Rolul culturii în mediul internațional de afaceri

Disertație
10/10 (1 vot)
Domeniu: Management
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 98 în total
Cuvinte : 45849
Mărime: 188.16KB (arhivat)
Cost: 13 puncte

Cuprins

Introducere – pg. 4

Cap. I Cultura afacerilor – parte integrată a culturii organizaţionale

1.1. Elementele componente şi tipologii ale culturii afacerilor – pg. 8

1.2. Factori care influenţează cultura afacerilor

1.3. Dinamica culturii de afaceri

Cap. II. Influenţa culturii asupra afacerilor internaţionale

2.1. Influenţa culturii asupra managementului internaţional

2.2. Influenţa culturii asupra marketingului internaţional

Cap. III. Studiu de caz - Negocierile internaţionale de afaceri sub impactul culturii – pg.

Cap. IV. Concluzii – pg.

Bibliografie – pg.

Extras din document

Introducere

Prin lucrarea de faţă “Rolul culturii in mediul international de afaceri” s-a urmărit stabilirea influenţei culturii în globalizarea şi internaţionalizarea afacerilor.

Fenomenul globalizării dă lumii o nouă formă şi deschide noi perspective în arena relaţiilor internaţionale. Acest fenomen, deşi economic în sine, prezintă implicaţii şi generează efecte în toate domeniile vieţii oamenilor.

Astfel, fenomenul globalizării are un impact major la nivel social, cultural şi politic. Într-un asemenea context, firmele private sunt delegate cu puterea legitimării propriilor reguli şi cu dreptul de a interveni atunci când este cazul, desigur în armonie universală cu celelalte firme.

Cum fenomenul globalizării prezintă interese dincolo de interesele naţionale, firmele private vor fi investite cu puterea necesară desfăşurării propriilor activităţi, conform propriilor reguli, într-un cadru propus de guvernarea locală. Adică, firmele vor lucra atât în beneficiul propriu, cât şi al ţării de origine.

În prezent toate ţările, indiferent că sunt dezvoltate, în curs de dezvoltare, mai puţin dezvoltate sau în tranziţie, urmează politici orientate spre piaţa globală, deschizând întreprinderilor lor accesul la competiţia internaţională.

Astfel, în special, în ţările aflate în tranziţie, toate firmele, mari sau mici, depind de lumea afacerilor internaţionale. Acestea au aceleaşi interese vitale ca şi întreprinderile din ţările dezvoltate, sau în curs de dezvoltare.

Globalizarea reprezintă un progres, un schimb de informaţii, o economie fără frontiere şi fără implicaţii politice. Desigur, globalizarea prezintă şi aspecte negative asupra naţiunilor.

Pe măsura globalizării afacerilor, regulile sistemului mondial al afacerilor traversează un proces continuu de rafinare. Comunitatea internaţională de afaceri se confruntă într-o măsură din ce în ce mai mare cu impactul acestui proces.

Pentru o participare mai bună la afacerile internaţionale este astfel necesar, în acest secol mai mult decât oricând, să se înţeleagă clar implicaţiile pe care aceste reguli le au asupra întreprinderilor, în particular asupra firmelor din cadrul ţărilor în curs de dezvoltare şi în tranziţie.

Diferenţele dintre pieţele naţionale se reduc, cererea şi oferta manifestându-se la nivel mondial. În aceste condiţii, globalizarea afacerilor este un proces care se impune cu necesitate.

În contextul globalizării afacerilor are loc formarea şi dezvoltarea cu precădere a firmelor multinaţionale.

Formarea firmelor multinaţionale se produce prin transformarea firmelor naţionale în firme multinaţionale, printr-un proces de multinaţionalizare a firmelor.

Este cunoscut faptul că, întreprinderile multinaţionale integrează diviziunea internaţională a muncii în propriul plan de producţie şi de distribuţie.

Incapacitatea adaptării angajaţilor la mediul organizaţional induce stres, tensiune, anxietate, conducând la ineficienţa muncii lor şi la ineficienţa întreprinderii comerciale a căror membrii sunt.

Adaptarea la mediul organizaţional presupune acceptarea (şi/sau identificarea cu) elementelor componente ale culturii unei întreprinderi comerciale.

