Program de Marcketing Privind Lansarea pe Piață a unui Nou Produs

Disertație
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Management
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 77 în total
Cuvinte : 20699
Mărime: 185.34KB (arhivat)
Publicat de: Ovidiu Nedelcu
Cost: 13 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Gheorghe Gabriel
UNIVERSITATEA CREŞTINĂ ” DIMITRIE CANTEMIR” FACULTATEA DE MANAGEMENT TURISTIC ŞI COMERCIAL MASTER ”MANAGEMENT,MARKETING ŞI NEGOCIERI ÎN AFACERI”

Cuprins

 1. Capitolul I. Programul de marketing . 5
 2. Secţiunea 1. Elemente componente ale programului de marketing . 5
 3. Secţiunea a 2-a. Programul de marketing privind lansarea pe piaţă a noului produs Coca-Cola Vanila . 13
 4. Capitolul II. Lansarea pe piaţă a produsului Coca-Cola Vanila . 16
 5. Secţiunea 1. Denumirea produsului . 16
 6. Secţiunea a 2-a. Caracteristicile produsului . 17
 7. 2.1. Caracteristici socio-demografice, economice şi geografice . 17
 8. 2.2. Caracteristici psihografice . 18
 9. 2.3. Caracteristici comportamentale . 18
 10. Secţiunea a 3-a. Poziţionarea pe piaţa românească . 18
 11. 3.1. Prezentarea produsului . 22
 12. 3.2. Caracteristici . 22
 13. 3.3. Caracterizarea consumatorului vizat . 23
 14. 3.4. Caracteristici socio-demografice, economice şi geografice . 24
 15. 3.5. Caracteristici psihografice . 24
 16. 3.6. Caracteristici comportamentale . 25
 17. Secţiunea a 4-a. Produse similare . 27
 18. 4.1. Analiza contextului lansării . 27
 19. Secţiunea a 5-a. Ofertanţi . 33
 20. 5.1. Analiza mediului extern: Micromediul QAB şi Macromediul QAB . 33
 21. Secţiunea a 6-a. Locul noului produs pe piaţă . 43
 22. 6.1. Coca-Cola vs Pepsi . 43
 23. 6.2. Coca-Cola vs Pepsi Cola . 46
 24. Secţiunea a 7-a. Identitatea companiei . 48
 25. CAPITOLUL III. Elaborarea programului de marketing . 51
 26. Secţiunea 1. Lista de activităţi . 51
 27. 1.1. Resurse financiare . 54
 28. 1.2. Resurse umane . 54
 29. Secţiunea a 2-a. Argumente pro şi contra lansării noului produs . 55
 30. Secţiunea a 3-a. Lista activităţilor pentru crearea magazinului virtual . 59
 31. 3.1. Analiza resurselor de care dispune compania . 66
 32. 3.1.1. Resurse financiare . 66
 33. 3.1.2. Resurse umane . 66
 34. Secţiunea a 4-a. Graficul . 67
 35. Secţiunea a 5-a. Controlul . 71
 36. Secţiunea a 6-a. Estimări . 71
 37. Concluzii . 73
 38. Bibliografie . 76

Extras din disertație

CAPITOLUL I

Programul de marketing

Secţiunea 1. Elementele componente ale programului de marketing

Fiecare plan de marketing trebuie să se potrivească cu nevoile şi cu situaţia dvs. Chiar şi aşa, există componente standard fără de care nu se poate. Un plan de marketing ar trebui să aibă mereu o analiză a situaţiei, o strategie de marketing şi un buget de cheltuieli.

Analiza Situaţiei: în mod normal aceasta ar include o analiză a pieţei, o analiză SWOT şi o analiză a concurenţei. Analiza de piaţă va include şi previziuni ale evoluţiei pieţei segmentare, informarea clienţilor, şi o analiza a nevoilor pieţei.

Strategie de Marketing: aceasta ar trebui să includă cel puţin o mărturie a misiunii obiective, o strategie concentrată pe segmentul de piaţă interesat şi poziţionarea produselor.

