Managementul și Conducerea

Disertație
8/10 (1 vot)
Domeniu: Management
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 47 în total
Cuvinte : 15600
Mărime: 75.09KB (arhivat)
Cost: 10 puncte

Cuprins

Cuprins 1

Introducere 2

Capitolul 1.Managementul şi conducerea 3

1.1. Managementul şi managerul 3

1.2. Conducerea şi conducătorul 7

1.3. Comparaţie între manager şi conducător 11

Capitolul 2. Teorii ale stilurilor de conducere 15

2.1. Teoria lui Douglas McGregor 15

2.2. Teoria lui Henry Mintzberg 18

2.3. Teoria lui Rensis Likert 20

2.4. Teoria lui Tannenbaum şi Schmidt 23

2.5. Teoria lui Kurt Zadek Lewin 28

2.6 Grila managerială Blake Mouton 30

Capitolul 3. Perfecţionarea muncii managerilor 32

Capitolul 4. Evaluarea satisfacţiei profesionale a angajaţilor oferită de către

conducătorii lor 39

4.1. Prezentarea instituţiei 39

4.2. Prezentarea eşantionului 41

4.3. Testarea ipotezelor 42

4.3.1. Prima ipoteză 42

4.3.2. A doua ipoteză 46

4.3.3. A treia ipoteză 51

Concluzii 55

Bibliografie 56

Extras din document

Introducere

Abordările teoretice privind activitatea de conducere s-au dezvoltat de-a lungul timpului foarte mult. Activitatea de conducere este foarte importantă atât pentru organizaţiile private cât şi pentru instituţiile publice de stat. De-a lungul timpului s-au format multe teorii cu privire la stilul de conducere pe care ar trebui să-l adopte un conducător pentru a putea duce la îndeplinire obiectivele stabilite ale organizaţiei pe care o conduce.

Lucrarea de faţă cuprinde patru capitole. În primul capitol am analizat o posibilă diferenţă între caracteristicile personale ale unui manager şi caracteristicile unui leader, considerând că calitatea şi eficacitatea unui conducător în activitatea sa este dată şi de caracteristicile personale de care dispune acesta. În cel de-al doilea capitol am folosit teoriile elaborate pentru stilurile de conducere posibile dintr-o organizaţie. Pentru a defini cel mai bine stilul de conducere dintr-o organizaţie am descris unele dintre cele mai importante stiluri elaborate de-a lungul timpului de cercetători în management. În cel de-al treilea capitol am ales anumite procedee prin care un manager îşi poate îmbunătăţi performanţa în organizaţie. Acest lucru este necesar deoarece el trebuie să se adapteze la orice situaţie prin care trece organizaţia la un anumit moment dat. Ultimul capitol se referă la un studiu realizat în Primăria din Campia Turzii , care încearcă să pună în practică teoria prezentată în capitolele precedente. Acest studiu se referă la definirea stilului de conducător existent în cadrul primăriei şi la mulţumirea angajaţilor faţă de conducătorii lor.

Am ales să tratez această temă, deoarece consider că este o temă de actualitate şi care are o relevanţă foarte importantă. Aşa cum se va putea observa în această lucrare stilul de management adoptat de către un conducător are un impact major asupra bunului mers al organizaţiei şi asupra personalului.

Capitolul 1. Managementul şi conducerea

1.1 Managementul şi managerul

Voi incepe prin a defini termenul de management, deoarece pentru a putea realiza acest capitol şi implicit această lucrare este necesară o înţelegere bună a termenilor importanţi din prezenta lucrare. „Din punct de vedere etimologic, cuvântul „management” derivă din latinescul „manus” care înseamnă mână, manevrare, manipulare. În italiană s-a format cuvântul „manegio”, adică prelucrare cu mâna, iar prin intermediul cuvântului francez „manege” a ajuns în limba engleză sub forma verbului „to manage”, care înseamnă a conduce, a administra.” Se poate spune -de asemenea- că managementul este defapt un proces prin care se urmăreşte orientarea activităţii oamenilor pentru atingerea unor obiective comune.

Managementul reprezintă defapt acţiunea de a conduce, de a gestiona, de a administra, de a încerca într-o anumită măsură manipularea oamenilor aflaţi în subordine din cadrul organizaţiei în aşa măsură încât să se poată atinge scopurile propuse dinaintea începerii oricărui proces. Aşadar managementul este un proces complex, dar finalitatea acestuia poate duce la atingerea şi realizarea obiectivilor propuse ,în măsura în care se respectă regulile, iar factorii perturbatori sunt eliminaţi din timp. De asemenea se poate spune că : „Managing înseamnă ideea de control financiar şi de administrare”. Cu toate că cuvântul „management” provine din limba engleză, o definiţie foarte bună este dată şi de Dicţionarul Explicativ al Limbii Române, şi anume:

„Management- 1.Activitatea şi arta de a conduce. 2.Ansamblul activităţilor de organizare, de conducere şi de gestiune a întreprinderilor. 3.Ştiinţa şi tehnica organizării şi conducerii unei întreprinderi”. Odată cu dezvoltarea societăţii omeneşti, preocupările pentru acest domeniu au ajuns să fie din ce în ce mai mari, astfel managementul a început să fie considerat ca o formă specifică de muncă intelectuală.

