Masuri de sprijin pentru tinerii fermieri

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Aceasta disertatie trateaza Masuri de sprijin pentru tinerii fermieri.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier docx de 46 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca. Ai nevoie de doar 6 puncte.

Domeniu: Management

Cuprins

INTRODUCERE 2
CAPITOLUL I. PROGRAMUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ 4
1.1. Descrierea PNDR și a obiectivelor sale 4
1.2. Analiza socio-economică a spațiului rural românesc 7
1.3. Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale(AFIR) 12
CAPITOLUL II. SUBMĂSURA 6.1. "SPRIJIN PENTRU INSTALAREA TINERILOR FERMIERI" 16
2.1. Condiții minime obligatorii pentru acordarea sprijinului 16
2.2 Criterii de selecție ale proiectului 20
2.3. Elaborarea planului de afaceri 23
CAPITOLUL III. EXPLOATAȚIA AGRICOLĂ STOICA MIHAI I.I. 29
3.1. Date generale privitoare la solicitant 29
3.2. Obiectivele și detalierea acțiunilor propuse pentru atingerea acestora 33
3.3. Piața de desfacere, concurența și strategia de piață ce va fi aplicată pentru valorificarea produselor obținute prin implementarea proiectului 38
CONCLUZII 42
BIBLIOGRAFIE 45

Extras din document

INTRODUCERE

Motivația alegerii acestei teme derivă din dorința de a înțelege mai multe despre Programul Național de Dezvoltare Rurală și care sunt obiectivele ei. Consider că este foarte important să cunoaștem mai multe despre acest program, deoarece reprezintă o oportunitate pentru dezvoltarea agriculturii în România.

De asemenea, am ales să abordez această temă deoarece am aplicat personal pentru submăsura 6.1 și vreau să aprofundez cunoștințele despre acest program si de asemenea, să prezint câteva noțiuni despre proiectul realizat si Planul de Afaceri. Voi încerca să scot în evidență acțiunile prin care PNDR încearcă să ajute la dezvoltarea agriculturii și automat la dezvoltarea economiei.

Importanța temei este determinată de faptul că în perioada post-comunistă România nu mai face agricultură de performanță, ceea ce aduce repercusiuni negative asupra economiei. Piața legumelor proaspete a crescut în ultimii ani pe fondul îmbunătățirii puterii de cumpărare, însă avansul a fost susținut mai mult de importuri, deoarece producția locala a înregistrat un ritm de creștere mai lent.

Rămâne de văzut cum ne putem folosi de măsurile Programului de Dezvoltare Rurală astfel încât sa ne putem moderniza exploatațiile agricole și să devenim cât mai productivi și mai competitivi, deoarece România este una dintre țările europene cu cele mai favorabile condiții pedo-climatice pentru obținerea de producții agricole de calitate și în cantități semnificative, care poate să acopere un segment important al cererii interne de produse agro-alimentare.

O altă parte semnificativă a acestei teme o reprezintă studiul de caz despre exploatația agricolă STOICA MIHAI II, o întreprindere individuală care a beneficiat, în anul 2017, de finanțare nerambursabilă pe submăsura 6.1 "Sprijinirea tinerilor fermieri". Acolo vor fi prezentate câteva noțiuni despre elaborarea proiectului, precum și obiectivele propuse în Planul de Afaceri.

CAPITOLUL I. PROGRAMUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ

1.1. Descrierea PNDR și a obiectivelor sale

Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014 - 2020 ( PNDR 2020) este Programul prin care se acordă fonduri nerambursabile de la Uniunea Europeană și Guvernul României pentru dezvoltarea economico- socială a spațiului rural din România. Implementarea tehnică și financiară este asigurată de către Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale ( AFIR). Fermierii, procesatorii, antreprenorii și autoritățile publice locale au la dispoziție aproximativ 9 miliarde de euro, fonduri europene nerambursabile pentru realizarea investițiilor la standarde europene.

