Segmentarea Pieții și Alegerea Pieții Țintă - Metoda Contemporană de Cercetare în Cadrul Managementului și Marketingului Corporativ

Disertație
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Management
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 85 în total
Cuvinte : 32819
Mărime: 675.01KB (arhivat)
Cost: 11 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: George Romanescu
Scopul prezentei teze îl constituie elaborarea şi fundamentarea ştiinţifică a indicaţiilor metodice şi recomandărilor practice privind gestiunea financiară în administrarea corporativă, în special al societăţiilor pe acţiuni.

Cuprins

INTRODUCERE 3

CAPITOLUL I. CONCEPTUL DEZVOLTĂRII METODELOR DE SEGMENTARE ŞI ALEGEREA PIEŢEI ŢINTEI ÎN MANAGEMENTUL CORPORATIV.5

1.1. Tendinţele actuale în evoluţia managementului corporativ şi metode de segmentarea pieţei ţinte.5

1.2. Contradicţii între interesele corporative în România.22

CAPITOLUL II. CADRUL METODIC A EFICIENŢEI CERCETĂRILOR DE MANAGEMENT ŞI MARKETING ÎN GESTIUNEA FINANCIARĂ A CORPORAŢIEI.37

2.1. Probleme ale metodelor contemporane de cercetare în cadrul teorilor gestiunii financiare a companiilor şi corporaţiilor în condiţiile reformarearii economiei.37

2.2. Esenţa şi particularităţile metodelor de cercetare management şi marketing în cadrul finanţelor corporative 47

CAPITOLUL III. PERFECŢIONAREA GESTIUNII FINANŢELOR ÎN ADMINISTRAREA CORPORATIVĂ DIN ROMANIA 55

3.1. Experienţa acumulată şi probleme în procesul de dezvoltare a gestiunii corporative din Romania 55

3.2. Formarea sistemului de gestiune corporativă a societăţilor pe acţiuni în Romania 77

CONCLUZII SI RECOMANDARI.81

BIBLIOGRAFIA 82

Extras din document

INTRODUCERE

Actualitatea temei de cercetare. În procesul actual de evoluţie a economiei României aspectul gestiunii financiare în administrarea corporativă încă nu e clarificat pe deplin. Aceasta se explică prin cauze obiective: faptul că deja al 13-lea in ţara se mai află în proces de restructurare, dar şi prin cauze subiective. Actualmente economia naţională se află într-o fază critică: şi-a pierdut poziţia prioritară într-o serie de ramuri industriale importante, uzura morală şi fizică a utilajelor la multe societăţi pe acţiuni atinge cote ale României, ideile şi elaborările ştiinţifice autohtone nu ţin pasul cu ritmul actual accelerat al progresului tehnico-ştiinţific, producătorii străini cuceresc tot mai mult piaţa internă a României, adesea frânând competitivitatea şi iniţiativa locală, primitivizând cerinţele şi posibilităţile întreprinderilor mixte, ceea ce duce la degradarea potenţialului economic al ţării. Dezvoltarea sistemului economic, potenţialul şi competitivitatea economiei depind esenţial de caracteristicile cantitative şi calitative ale complexului agro-industrial.

Specialiştii autohtoni au acumulat experienţă în ce priveşte soluţionarea problemelor ştiinţifice, tehnice şi tehnologice în diverse ramuri ale economiei, însă momentele ce ţin de gestiunea financiară a corporaţiilor, mai ales având în vedere specificul dezvoltării contemporane, în special în perioada de tranziţie, practic nu sunt abordate de ştiinţa naţională, ceea ce a şi determinat alegerea temei pentru prezenta teză şi actualitatea investigaţiilor.

Scopul lucrării şi problemele investigate. Scopul prezentei teze îl constituie elaborarea şi fundamentarea ştiinţifică a indicaţiilor metodice şi recomandărilor practice privind gestiunea financiară în administrarea corporativă, în special al societăţiilor pe acţiuni.

