţie care aparţine nu numai acţionarilor ci şi asiguraţilor, societăţii în ansamblu său, deoarece numai în condiţiile în care această instituţie este stabilă din punct de vedere financiar şi se dezvoltă şi comunitatea va putea fi protejată.

Aderarea României la Uniunea Europeană presupune o serie de procese şi reglementări cu implicaţii fundamentale asupra economiei asigurărilor de bunuri şi a întregii economii. Concurenţa şi protecţia asiguraţilor sunt elementele ce vor caracteriza etapa post aderare în ceea ce priveşte asigurătorii de bunuri.

În afara beneficiilor aderării vor exista însă şi costuri pe care asigurătorii de bunuri trebuie să le identifice din timp în etapa de pre-aderare, pentru ca mai târziu să le poată suporta în condiţii de eficienţă. Criteriul de capital, spre exemplu, se va constitui într-un impediment major în desfăşurarea activităţii de către asigurătorii de bunuri din România.

Extinderea Uniunii Europene face parte din procesul de globalizare, şi ca orice proces are avantaje şi dezavantaje. Unii vor profita de aceste avantaje în timp ce alţii vor suporta costurile. Acesta este principiul economiei de piaţă, concurenţa şi eficienţă.

Preview document

Managementul riscului în afaceri cu aplicații la firmă SC Classima SRL - Pagina 1
Managementul riscului în afaceri cu aplicații la firmă SC Classima SRL - Pagina 2
Managementul riscului în afaceri cu aplicații la firmă SC Classima SRL - Pagina 3
Managementul riscului în afaceri cu aplicații la firmă SC Classima SRL - Pagina 4
Managementul riscului în afaceri cu aplicații la firmă SC Classima SRL - Pagina 5
Managementul riscului în afaceri cu aplicații la firmă SC Classima SRL - Pagina 6
Managementul riscului în afaceri cu aplicații la firmă SC Classima SRL - Pagina 7
Managementul riscului în afaceri cu aplicații la firmă SC Classima SRL - Pagina 8
Managementul riscului în afaceri cu aplicații la firmă SC Classima SRL - Pagina 9
Managementul riscului în afaceri cu aplicații la firmă SC Classima SRL - Pagina 10
Managementul riscului în afaceri cu aplicații la firmă SC Classima SRL - Pagina 11
Managementul riscului în afaceri cu aplicații la firmă SC Classima SRL - Pagina 12
Managementul riscului în afaceri cu aplicații la firmă SC Classima SRL - Pagina 13
Managementul riscului în afaceri cu aplicații la firmă SC Classima SRL - Pagina 14
Managementul riscului în afaceri cu aplicații la firmă SC Classima SRL - Pagina 15
Managementul riscului în afaceri cu aplicații la firmă SC Classima SRL - Pagina 16
Managementul riscului în afaceri cu aplicații la firmă SC Classima SRL - Pagina 17
Managementul riscului în afaceri cu aplicații la firmă SC Classima SRL - Pagina 18
Managementul riscului în afaceri cu aplicații la firmă SC Classima SRL - Pagina 19
Managementul riscului în afaceri cu aplicații la firmă SC Classima SRL - Pagina 20
Managementul riscului în afaceri cu aplicații la firmă SC Classima SRL - Pagina 21
Managementul riscului în afaceri cu aplicații la firmă SC Classima SRL - Pagina 22
Managementul riscului în afaceri cu aplicații la firmă SC Classima SRL - Pagina 23
Managementul riscului în afaceri cu aplicații la firmă SC Classima SRL - Pagina 24
Managementul riscului în afaceri cu aplicații la firmă SC Classima SRL - Pagina 25
Managementul riscului în afaceri cu aplicații la firmă SC Classima SRL - Pagina 26
Managementul riscului în afaceri cu aplicații la firmă SC Classima SRL - Pagina 27
Managementul riscului în afaceri cu aplicații la firmă SC Classima SRL - Pagina 28
Managementul riscului în afaceri cu aplicații la firmă SC Classima SRL - Pagina 29
Managementul riscului în afaceri cu aplicații la firmă SC Classima SRL - Pagina 30
Managementul riscului în afaceri cu aplicații la firmă SC Classima SRL - Pagina 31
Managementul riscului în afaceri cu aplicații la firmă SC Classima SRL - Pagina 32
Managementul riscului în afaceri cu aplicații la firmă SC Classima SRL - Pagina 33
Managementul riscului în afaceri cu aplicații la firmă SC Classima SRL - Pagina 34
Managementul riscului în afaceri cu aplicații la firmă SC Classima SRL - Pagina 35
Managementul riscului în afaceri cu aplicații la firmă SC Classima SRL - Pagina 36
Managementul riscului în afaceri cu aplicații la firmă SC Classima SRL - Pagina 37
Managementul riscului în afaceri cu aplicații la firmă SC Classima SRL - Pagina 38
Managementul riscului în afaceri cu aplicații la firmă SC Classima SRL - Pagina 39
Managementul riscului în afaceri cu aplicații la firmă SC Classima SRL - Pagina 40
Managementul riscului în afaceri cu aplicații la firmă SC Classima SRL - Pagina 41
Managementul riscului în afaceri cu aplicații la firmă SC Classima SRL - Pagina 42
