Studiu privind rolul comunicării în motivarea angajaților

Disertație
7.8/10 (4 voturi)
Domeniu: Management
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 52 în total
Cuvinte : 16697
Mărime: 175.22KB (arhivat)
Cost: 11 puncte
universitatea din petroşani facultatea de ştiinţe managementul resurselor umane

Cuprins

Introducere.3

Capitolul 1. Abordări conceptuale şi preocupări de cercetare recente privind motivarea.5

1.1. Motivaţie şi motivare. Teorii ale motivaţiei.5

1.2. Tipologia motivării profesionale; abordări practice şi cercetări recente privind motivarea angajaţilor.12

Capitolul 2. Abordări conceptuale privind comunicarea organizaţională, managerială şi aspectele asociate motivării angajaţilor.17

2.1. Comunicarea în cadrul organizaţiei. Rolul comunicării manageriale în motivarea angajaţilor.17

2.2. Bariere ale comunicării, legăturile dintre stilul de comunicare şi stilul de management.19

2.3. Principii, reguli şi tehnici ale comunicării manageriale eficiente.22

Capitolul 3. Cercetarea comunicării şi motivării angajaţilor din cadrul unor organizaţii româneşti.26

3.1. Metodologia cercetarii.26

3.2. Rezultatele studiului.28

Concluzii şi propuneri.44

Bibliografie.49

Extras din document

Introducere

“Nimic nu este mai greu în lume decât a înţelege pe altul, şi iarăşi,

fără a-l înţelege, este peste putinţă să-l convingi. “

Titu Liviu Maiorescu

Ce anume îi determină pe oameni să ajungă în anumite posturi sau funcţii în cadrul organizaţiilor şi, odată ajunşi, să-si desfăşoare activitatea într-un fel sau altul?

Nu sunt necesare experienţe de laborator pentru a dovedi adevărul că nimic nu intră în conştiinţă dacă aceasta nu este mobilizată de un oarecare interes, dacă lipseşte motivaţia. Actele de conduită nu se produc niciodată mecanic, gratuit.

Motivaţia exprimă faptul că la baza condiţiei umane se află întotdeauna un ansamblu de mobiluri - nevoi, interese, intenţii, tendinţe, idealuri - care susţin realizarea anumitor acţiuni, fapte, atitudini, aceasta fiind o lege fundamentală în psihologie.

Managerii nu-şi pot exercita eficient funcţia fără a cunoaşte în mod serios cauzele ce susţin atitudinile şi comportamentul oamenilor cu care lucrează, personalitatea lor. Toate acţiunile managerului trebuie să aibă la bază cunoaşterea efectivă a felului în care oamenii se comportă şi se schimbă realmente şi nu a modului în care ar dori el ca ei să se comporte.

Este mai mult decât evident că toate activităţile organizate de oameni îşi au izvorul în comunicare. Toate relaţiile interumane reprezintă interacţiuni comunicaţionale care includ o dimensiune simbolică. Fără transmiterea de simboluri care au ataşate înţelesuri, relaţionarea dintre oameni nu ar fi posibilă. Însăşi existenţa, funcţionarea şi organizarea societăţii ar fi de neconceput în absenţa comunicării. Existăm unii pentru alţii şi interacţionăm unii cu alţii în măsura în care comunicăm între noi: transmitem şi primim semnale, codificăm şi decodificăm mesaje.

Pe plan managerial, comunicarea este un instrument cu ajutorul căruia managerul transmite şi primeşte informaţii şi decizii, acceptă sau respinge anumite soluţii, planifică, organizează, antrenează, controlează, pregăteşte şi implementează schimbarea.

Comunicarea poate fi un instrument eficient de stimulare a motivaţiei angajaţilor şi de dezvoltare a oportunităţilor pentru atingerea obiectivelor companiei.

Corelarea strânsă dintre comunicarea eficace şi eficientă şi performanţa organizaţională se datorează faptului că, în organizaţiile de astăzi, tot ceea ce este important pentru această performanţă (moralul angajaţilor, satisfacţia în muncă, relaţiile de muncă, schimbul de informaţie corectă, relevantă şi la timp cu mediul de funcţionare, imaginea organizaţiei, capacitatea de schimbare, etc.) este afectat, în mod direct sau indirect, de procesul de comunicare.