Pentru atingerea scopului tezei au fost investigate şi soluţionate următoarele sarcini:

• evidenţierea aspectelor financiare ale dezvoltării administrării corporative naţionale în condiţiile perioadei de tranziţie;

• analiza tendinţelor principale de dezvoltare a managementului financiar în cadrul administrării corporative din străinătate, precum şi a criteriilor metodice actuale de studiere a problemelor în domeniul administrării financiare a corporaţiilor;

• precizarea esenţei noţiunii de finanţe ale corporaţiei şi evidenţierea particularităţilor acestora;

• clasificarea riscurilor financiare ale corporaţiilor, ţinând cont de specificul corporaţiilor naţionale, sistematizarea riscurilor financiare ale corporaţiilor şi elaborarea metodicii de apreciere a riscurilor;

• formularea propunerilor şi recomandărilor privind perfecţionarea gestiunii financiare în administrarea corporativă.

Obiectul investigaţiilor îl constituie corporaţiile contemporane, societăţile pe acţiuni din România.

Baza teoretică şi metodologică a cercetărilor. Drept fundament teoretic al prezentei teze au servit lucrările economiştilor autohtoni şi străini în materie de finanţe, referitoare la finanţele întreprinderilor şi corporaţiilor, managementul financiar şi riscurile financiare. Pentru atingerea obiectivelor propuse în lucrare s-au aplicat metoda dialectică şi metode de analiză sistemică. Baza inforomaţională a investigaţiilor au constituit-o legile României, decretele Preşedintelui republicii, hotărârile Guvernului României, instrucţiunile, regulamentele şi scrisorile diverselor ministere şi departamente, precum şi datele statistice privind starea financiară şi economică a societăţilor pe acţiuni din România.

Structura lucrării. Teza de disertaţie se compune din: introducere, trei capitole, încheiere, bibliografie şi anexe.

În Introducere se argumentează actualitatea temei de cercetare, sunt formulate obiectivele, sarcinile şi obiectul investigaţiilor, se dă o caracterizare succintă a lucrării, subliniindu-se noutatea ştiinţifică şi valoarea ei practică.

În primul capitol – “Administrarea corporativă a societăţilor pe acţiuni în condiţiile economiei de piaţă” sunt generalizate problemele acestora în condiţiile perioadei de tranziţie; este făcută analiza experienţei străine de gestiune financiară a corporaţiilor; sunt generalizate conceptele teoretice privind studierea finanţelor corporaţiilor. Este formulată concluzia referitoare la nivelul insuficient al studierii aspectului financiar în cadrul administrării corporative.

În capitolul al doilea – “Cadrul metodic de apreciere a eficienţei gestiunii financiare în administrarea corporativă” sunt analizate criteriile de determinare a esenţei corporaţiilor financiare, non-financiare sunt evidenţiate particularităţle resurselor financiare în administrarea corporativă, sunt sistematizate riscurile financiare ale corporaţiilor şi este propusă metodica de apreciere a acestora, sunt elaborate indicaţiile metodice pentru aprecierea eficienţei în gestiunea financiară a corporaţiilor.

În Concluzii şi recomandări sunt expuse rezultatele investigaţiilor.

Bibliografia include 77 de titluri.

CAPITOLUL I. CONCEPTUL DEZVOLTĂRII METODELOR DE SEGMENTARE ŞI ALEGEREA PIEŢEI ŢINTEI ÎN MANAGEMENTUL CORPORATIV

1. Tendinţele actuale în evoluţia managementului corporativ şi metode de segmentarea pieţei ţinte

Noţiunea de corporaţie în mod obişnuit înseamnă formarea optimă de organizare în proporţii mari a producţiei de mărfuri industriale şi servicii. Mulţi cercetători , printre care şi asemenea autorităţi ca J. K. Galbrait, au definit sistemul industrial ca parte a economiei ce se caracterizează prin activitatea unor structuri corporative mari. Într-adevăr, formarea şi dezvoltarea sectorului industrial au fost şi rămân strâns legate de funcţionarea administrării corporative.

Concomitent trebuie să se aibă în vedere că corporaţia încă de la început reprezenta o asociere a agenţilor economici, uniţi pentru a-şi atinge obiectivele economice. Cu trecerea timpului au apărut tipuri de corporaţii calitativ diferite, deosebindu-se în funcţie de obiectivele urmarite: cucerirea în comun a unor pieţe noi, confruntarea cu circumstanţele externe etc.

