Rolul impozitelor și taxelor locale în alimentarea cu resurse financiare la Primăria Municipiului Drăgășani

Disertație
8/10 (1 vot)
Domeniu: Management
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 56 în total
Cuvinte : 16980
Mărime: 498.37KB (arhivat)
Cost: 12 puncte

Cuprins

Introducere 2

Capitolul 1.Consideraţii generale privind impozitele şi taxele 3

1.1 Scurt istoric al impozitelor şi taxelor 3

1.2 Caracteristici generale ale impozitelor şi taxelor 5

1.3 Elementele impozitului 7

1.4 Principiile impunerii 8

1.5 Clasificarea impozitelor 10

Capitolul 2. Evoluţia cadrului legal al impozitelor şi taxelor locale 12

2.1 Iniţiative legislative în domeniul impozitelor şi taxelor locale 12

2.2 Reglementari actuale în domeniul impozitelor şi taxelor locale 17

2.3 Bugetul Local 19

Capitolul 3. Rolul impozitelor şi taxelor locale în alimentarea cu resurse financiare a bugetului local al municipiului Drăgăşani 24

3.1 Administraţia publică locală a municipiului Drăgăşani 24

3.2 Rolul impozitelor şi taxelor locale în alimentarea cu resurse financiare a bugetului local 28

Capitolul 4. Concluzii privind posibilităţile de creştere a volumului impozitelor şi taxelor locale în alimentarea cu resurse financiare a bugetului local 46

4.1 Posibilităţi de creştere a volumului impozitelor şi taxelor locale în alimentarea cu resurse financiare a bugetului local 46

4.2 Concluzii 51

Lista tabelelor şi a graficelor 52

Bibliografie 53

Extras din document

INTRODUCERE,

,,Impozitele înseamnă ceea ce plătim pentru o

Societate civilizată.”

(Justice Oliver Wendell Holmes)

Viaţa curentă a oamenilor presupune satisfacerea atât a nevoilor individuale procurate prin mecanismul pieţei - haine, îmbrăcăminte, adăpost, cât şi a nevoilor sociale care sunt furnizate de autorităţile publice pe seama unor activităţi vizând asigurarea apărării naţionale, ordinea publică, protecţie socială, menţinerea echilibrului ecologic, asistenta sanitară şi educaţie.

Finanţele publice constituie o componentă de mare importanţă a vieţii social-economice a fiecărei ţări, iar impactul lor asupra economiei naţionale are conotaţii atât în proporţiile redistribuirii PIB, cât şi modul concret de realizare a acestui proces.

În societatea contemporană, în condiţiile revoluţiei tehnico-ştiinţifică, răspunderea socială a omului primeşte o semnificaţie deosebită. Răspunderea socială se referă la comportamentul pe care îl aleg membrii societăţii din multiple variante posibile în cadrul determinismului social. Acesta presupune o atitudine conştientă într-un comportament care corespunde cerinţelor, necesitaţilor sociale obiective, atitudine ce rezulta dintr-o hotărâre, act de conştiinţă şi voinţa a individului.

Problemele fiscale joacă un rol esenţial în economia de piaţă. În acest context, impozitul constituie un instrument cu caracter istoric şi cu implicaţii asupra sferei economico-sociale, fiind întotdeauna un mijloc tradiţional de constituire a veniturilor statului.

CAPITOLUL 1.CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND IMPOZITELE ŞI TAXELE

1.1 Scurt istoric al impozitelor şi taxelor

Impozitul este o categorie financiară, cu caracter istoric, a cărui apariţie este legată de existenţa statului şi a banilor.

De la apariţia lor, impozitele au fost concepute şi aplicate diferit, în funcţie de dezvoltarea economico-socială şi de cheltuielile publice acceptate în fiecare stat. Informaţii despre impozitele, taxele şi cheltuielile publice din antichitate provin, în special, din istoria statelor antice, grec şi roman.

În Grecia Antică erau considerate publice cheltuielile pentru organele de conducere ale statului, pentru întreţinerea şi dotarea forţelor armate şi de ordine publică, pentru construirea şi înarmarea corăbiilor de război, pentru temple, serbări religioase şi distracţii publice, pentru construirea de drumuri şi lucrări de utilizare comunală.