România întâmpină dificultăți în atingerea potențialului socio-economic al sectorului agro-alimentar. Din analiza SWOT reiese că agricultura și spațiul rural înregistrează mari provocări caracterizate de: structura duală a exploatațiilor; productivitate agricolă redusă, populație numeroasă implicată în agricultura de (semi)subzistență și cu nivel scăzut de pregătire agricolă și antreprenorială; pondere scăzută a produselor agroalimentare cu valoare adăugată; procent ridicat al fermierilor în vârstă, dotări deficitare la nivelul exploatațiilor; acces la servicii de bază și infrastructură cu mult sub nivelul zonelor urbane; dezvoltare insuficientă a economiei rurale non-agricole cu efecte la nivel de ocupare în mediul rural; o pondere mare a populației aflate în risc de sărăcie și excluziune socială și o serie de riscuri climatice și de mediu care reprezintă o amenințare pentru zonele rurale și pentru întregul teritoriu.

Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014-2020 este o oportunitate pentru abordarea punctelor slabe, pe baza consolidării punctelor tari și utilizarea oportunităților, dar și pe baza lecțiilor învățate și progreselor realizate prin PNDR 2007-2013. Au fost înregistrate progrese importante în perioada 2007-2013, în special cu privire la modernizarea exploatațiilor agricole și a unităților procesatoare din sectorul agro-alimentar, întinerirea generațiilor de fermieri, implementarea de practici și realizarea de investiții prietenoase cu mediul, economii locale diversificate și infrastructura locală dar insuficinete in raport cu nevoile. Începând cu anul 2007, în România au fost puse bazele promovării utilizării continue și durabile a terenurilor agricole și forestiere, fiind create astfel premisele menținerii patrimoniului natural și conservarea valorii naturale ridicate a zonelor rurale. PNDR 2014-2020 va putea menține în acest context continuarea eforturilor necesare dezvoltării spațiului rural, prin abordarea strategică a următoarelor obiective:

Fisiere in arhiva (1):

  • Masuri de sprijin pentru tinerii fermieri.docx

Bibliografie

1. Dumitru Indrea, Alex-Silviu Apahidean Cultura legumelor, Editura Ceres, 2013
2. *** Ghidul Solicitantului - Submăsura 6.1 "Sprijinirea tinerilor fermieri"
https://portal.afir.info/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sm_6_2_infiintare_activitati_neagricole?amp;lang=RO
3. *** EU Funding
https://europa.eu/european-union/about-eu/funding-grants_en
4. *** Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale - AFIR Prezentare generală
https://portal.afir.info/informatii_institutionale_despre_afir_prezentare_generala
5. *** DIRECȚIA GENERALĂ DEZVOLTARE RURALĂ
Autoritate de Management pentru Programul Național de Dezvoltare Rurală - PNDR
http://www.madr.ro/dezvoltare-rurala.html
6. *** Strategia de Informare și Publicitate PNDR 2014-2020
http://www.pndr.ro/implementare-pndr-2014-2020.html
7.
- ** Strategia pentru dezvoltarea sectorului agroalimentar pe termen mediu și lung orizont 2020 - 2030
http://www.madr.ro/strategia-pentru-dezvoltarea-sectorului-agroalimentar-pe-termen-mediu-si-lung-orizont-2020-2030.html
8. *** Scheme de plată/Măsuri de sprijin și ajutor derulate de APIA
http://www.apia.org.ro/ro/despre-apia/scheme-de-plata-masuri-de-sprijin-derulate-de-apia
9. *** Uniunea Europeană - Agricultură
https://europa.eu/european-union/topics/agriculture_ro
10. *** Analiza socio-economică în perspectiva dezvoltării rurale
http://www.madr.ro/docs/dezvoltare-rurala/programare-2014-2020/analiza-dezvoltarii-rurale-agricultura-iulie-2013.pdf
11. *** Cod de bune practici agricole
https://www.icpa.ro/documente/coduri/cbpaRO.pdf
12. *** Testarea și înregistrarea soiurilor
http://istis.ro/catalog-oficial
13. *** Cererea de Finațare a Întreprinderii Individuale STOICA MIHAI I.I.