Particularități ale procesului de formare profesională, motivare și evaluare a personalului în cadrul S.C. DACIA S.A.

Disertație
9/10 (1 vot)
Domeniu: Management
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 56 în total
Cuvinte : 15551
Mărime: 85.80KB (arhivat)
Cost: 13 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Prof.univ.dr. Alexandru Puiu
Facultatea de Management Marketing in Afaceri Economice din Ramnicu Valcea
Universitatea "Constantin Brancoveanu", Pitesti

Cuprins

Capitolul I. Instruirea organizaţională în cadrul procesului de formare profesională

1.1 Definirea şi caracteristicile instruirii organizaţionale pag. 3

1.2 Conceptul de formare şi perfecţionare profesională pag. 7

1.3 Strategii şi tehnici de perfecţionare în cadrul organizaţiei pag. 12

1.4 Procesul de formare profesională a salariaţilor. pag. 21

Capitolul II. Evaluarea personalului - condiţie esenţială în atingerea performanţelor organizaţionale

2.1 Conceptul şi motivaţia evaluării pag. 24

2.2 Etapele procesului de evaluare pag. 27

2.3 Metode de evaluare a performanţelor pag. 30

Capitolul III. Formarea profesională în cadrul S.C.DACIA S.A

3.1 Conceptul de pregătire profesională şi resursele umane la S.C. DACIA S.A. pag. 36

3.2 Necesitatea formării profesionale la S.C. DACIA S.A pag. 44

3.3 Politica de formare profesională la Dacia - parte integrată a politicii Grupului Renault pag. 47

Concluzii pag. 51

Bibliografie pag. 54

Extras din document

1.1 Definirea şi caracteristicile instruirii organizaţionale

Instruirea organizaţională a resurselor umane reprezintă procesul planificat de modificare a aptitudinilor, a cunoştinţelor sau competenţelor prin învăţare, în scopul obţinerii unui anumit nivel de performanţă în activitatea desfăşurată

Amplificarea complexităţii proceselor economice şi sociale, dezvoltarea legăturilor dintre state, pe plan economic şi cultural, schimbul internaţional de idei şi valori generează o îmbinare a interesului naţional cu interesele comunităţii internaţionale, dar şi o creştere a riscurilor asociate activităţilor economice. În acest sens, companiile le revine rolul de a găsi cele mai potrivite, coerente şi viabile strategii care să le asigure succesul şi stabilitatea în afaceri.

O posibilă soluţie în această ecuaţie cu necunoscute multiple poate fi reprezentată de folosirea corectă şi la adevărata valoare a resurselor umane, a oamenilor din organizaţie.

Se ştie că oamenii reprezintă resursa cea mai de preţ şi mai dinamică a organizaţiilor. Ei necesită o atenţie sporită din partea organizaţiilor dacă se doreşte valorificarea maximă a potenţialului intelectual şi fizic, astfel că motivaţia, sistemului de angajare, remunerarea, formarea şi perfecţionarea trebuie incluse în lista de probleme ale managerului.

Instruirea organizaţională se află în mijlocul schimbărilor şi tranzacţiei către economia şi societatea bazată pe cunoaştere, impunându-se adaptarea ei continuă, susţinerea transformării forţei de muncă, fiind principalul instrument prin care organizaţiile se pot adapta la noi cerinţe specifice pieţelor cărora se adresează.

Caracteristici ale instruirii organizaţionale

În condiţiile unei economii concurenţiale, nici o firmă nu-şi poate permite să limiteze valorificarea potenţialului angajaţilor la momentul angajării. Pentru a-şi putea pune în valoare calităţile şi pentru a putea progresa, fiecare organizaţie trebuie să se preocupe de perfecţionarea pregătirii propriilor angajaţi

Succesul integrării profesionale este influenţat de mai mulţi factori:

Cultura organizaţională a noului loc de muncă prin scopurile şi normele care modelează noul angajat şi definesc rolurile lui în organizaţie.