Cu cât componentele unei culturi sunt mai intens răspândite într-o întreprindere comercială, cu atât aceasta va avea un succes mai mare. Pentru întreprinderile mici şi mijlocii acest deziderat are mai mare şanse de reuşită datorită numărului mai mic de membri.

Ca răspuns la globalizarea afacerilor, oamenii de afaceri încearcă să se apropie de guvernele naţionale care să le ofere o oarecare siguranţă. Desigur, este uşor de realizat acest deziderat pentru acele afaceri care nu ţi-au pierdut identitatea naţional.

Eficacitatea firmelor înseamnă mai mult decât eficienţă economică şi socială. De aceea, în asigurarea eficacităţii oricărei firme comerciale, un rol deosebit de important îi revine culturii acesteia în întregime, nu numai unei anumite părţi.

Cultura unei firme este atât ceea ce firma are, cât şi ceea ce este această firmă. Firma posedă resurse materiale, umane şi financiare şi un anumit mod de a se manifesta pe piaţă şi în relaţia cu toţi partenerii ei. De altfel, orice firmă reprezintă un ansamblu de comportamente, atitudini, reacţii, relaţii, acţiuni, semnificaţii, sisteme care trec prin timp, servind membrilor ei şi societăţii în general ca ghid pentru adaptare şi supravieţuire.

Aparent irelevantă pentru afaceri, „personalitatea” unei firme, complexă şi sofisticată uneori, se manifestă concret şi imediat, ca element central pentru stabilirea strategiei şi funcţionării eficace şi eficiente a firmei.

În practică, există evidenţe care demonstrează că numai culturile adecvate din punct de vedere al strategiei pot fi asociate pe termen lung cu un grad înalt de performanţă.

În studiul legăturilor dintre cultură şi performanţă, J. P. Kotter şi J. L. Heskett apreciază că, performanţa pe termen lung este asigurată de culturile care facilitează schimbarea şi adaptarea la mediu.

La rândul lor, culturile firmelor comerciale pot avea subculturi multiple, asociate diferitelor grupări funcţionale sau poziţionării geografice, tipurilor diferite de activitate sau condiţiilor socio–economice şi educaţionale, diferenţiate de la o grupare la alta.

Dacă cultura unei firme este puternică şi diferenţele culturale înregistrate sunt legitime şi bine echilibrate, atunci ea capătă noi valenţe, fiind îmbogăţită pe măsură ce subculturile sunt bine valorificate, fapt ce contribuie la atingerea obiectivelor propuse, respectiv la eficacitatea firmei în cauză.