Principiul esenţial al corporaţiei industriale este, încă de la începutul apariţiei ei, eficienţa maximală a producţiei (reducerea cheltuielilor, majorarea volumului de producţie şi profitul maximal). Ca urmmare, unul din indicatorii principali ai succesului corporaţiei este tendinţa acesteia de a deţine lideratul într-o anumită sferă. Structura corporativă clasică presupune delimitarea clară a proprietăţii şi gestiunii, opunând angajaţii în raport cu proprietarii companiei. Esenţa ei reflectă adecvat noţiunea “fordism”, ce s-a format pe la mijlocul secolului XX în sociologie [57, p.110]. Trăsăturile fundamentale ale agenţilor economici de acest tip şi logica evoluţiei lor sunt descrise reuşit în două lucrări, ce au devenit cărţi de bază pentru generaţii întregi de manageri. Prima lucrare este a juristului Adolf Berle şi economistului Gardiner Minz, cea de a doua – a prezidentului concernului “General Motors” Alfred Sloun [17, p.425].

Preview document

Segmentarea Pieții și Alegerea Pieții Țintă - Metoda Contemporană de Cercetare în Cadrul Managementului și Marketingului Corporativ - Pagina 1
Segmentarea Pieții și Alegerea Pieții Țintă - Metoda Contemporană de Cercetare în Cadrul Managementului și Marketingului Corporativ - Pagina 2
Segmentarea Pieții și Alegerea Pieții Țintă - Metoda Contemporană de Cercetare în Cadrul Managementului și Marketingului Corporativ - Pagina 3
Segmentarea Pieții și Alegerea Pieții Țintă - Metoda Contemporană de Cercetare în Cadrul Managementului și Marketingului Corporativ - Pagina 4
Segmentarea Pieții și Alegerea Pieții Țintă - Metoda Contemporană de Cercetare în Cadrul Managementului și Marketingului Corporativ - Pagina 5
Segmentarea Pieții și Alegerea Pieții Țintă - Metoda Contemporană de Cercetare în Cadrul Managementului și Marketingului Corporativ - Pagina 6
Segmentarea Pieții și Alegerea Pieții Țintă - Metoda Contemporană de Cercetare în Cadrul Managementului și Marketingului Corporativ - Pagina 7
Segmentarea Pieții și Alegerea Pieții Țintă - Metoda Contemporană de Cercetare în Cadrul Managementului și Marketingului Corporativ - Pagina 8
Segmentarea Pieții și Alegerea Pieții Țintă - Metoda Contemporană de Cercetare în Cadrul Managementului și Marketingului Corporativ - Pagina 9
Segmentarea Pieții și Alegerea Pieții Țintă - Metoda Contemporană de Cercetare în Cadrul Managementului și Marketingului Corporativ - Pagina 10
Segmentarea Pieții și Alegerea Pieții Țintă - Metoda Contemporană de Cercetare în Cadrul Managementului și Marketingului Corporativ - Pagina 11
Segmentarea Pieții și Alegerea Pieții Țintă - Metoda Contemporană de Cercetare în Cadrul Managementului și Marketingului Corporativ - Pagina 12
Segmentarea Pieții și Alegerea Pieții Țintă - Metoda Contemporană de Cercetare în Cadrul Managementului și Marketingului Corporativ - Pagina 13
Segmentarea Pieții și Alegerea Pieții Țintă - Metoda Contemporană de Cercetare în Cadrul Managementului și Marketingului Corporativ - Pagina 14
Segmentarea Pieții și Alegerea Pieții Țintă - Metoda Contemporană de Cercetare în Cadrul Managementului și Marketingului Corporativ - Pagina 15
Segmentarea Pieții și Alegerea Pieții Țintă - Metoda Contemporană de Cercetare în Cadrul Managementului și Marketingului Corporativ - Pagina 16
Segmentarea Pieții și Alegerea Pieții Țintă - Metoda Contemporană de Cercetare în Cadrul Managementului și Marketingului Corporativ - Pagina 17
Segmentarea Pieții și Alegerea Pieții Țintă - Metoda Contemporană de Cercetare în Cadrul Managementului și Marketingului Corporativ - Pagina 18
Segmentarea Pieții și Alegerea Pieții Țintă - Metoda Contemporană de Cercetare în Cadrul Managementului și Marketingului Corporativ - Pagina 19
Segmentarea Pieții și Alegerea Pieții Țintă - Metoda Contemporană de Cercetare în Cadrul Managementului și Marketingului Corporativ - Pagina 20
Segmentarea Pieții și Alegerea Pieții Țintă - Metoda Contemporană de Cercetare în Cadrul Managementului și Marketingului Corporativ - Pagina 21
Segmentarea Pieții și Alegerea Pieții Țintă - Metoda Contemporană de Cercetare în Cadrul Managementului și Marketingului Corporativ - Pagina 22
Segmentarea Pieții și Alegerea Pieții Țintă - Metoda Contemporană de Cercetare în Cadrul Managementului și Marketingului Corporativ - Pagina 23
Segmentarea Pieții și Alegerea Pieții Țintă - Metoda Contemporană de Cercetare în Cadrul Managementului și Marketingului Corporativ - Pagina 24
