Recrutarea și Selecția Resurselor Umane

Disertație
9.3/10 (3 voturi)
Domeniu: Management
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 63 în total
Cuvinte : 23805
Mărime: 730.32KB (arhivat)
Cost: 11 puncte

Extras din document

INTRODUCERE

În centrul tuturor afacerilor stă omul. Toate celelalte resurse, terenuri, clădiri,

mecanisme, utilaje autovehicule sau bani sunt doar de importanţă secundară. Fără oameni nu

se pot face afaceri. Afacerile nu au alt scop decât să servească nevoile oamenilor. Desigur,

oamenii au roluri diferite încadrul unei afaceri şi au multe legături cu alte afaceri. Oamenii

sunt angajaţii unei afaceri. Uneori ei sunt managerii acesteia, alteori sunt furnizori, clienţi,

creditori, debitori, şi deseori sunt acţionari ai unei iniţiative. În mod frecvent însă, ei pot avea

toate aceste atribute la un loc.

Mecanismele economiei de piaţă impun practicarea unui management eficient şi

performant la toate nivelurile, iar aceasta nu se poate realiza fără resurse umane competente,

puternic motivate pentru performanţă.

Pentru orice organizaţie de succes, resursele umane reprezintă nucleul în jurul cărora

gravitează toate celelalte resurse (materiale, financiare, informaţionale), iar problemele

privind recrutarea, selecţia, instruirea, perfecţionarea, evaluarea, recompensarea şi motivarea

constituie principalele direcţii de cercetare a Managementului resurselor umane a oricărei

organizaţii.

Managementul resurselor umane va cuprinde şi se va amplifica în toate domeniile vieţii

economice, sociale, politice şi culturale. Este evident că managerul competent trebuie să aibă

o mare capacitate de analiză şi sinteză, flexibilitate şi mobilitate în gândire, capacitate de

negociere, disponibilitate de dialog, spirit de echipă dar, mai ales, să ştie cum să motiveze

angajaţii în obţinerea de rezultate performante şi să conştientizeze că succesul poate fi obţinut

numai atunci când fiecare angajat simte că are valoare şi că este important în cadrul

organizaţiei.

Pe fundalul acestor realităţi, prezenta lucrare, structurată în trei capitole, îşi propune să

analizeze probleme legate de recrutarea, selecţia şi angajarea resurselor umane în organizaţie.

Astfel, capitolul I, Recrutarea şi selecţia resurselor umane. Elemente

teoretice cuprinde probleme legate de procesul de planificare a resurselor umane,

prezentarea etapelor procesului de recrutare, sursele de recrutare, probleme legate de procesul

de triere, diverse metode de recrutare, eficacitatea şi eficienţa recrutării. Ceea ce se doreşte

reţinut este necesitatea elaborării unei planificări şi în particular stabilirea unui plan de

recrutare. Capitolul I cuprinde şi probleme privind selecţia şi angajarea resurselor umane.

Metodele cele mai recomandate a fi utilizate, respectiv interviul şi testele de selecţie, sunt

evidenţiate în acest capitol. Este important ca acestei faze de recrutare şi selecţie să i se acorde

o grijă deosebită. Acest lucru necesită însă o mare vigoare şi un profesionalism fără lacune,

principiile şi metodele perfect definite de literatura de specialitate trebuind respectate cu

stricteţe.

Al doilea capitol, Prezentare generală a G4S secure solutions SRL aduce în

centrul atenţiei starea actuală a organizaţiei ca reprezentant al pietei de servicii de pază şi

protecţie din Romania, relevând în prima fază structura de organizare a acesteia. Prin date şi

informaţii concrete şi recente este prezentată evoluţia întreprinderii în ultimii doi ani. Scopul

acestui capitol este realizarea unei scurte radiografii a stadiului dezvoltării întreprinderii, şi

fundamentarea, în contextul evoluţiei actuale, a necesităţii dezvoltarii unui management

eficient al resurselor umane. Astfel, în al doilea capitol, este abordată utilitatea dezvoltării

bazei teoretice şi practice a acestui domeniu de management – managementul resurselor

umane.