Previziuni ale Vânzărilor: acestea ar trebui să includă suficiente detalii pentru a urmări vânzările lună de lună comparând planul cu analiza. În mod normal un plan va include vânzări specifice ale anumitor produse, pe regiuni sau pe segmente de piaţă, pe canale, pe responsabilităţi manageriale, şi alte elemente. Doar previziunea este un minim necesar.

Buget de Cheltuieli: acesta ar trebui să includă suficiente detalii pentru a urmări cheltuielile lună de lună comparând planul cu analiza. În mod normal un plan va include tactici specifice de vânzări, programe, responsabilităţi manageriale, promoţii şi alte elemente. Bugetul de cheltuieli este un minim necesar. În general, planul de marketing poate fi privit ca un instrument prin intermediul caruia organizaţia îşi desemnează obiectivele sale, îşi defineşte activităţile specifice prin intermediul cărora urmează să fie atinse obiectivele formulate, îşi alocă resursele necesare în vederea desfăşurării activităţilor şi precizează modalităţile folosite pentru coordonarea, evaluarea şi controlul modului în care se derulează planul.

Planul de marketing reprezintă documentul pe baza căruia sunt desfăşurate ulterior toate activităţile de marketing ale organizaţiei într-o perioadă dată. Elaborarea sa este absolut necesară în minimum două situaţii:

- atunci când organizaţia urmează să debuteze în sfera afacerilor (planul de afaceri, chiar dacă include în conţinutul său o componentă de marketing, trebuie în mod obligatoriu completat cu un plan distinct de marketing).

- atunci când organizaţia pregăteşte începutul noului an (de obicei, în lunile noiembrie - decembrie ale anului este analizată activitatea de marketing desfăşurată, măsura în care obiectivele acesteia au fost realizate şi este adoptat planul de marketing pentru noul an).

Având în vedere importanţa sa, se poate afirma că planul de marketing este un instrument indispensabil oricărei organizaţii, din oricare domeniu de activitate.

Planul de marketing on-line are acelaşi conţinut informaţional ca şi planul de marketing al organizaţiei, diferenţa majoră dintre acestea reprezentând-o domeniul de aplicabilitate: planul de marketing on-line vizează prezenţa şi acţiunile organizaţiei desfăşurate în spaţiul virtual.

Elaborarea planului de marketing on-line al organizaţiei porneşte de la premisă că internetul reprezintă un mediu de comunicare care poate fi utilizat, în mod independent sau integrat în vederea realizării comunicaţiei de marketing a organizaţiei. Iată de ce, conţinutul planului de marketing on-line al unei organizaţii poate fi asimilat, într-o anumită măsură, conţinutului planului comunicaţiei de marketing a organizaţiei.

Planul de marketing on-line include următoarele componente:

(1) analiza mediului de marketing al organizaţiei

(2) obiectivele planului

(3) audienţa vizată prin intermediul planului

(4) instrumentele de marketing on-line utilizate

(5) mesajul transmis

(6) bugetul planului

(7) elementele de coordonare, evaluare şi control ale planului

Analiza mediului de marketing al organizaţiei - vizează două direcţii majore:

- analiza mediului extern de marketing (cunoaşterea modului în care diferitele componente de micromediu - clienţii, concurenţii, furnizorii, publicul, sau de macromediu - mediul demografic, mediul economic, mediul tehnologic, mediul cultural, mediul politic şi mediul natural, afectează, favorabil sau nefavorabil, organizaţia)

- analiza mediului intern de marketing (cunoaşterea resurselor disponibile sau accesibile organizaţiei - tehnice, financiare, umane, informaţionale, şi a modului în care sunt alocate şi utilizate acestea)

Obiectivele principale ale analizei sunt:

-identificarea oportunităţilor şi ameninţărilor existente în exteriorul organizaţiei