Efectul comunicării manageriale asupra caracterelor şi moralului subordonaţilor este benefic atunci când fiecare angajat are convingerea că aduce o contribuţie importantă succesului instituţiei, fiind atras de un ţel şi având sentimentul că face parte dintr-o organizaţie de succes. Atitudinile şi motivaţiile oamenilor care lucrează într-o organizaţie au la bază nevoia ca ei să se simtă implicaţi, informaţi şi pregătiţi să participe la deciziile care îi afectează. Cu cât complexitatea sarcinilor este mai mare, cu atât nevoia de integrare şi coordonare este mai mare şi sistemul de comunicare managerială al unei organizaţii este un mecanism cheie pentru realizarea acestei integrări şi coordonări.

În contextul expus, ideile de bază care au constituit punctul de plecare în abordarea prezentei teme de cercetare au fost următoarele:

- comunicarea managerială contribuie la stabilirea unor relaţii corecte şi eficiente, de înţelegere şi acceptare reciprocă între şefi şi subordonaţi, colegi şi persoane din interiorul organizaţiei ;

- comunicarea managerială poate fi un instrument eficient de stimulare a motivaţiei angajaţilor şi de dezvoltare a oportunităţilor pentru atingerea obiectivelor companiei ;

- comunicarea managerială poate fi un instrument eficient de îmbunătăţire a performanţelor atât individuale cât şi a întregii organizaţii.

Ca atare, obiectivele lucrării sunt de a evidenţia rolul comunicării manageriale în procesul de motivare a angajaţilor, de a identifica măsura în care comunicarea managerială este utilizată ca instrument de motivare, şi de a releva posibilităţile de îmbunătăţire a motivării angajaţilor cu ajutorul comunicării manageriale.

1. ABORDĂRI CONCEPTUALE ŞI PREOCUPĂRI DE CERCETARE RECENTE PRIVIND MOTIVAREA

1.1. Motivaţie si motivare. Teorii ale motivaţiei

Esenţa acţiunilor umane nu poate fi dezvăluită fără cunoaşterea motivelor / mobilurilor care le-au generat. Acest adevăr justifică frecvenţa mare cu care apare întrebarea „de ce?”, legată de comportamentul uman. Dacă ne gândim şi la faptul că, realizând acelaşi tip de activitate, oamenii acţionează extrem de diferit, cu efecte diferite asupra performanţelor, vom înţelege mai bine complexitatea şi totodată dificultatea procesului de motivare. Tocmai de aceea se şi consideră că „dintre toate problemele cu care se confruntă conducerea, motivaţia trebuie cu siguranţă evaluată ca fiind una din cele mai insolubile” .

M. Vlăsceanu (în Dicţionar de sociologie, 1998) defineşte motivaţia ca „ansamblu de factori sau imbolduri (trebuinţe, interese, tendinţe, scopuri etc.) care declanşează, energizează, menţin (sau întrerup) şi direcţionează acţiunile sau comportamentele unei persoane.”

Derivând din cuvântul latin “movere” (mişcare), motivaţia este o stare interioară ce energizează, activează sau pune în mişcare un individ, canalizând, orientând comportamentul său în direcţia unui ţel, unui obiectiv. În figura nr. 1.1 este prezentat grafic procesul de motivare. Nevoile generează impulsuri de a realiza obiective.

Bibliografie

1. Băleanu, V., Managementul comunicării, Material de sinteză suport de curs (format electronic), program master MRU, Universitatea din Petroşani, 2010/2011

2. Băleanu, V., Irimie, S., Comportament organizaţional şi leadership în formarea managerială, Ed. Agir, Bucureşti, 2007

3. Bogathy, Z., Manual de psihologia muncii şi organizaţională, Editura Polirom, Iaşi, 2004

4. Chiriacescu, A., Comunicare interumană. Comunicare în afaceri. Negociere, Ed. ASE, Bucureşti, 2003 (Cursuri în format digital, http://www.biblioteca-digitala.ase.ro/.)

5. Cândea,R., Cândea,D., Comunicare manageriala: Concepte, deprinderi, strategie, Editura Expert, Bucureşti, 1996

6. Cândea,R., Cândea,D., Comunicarea managerială aplicată, Editura Expert, Bucureşti, 1998

7. Constantin,T., Macovei,E., Orzan,A., Nechita, V., Implicarea motivaţională; operaţionalizare şi primele studii de validare a unei scale standardizate, Analele ştiinţifice ale Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Psihologie, Tomul XVII 2008

8. Cornescu,V., Mihăilescu,I., Stânciu,S., Managementul organizaţiei, Editura All Beck, Bucureşti, 2003

9. Covey, S., Eficienţa în şapte trepte sau un abecedar al înţelepciunii, Editura ALLFA, Bucureşti, 2002

10. Drugaş, M., Psihologie organizaţional-managerială. Concepte fundamentale şi aplicaţii, Editura Universităţii din Oradea, 2011