Scopurile unei organizaţii pot fi oficiale sau neoficiale, declarate sau nedeclarate şi la care angajatul trebuie să adere şi să se supună, iar acest lucru îi poate influenţa comportamentul.

Caracteristicile grupului în care noul angajat va trebui să integreze;

Contractul de muncă pe care salariatul l-a semnat la angajare îi va influenţa integrarea deoarece va trebui să realizeze un echilibru între cerinţele legate de noul post şi recompensele oferite de organizaţie.

Raporturile de putere şi de dependenţa pe care angajatul va trebui să le respecte pentru aş îndeplini sarcinile şi a-şi apăra interesele.

În funcţie de temperament şi de personalitate, noii angajaţi vor avea un ritm diferit de integrare, ritm care ar trebui sa nu fie forţat deoarece poate influenţa comportamentul ulterior al angajatului.

În multe organizaţii se practică folosirea unui „manual al noului angajat” care cuprinde principalele informaţii pe care este bine să le cunoască un angajat debutant:

-o scurtă prezentare a istoriei firmei, a produselor şi serviciilor oferite, a poziţiei firmei în cadrul ramurii, a structurii, organizatorice, numele conducătorilor şi specificul activităţii principalelor departamente;

-principalele reguli de desfăşurare a activităţii, norme de producţie şi norme sanitare;

-politica firmei în ceea ce priveşte disciplina, educaţia, pregătirea şi promovarea angajaţilor, perioadele de concediu, modalităţile de calculare a salariilor şi data plăţii acestora sau a altor drepturi nesalariale.

Specialiştii consideră că primele şase luni de la angajare sunt determinante pentru performanţele viitoare ale angajatului. Este perioada în care acesta îşi poate da seama dacă noul loc de muncă îi satisface aşteptările şi dacă relaţiile cu ceilalţi membri ai organizaţiei îl fac să simtă un component al echipei.

După depăşirea acestui stadiu de început, perfecţionarea angajatului cunoaşte alte trepte în funcţie de nivelul său de pregătire şi în funcţie de planurile de perfecţionare pe care şi le-a stabilit organizaţia însăşi.

Etapele procesului de perfecţionare

Activitatea de perfecţionare a resurselor umane este un proces dirijat în funcţie de obiectivele şi nevoile organizaţiei dar, în principal, parcurge următoarele etape:

a) Identificarea nevoii de perfecţionare.

Bibliografie

1. Bogathy Zoltan, „Manual de psihologia muncii şi organizaţională”, Ed. Polirom, Iaşi, 2004, pag. 117

2. Căprărescu G., ”Managementul organizaţiei”, Ed. Economică,

Burduş E., Bucureşti, 1998, pag. 624

Zorlenţan T.,

3. Căprescu Gh., „Evaluarea, perfecţionarea şi promovarea personalului de conducere, Management”, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1992, pag. 251