Pentru acoperirea cheltuielilor publice se foloseau atât resursele domeniale, obţinute prin exploatarea unor bogaţii naturale aflate în patrimoniul statului (cum ar fi, de pildă, minele de argint, carierele de marmură), cât şi diferitele impozite ordinare şi extraordinare (cum ar fi, de exemplu, impozitul pe terenuri, pe veniturile meseriaşilor, taxele pentru vânzarea, în piaţă, a produselor agricole, impozitul extraordinar pe veniturile cetăţenilor bogaţi perceput în timp de război, ca o îndatorire de onoare a acestor cetăţeni).

În statul român antic, în toate etapele evolutive, principalul impozit a fost tributul. Iniţial, acest impozit era perceput numai de la locuitorii provinciilor cucerite, fie pe valoarea pământului stăpânit în mod individual, fie ca zecime din produsul brut obţinut. Ulterior, tributul a fost generalizat şi permanentizat, el fiind perceput obligatoriu de la toţi cetăţenii statului român care deţineau proprietăţi imobiliare şi, mai târziu, bunuri mobile. În afara acestui impozit, se mai percepeau un impozit asupra vânzărilor de bunuri, un impozit pe meşteşugari şi, temporar, un impozit datorat de celibatari şi un impozit pe numărul sclavilor.

În Evul Mediu, datorită dezvoltării organizării statale, impozitul trebuie să finanţeze o administraţie tot mai complexă. Astfel, în Anglia, favorizată de conjunctura că era o tară cu puţine frământări sociale, prin Magna Charta Libertate, din 1215,

S-a interzis instituirea impozitelor de către monarhi fără aprobarea poporului. Alături de impozitul perceput proprietarilor de pământ în funcţie de venitul ie şi î prin exploatarea proprie şi în arendă, în Anglia secolului XIII şi în cele următoare se mai percepeau impozit pe venit diferenţiat pentru nobili, clerici şi ţărani, impozite pe clădiri, pe veniturile meşteşugarilor, ca şi impozite incluse în preţurile de vânzare ale sării, cărbunilor, pieilor şi altor bunuri.

În Principatele Române, şirul mare al dărilor ordinare includeau birul aşezat ca „cislă" asupra localităţilor şi perceput cu denumirea de „sferturi", văcăritul, vinăritul, tutunăritul, oieritul. Acestora li s-au adăugat dări extraordinare cum erau ploconul steagului la urcarea pe tron a domnitorului, ajutorinţele. Deseori, stabilirea şi perceperea acestor dări erau arbitrare şi abuzive.

În Franţa, până la Revoluţia din 1789, în categoria impozitelor se includeau: impozitul la tainele în variantele: reală, pentru proprietarii de terenuri si personală, pe veniturile cetăţenilor, impozitul de a douăzecea parte din venit, sporit ulterior, la a zecea parte din venit; capitaţia, datorată de toţi locuitorii în cuantum bănesc diferenţiat în raport cu rangul social; patenta, datorată în folosul monarhului de către cei ce executau meserii şi comerţ, pe cont propriu; impozite percepute la vânzarea sării, băuturilor şi tutunului; impozitele percepute la tranzacţiile de bunuri; impozitele de înregistrare sau de timbru; alte taxe.

După Revoluţia franceză din 1789, datorită numărului mare al impozitelor şi taxelor, Adunarea Constituantă a Franţei a înlăturat privilegiile avute până atunci de nobili şi clerici, a suprimat arbitrari ul în stabilirea şi perceperea impozitelor şi a înlăturat anumite impozite pe vânzări ale bunurilor de consum. Totodată, prin Constituţia franceză din 1793, s-au pus bazele concepţiei instituirii impozitelor cu consimţământul contribuabililor. Aplicarea practică a acestei concepţii s-a limitat, însă, doar la rezervarea în competenţa parlamentelor a dreptului de a reglementa impozitele, taxele şi alte venituri bugetare.

În perioada contemporană, exercitarea dreptului parlamentelor de a institui şi modifica impozitele a fost dominată de creşterea permanentă a cheltuielilor publice în toate statele. De aceea, parlamentele statelor contemporane au fost şi sunt nevoite să sporească impozitele şi taxele, iar consimţământul cetăţenilor la aceste impozite se consideră exprimat prin votarea, de către reprezentanţii lor în parlament, a legilor referitoare la impozite şi taxe.