11. Dura, C., Managementul schimbării, Suport de curs (format electronic), program master MRU, Universitatea din Petroşani, 2011

12. Greenbaum, H. Clampitt, P., Willhnganz, S., Organizational communication: An examination of four instruments, Management Communication Quarterly, vol. 2, no. 2, 1988

13. Hansen, H., Communicating in the Workplace - The 5 C's of Becoming an Effective Communicator, 2008, January 11 (http://ezinearticles.com/)

14. Hargie, O., Tourish, D., Handbook of communication audits for organisations, Routledge, New York, 2000

15. Hodor, P., Politici de recrutare a resurselor umane, Suport de curs (format electronic), program master MRU, Universitatea din Petroşani, 2010

16. Irimie, S., Managementul carierei, Suport de curs (format electronic), program master MRU, Universitatea din Petroşani, 2011

17. Jones, C.T., In Search of Communication Satisfaction at the State Bar of Georgia, Communication Theses, Paper 8, Georgia State University, 2006 (http://digitalarchive.gsu.edu/)

18. Johns, G., Comportament organizaţional, Ed. Economică, Bucureşti,1998

19. Kloprogge, E. (2005), Communication, Mind Gliding Ltd. (www.mind-gliding.co.uk)

20. Locke, E., Latham, G., What should we do about motivation theory? Six recommendations for the twenty-first century, University of Maryland, 2004

21. Maslow, A.H., A Theory of Human Motivation, Psychological Review, 1943

22. Nicolescu, O., Verboncu, I., Fundamentele managementului organizaţiei, Editura Tribuna Economică, Bucureşti, 2001

23. Niculae,T., Gherghiţa,I., Gherghiţa,D., Comunicarea organizaţională şi managementul situaţiilor de criză, Editura MAI, Bucureşti, 2006

24. Niţă, D., Ocuparea forţei de munca, Material de sinteză suport de curs (format electronic), program master MRU, Universitatea din Petroşani, 2010

25. Pfau,B., Kay, I., The Human Capital Edge: 21 People Management Practices Your Company Must Implement (or Avoid) to Maximize Shareholder Value , McGraw-Hill, 2002

Preview document

Studiu privind rolul comunicării în motivarea angajaților - Pagina 1
Studiu privind rolul comunicării în motivarea angajaților - Pagina 2
Studiu privind rolul comunicării în motivarea angajaților - Pagina 3
Studiu privind rolul comunicării în motivarea angajaților - Pagina 4
Studiu privind rolul comunicării în motivarea angajaților - Pagina 5
Studiu privind rolul comunicării în motivarea angajaților - Pagina 6
Studiu privind rolul comunicării în motivarea angajaților - Pagina 7
Studiu privind rolul comunicării în motivarea angajaților - Pagina 8
Studiu privind rolul comunicării în motivarea angajaților - Pagina 9
Studiu privind rolul comunicării în motivarea angajaților - Pagina 10
Studiu privind rolul comunicării în motivarea angajaților - Pagina 11
Studiu privind rolul comunicării în motivarea angajaților - Pagina 12
Studiu privind rolul comunicării în motivarea angajaților - Pagina 13
Studiu privind rolul comunicării în motivarea angajaților - Pagina 14
Studiu privind rolul comunicării în motivarea angajaților - Pagina 15
Studiu privind rolul comunicării în motivarea angajaților - Pagina 16
Studiu privind rolul comunicării în motivarea angajaților - Pagina 17
Studiu privind rolul comunicării în motivarea angajaților - Pagina 18
Studiu privind rolul comunicării în motivarea angajaților - Pagina 19
Studiu privind rolul comunicării în motivarea angajaților - Pagina 20
Studiu privind rolul comunicării în motivarea angajaților - Pagina 21
Studiu privind rolul comunicării în motivarea angajaților - Pagina 22
Studiu privind rolul comunicării în motivarea angajaților - Pagina 23
Studiu privind rolul comunicării în motivarea angajaților - Pagina 24
Studiu privind rolul comunicării în motivarea angajaților - Pagina 25
Studiu privind rolul comunicării în motivarea angajaților - Pagina 26
Studiu privind rolul comunicării în motivarea angajaților - Pagina 27
Studiu privind rolul comunicării în motivarea angajaților - Pagina 28
Studiu privind rolul comunicării în motivarea angajaților - Pagina 29
Studiu privind rolul comunicării în motivarea angajaților - Pagina 30
Studiu privind rolul comunicării în motivarea angajaților - Pagina 31
Studiu privind rolul comunicării în motivarea angajaților - Pagina 32
Studiu privind rolul comunicării în motivarea angajaților - Pagina 33
Studiu privind rolul comunicării în motivarea angajaților - Pagina 34
Studiu privind rolul comunicării în motivarea angajaților - Pagina 35
Studiu privind rolul comunicării în motivarea angajaților - Pagina 36
Studiu privind rolul comunicării în motivarea angajaților - Pagina 37
Studiu privind rolul comunicării în motivarea angajaților - Pagina 38
Studiu privind rolul comunicării în motivarea angajaților - Pagina 39
Studiu privind rolul comunicării în motivarea angajaților - Pagina 40
Studiu privind rolul comunicării în motivarea angajaților - Pagina 41
Studiu privind rolul comunicării în motivarea angajaților - Pagina 42
Studiu privind rolul comunicării în motivarea angajaților - Pagina 43
Studiu privind rolul comunicării în motivarea angajaților - Pagina 44
Studiu privind rolul comunicării în motivarea angajaților - Pagina 45
Studiu privind rolul comunicării în motivarea angajaților - Pagina 46
Studiu privind rolul comunicării în motivarea angajaților - Pagina 47
Studiu privind rolul comunicării în motivarea angajaților - Pagina 48
Studiu privind rolul comunicării în motivarea angajaților - Pagina 49
Studiu privind rolul comunicării în motivarea angajaților - Pagina 50
Studiu privind rolul comunicării în motivarea angajaților - Pagina 51
Studiu privind rolul comunicării în motivarea angajaților - Pagina 52