Preview document

Rolul culturii în mediul internațional de afaceri - Pagina 1
Rolul culturii în mediul internațional de afaceri - Pagina 2
Rolul culturii în mediul internațional de afaceri - Pagina 3
Rolul culturii în mediul internațional de afaceri - Pagina 4
Rolul culturii în mediul internațional de afaceri - Pagina 5
Rolul culturii în mediul internațional de afaceri - Pagina 6
Rolul culturii în mediul internațional de afaceri - Pagina 7
Rolul culturii în mediul internațional de afaceri - Pagina 8
Rolul culturii în mediul internațional de afaceri - Pagina 9
Rolul culturii în mediul internațional de afaceri - Pagina 10
Rolul culturii în mediul internațional de afaceri - Pagina 11
Rolul culturii în mediul internațional de afaceri - Pagina 12
Rolul culturii în mediul internațional de afaceri - Pagina 13
Rolul culturii în mediul internațional de afaceri - Pagina 14
Rolul culturii în mediul internațional de afaceri - Pagina 15
Rolul culturii în mediul internațional de afaceri - Pagina 16
Rolul culturii în mediul internațional de afaceri - Pagina 17
Rolul culturii în mediul internațional de afaceri - Pagina 18
Rolul culturii în mediul internațional de afaceri - Pagina 19
Rolul culturii în mediul internațional de afaceri - Pagina 20
Rolul culturii în mediul internațional de afaceri - Pagina 21
Rolul culturii în mediul internațional de afaceri - Pagina 22
Rolul culturii în mediul internațional de afaceri - Pagina 23
Rolul culturii în mediul internațional de afaceri - Pagina 24
Rolul culturii în mediul internațional de afaceri - Pagina 25
Rolul culturii în mediul internațional de afaceri - Pagina 26
Rolul culturii în mediul internațional de afaceri - Pagina 27
Rolul culturii în mediul internațional de afaceri - Pagina 28
Rolul culturii în mediul internațional de afaceri - Pagina 29
Rolul culturii în mediul internațional de afaceri - Pagina 30
Rolul culturii în mediul internațional de afaceri - Pagina 31
Rolul culturii în mediul internațional de afaceri - Pagina 32
Rolul culturii în mediul internațional de afaceri - Pagina 33
Rolul culturii în mediul internațional de afaceri - Pagina 34
Rolul culturii în mediul internațional de afaceri - Pagina 35
Rolul culturii în mediul internațional de afaceri - Pagina 36
Rolul culturii în mediul internațional de afaceri - Pagina 37
Rolul culturii în mediul internațional de afaceri - Pagina 38
Rolul culturii în mediul internațional de afaceri - Pagina 39
Rolul culturii în mediul internațional de afaceri - Pagina 40
Rolul culturii în mediul internațional de afaceri - Pagina 41
Rolul culturii în mediul internațional de afaceri - Pagina 42
Rolul culturii în mediul internațional de afaceri - Pagina 43
Rolul culturii în mediul internațional de afaceri - Pagina 44
Rolul culturii în mediul internațional de afaceri - Pagina 45
Rolul culturii în mediul internațional de afaceri - Pagina 46
Rolul culturii în mediul internațional de afaceri - Pagina 47
Rolul culturii în mediul internațional de afaceri - Pagina 48
Rolul culturii în mediul internațional de afaceri - Pagina 49
Rolul culturii în mediul internațional de afaceri - Pagina 50
Rolul culturii în mediul internațional de afaceri - Pagina 51
Rolul culturii în mediul internațional de afaceri - Pagina 52
Rolul culturii în mediul internațional de afaceri - Pagina 53
Rolul culturii în mediul internațional de afaceri - Pagina 54
Rolul culturii în mediul internațional de afaceri - Pagina 55
Rolul culturii în mediul internațional de afaceri - Pagina 56
Rolul culturii în mediul internațional de afaceri - Pagina 57
Rolul culturii în mediul internațional de afaceri - Pagina 58
Rolul culturii în mediul internațional de afaceri - Pagina 59
Rolul culturii în mediul internațional de afaceri - Pagina 60
Rolul culturii în mediul internațional de afaceri - Pagina 61
Rolul culturii în mediul internațional de afaceri - Pagina 62
Rolul culturii în mediul internațional de afaceri - Pagina 63
Rolul culturii în mediul internațional de afaceri - Pagina 64
Rolul culturii în mediul internațional de afaceri - Pagina 65
Rolul culturii în mediul internațional de afaceri - Pagina 66
Rolul culturii în mediul internațional de afaceri - Pagina 67
Rolul culturii în mediul internațional de afaceri - Pagina 68
Rolul culturii în mediul internațional de afaceri - Pagina 69
Rolul culturii în mediul internațional de afaceri - Pagina 70
Rolul culturii în mediul internațional de afaceri - Pagina 71
Rolul culturii în mediul internațional de afaceri - Pagina 72
Rolul culturii în mediul internațional de afaceri - Pagina 73
Rolul culturii în mediul internațional de afaceri - Pagina 74
Rolul culturii în mediul internațional de afaceri - Pagina 75
Rolul culturii în mediul internațional de afaceri - Pagina 76
Rolul culturii în mediul internațional de afaceri - Pagina 77
Rolul culturii în mediul internațional de afaceri - Pagina 78
Rolul culturii în mediul internațional de afaceri - Pagina 79
Rolul culturii în mediul internațional de afaceri - Pagina 80
Rolul culturii în mediul internațional de afaceri - Pagina 81
Rolul culturii în mediul internațional de afaceri - Pagina 82
Rolul culturii în mediul internațional de afaceri - Pagina 83
Rolul culturii în mediul internațional de afaceri - Pagina 84
Rolul culturii în mediul internațional de afaceri - Pagina 85
Rolul culturii în mediul internațional de afaceri - Pagina 86
Rolul culturii în mediul internațional de afaceri - Pagina 87
Rolul culturii în mediul internațional de afaceri - Pagina 88
Rolul culturii în mediul internațional de afaceri - Pagina 89
Rolul culturii în mediul internațional de afaceri - Pagina 90
Rolul culturii în mediul internațional de afaceri - Pagina 91
Rolul culturii în mediul internațional de afaceri - Pagina 92
Rolul culturii în mediul internațional de afaceri - Pagina 93
Rolul culturii în mediul internațional de afaceri - Pagina 94
Rolul culturii în mediul internațional de afaceri - Pagina 95
Rolul culturii în mediul internațional de afaceri - Pagina 96
Rolul culturii în mediul internațional de afaceri - Pagina 97
Rolul culturii în mediul internațional de afaceri - Pagina 98