1.2. Conţinutul impozitelor şi taxelor

Cea mai mare parte a resurselor publice sunt prelevări obligatorii şi de aceea se impune definirea impozitului şi precizarea conţinutului său, atât din punct de vedere juridic şi economic, cât şi tehnic.

Preview document

Rolul impozitelor și taxelor locale în alimentarea cu resurse financiare la Primăria Municipiului Drăgășani - Pagina 1
Rolul impozitelor și taxelor locale în alimentarea cu resurse financiare la Primăria Municipiului Drăgășani - Pagina 2
Rolul impozitelor și taxelor locale în alimentarea cu resurse financiare la Primăria Municipiului Drăgășani - Pagina 3
Rolul impozitelor și taxelor locale în alimentarea cu resurse financiare la Primăria Municipiului Drăgășani - Pagina 4
Rolul impozitelor și taxelor locale în alimentarea cu resurse financiare la Primăria Municipiului Drăgășani - Pagina 5
Rolul impozitelor și taxelor locale în alimentarea cu resurse financiare la Primăria Municipiului Drăgășani - Pagina 6
Rolul impozitelor și taxelor locale în alimentarea cu resurse financiare la Primăria Municipiului Drăgășani - Pagina 7
Rolul impozitelor și taxelor locale în alimentarea cu resurse financiare la Primăria Municipiului Drăgășani - Pagina 8
Rolul impozitelor și taxelor locale în alimentarea cu resurse financiare la Primăria Municipiului Drăgășani - Pagina 9
Rolul impozitelor și taxelor locale în alimentarea cu resurse financiare la Primăria Municipiului Drăgășani - Pagina 10
Rolul impozitelor și taxelor locale în alimentarea cu resurse financiare la Primăria Municipiului Drăgășani - Pagina 11
Rolul impozitelor și taxelor locale în alimentarea cu resurse financiare la Primăria Municipiului Drăgășani - Pagina 12
Rolul impozitelor și taxelor locale în alimentarea cu resurse financiare la Primăria Municipiului Drăgășani - Pagina 13
Rolul impozitelor și taxelor locale în alimentarea cu resurse financiare la Primăria Municipiului Drăgășani - Pagina 14
Rolul impozitelor și taxelor locale în alimentarea cu resurse financiare la Primăria Municipiului Drăgășani - Pagina 15
Rolul impozitelor și taxelor locale în alimentarea cu resurse financiare la Primăria Municipiului Drăgășani - Pagina 16
Rolul impozitelor și taxelor locale în alimentarea cu resurse financiare la Primăria Municipiului Drăgășani - Pagina 17
Rolul impozitelor și taxelor locale în alimentarea cu resurse financiare la Primăria Municipiului Drăgășani - Pagina 18
Rolul impozitelor și taxelor locale în alimentarea cu resurse financiare la Primăria Municipiului Drăgășani - Pagina 19
Rolul impozitelor și taxelor locale în alimentarea cu resurse financiare la Primăria Municipiului Drăgășani - Pagina 20
Rolul impozitelor și taxelor locale în alimentarea cu resurse financiare la Primăria Municipiului Drăgășani - Pagina 21
Rolul impozitelor și taxelor locale în alimentarea cu resurse financiare la Primăria Municipiului Drăgășani - Pagina 22
Rolul impozitelor și taxelor locale în alimentarea cu resurse financiare la Primăria Municipiului Drăgășani - Pagina 23
Rolul impozitelor și taxelor locale în alimentarea cu resurse financiare la Primăria Municipiului Drăgășani - Pagina 24
Rolul impozitelor și taxelor locale în alimentarea cu resurse financiare la Primăria Municipiului Drăgășani - Pagina 25
Rolul impozitelor și taxelor locale în alimentarea cu resurse financiare la Primăria Municipiului Drăgășani - Pagina 26
Rolul impozitelor și taxelor locale în alimentarea cu resurse financiare la Primăria Municipiului Drăgășani - Pagina 27
Rolul impozitelor și taxelor locale în alimentarea cu resurse financiare la Primăria Municipiului Drăgășani - Pagina 28
Rolul impozitelor și taxelor locale în alimentarea cu resurse financiare la Primăria Municipiului Drăgășani - Pagina 29
Rolul impozitelor și taxelor locale în alimentarea cu resurse financiare la Primăria Municipiului Drăgășani - Pagina 30
