Posibilități de Perfecționare a Managementului Proiectelor de Construcții

Disertație
8/10 (1 vot)
Domeniu: Management
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 42 în total
Cuvinte : 13285
Mărime: 74.84KB (arhivat)
Publicat de: Sidonia Dan
Cost: 11 puncte
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE FACULTATEA MANAGEMENT

Cuprins

  1. Introducere.
  2. 1. Utilizarea metodei de diagnosticare şi perfecţionare a managementului proiectelor MProPerf.
  3. 2. Profesionalizarea managerilor de proiect.
  4. 3. Introducerea contractelor de management de proiect.
  5. 4. Elaborarea manualului de proceduri pentru managementul proiectelor.
  6. 5. Întărirea şi dezvoltarea competenţelor personalului în domeniul managementului proiectelor prin intermediul programelor de formare şi perfecţionare profesională.
  7. 6. Îmbunătăţirea managementului informaţiei în cadrul proiectelor de construcţii.
  8. 7. Utilizarea unor metode adecvate pentru managementul riscurilor.

Extras din disertație

1. Utilizarea metodei de diagnosticare şi perfecţionare a managementului proiectelor MProPerf

Pe baza experienţei dobândite prin realizarea cercetării privind stadiul de aplicare al managementului proiectelor în firmele de construcţii din România suntem în măsură să propunem o metodologie de diagnosticare şi perfecţionare a managementului proiectelor pentru această categorie de firme, produs pe care l-am numit MProPerf.

În esenţă metoda constă în identificarea stadiului de aplicare al managementului proiectelor şi a principalelor puncte slabe şi forte în domeniu din cadrul firmei analizate ceea ce permite formularea unor recomandări pentru trecerea la un stadiu superior de aplicare. Această abordare, conform rezultatelor cercetării noastre, poate genera un spor de profitabilitate în activitatea firmei (coeficientul de corelaţie dintre stadiul de aplicare al managementului proiectelor şi rata profitului fiind ridicat: 0,7719), aşa cum rezultă din tabelul următor :

Stadiul de aplicare al managementului proiectelor Rata medie a profitului (%)

Intuitiv 2,75

Incipient 3,61

Organizat 10,88

Condus 18,91

Adaptabil 18,85

Se constată că cele mai importante sporuri ale ratei profitului se înregistrează prin trecerea de la stadiul incipient la cel organizat (triplarea ratei profitului) şi de la cel organizat la cel condus (dublarea ratei profitului). Trecerea de la stadiul condus la cel adaptabil nu produce efecte asupra ratei profitului, fiind însă posibil ca alţi indicatori să reflecte acest plus calitativ: satisfacţia clienţilor, motivaţia sporită a echipei de proiect, etc.

Pentru culegerea informaţiilor necesare diagnosticării se va utiliza un chestionar (prezentat în finalul acestor consideraţii). Completarea chestionarului va permite organizaţiei:

- Să identifice starea curentă în ceea ce priveşte managementul proiectelor şi să determine priorităţile şi direcţiile viitoare de acţiune în domeniu;

- Să efectueze comparaţii cu realizările altor organizaţii similare (benchmarking ) şi practici performante în domeniu;

- Să îşi monitorizeze în mod regulat progresul în aplicarea managementului proiectelor.

Punctarea criteriilor incluse în cadrul chestionarului trebuie realizată cu obiectivitate cât mai mare. În acest scop este indicată completarea chestionarului în mod independent de către mai mulţi manageri din cadrul organizaţiei (manager general, director tehnic, manageri de proiect – indiferent de denumirea pe care o poartă în cadrul firmelor respective) şi purtarea ulterior a unor discuţii între aceştia privind aspectele asupra cărora există percepţii diferite. Un aspect esenţial pentru buna utilizare a metodei îl constituie înţelegerea conţinutului fiecărui criteriu de apreciere a managementului proiectelor. În acest scop cooptarea în echipa de analiză a unui consultant de specialitate poate favoriza obţinerea unor rezultate mai relevante. O altă metodă poate fi cea în care completarea chestionarului este realizată de către un consultant independent pe baza informaţiilor furnizate de către managerii intervievaţi, a documentelor studiate şi a observărilor pe teren. Rolul consultantului (sau echipei de consultanţi) este crucial şi în etapa de formulare a recomandărilor pentru perfecţionare.