Conținut arhivă zip

  • Rolul Culturii in Mediul International de Afaceri.doc

Alții au mai descărcat și

Adaptarea societăților transnaționale la specificul cultural al mediului de afaceri din România

INTRODUCERE Asistăm, în ultima vreme, la o dezvoltare şi transformare fără precedent a lumii în care trăim. Aproape totul se schimbă, se...

Cultura Organizationala - Instrument al Schimbarii

CAPITOLUL I 1.1 INTRODUCERE Cultura organizaţională reprezintă ansamblul de valori, modalităţi de gândire şi comportamente ale membrilor unei...

SC Apă Canal 2000 SA

INTRODUCERE În România, în momentul de faţă, mutaţiile importante care au loc în sectorul public implică schimbări majore şi în sfera serviciilor,...

Sistem de Management al Conținutului - JOOMLA

Capitolul 1. Introducere Tehnologia informaţiei, cu principalul său exponent – calculatorul, a pătruns în domeniul educaţional, iniţial ca obiect...

Abordarea Interculturala si Importanta Ei in Contextul Globalizarii si Internationalizarii Afacerii

I N T R O D U C E R E In cadrul unei abordari interculturale, cel care vrea sa inteleaga fenomene culturale exprimate intr-o alta limba trebuie sa...

Analiza Gestiunii Resurselor Umane

1.SCURT ISTORIC A MANAGEMENTULUI Formarea individului începe în mediul în care a crescut,continuă la şcoală, apoi la locul de muncă. Comportarea...

Analiza Prestării Serviciilor de Alimentare cu Apă și de Canalizare

1. ANALIZA PRESTĂRII SERVICIILOR DE ALIMENTARE CU APĂ ŞI DE CANALIZARE ÎN MUNICIPIUL MORENI Potrivit legislaţiei actuale, infrastructura aferentă...

Impactul Culturii asupra Managementului Internațional

Introducere N-am cerut să mă nasc, accept fără revoltă Tot ce în viaţă mi-a fost scris. Ştiu, voi pleca-ntr-o zi; nimeni nu-mi spune Ce-a...

Te-ar putea interesa și

Tactici și Stratageme în Negocierea Internațională

CAPITOLUL 1 COMUNICAREA - rol în afacerile internaţionale Între societatea, respectiv existenţa umană şi procesul comunicării există o relaţie de...

Tactici si Strategii in Negocierea Internationala

În CAPITOLUL 1 al prezentei lucrari intitulat Comunicarea - rol în afacerile internationale am prezentat importanta acestui proces în contextul...

Influența diversității culturale asupra strategiei și mixului de marketing

Sectiunea 1: Mediul socio-cultural Afacerile internationale au fost intotdeauna recunoscute ca o activitate care implica decizii de investitii sau...

Influența culturii asupra promovării produselor

Introducere De-a lungul anilor, cultura a fost caracterizată în diferite moduri, dar în esenţă aceasta simbolizează întreaga moştenire a fiecărei...

Raport de țară - Italia

Introducere Managementul international este astăzi o exigentă mai mult decât necesară datorită globalizării si interculturalitătii de care se...

Impactul Culturii Asupra Marketingului

CAPITOL 1.Cultura in marketing 1.1 INTRODUCERE.Definirea culturii Interdependenţa economică, accentuarea schimburilor comerciale internaţionale,...

Întreprinderea și mediul în care își desfășoară activitatea

Ca agent economic, întreprinderea (firma) îsi orienteaza si desfasoara activitatea sub impactul conditiilor concrete ale mediului sau ambiant....

Management Internațional

O problema esentiala în afacerile internationale o reprezinta adaptarea eficienta la diferite culturi. Adaptarea necesita întelegerea diversitatii...

Ai nevoie de altceva?