- identificarea punctelor tari şi punctelor slabe ale organizaţiei

Preview document

Program de Marcketing Privind Lansarea pe Piață a unui Nou Produs - Pagina 1
Program de Marcketing Privind Lansarea pe Piață a unui Nou Produs - Pagina 2
Program de Marcketing Privind Lansarea pe Piață a unui Nou Produs - Pagina 3
Program de Marcketing Privind Lansarea pe Piață a unui Nou Produs - Pagina 4
Program de Marcketing Privind Lansarea pe Piață a unui Nou Produs - Pagina 5
Program de Marcketing Privind Lansarea pe Piață a unui Nou Produs - Pagina 6
Program de Marcketing Privind Lansarea pe Piață a unui Nou Produs - Pagina 7
Program de Marcketing Privind Lansarea pe Piață a unui Nou Produs - Pagina 8
Program de Marcketing Privind Lansarea pe Piață a unui Nou Produs - Pagina 9
Program de Marcketing Privind Lansarea pe Piață a unui Nou Produs - Pagina 10
Program de Marcketing Privind Lansarea pe Piață a unui Nou Produs - Pagina 11
Program de Marcketing Privind Lansarea pe Piață a unui Nou Produs - Pagina 12
Program de Marcketing Privind Lansarea pe Piață a unui Nou Produs - Pagina 13
Program de Marcketing Privind Lansarea pe Piață a unui Nou Produs - Pagina 14
Program de Marcketing Privind Lansarea pe Piață a unui Nou Produs - Pagina 15
Program de Marcketing Privind Lansarea pe Piață a unui Nou Produs - Pagina 16
Program de Marcketing Privind Lansarea pe Piață a unui Nou Produs - Pagina 17
Program de Marcketing Privind Lansarea pe Piață a unui Nou Produs - Pagina 18
Program de Marcketing Privind Lansarea pe Piață a unui Nou Produs - Pagina 19
Program de Marcketing Privind Lansarea pe Piață a unui Nou Produs - Pagina 20
Program de Marcketing Privind Lansarea pe Piață a unui Nou Produs - Pagina 21
Program de Marcketing Privind Lansarea pe Piață a unui Nou Produs - Pagina 22
Program de Marcketing Privind Lansarea pe Piață a unui Nou Produs - Pagina 23
Program de Marcketing Privind Lansarea pe Piață a unui Nou Produs - Pagina 24
Program de Marcketing Privind Lansarea pe Piață a unui Nou Produs - Pagina 25
Program de Marcketing Privind Lansarea pe Piață a unui Nou Produs - Pagina 26
Program de Marcketing Privind Lansarea pe Piață a unui Nou Produs - Pagina 27
Program de Marcketing Privind Lansarea pe Piață a unui Nou Produs - Pagina 28
Program de Marcketing Privind Lansarea pe Piață a unui Nou Produs - Pagina 29
Program de Marcketing Privind Lansarea pe Piață a unui Nou Produs - Pagina 30
Program de Marcketing Privind Lansarea pe Piață a unui Nou Produs - Pagina 31
Program de Marcketing Privind Lansarea pe Piață a unui Nou Produs - Pagina 32
Program de Marcketing Privind Lansarea pe Piață a unui Nou Produs - Pagina 33
Program de Marcketing Privind Lansarea pe Piață a unui Nou Produs - Pagina 34
Program de Marcketing Privind Lansarea pe Piață a unui Nou Produs - Pagina 35
Program de Marcketing Privind Lansarea pe Piață a unui Nou Produs - Pagina 36
Program de Marcketing Privind Lansarea pe Piață a unui Nou Produs - Pagina 37
Program de Marcketing Privind Lansarea pe Piață a unui Nou Produs - Pagina 38
Program de Marcketing Privind Lansarea pe Piață a unui Nou Produs - Pagina 39
Program de Marcketing Privind Lansarea pe Piață a unui Nou Produs - Pagina 40
Program de Marcketing Privind Lansarea pe Piață a unui Nou Produs - Pagina 41
Program de Marcketing Privind Lansarea pe Piață a unui Nou Produs - Pagina 42
Program de Marcketing Privind Lansarea pe Piață a unui Nou Produs - Pagina 43
Program de Marcketing Privind Lansarea pe Piață a unui Nou Produs - Pagina 44