Preview document

Managementul și Conducerea - Pagina 1
Managementul și Conducerea - Pagina 2
Managementul și Conducerea - Pagina 3
Managementul și Conducerea - Pagina 4
Managementul și Conducerea - Pagina 5
Managementul și Conducerea - Pagina 6
Managementul și Conducerea - Pagina 7
Managementul și Conducerea - Pagina 8
Managementul și Conducerea - Pagina 9
Managementul și Conducerea - Pagina 10
Managementul și Conducerea - Pagina 11
Managementul și Conducerea - Pagina 12
Managementul și Conducerea - Pagina 13
Managementul și Conducerea - Pagina 14
Managementul și Conducerea - Pagina 15
Managementul și Conducerea - Pagina 16
Managementul și Conducerea - Pagina 17
Managementul și Conducerea - Pagina 18
Managementul și Conducerea - Pagina 19
Managementul și Conducerea - Pagina 20
Managementul și Conducerea - Pagina 21
Managementul și Conducerea - Pagina 22
Managementul și Conducerea - Pagina 23
Managementul și Conducerea - Pagina 24
Managementul și Conducerea - Pagina 25
Managementul și Conducerea - Pagina 26
Managementul și Conducerea - Pagina 27
Managementul și Conducerea - Pagina 28
Managementul și Conducerea - Pagina 29
Managementul și Conducerea - Pagina 30
Managementul și Conducerea - Pagina 31
Managementul și Conducerea - Pagina 32
Managementul și Conducerea - Pagina 33
Managementul și Conducerea - Pagina 34
Managementul și Conducerea - Pagina 35
Managementul și Conducerea - Pagina 36
Managementul și Conducerea - Pagina 37
Managementul și Conducerea - Pagina 38
Managementul și Conducerea - Pagina 39
Managementul și Conducerea - Pagina 40
Managementul și Conducerea - Pagina 41
Managementul și Conducerea - Pagina 42
Managementul și Conducerea - Pagina 43
Managementul și Conducerea - Pagina 44
Managementul și Conducerea - Pagina 45
Managementul și Conducerea - Pagina 46
Managementul și Conducerea - Pagina 47

Conținut arhivă zip

  • Managementul si Conducerea.doc

Alții au mai descărcat și

Negocierea și Medierea în Gestionarea Conflictelor în Organizații

INTRODUCERE Problematica conflictelor organizaţionale în special si problematica comunicării si a comportamentului organizaţional, în general,...

Management și Leadership

Introducere Această lucrare doreşte să definească conceptele „management” respectiv „leadership” dar şi „manager” şi „leader” pentru a face mult...

Dezvoltarea Abilităților de Leadership

Motivarea alegerii temei Am ales tema “ Dezvoltarea abilitatilor de leadership “ deoarece liderii pot fi oriunde .în organigramă , în jurul nostru...

Fuziuni și Achiziții

Din punct de vedere tehnic, fuziunea consta în combinarea a doua sau mai multe companii cu scopul de a crea o entitate economica prin unificarea...

Stilul managerial în IMM

INTRODUCERE Lucrarea de licenţă cu titlul STILUL MANAGERIAL ÎN IMM, a fost elaborată cu scopul de a evidenţia importanţa stilului managerial în...

Manageri si Leaderi in Conducerea Contemporana

Introducere Tranzitia de la modelul economiei centralizate la cel al economiei de piata determina producerea unor mutatii de esenta in intreaga...

Performanța și Munca în Echipă

INTRODUCERE Aceasta lucrare are ca scop formarea unor echipe performante, care se caracterizeazâ printr-o coeziune ridicatâ, performanţă,...

Leadershipul și Inteligența Emoțională

Introducere Orice depart, organizaţie publică sau privată arene nevoie atât de manageri cât şi de lideri, spre deosebire de managemnt, un lider...

Te-ar putea interesa și

Managementul Serviciilor Sociale Destinate Familiilor Monoparentale

Argument Interesul pentru această temă a apărut observând că în ultima perioadă familia a suferit foarte multe schimbări la nivelul structurii şi...

Schimbare organizațională - studiu de caz SC Vel Pitar SA

CAPITOLUL I PREZENTAREA DE ANSAMBLU A ORGANIZAŢIEI 1 1 Prezentarea societăţii comerciale S.C Vel Pitar S.A Denumirea societăţii este Societatea...

Metode și Tehnici Moderne de Management

INTRODUCERE Domeniul managementului se intersectează cu un mare număr de discipline: ştiinţe sociale, logică, filozofie, matematică, tehnologie...

Pregătirea organizației pentru implementarea unui sistem de management de mediu

Cap.I. Pregatirea organizatiei pentru implementarea unui sistem de manangement de mediu(SMM) 1.1. Descrierea Organizatiei (profil de activitate,...

Analiza stilurilor de management și a impactului acestora asupra performanțelor organizaționale

INTRODUCERE Tema centrală a acestei lucrări o reprezintă stilurile de management care se regăsesc într-o organizație. Mi-am ales această temă,...

Analiza și perfecționarea stilurilor de management la societatea comercială Filseta SA Lugoj

CAPITOLUL I ELEMENTE GENERALE DESPRE MANAGEMENT 1.1. Obiectul de studiu şi definirea ştiinţei managementului Managementul firmei este abordat...

Rolul managerului în creșterea performanțelor organizațiilor

INTRODUCERE Teoriile contemporane ale managementului sunt ultimele din lungul șir de idei și practici de management. Aplicarea principiilor de...

Sistemul de Management Integrat de Mediu al Firmei SC Romcif SA

Sistemul de Management Integrat de Mediu al organizatiei S.C. ,,ROMCIF’’ S.A Cap.I. Pregatirea organizatiei pentru implementarea unui nou...

Ai nevoie de altceva?