Managementul riscului în afaceri cu aplicații la firmă SC Classima SRL - Pagina 43
Managementul riscului în afaceri cu aplicații la firmă SC Classima SRL - Pagina 44
Managementul riscului în afaceri cu aplicații la firmă SC Classima SRL - Pagina 45
Managementul riscului în afaceri cu aplicații la firmă SC Classima SRL - Pagina 46
Managementul riscului în afaceri cu aplicații la firmă SC Classima SRL - Pagina 47
Managementul riscului în afaceri cu aplicații la firmă SC Classima SRL - Pagina 48
Managementul riscului în afaceri cu aplicații la firmă SC Classima SRL - Pagina 49
Managementul riscului în afaceri cu aplicații la firmă SC Classima SRL - Pagina 50
Managementul riscului în afaceri cu aplicații la firmă SC Classima SRL - Pagina 51
Managementul riscului în afaceri cu aplicații la firmă SC Classima SRL - Pagina 52
Managementul riscului în afaceri cu aplicații la firmă SC Classima SRL - Pagina 53
Managementul riscului în afaceri cu aplicații la firmă SC Classima SRL - Pagina 54
Managementul riscului în afaceri cu aplicații la firmă SC Classima SRL - Pagina 55
Managementul riscului în afaceri cu aplicații la firmă SC Classima SRL - Pagina 56
Managementul riscului în afaceri cu aplicații la firmă SC Classima SRL - Pagina 57
Managementul riscului în afaceri cu aplicații la firmă SC Classima SRL - Pagina 58
Managementul riscului în afaceri cu aplicații la firmă SC Classima SRL - Pagina 59
Managementul riscului în afaceri cu aplicații la firmă SC Classima SRL - Pagina 60
Managementul riscului în afaceri cu aplicații la firmă SC Classima SRL - Pagina 61
Managementul riscului în afaceri cu aplicații la firmă SC Classima SRL - Pagina 62
Managementul riscului în afaceri cu aplicații la firmă SC Classima SRL - Pagina 63
Managementul riscului în afaceri cu aplicații la firmă SC Classima SRL - Pagina 64
Managementul riscului în afaceri cu aplicații la firmă SC Classima SRL - Pagina 65
Managementul riscului în afaceri cu aplicații la firmă SC Classima SRL - Pagina 66
Managementul riscului în afaceri cu aplicații la firmă SC Classima SRL - Pagina 67
Managementul riscului în afaceri cu aplicații la firmă SC Classima SRL - Pagina 68
Managementul riscului în afaceri cu aplicații la firmă SC Classima SRL - Pagina 69
Managementul riscului în afaceri cu aplicații la firmă SC Classima SRL - Pagina 70
Managementul riscului în afaceri cu aplicații la firmă SC Classima SRL - Pagina 71
Managementul riscului în afaceri cu aplicații la firmă SC Classima SRL - Pagina 72
Managementul riscului în afaceri cu aplicații la firmă SC Classima SRL - Pagina 73
Managementul riscului în afaceri cu aplicații la firmă SC Classima SRL - Pagina 74
Managementul riscului în afaceri cu aplicații la firmă SC Classima SRL - Pagina 75
Managementul riscului în afaceri cu aplicații la firmă SC Classima SRL - Pagina 76
Managementul riscului în afaceri cu aplicații la firmă SC Classima SRL - Pagina 77
Managementul riscului în afaceri cu aplicații la firmă SC Classima SRL - Pagina 78
Managementul riscului în afaceri cu aplicații la firmă SC Classima SRL - Pagina 79
Managementul riscului în afaceri cu aplicații la firmă SC Classima SRL - Pagina 80
Managementul riscului în afaceri cu aplicații la firmă SC Classima SRL - Pagina 81
Managementul riscului în afaceri cu aplicații la firmă SC Classima SRL - Pagina 82
Managementul riscului în afaceri cu aplicații la firmă SC Classima SRL - Pagina 83
Managementul riscului în afaceri cu aplicații la firmă SC Classima SRL - Pagina 84
Managementul riscului în afaceri cu aplicații la firmă SC Classima SRL - Pagina 85
Managementul riscului în afaceri cu aplicații la firmă SC Classima SRL - Pagina 86
Managementul riscului în afaceri cu aplicații la firmă SC Classima SRL - Pagina 87
Managementul riscului în afaceri cu aplicații la firmă SC Classima SRL - Pagina 88
Managementul riscului în afaceri cu aplicații la firmă SC Classima SRL - Pagina 89
Managementul riscului în afaceri cu aplicații la firmă SC Classima SRL - Pagina 90
Managementul riscului în afaceri cu aplicații la firmă SC Classima SRL - Pagina 91
Managementul riscului în afaceri cu aplicații la firmă SC Classima SRL - Pagina 92
Managementul riscului în afaceri cu aplicații la firmă SC Classima SRL - Pagina 93
Managementul riscului în afaceri cu aplicații la firmă SC Classima SRL - Pagina 94
Managementul riscului în afaceri cu aplicații la firmă SC Classima SRL - Pagina 95
Managementul riscului în afaceri cu aplicații la firmă SC Classima SRL - Pagina 96
Managementul riscului în afaceri cu aplicații la firmă SC Classima SRL - Pagina 97
Managementul riscului în afaceri cu aplicații la firmă SC Classima SRL - Pagina 98