În acordarea punctelor trebuie avut în vedere în ce măsură fiecare aspect abordat în cadrul chestionarului este aplicat în mod:

- Sistematic (secvenţe planificate de evenimente în loc de reacţii intuitive)

- Regulat (constituie modul normal de operare)

- Supus unor evaluări regulate în vederea perfecţionării

- Proactiv şi nu reactiv.

Fiecare întrebare din cadrul chestionarului contribuie într-o măsură egală la scorul final, astfel încât se poate obţine rapid o imagine privind punctele forte şi domeniile în care se pot aduce îmbunătăţiri. Decizia privind aspectele care trebuie perfecţionate trebuie să ţină seama de un complex de factori, printre care foarte importanţi sunt obiectivele strategice ale organizaţiei şi cultura organizaţională.

Preview document

Posibilități de Perfecționare a Managementului Proiectelor de Construcții - Pagina 1
Posibilități de Perfecționare a Managementului Proiectelor de Construcții - Pagina 2
Posibilități de Perfecționare a Managementului Proiectelor de Construcții - Pagina 3
Posibilități de Perfecționare a Managementului Proiectelor de Construcții - Pagina 4
Posibilități de Perfecționare a Managementului Proiectelor de Construcții - Pagina 5
Posibilități de Perfecționare a Managementului Proiectelor de Construcții - Pagina 6
Posibilități de Perfecționare a Managementului Proiectelor de Construcții - Pagina 7
Posibilități de Perfecționare a Managementului Proiectelor de Construcții - Pagina 8
Posibilități de Perfecționare a Managementului Proiectelor de Construcții - Pagina 9
Posibilități de Perfecționare a Managementului Proiectelor de Construcții - Pagina 10
Posibilități de Perfecționare a Managementului Proiectelor de Construcții - Pagina 11
Posibilități de Perfecționare a Managementului Proiectelor de Construcții - Pagina 12
Posibilități de Perfecționare a Managementului Proiectelor de Construcții - Pagina 13
Posibilități de Perfecționare a Managementului Proiectelor de Construcții - Pagina 14
Posibilități de Perfecționare a Managementului Proiectelor de Construcții - Pagina 15
Posibilități de Perfecționare a Managementului Proiectelor de Construcții - Pagina 16
Posibilități de Perfecționare a Managementului Proiectelor de Construcții - Pagina 17
Posibilități de Perfecționare a Managementului Proiectelor de Construcții - Pagina 18
Posibilități de Perfecționare a Managementului Proiectelor de Construcții - Pagina 19
Posibilități de Perfecționare a Managementului Proiectelor de Construcții - Pagina 20
Posibilități de Perfecționare a Managementului Proiectelor de Construcții - Pagina 21
Posibilități de Perfecționare a Managementului Proiectelor de Construcții - Pagina 22
Posibilități de Perfecționare a Managementului Proiectelor de Construcții - Pagina 23
Posibilități de Perfecționare a Managementului Proiectelor de Construcții - Pagina 24
Posibilități de Perfecționare a Managementului Proiectelor de Construcții - Pagina 25
Posibilități de Perfecționare a Managementului Proiectelor de Construcții - Pagina 26
Posibilități de Perfecționare a Managementului Proiectelor de Construcții - Pagina 27
Posibilități de Perfecționare a Managementului Proiectelor de Construcții - Pagina 28
Posibilități de Perfecționare a Managementului Proiectelor de Construcții - Pagina 29
Posibilități de Perfecționare a Managementului Proiectelor de Construcții - Pagina 30
Posibilități de Perfecționare a Managementului Proiectelor de Construcții - Pagina 31
Posibilități de Perfecționare a Managementului Proiectelor de Construcții - Pagina 32
Posibilități de Perfecționare a Managementului Proiectelor de Construcții - Pagina 33
Posibilități de Perfecționare a Managementului Proiectelor de Construcții - Pagina 34
Posibilități de Perfecționare a Managementului Proiectelor de Construcții - Pagina 35
Posibilități de Perfecționare a Managementului Proiectelor de Construcții - Pagina 36
Posibilități de Perfecționare a Managementului Proiectelor de Construcții - Pagina 37
Posibilități de Perfecționare a Managementului Proiectelor de Construcții - Pagina 38
Posibilități de Perfecționare a Managementului Proiectelor de Construcții - Pagina 39
Posibilități de Perfecționare a Managementului Proiectelor de Construcții - Pagina 40
Posibilități de Perfecționare a Managementului Proiectelor de Construcții - Pagina 41
Posibilități de Perfecționare a Managementului Proiectelor de Construcții - Pagina 42

Conținut arhivă zip

  • Posibilitati de Perfectionare a Managementului Proiectelor de Constructii.doc

Alții au mai descărcat și

Aplicarea Managementului Proiectelor pentru Îmbunătățirea Activității de Transport

1. Introducere Dezvoltarea economică deosebită a tuturor ţărilor europene - în a doua jumătate a secolului al XX-lea - precum şi inevitabila...