Program de Marcketing Privind Lansarea pe Piață a unui Nou Produs - Pagina 45
Program de Marcketing Privind Lansarea pe Piață a unui Nou Produs - Pagina 46
Program de Marcketing Privind Lansarea pe Piață a unui Nou Produs - Pagina 47
Program de Marcketing Privind Lansarea pe Piață a unui Nou Produs - Pagina 48
Program de Marcketing Privind Lansarea pe Piață a unui Nou Produs - Pagina 49
Program de Marcketing Privind Lansarea pe Piață a unui Nou Produs - Pagina 50
Program de Marcketing Privind Lansarea pe Piață a unui Nou Produs - Pagina 51
Program de Marcketing Privind Lansarea pe Piață a unui Nou Produs - Pagina 52
Program de Marcketing Privind Lansarea pe Piață a unui Nou Produs - Pagina 53
Program de Marcketing Privind Lansarea pe Piață a unui Nou Produs - Pagina 54
Program de Marcketing Privind Lansarea pe Piață a unui Nou Produs - Pagina 55
Program de Marcketing Privind Lansarea pe Piață a unui Nou Produs - Pagina 56
Program de Marcketing Privind Lansarea pe Piață a unui Nou Produs - Pagina 57
Program de Marcketing Privind Lansarea pe Piață a unui Nou Produs - Pagina 58
Program de Marcketing Privind Lansarea pe Piață a unui Nou Produs - Pagina 59
Program de Marcketing Privind Lansarea pe Piață a unui Nou Produs - Pagina 60
Program de Marcketing Privind Lansarea pe Piață a unui Nou Produs - Pagina 61
Program de Marcketing Privind Lansarea pe Piață a unui Nou Produs - Pagina 62
Program de Marcketing Privind Lansarea pe Piață a unui Nou Produs - Pagina 63
Program de Marcketing Privind Lansarea pe Piață a unui Nou Produs - Pagina 64
Program de Marcketing Privind Lansarea pe Piață a unui Nou Produs - Pagina 65
Program de Marcketing Privind Lansarea pe Piață a unui Nou Produs - Pagina 66
Program de Marcketing Privind Lansarea pe Piață a unui Nou Produs - Pagina 67
Program de Marcketing Privind Lansarea pe Piață a unui Nou Produs - Pagina 68
Program de Marcketing Privind Lansarea pe Piață a unui Nou Produs - Pagina 69
Program de Marcketing Privind Lansarea pe Piață a unui Nou Produs - Pagina 70
Program de Marcketing Privind Lansarea pe Piață a unui Nou Produs - Pagina 71
Program de Marcketing Privind Lansarea pe Piață a unui Nou Produs - Pagina 72
Program de Marcketing Privind Lansarea pe Piață a unui Nou Produs - Pagina 73
Program de Marcketing Privind Lansarea pe Piață a unui Nou Produs - Pagina 74
Program de Marcketing Privind Lansarea pe Piață a unui Nou Produs - Pagina 75
Program de Marcketing Privind Lansarea pe Piață a unui Nou Produs - Pagina 76
Program de Marcketing Privind Lansarea pe Piață a unui Nou Produs - Pagina 77

Conținut arhivă zip

 • Program de Marcketing Privind Lansarea pe Piata a unui Nou Produs.docx

Alții au mai descărcat și

Aspecte practice privind auditul calității

3.4. Metodologia auditului sistemelor calitatii Standardul international ISO 10011 stabileste principiile, criteriile, practicile de baza si...

Lansarea unui nou produs pe piață al firmei Danone în magazinele din București

Obiectivul proiectului Scopul acestui proiect este de promovare a noului produs (crestere trial, crestere vanzari si crestere notoritate Activia...

Mediul și firma

Mediul extern al firmei poate fi impartit in doua mari segmente: - mediul general sau mega-mediul - mediul specific(mediul sarcina);...

Sicomed - History and Development

WHO and HOW MADE IT POSSIBLE? In order to get where Sicomed has got one has to be very talented, very intelligent an also very patient. The...

Ai nevoie de altceva?