2

Studiul practic privind recrutarea, selecţia şi angajarea resurselor umane a fost tratat în

capitolul III al lucrării, Analiza procesului de recrutare şi selecţie la G4S Secure

Solutions SRL. În esenţă acest capitol relevă paşii care s-au făcut în domeniul resurselor

umane de o întreprindere prestatoare de servicii de pază şi protecţie. Analizând managementul

resurselor umane în cadrul acestei companii am constatat importanţa accentuată acordată

resurselor umane. Organizaţia înţeleage că managerul este cel care răspunde de performanţele

echipei pe care o conduce. Sunt puţini factori care ar putea influenţa această performanţă mai

mult decât oamenii şi felul în care corespund ei posturilor pe care le deţin. Trebuie să

recunoaştem că, deocamdată, multe dintre conceptele, metodele şi procedurile consacrate

teoriei şi practicii manageriale în domeniul resurselor umane nu constituie referinţe şi nu au

utilizare decât în foarte puţine firme şi organizaţii din ţara noastră.

Capitolul I:

RECRUTAREA ŞI SELECŢIA RESURSELOR UMANE.

ELEMENTE TEORETICE

1.1 Definirea procesului de recrutare. Importanţă şi caracteristici.

Recrutarea este una din cele mai importante activităţi ale funcţiunii de personal fiind un

ansamblu de decizii care exercită o influenţă decisivă şi durabilă asupra unei întreprinderi.

Recrutarea se referă la procesul confirmării nevoii de a angaja personal nou, localizării şi

atragerii celor interesaţi în a candida pentru posturile oferite. Succesul şi supravieţuirea

organizaţiilor este asigurată aproape în totalitate de calitatea forţei de muncă. Organizaţiile

trebuie să se concentreze în primul rând asupra identificării şi atragerii celor mai competitivi

candidaţi pentru specificul organizaţiei, problemă care se rezolvă în cadrul procesului de

recrutare1.

Recrutarea poate fi iniţiată de către organizaţie sau de firme specializate. În acest scop,

au început să se înfiinţeze centre de asistenţă psiho-pedagogică şi managerială, care au drept

obiectiv realizarea „reformei’’ în procesul de orientare şi selecţie profesională. În ultima

perioadă se utilizează din ce în ce mai mult sisteme informatice, care presupun existenţa unei

baze de date, care oferă informaţii necesare pentru identificarea rapidă a potenţialilor

candidaţi. Schimbările frecvente din mediul ambiant au un impact puternic asupra funcţionării

organizatiei, ceea ce face necesar ca aceasta să adopte o politică de recrutare cât mai flexibilă,

care să reflecte şi chiar să anticipeze toate schimbările din tehnologie, economie, legislaţie,

politca naţională şi internaţională.

Pentru ca politica de recrutare să se desfăsoare în cele mai bune condiţii este necesar ca

politicile pe care întreprinderea le promovează, în ceea ce priveste mediul de muncă,

salarizarea si posibilităţile de carieră, să fie adecvate obiectivelor sale, să se situeze cel puţin

la nivelul impus de concurenţă şi să fie susţinută de rezultate economice. O politică de

recrutare pozitivă trebuie fie susţinută de imaginea pe care întreprinderea o are pe piaţa forţei

de muncă, de comunicaţia transmisă, cât şi de însuşi corectitudinea realizării demersului său.

O bună recrutare permite întreprinderii să angajeze persoane a căror aptitudini sunt

foarte apropiate sau chiar suprapuse cerinţelor postului. Ea presupune ca întreprinderea să

propună spre ocupare unul sau mai multe posturi de muncă de un anumit profil, iar piaţa forţei

de muncă să ofere indivizi cu aptitudini diverse, capabili oricând să fie angajaţi.

Întreprinderea înaintează propuneri cu privire la cerinţele postului şi la aptitudinile necesare,

care nu întotdeauna se regăsesc la viitorul ocupant.