Managementul Securității și Sănătății în Muncă

CAP I STRUCTURA SI ATRIBUTIILE INSPECTORATULUI PENTRU SITUATII DE URGENTA AL JUDETULUI SIBIU 1.1. Scurt istoric Inspectoratul pentru Situaţii...

Implicații manageriale ale dezvoltării afacerii SC Trend SRL Alba-Iulia

INTRODUCERE În mediul dinamic şi puternic concurenţial al economiei globale contemporane, indiferent de specific şi anvergură, dezvoltarea...

Managementul activității turistice în cadrul SC Secret Tourism SRL

INTRODUCERE În ţările cu activitate turistică intensă, agenţia de voiaj este o firmă independentă sau o reţea de firme având ca obiect rezervarea...

Managementul proiectelor - construirea unei case din lemn

INTRODUCERE Odata cu aparitia constructiei de blocuri a fost neglijata traditia europeana si autohtona in domeniul constructiilor din lemn....

Analiza Prestării Serviciilor de Alimentare cu Apă și de Canalizare

1. ANALIZA PRESTĂRII SERVICIILOR DE ALIMENTARE CU APĂ ŞI DE CANALIZARE ÎN MUNICIPIUL MORENI Potrivit legislaţiei actuale, infrastructura aferentă...

Introducerea managementului calității totale în cadrul firmei SC Kota Konstruct SA

Capitolul 1. Managementul Calităţii Totale 1.1 Managementul calităţii În contextul actual, în care nevoile consumatorilor cresc şi se diversifică...

Caiet de practică - SC Dasi Premium Construct SRL

CAPITOLUL I DESCRIEREA FIRMEI LA CARE SE REALIZEAZĂ STAGIUL DE DOCUMENTARE PRACTICĂ 1.1. Prezentarea principalelor informaţii referitoare la...

Te-ar putea interesa și

Managementul educației rutiere

Despre lucrare Lucrarea de disertatie a fost realizata printr-o stransa conlucrare intre student si profesorul coordonator. Aceasta este o lucrare...

Plan integrat de dezvoltare urbană pentru Municipiul Curtea de Argeș

CAPITOLUL I I.DATE GENERALE Curtea de Arges 1.1. Limite si unitati administrativ-teritoriale Municipiul Curtea de Arges este situat in partea...

Întreprinderea în mediul competitiv studiul de caz realizat la SC Muntenia SA

CAP.1 PREZENTAREA GENERALA Numele: S.C.Muntenia S.A. Filipestii de Padure Sediul firmei: str.Principala, nr. 941-Filipestii de Padure, judetul...

Particularitățile managementului de consultanță în afaceri

Introducere Actualitatea temei: Perioada de timp, începând cu ultima decadă a mileniului doi şi până în prezent, este caracterizată de o serie de...

Management - o șansa pentru viitor

I. CONCEPEREA PROIECTULUI 1.1 Context (maxim 3 pagini) a. Ideea proiectului: Considerând că sportul poate contribui la finanţarea unei vieţi...

Perfecționarea Transportului Intern și Eficiența Economică a Acestuia la Societatea Comercială OLTCONS - Slatina

CAPITOLUL I 1.TRANSPORTUL INTERN - NECESITATE, IMPORTANŢĂ, ORGANIZARE, CLASIFICARE 1.1. Necesitatea şi importanţa perfecţionării transportului...

Reproiectarea sistemului de management la SC Conpet SA Ploiești

CAPITOLUL I – DIAGNOSTICAREA VIABILITĂŢII ECONOMICE ŞI MANAGERIALE 1.1. Documentarea preliminara 1.1.1. Caracteristici tipologice ale firmei...

Plan de Marketing - SC ReadyMix SRL

I. ALEGEREA DOMENIULUI DE MARKETING In decursul ultimilor ani, industria construcţiilor s-a dezvoltat vertiginos. De aceea investiţiile în acest...

Ai nevoie de altceva?