4. Cherney Jay K., ”Appreciative Teambuilding: Creating a Climate for Great Collaboration”, www.coaching.com

5. Deborah Harrington- „Cum se formează o echipă de succes”, Ed.

Mackin, Teora, 2002, pag. 14

6. Dumitru Gh., „Managementul carierei funcţionarului fiscal” Editura Herra, 2002, pag. 106

7. Duşe Maniu - Dan, „Managementul resurselor umane”, Ed. Universităţii din Sibiu, 2001,pag. 11

8. Gherman Liliana, ,,Managementul resurselor umane”, Ed.

Pănoiu Laura, Independenţa Economică, 2006, pag. 96

9. GOLE G.A., Managementul personalului, Ed. Codecs, 2000, p. 330

10. Grazier Peter, ”What is team building,” www.coaching.com

11. Mathis L. Robert, “Managementul resurselor umane”, Editura

Nica C. Panaite, Economică, Bucureşti, 2001, pag. 130

Rusu Costache,

12. Mathis L. Robert, “Managementul resurselor umane”, Editura

Nica C. Panaite, Economică, Bucureşti, 2005, pag. 121 -124

Rusu Costache,

13. Nicolescu Ovidiu, „Management”, Ed. Economică, Bucureşti, 1997,

Verboncu Ion, pag. 459

14. Nicolescu Ovidiu, „White charter of Romanian SMSs 2008, ediţia ediţia a VI-a, Ed. Olimp, Bucureşti, 2008, pag. 193

15. Pânişoară Ion Ovidiu, op. cit., pag. 167 apud Hellriegel, D., Slocum, J,

Pânişoară Georgeta, Woodman R., Organizational Behaviour, West Publishing Company, St. Paul, 1992

16. Popescu Dan, ”Conducerea afacerilor”, Ed. Scripta, Bucureşti, 1998

17. Puiu Alexandru, „Management. Analize şi studii comparative” Editura Independenţa Economică, 2007, pag.126

18. Puiu Alexandru, „Management. Analize şi studii comparative” Editura Independenţa Economică, 2003, pag.143

19. Radu Emilian, Conducerea resurselor umane, Ed. Expert, Bucureşti, 2002, pag 162

20. Roşca C., „Dicţionar de ergonomie”, Editura CERTI, Craiova, 2002, pag 63

21. Rotaru Anton, "Managementul resuselor umane", Editura

Prodan Adriana, Sedcom Libris, Iaşi, 1998 , pag. 157

22. Rusu Costache, “Managementul resurselor umane”Ed. Economică, Bucureşti, 2001, pag. 140

23. Schein E., ”Process Consultation”, Addison - Wesley, Readind, 1988, pag. 255

24. Stanciu Ştefan, ”Managementul resurselor umane”, Editura

Ionescu Mihalela, Comunicare.ro, Bucureşti, 2003, pag. 275.

Leovaridis Cristina,

Stănescu Dan,

25. *** S.C. AUTOMOBILE DACIA S.A., - Jurnal de bord, Publicaţie internă Dacia, nr. 2, 2009