Segmentarea Pieții și Alegerea Pieții Țintă - Metoda Contemporană de Cercetare în Cadrul Managementului și Marketingului Corporativ - Pagina 25
Segmentarea Pieții și Alegerea Pieții Țintă - Metoda Contemporană de Cercetare în Cadrul Managementului și Marketingului Corporativ - Pagina 26
Segmentarea Pieții și Alegerea Pieții Țintă - Metoda Contemporană de Cercetare în Cadrul Managementului și Marketingului Corporativ - Pagina 27
Segmentarea Pieții și Alegerea Pieții Țintă - Metoda Contemporană de Cercetare în Cadrul Managementului și Marketingului Corporativ - Pagina 28
Segmentarea Pieții și Alegerea Pieții Țintă - Metoda Contemporană de Cercetare în Cadrul Managementului și Marketingului Corporativ - Pagina 29
Segmentarea Pieții și Alegerea Pieții Țintă - Metoda Contemporană de Cercetare în Cadrul Managementului și Marketingului Corporativ - Pagina 30
Segmentarea Pieții și Alegerea Pieții Țintă - Metoda Contemporană de Cercetare în Cadrul Managementului și Marketingului Corporativ - Pagina 31
Segmentarea Pieții și Alegerea Pieții Țintă - Metoda Contemporană de Cercetare în Cadrul Managementului și Marketingului Corporativ - Pagina 32
Segmentarea Pieții și Alegerea Pieții Țintă - Metoda Contemporană de Cercetare în Cadrul Managementului și Marketingului Corporativ - Pagina 33
Segmentarea Pieții și Alegerea Pieții Țintă - Metoda Contemporană de Cercetare în Cadrul Managementului și Marketingului Corporativ - Pagina 34
Segmentarea Pieții și Alegerea Pieții Țintă - Metoda Contemporană de Cercetare în Cadrul Managementului și Marketingului Corporativ - Pagina 35
Segmentarea Pieții și Alegerea Pieții Țintă - Metoda Contemporană de Cercetare în Cadrul Managementului și Marketingului Corporativ - Pagina 36
Segmentarea Pieții și Alegerea Pieții Țintă - Metoda Contemporană de Cercetare în Cadrul Managementului și Marketingului Corporativ - Pagina 37
Segmentarea Pieții și Alegerea Pieții Țintă - Metoda Contemporană de Cercetare în Cadrul Managementului și Marketingului Corporativ - Pagina 38
Segmentarea Pieții și Alegerea Pieții Țintă - Metoda Contemporană de Cercetare în Cadrul Managementului și Marketingului Corporativ - Pagina 39
Segmentarea Pieții și Alegerea Pieții Țintă - Metoda Contemporană de Cercetare în Cadrul Managementului și Marketingului Corporativ - Pagina 40
Segmentarea Pieții și Alegerea Pieții Țintă - Metoda Contemporană de Cercetare în Cadrul Managementului și Marketingului Corporativ - Pagina 41
Segmentarea Pieții și Alegerea Pieții Țintă - Metoda Contemporană de Cercetare în Cadrul Managementului și Marketingului Corporativ - Pagina 42
Segmentarea Pieții și Alegerea Pieții Țintă - Metoda Contemporană de Cercetare în Cadrul Managementului și Marketingului Corporativ - Pagina 43
Segmentarea Pieții și Alegerea Pieții Țintă - Metoda Contemporană de Cercetare în Cadrul Managementului și Marketingului Corporativ - Pagina 44
Segmentarea Pieții și Alegerea Pieții Țintă - Metoda Contemporană de Cercetare în Cadrul Managementului și Marketingului Corporativ - Pagina 45
Segmentarea Pieții și Alegerea Pieții Țintă - Metoda Contemporană de Cercetare în Cadrul Managementului și Marketingului Corporativ - Pagina 46
Segmentarea Pieții și Alegerea Pieții Țintă - Metoda Contemporană de Cercetare în Cadrul Managementului și Marketingului Corporativ - Pagina 47
Segmentarea Pieții și Alegerea Pieții Țintă - Metoda Contemporană de Cercetare în Cadrul Managementului și Marketingului Corporativ - Pagina 48
Segmentarea Pieții și Alegerea Pieții Țintă - Metoda Contemporană de Cercetare în Cadrul Managementului și Marketingului Corporativ - Pagina 49
Segmentarea Pieții și Alegerea Pieții Țintă - Metoda Contemporană de Cercetare în Cadrul Managementului și Marketingului Corporativ - Pagina 50
Segmentarea Pieții și Alegerea Pieții Țintă - Metoda Contemporană de Cercetare în Cadrul Managementului și Marketingului Corporativ - Pagina 51
Segmentarea Pieții și Alegerea Pieții Țintă - Metoda Contemporană de Cercetare în Cadrul Managementului și Marketingului Corporativ - Pagina 52
Segmentarea Pieții și Alegerea Pieții Țintă - Metoda Contemporană de Cercetare în Cadrul Managementului și Marketingului Corporativ - Pagina 53
Segmentarea Pieții și Alegerea Pieții Țintă - Metoda Contemporană de Cercetare în Cadrul Managementului și Marketingului Corporativ - Pagina 54