Conținut arhivă zip

  • Studiu privind rolul comunicarii in motivarea angajatilor.doc

Alții au mai descărcat și

Avantajele inovării tehnologice - Studiu de caz - Avantajele inovării tehnologiei Microsoft

CÂnd vorbim despre impactul pe care îl are tehnologia în viața noastră, ne gândim în primul rând la modul benefic în care ne influențează viața....

Căi de creștere a motivației angajaților în cadrul companiei SC Boromir SA

Motivarea personalului a înregistrat în ultima vreme o importanță foarte mare deoarece resursa umană a căpătat valențe tot mai însemnate. Practic...

Particularități ale procesului de formare profesională, motivare și evaluare a personalului în cadrul S.C. DACIA S.A.

1.1 Definirea şi caracteristicile instruirii organizaţionale Instruirea organizaţională a resurselor umane reprezintă procesul planificat de...

Managementul Carierei

“Experienţa nu este ceea ce ţi se întâmplă, ci ceea ce înţelegi din ce ţi se întâmplă.” Aldous HUXLEY INTRODUCERE Într-o lume a afacerilor...

Motivație și performanță în muncă - Studiu în cadrul organizațiilor școlare

Introducere Ideea de bază care m-a călăuzit în elaborarea lucrării a fost aceea de a realiza nu numai o analiză teoretică a managementului...

Aspecte privind managementul resurselor umane într-o unitate de învățământ preuniversitar

Argument Managementul resurselor umane constă în ansamblul activităților orientate către asigurarea, dezvoltarea, motivarea și menținerea...

Analiza stilurilor de management și a impactului acestora asupra performanțelor organizaționale

INTRODUCERE Tema centrală a acestei lucrări o reprezintă stilurile de management care se regăsesc într-o organizație. Mi-am ales această temă,...

Stilul managerial în IMM

INTRODUCERE Lucrarea de licenţă cu titlul STILUL MANAGERIAL ÎN IMM, a fost elaborată cu scopul de a evidenţia importanţa stilului managerial în...

Te-ar putea interesa și

Rolul Comunicării Manageriale în Motivarea Angajaților

Managementul oricărei organizaţii, indiferent de tipul, mărimea, domeniul de activitate sau de mediul socio-cultural în care fiinţează, are drept...

Comunicarea Managerială

1.Sistemul informational reprezinta acel sistem de prelucrare a informatiilor, împreuna cu resursele organizationale asociate, cum sunt resursele...

Comunicarea în administrația publică

Instituţii –organizaţii Vom defini, mai întâi, instituţiile şi organizaţiile, într-o perspectivă propusă de “Dicţionarul de sociologie”, coordonat...

Psihologia Resurselor Umane

Capitolul 1. ISTORICUL, LOCUL ŞI ROLUL PSIHOLOGIEI RESURSELOR UMANE - Istoric În anii ’80, cerinţele din domeniul social, care vizau eficienţa...

Ai nevoie de altceva?