26. *** S.C. AUTOMOBILE.DACIA S.A. - Pe drumul cel Bun - catalog 2003

27. *** Revista Cariere nr.37, pag. 9

28. *** „Team building. Împreună la linia de sosire”, revista Biz nr.61/2003

29. *** ,,Curs de management”, ING NEDERLANDEN, 2001, pag. 20

Preview document

Particularități ale procesului de formare profesională, motivare și evaluare a personalului în cadrul S.C. DACIA S.A. - Pagina 1
Particularități ale procesului de formare profesională, motivare și evaluare a personalului în cadrul S.C. DACIA S.A. - Pagina 2
Particularități ale procesului de formare profesională, motivare și evaluare a personalului în cadrul S.C. DACIA S.A. - Pagina 3
Particularități ale procesului de formare profesională, motivare și evaluare a personalului în cadrul S.C. DACIA S.A. - Pagina 4
Particularități ale procesului de formare profesională, motivare și evaluare a personalului în cadrul S.C. DACIA S.A. - Pagina 5
Particularități ale procesului de formare profesională, motivare și evaluare a personalului în cadrul S.C. DACIA S.A. - Pagina 6
Particularități ale procesului de formare profesională, motivare și evaluare a personalului în cadrul S.C. DACIA S.A. - Pagina 7
Particularități ale procesului de formare profesională, motivare și evaluare a personalului în cadrul S.C. DACIA S.A. - Pagina 8
Particularități ale procesului de formare profesională, motivare și evaluare a personalului în cadrul S.C. DACIA S.A. - Pagina 9
Particularități ale procesului de formare profesională, motivare și evaluare a personalului în cadrul S.C. DACIA S.A. - Pagina 10
Particularități ale procesului de formare profesională, motivare și evaluare a personalului în cadrul S.C. DACIA S.A. - Pagina 11
Particularități ale procesului de formare profesională, motivare și evaluare a personalului în cadrul S.C. DACIA S.A. - Pagina 12
Particularități ale procesului de formare profesională, motivare și evaluare a personalului în cadrul S.C. DACIA S.A. - Pagina 13
Particularități ale procesului de formare profesională, motivare și evaluare a personalului în cadrul S.C. DACIA S.A. - Pagina 14
Particularități ale procesului de formare profesională, motivare și evaluare a personalului în cadrul S.C. DACIA S.A. - Pagina 15
Particularități ale procesului de formare profesională, motivare și evaluare a personalului în cadrul S.C. DACIA S.A. - Pagina 16
Particularități ale procesului de formare profesională, motivare și evaluare a personalului în cadrul S.C. DACIA S.A. - Pagina 17
Particularități ale procesului de formare profesională, motivare și evaluare a personalului în cadrul S.C. DACIA S.A. - Pagina 18
Particularități ale procesului de formare profesională, motivare și evaluare a personalului în cadrul S.C. DACIA S.A. - Pagina 19
Particularități ale procesului de formare profesională, motivare și evaluare a personalului în cadrul S.C. DACIA S.A. - Pagina 20
Particularități ale procesului de formare profesională, motivare și evaluare a personalului în cadrul S.C. DACIA S.A. - Pagina 21
Particularități ale procesului de formare profesională, motivare și evaluare a personalului în cadrul S.C. DACIA S.A. - Pagina 22
Particularități ale procesului de formare profesională, motivare și evaluare a personalului în cadrul S.C. DACIA S.A. - Pagina 23
Particularități ale procesului de formare profesională, motivare și evaluare a personalului în cadrul S.C. DACIA S.A. - Pagina 24
Particularități ale procesului de formare profesională, motivare și evaluare a personalului în cadrul S.C. DACIA S.A. - Pagina 25
Particularități ale procesului de formare profesională, motivare și evaluare a personalului în cadrul S.C. DACIA S.A. - Pagina 26
Particularități ale procesului de formare profesională, motivare și evaluare a personalului în cadrul S.C. DACIA S.A. - Pagina 27
Particularități ale procesului de formare profesională, motivare și evaluare a personalului în cadrul S.C. DACIA S.A. - Pagina 28
Particularități ale procesului de formare profesională, motivare și evaluare a personalului în cadrul S.C. DACIA S.A. - Pagina 29
Particularități ale procesului de formare profesională, motivare și evaluare a personalului în cadrul S.C. DACIA S.A. - Pagina 30
Particularități ale procesului de formare profesională, motivare și evaluare a personalului în cadrul S.C. DACIA S.A. - Pagina 31
Particularități ale procesului de formare profesională, motivare și evaluare a personalului în cadrul S.C. DACIA S.A. - Pagina 32
Particularități ale procesului de formare profesională, motivare și evaluare a personalului în cadrul S.C. DACIA S.A. - Pagina 33
Particularități ale procesului de formare profesională, motivare și evaluare a personalului în cadrul S.C. DACIA S.A. - Pagina 34
Particularități ale procesului de formare profesională, motivare și evaluare a personalului în cadrul S.C. DACIA S.A. - Pagina 35
Particularități ale procesului de formare profesională, motivare și evaluare a personalului în cadrul S.C. DACIA S.A. - Pagina 36
Particularități ale procesului de formare profesională, motivare și evaluare a personalului în cadrul S.C. DACIA S.A. - Pagina 37
Particularități ale procesului de formare profesională, motivare și evaluare a personalului în cadrul S.C. DACIA S.A. - Pagina 38
Particularități ale procesului de formare profesională, motivare și evaluare a personalului în cadrul S.C. DACIA S.A. - Pagina 39
Particularități ale procesului de formare profesională, motivare și evaluare a personalului în cadrul S.C. DACIA S.A. - Pagina 40
Particularități ale procesului de formare profesională, motivare și evaluare a personalului în cadrul S.C. DACIA S.A. - Pagina 41
Particularități ale procesului de formare profesională, motivare și evaluare a personalului în cadrul S.C. DACIA S.A. - Pagina 42
Particularități ale procesului de formare profesională, motivare și evaluare a personalului în cadrul S.C. DACIA S.A. - Pagina 43
Particularități ale procesului de formare profesională, motivare și evaluare a personalului în cadrul S.C. DACIA S.A. - Pagina 44
Particularități ale procesului de formare profesională, motivare și evaluare a personalului în cadrul S.C. DACIA S.A. - Pagina 45
Particularități ale procesului de formare profesională, motivare și evaluare a personalului în cadrul S.C. DACIA S.A. - Pagina 46
Particularități ale procesului de formare profesională, motivare și evaluare a personalului în cadrul S.C. DACIA S.A. - Pagina 47
Particularități ale procesului de formare profesională, motivare și evaluare a personalului în cadrul S.C. DACIA S.A. - Pagina 48
Particularități ale procesului de formare profesională, motivare și evaluare a personalului în cadrul S.C. DACIA S.A. - Pagina 49
Particularități ale procesului de formare profesională, motivare și evaluare a personalului în cadrul S.C. DACIA S.A. - Pagina 50
Particularități ale procesului de formare profesională, motivare și evaluare a personalului în cadrul S.C. DACIA S.A. - Pagina 51
Particularități ale procesului de formare profesională, motivare și evaluare a personalului în cadrul S.C. DACIA S.A. - Pagina 52
Particularități ale procesului de formare profesională, motivare și evaluare a personalului în cadrul S.C. DACIA S.A. - Pagina 53
Particularități ale procesului de formare profesională, motivare și evaluare a personalului în cadrul S.C. DACIA S.A. - Pagina 54
Particularități ale procesului de formare profesională, motivare și evaluare a personalului în cadrul S.C. DACIA S.A. - Pagina 55
Particularități ale procesului de formare profesională, motivare și evaluare a personalului în cadrul S.C. DACIA S.A. - Pagina 56