Rolul impozitelor și taxelor locale în alimentarea cu resurse financiare la Primăria Municipiului Drăgășani - Pagina 31
Rolul impozitelor și taxelor locale în alimentarea cu resurse financiare la Primăria Municipiului Drăgășani - Pagina 32
Rolul impozitelor și taxelor locale în alimentarea cu resurse financiare la Primăria Municipiului Drăgășani - Pagina 33
Rolul impozitelor și taxelor locale în alimentarea cu resurse financiare la Primăria Municipiului Drăgășani - Pagina 34
Rolul impozitelor și taxelor locale în alimentarea cu resurse financiare la Primăria Municipiului Drăgășani - Pagina 35
Rolul impozitelor și taxelor locale în alimentarea cu resurse financiare la Primăria Municipiului Drăgășani - Pagina 36
Rolul impozitelor și taxelor locale în alimentarea cu resurse financiare la Primăria Municipiului Drăgășani - Pagina 37
Rolul impozitelor și taxelor locale în alimentarea cu resurse financiare la Primăria Municipiului Drăgășani - Pagina 38
Rolul impozitelor și taxelor locale în alimentarea cu resurse financiare la Primăria Municipiului Drăgășani - Pagina 39
Rolul impozitelor și taxelor locale în alimentarea cu resurse financiare la Primăria Municipiului Drăgășani - Pagina 40
Rolul impozitelor și taxelor locale în alimentarea cu resurse financiare la Primăria Municipiului Drăgășani - Pagina 41
Rolul impozitelor și taxelor locale în alimentarea cu resurse financiare la Primăria Municipiului Drăgășani - Pagina 42
Rolul impozitelor și taxelor locale în alimentarea cu resurse financiare la Primăria Municipiului Drăgășani - Pagina 43
Rolul impozitelor și taxelor locale în alimentarea cu resurse financiare la Primăria Municipiului Drăgășani - Pagina 44
Rolul impozitelor și taxelor locale în alimentarea cu resurse financiare la Primăria Municipiului Drăgășani - Pagina 45
Rolul impozitelor și taxelor locale în alimentarea cu resurse financiare la Primăria Municipiului Drăgășani - Pagina 46
Rolul impozitelor și taxelor locale în alimentarea cu resurse financiare la Primăria Municipiului Drăgășani - Pagina 47
Rolul impozitelor și taxelor locale în alimentarea cu resurse financiare la Primăria Municipiului Drăgășani - Pagina 48
Rolul impozitelor și taxelor locale în alimentarea cu resurse financiare la Primăria Municipiului Drăgășani - Pagina 49
Rolul impozitelor și taxelor locale în alimentarea cu resurse financiare la Primăria Municipiului Drăgășani - Pagina 50
Rolul impozitelor și taxelor locale în alimentarea cu resurse financiare la Primăria Municipiului Drăgășani - Pagina 51
Rolul impozitelor și taxelor locale în alimentarea cu resurse financiare la Primăria Municipiului Drăgășani - Pagina 52
Rolul impozitelor și taxelor locale în alimentarea cu resurse financiare la Primăria Municipiului Drăgășani - Pagina 53
Rolul impozitelor și taxelor locale în alimentarea cu resurse financiare la Primăria Municipiului Drăgășani - Pagina 54
Rolul impozitelor și taxelor locale în alimentarea cu resurse financiare la Primăria Municipiului Drăgășani - Pagina 55
Rolul impozitelor și taxelor locale în alimentarea cu resurse financiare la Primăria Municipiului Drăgășani - Pagina 56

Conținut arhivă zip

  • Rolul Impozitelor si Taxelor Locale in Alimentarea cu Resurse Financiare la Primaria Municipiului Dragasani.doc

Alții au mai descărcat și

Aspecte Practice Privind Auditul Calitatii

3.4. Metodologia auditului sistemelor calitatii Standardul international ISO 10011 stabileste principiile, criteriile, practicile de baza si...

Mediul si Firma

Mediul extern al firmei poate fi impartit in doua mari segmente: - mediul general sau mega-mediul - mediul specific(mediul sarcina);...

Sicomed - History and Development

WHO and HOW MADE IT POSSIBLE? In order to get where Sicomed has got one has to be very talented, very intelligent an also very patient. The...

Ai nevoie de altceva?