Conținut arhivă zip

  • Managementul Riscului in Afaceri cu Aplicatii la Firma SC Classima SRL.DOC

Alții au mai descărcat și

Managementul Riscului în Afaceri

I. INTRODUCERE Tema lucrarii de fata este “Managementul Riscului în Afaceri” cu aplicatie pe IMM , domeniul servicii de divertisment. Alegerea...

Sisteme integrate de management - securitatea sistemelor informaționale

CAPITOLUL 1 1.1 INTRODUCERE După jumătate de secol de progrese tehnologice si de informatizare, societatea omeneasca isi pune, in mod logic,...

Managementului riscului

INTRODUCERE Actualitatea temei de cercetare. Riscul este o componenta fireasca a vieții economico-sociale, care are la origine cauze multiple și...

Managementul financiar al unei entități economice

INTRODUCERE În economia de piață care ne înconjoară, un rol important în realizarea activităților specifice acesteia îl au agenții economici,...

Managementul riscurilor la nivel de întreprindere

INTRODUCERE Perioada actuală în care am crescut și în care traim desfășurându-ne activitățile cotidiene este caracterizată de instabilitate pe...

Managementul Riscului

MANAGEMENTUL RISCULUI 1. Notiuni introductive în teoria riscurilor Managementul proiectelor a aparut ca un instrument de planificare,...

Management prin Kaizen

Strategia îmbunătăţirii continue cunoscută sub denumirea japoneză “KAIZEN”** reprezintă o strategie integratoare, transfuncţională prin care se...

Particularitați Manageriale în IMM

INTRODUCERE În ţara noastră dupa anul 1990, s-a produs o adevărată explozie în domeniul creării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii,...

Ai nevoie de altceva?