Conținut arhivă zip

  • Particularitati ale procesului de formare profesionala, motivare si evaluare a personalului in cadrul S.C. DACIA S.A..DOC

Alții au mai descărcat și

Avantajele inovării tehnologice - Studiu de caz - Avantajele inovării tehnologiei Microsoft

CÂnd vorbim despre impactul pe care îl are tehnologia în viața noastră, ne gândim în primul rând la modul benefic în care ne influențează viața....

Căi de creștere a motivației angajaților în cadrul companiei SC Boromir SA

Motivarea personalului a înregistrat în ultima vreme o importanță foarte mare deoarece resursa umană a căpătat valențe tot mai însemnate. Practic...

Motivație și performanță în muncă - Studiu în cadrul organizațiilor școlare

Introducere Ideea de bază care m-a călăuzit în elaborarea lucrării a fost aceea de a realiza nu numai o analiză teoretică a managementului...

Analiza strategică a mediului concurențial al firmei Aegon România

INTRODUCERE Atât în trecut, cât mai ales în actualele condiții - de recesiune economică - manageri din numeroase organizații afirmă că...

Aspecte privind managementul resurselor umane într-o unitate de învățământ preuniversitar

Argument Managementul resurselor umane constă în ansamblul activităților orientate către asigurarea, dezvoltarea, motivarea și menținerea...

Munca în echipă

INTRODUCERE Prezenta lucrare abordează o temă de mare importanță în domeniul managementului, deoarece în zilele noastre organizațiile pun accent...

Analiza Diagnostic și Perspectivele de Dezvoltare la SC Lider CMC SRL Suceava

INTRODUCTION Diagnostic analysis is a broad investigation of the main economic, technical, sociological, legal and management aspects of a...

Fundamentarea deciziilor pe conceptele de costuri și eficiență

INTRODUCERE În cadrul oricărei societăți, contabilitatea managerială se diferențiază de cea financiară print-un factor esențial, și anume luarea...

Ai nevoie de altceva?