Segmentarea Pieții și Alegerea Pieții Țintă - Metoda Contemporană de Cercetare în Cadrul Managementului și Marketingului Corporativ - Pagina 55
Segmentarea Pieții și Alegerea Pieții Țintă - Metoda Contemporană de Cercetare în Cadrul Managementului și Marketingului Corporativ - Pagina 56
Segmentarea Pieții și Alegerea Pieții Țintă - Metoda Contemporană de Cercetare în Cadrul Managementului și Marketingului Corporativ - Pagina 57
Segmentarea Pieții și Alegerea Pieții Țintă - Metoda Contemporană de Cercetare în Cadrul Managementului și Marketingului Corporativ - Pagina 58
Segmentarea Pieții și Alegerea Pieții Țintă - Metoda Contemporană de Cercetare în Cadrul Managementului și Marketingului Corporativ - Pagina 59
Segmentarea Pieții și Alegerea Pieții Țintă - Metoda Contemporană de Cercetare în Cadrul Managementului și Marketingului Corporativ - Pagina 60
Segmentarea Pieții și Alegerea Pieții Țintă - Metoda Contemporană de Cercetare în Cadrul Managementului și Marketingului Corporativ - Pagina 61
Segmentarea Pieții și Alegerea Pieții Țintă - Metoda Contemporană de Cercetare în Cadrul Managementului și Marketingului Corporativ - Pagina 62
Segmentarea Pieții și Alegerea Pieții Țintă - Metoda Contemporană de Cercetare în Cadrul Managementului și Marketingului Corporativ - Pagina 63
Segmentarea Pieții și Alegerea Pieții Țintă - Metoda Contemporană de Cercetare în Cadrul Managementului și Marketingului Corporativ - Pagina 64
Segmentarea Pieții și Alegerea Pieții Țintă - Metoda Contemporană de Cercetare în Cadrul Managementului și Marketingului Corporativ - Pagina 65
Segmentarea Pieții și Alegerea Pieții Țintă - Metoda Contemporană de Cercetare în Cadrul Managementului și Marketingului Corporativ - Pagina 66
Segmentarea Pieții și Alegerea Pieții Țintă - Metoda Contemporană de Cercetare în Cadrul Managementului și Marketingului Corporativ - Pagina 67
Segmentarea Pieții și Alegerea Pieții Țintă - Metoda Contemporană de Cercetare în Cadrul Managementului și Marketingului Corporativ - Pagina 68
Segmentarea Pieții și Alegerea Pieții Țintă - Metoda Contemporană de Cercetare în Cadrul Managementului și Marketingului Corporativ - Pagina 69
Segmentarea Pieții și Alegerea Pieții Țintă - Metoda Contemporană de Cercetare în Cadrul Managementului și Marketingului Corporativ - Pagina 70
Segmentarea Pieții și Alegerea Pieții Țintă - Metoda Contemporană de Cercetare în Cadrul Managementului și Marketingului Corporativ - Pagina 71
Segmentarea Pieții și Alegerea Pieții Țintă - Metoda Contemporană de Cercetare în Cadrul Managementului și Marketingului Corporativ - Pagina 72
Segmentarea Pieții și Alegerea Pieții Țintă - Metoda Contemporană de Cercetare în Cadrul Managementului și Marketingului Corporativ - Pagina 73
Segmentarea Pieții și Alegerea Pieții Țintă - Metoda Contemporană de Cercetare în Cadrul Managementului și Marketingului Corporativ - Pagina 74
Segmentarea Pieții și Alegerea Pieții Țintă - Metoda Contemporană de Cercetare în Cadrul Managementului și Marketingului Corporativ - Pagina 75
Segmentarea Pieții și Alegerea Pieții Țintă - Metoda Contemporană de Cercetare în Cadrul Managementului și Marketingului Corporativ - Pagina 76
Segmentarea Pieții și Alegerea Pieții Țintă - Metoda Contemporană de Cercetare în Cadrul Managementului și Marketingului Corporativ - Pagina 77
Segmentarea Pieții și Alegerea Pieții Țintă - Metoda Contemporană de Cercetare în Cadrul Managementului și Marketingului Corporativ - Pagina 78
Segmentarea Pieții și Alegerea Pieții Țintă - Metoda Contemporană de Cercetare în Cadrul Managementului și Marketingului Corporativ - Pagina 79
Segmentarea Pieții și Alegerea Pieții Țintă - Metoda Contemporană de Cercetare în Cadrul Managementului și Marketingului Corporativ - Pagina 80
Segmentarea Pieții și Alegerea Pieții Țintă - Metoda Contemporană de Cercetare în Cadrul Managementului și Marketingului Corporativ - Pagina 81
Segmentarea Pieții și Alegerea Pieții Țintă - Metoda Contemporană de Cercetare în Cadrul Managementului și Marketingului Corporativ - Pagina 82
Segmentarea Pieții și Alegerea Pieții Țintă - Metoda Contemporană de Cercetare în Cadrul Managementului și Marketingului Corporativ - Pagina 83
Segmentarea Pieții și Alegerea Pieții Țintă - Metoda Contemporană de Cercetare în Cadrul Managementului și Marketingului Corporativ - Pagina 84
Segmentarea Pieții și Alegerea Pieții Țintă - Metoda Contemporană de Cercetare în Cadrul Managementului și Marketingului Corporativ - Pagina 85