Preview document

Recrutarea și Selecția Resurselor Umane - Pagina 1
Recrutarea și Selecția Resurselor Umane - Pagina 2
Recrutarea și Selecția Resurselor Umane - Pagina 3
Recrutarea și Selecția Resurselor Umane - Pagina 4
Recrutarea și Selecția Resurselor Umane - Pagina 5
Recrutarea și Selecția Resurselor Umane - Pagina 6
Recrutarea și Selecția Resurselor Umane - Pagina 7
Recrutarea și Selecția Resurselor Umane - Pagina 8
Recrutarea și Selecția Resurselor Umane - Pagina 9
Recrutarea și Selecția Resurselor Umane - Pagina 10
Recrutarea și Selecția Resurselor Umane - Pagina 11
Recrutarea și Selecția Resurselor Umane - Pagina 12
Recrutarea și Selecția Resurselor Umane - Pagina 13
Recrutarea și Selecția Resurselor Umane - Pagina 14
Recrutarea și Selecția Resurselor Umane - Pagina 15
Recrutarea și Selecția Resurselor Umane - Pagina 16
Recrutarea și Selecția Resurselor Umane - Pagina 17
Recrutarea și Selecția Resurselor Umane - Pagina 18
Recrutarea și Selecția Resurselor Umane - Pagina 19
Recrutarea și Selecția Resurselor Umane - Pagina 20
Recrutarea și Selecția Resurselor Umane - Pagina 21
Recrutarea și Selecția Resurselor Umane - Pagina 22
Recrutarea și Selecția Resurselor Umane - Pagina 23
Recrutarea și Selecția Resurselor Umane - Pagina 24
Recrutarea și Selecția Resurselor Umane - Pagina 25
Recrutarea și Selecția Resurselor Umane - Pagina 26
Recrutarea și Selecția Resurselor Umane - Pagina 27
Recrutarea și Selecția Resurselor Umane - Pagina 28
Recrutarea și Selecția Resurselor Umane - Pagina 29
Recrutarea și Selecția Resurselor Umane - Pagina 30
Recrutarea și Selecția Resurselor Umane - Pagina 31
Recrutarea și Selecția Resurselor Umane - Pagina 32
Recrutarea și Selecția Resurselor Umane - Pagina 33
Recrutarea și Selecția Resurselor Umane - Pagina 34
Recrutarea și Selecția Resurselor Umane - Pagina 35
Recrutarea și Selecția Resurselor Umane - Pagina 36
Recrutarea și Selecția Resurselor Umane - Pagina 37
Recrutarea și Selecția Resurselor Umane - Pagina 38
Recrutarea și Selecția Resurselor Umane - Pagina 39
Recrutarea și Selecția Resurselor Umane - Pagina 40
Recrutarea și Selecția Resurselor Umane - Pagina 41
Recrutarea și Selecția Resurselor Umane - Pagina 42
Recrutarea și Selecția Resurselor Umane - Pagina 43
Recrutarea și Selecția Resurselor Umane - Pagina 44
Recrutarea și Selecția Resurselor Umane - Pagina 45
Recrutarea și Selecția Resurselor Umane - Pagina 46
Recrutarea și Selecția Resurselor Umane - Pagina 47
Recrutarea și Selecția Resurselor Umane - Pagina 48
Recrutarea și Selecția Resurselor Umane - Pagina 49
Recrutarea și Selecția Resurselor Umane - Pagina 50
Recrutarea și Selecția Resurselor Umane - Pagina 51
Recrutarea și Selecția Resurselor Umane - Pagina 52
Recrutarea și Selecția Resurselor Umane - Pagina 53
Recrutarea și Selecția Resurselor Umane - Pagina 54
Recrutarea și Selecția Resurselor Umane - Pagina 55
Recrutarea și Selecția Resurselor Umane - Pagina 56
Recrutarea și Selecția Resurselor Umane - Pagina 57
Recrutarea și Selecția Resurselor Umane - Pagina 58
Recrutarea și Selecția Resurselor Umane - Pagina 59
Recrutarea și Selecția Resurselor Umane - Pagina 60
Recrutarea și Selecția Resurselor Umane - Pagina 61
Recrutarea și Selecția Resurselor Umane - Pagina 62
Recrutarea și Selecția Resurselor Umane - Pagina 63

Conținut arhivă zip

  • Recrutarea si Selectia Resurselor Umane.pdf

Alții au mai descărcat și

Lucrare de disertație - managementul motivării

INTRODUCERE “Motivarea este arta de a face oamenii sa faca ceea ce vrei tu, pentru ca ei doresc sa o faca.” Dwight Eisenhower O problema care...