Conținut arhivă zip

  • Segmentarea Pietii si Alegerea Pietii Tinta - Metoda Contemporana de Cercetare in Cadrul Managementului si Marketingului Corporativ.doc

Alții au mai descărcat și

Evaluarea eficienței financiare a activităților de cercetare-dezvoltare - studiu de caz

INTRODUCERE Cercetarea Dezvoltarea şi Inovarea contribuie la dezvoltarea societăţii competitive bazate pe cunoaştere. Acumularea de cunoştinţe, ca...

Tehnici de persuasiune folosite în promovarea imaginii de firmă

Introducere Această lucrare urmăreşte să aducă în atenţie necesitatea promovării imaginii de firmă, în special a firmei mici, prin utilizarea...

Mediul și firma

Mediul extern al firmei poate fi impartit in doua mari segmente: - mediul general sau mega-mediul - mediul specific(mediul sarcina);...

Rolul și Importanța Culturii Corporative pentru Asigurarea Echilibrului Corporațiilor

8.1. Structura, funcţiile şi principiile de bază în formarea culturii corporative Termenul de cultură în economie a fost preluat din...

Sicomed - History and Development

WHO and HOW MADE IT POSSIBLE? In order to get where Sicomed has got one has to be very talented, very intelligent an also very patient. The...

Management corporativ - fuziuni și asimilări

În timpul de faţă nimeni nu are îndoieli, că procesul de reîmpărţire a proprietăţii trebuie transpus întru-un mod mai civilizat. Un instrument mai...

Identitare Corporationala

MANAGEMENTUL IDENTITATII DE CORPORATIE Cursul 01 1 DEFINIREA IDENTITĂŢII DE CORPORAŢIE ŞI A CONCEPTELOR ASOCIATE În raportul lor cu lumea...

Ai nevoie de altceva?