Managementul Carierei

“Experienţa nu este ceea ce ţi se întâmplă, ci ceea ce înţelegi din ce ţi se întâmplă.” Aldous HUXLEY INTRODUCERE Într-o lume a afacerilor...

Rolul Cursurilor de Training și Teambuilding în Motivarea Resurselor Umane la SC Zumzi SRL

INTRODUCERE Organizaţiile acestor timpuri sunt caracterizate de schimbări ireversibile, de priorităţi adesea conflictuale, de presiuni pentru...

Managementul Resurselor Umane și Metodele de Aplicare a Acestuia

Introducere Este cunoscută tuturor concepţia tradiţională care înţelegea resursa umană ca pe un cost și un izvor de ameninţări, care considera că...

Centrul de evaluare - o metodă utilizată în recrutarea și selecția personalului de conducere

Introducere Dacă în trecut, conducerea la nivelurile cele mai înalte ale organizaţiilor era asigurată de indivizii ce aparţineau unui anumit grup...

Recrutarea și selecția resurelor umane în farmaciile Help Net

INTRODUCERE Aş vrea să încep de la faptul că anume omul este fiinţa ce stă în centrul tuturor afacerilor. Toate celelalte resurse, terenuri,...

Analiza și Îmbunătățirea Sistemului de Management al Organizației prin Aplicarea Metodelor Moderne

Analiza şi îmbunătăţirea sistemului de management al organizaţiei prin aplicarea metodelor moderne în cadrul SC XYZ SRL INTRODUCERE Deschiderea...

Managementul Relațiilor cu Clienții

INTRODUCERE Timp de treizeci de ani (din 1990), Internet-ul a fost o reţea de calculatoare fără specific comercial, finanţată de guvernul S.U.A....

Te-ar putea interesa și

Recrutarea și Selecția Resurselor Umane

Introducere Deşi managementul resurselor umane nu este un lucru nou pentru România, nevoia reconsiderării acestui domeniu s-a manifestat începând...

Atragerea, recrutarea și selectarea resurselor umane în Administrația Publică Locală

CAPITOLUL I. CONSIDERAŢII GENERALE DESPRE MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE Societatea modernă se prezintă ca o reţea de organizaţii care apar, se...

Recrutarea și selecția resurelor umane în farmaciile Help Net

INTRODUCERE Aş vrea să încep de la faptul că anume omul este fiinţa ce stă în centrul tuturor afacerilor. Toate celelalte resurse, terenuri,...

Recrutarea și selecția resurselor umane

Capitolul 1. RECRUTAREA 1.1 Recrutarea Recrutarea este activitatea de identificare a persoanelor care au acele caracteristici solicitate de...

Recrutarea și selecția resurselor umane

Scopul general Scopul general al procesului de recrutare şi selecţie este acela de a obţine cu minimum de resurse financiare forţa de muncă...

Recrutarea și selecția resurselor umane cu studiu de caz

INTRODUCERE Recrutarea şi selecţia resurselor uname este o parte importantă în managementul resurselor umane deoarece îndeplineşte o condiţie...

Recrutarea și Selecția Resurselor Umane

CAPITOLUL I RECRUTAREA RESURSELOR UMANE 1.1. Strategia de personal şi planificarea resurselor umane Prin strategiile de personal se definesc...

Probleme în Recrutarea și Selecția Resurselor Umane din Administrația Publică

I. Procesul de recrutare a personalului în administraţia publică Recrutarea personalului reprezintă procesul de căutare, de localizare, de...

Ai nevoie de altceva?