Tehnici de persuasiune folosite în promovarea imaginii de firmă

Disertație
8/10 (1 vot)
Domeniu: Management
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 78 în total
Cuvinte : 18417
Mărime: 1.94MB (arhivat)
Cost: 11 puncte

Cuprins

Introducere 3

Capitolul I. Imaginea de firmă – obiectiv al promovării 5

I.1.Definirea termenului imagine de firmă 5

I.2.Importanţa imaginii de firmă 6

I.3.Componentele imaginii unei firme comerciale 6

I.4.Tehnici şi instrumente de promovare a imaginii de firmă 9

Capitolul II. Persuasiunea – particularităţi, strategii şi tehnici 17

II.1.Delimitarea şi definirea termenului 17

II.2.Componentele persuasiunii 22

II.3.Crearea mesajului persuasiv 28

II.4.Modelul persuasiv al lui Rank 32

Capitolul III. Studiu de caz S.C. VASI TRADING S.R.L. 37

III.1.Prezentarea firmei 37

III.1.1.Concurenţa 37

III.1.2.Piaţa-ţintă 37

III.1.3.Evoluţia firmei 38

III.2.Metodologia cercetării 39

III.3.Analiza imaginii de firmă şi a tehnicilor persuasive 40

III.3.1.Imaginea de firmă 40

III.3.2.Tehnici şi instrumente de promovare a imaginii de firmă 43

III.3.3.Tactici de persuasiune folosite în promovarea imaginii de firmă 49

III.4.Analiza SWOT 53

IV. Concluzii 56

V. Propuneri 57

Bibliografie 67

Anexe 70

Extras din document

Introducere

Această lucrare urmăreşte să aducă în atenţie necesitatea promovării imaginii de firmă, în special a firmei mici, prin utilizarea diverselor tehnici de persuadare.

Tema de cercetare a lucrării a avut ca punct de plecare constatarea că în mediul de afaceri românesc, firmele mici nu acordă suficientă atenţie promovării propriei imagini, socotind aceasta ca fiind o activitate secundară, ce poate fi ignorată. Acestă observaţie a fost posibilă ca urmare a efectuării unui stagiu de practică la firma S.C. VASI TRADING S.R.L .

În prezent se poate vorbi de nevoia de comunicare pentru orice organizaţie a mileniului al III-lea, impusă de schimbările importante care s–au produs în cea de-a doua jumătate a secolului al XX-lea, în special pe plan economic, dar şi din punct de vedere social, politic şi cultural.

Performanţele, succesul, notorietatea unei companii nu există, dacă nu sunt împărtăşite publicului acesteia. Toate acestea se pot realiza şi prin tehnici de persuasiune. Cercetările arată că persuasiunea dispune de un potenţial mare de a influenţa viaţa de zi cu zi - în bine sau rău. Realizarea unor obiective comerciale cum ar fi: sporirea volumului de vânzări, menţinerea sau creşterea cotei de piaţă, ori pătrunderea pe o nouă piaţă depind tot mai mult de notorietatea, reputaţia şi de imaginea organizaţiei, în aceeaşi măsură ca şi de calitatea relaţiilor acesteia cu diferite categorii de public, dar şi de mesajele pe care acesta le emite permanent în procesul de comunicare.

Lucrările de specialitate consemnează faptul că termenii comunicare şi imagine de firmă sunt cel mai des asociaţi cu organizaţii mari, cu angajaţi numeroşi şi care desfăşoară activităţi de amploare, la nivel naţional şi, în cel mai fericit caz, la nivel internaţional. Realitatea arată că şi afacerile de mici dimensiuni au nevoie de comunicare, ce presupune implicit, promovare. Mijloacele şi practicile folosite de întreprinderi pot fi diferite, fiind adaptate la fiecare situaţie în parte, iar eficienţa lor este demonstrată de practică.

Acestă lucrare este structurată în trei părţi. În prima parte am definit conceptul de imagine de firmă, am prezentat: importanţa şi componentele acesteia, tehnici şi instrumente de promovare a imaginii de firmă.

În partea a doua a lucrării sunt expuse succint următoarele elemente de teorie legate de: definirea şi delimitarea termenului persuasiune, componentele persuasiunii, crearea mesajului persuasiv, modelul persuasiv al lui Rank.

Partea a treia a lucrării cuprinde: un studiu de caz în care se prezintă firma S.C. VASI TRADING S.R.L., modul în care se folosesc tehnicile de persuasiune în promovarea imaginii acesteia, precum şi o propunere de promovare a imaginii pentru acestă firmă.

Capitolul I. Imaginea de firmă – obiectiv al promovării

I.1.Definirea termenului „imagine de firmă”

Lucrările de specialitate consemnează termenul de imagine de firmă drept un concept ce este utilizat în domenii ca: marketing, relaţii publice. În lucrarea Tot ce trebuie să ştii despre PR, autorul Anthony Davis consideră că: ,,Imaginea, pentru scopuri organizaţionale poate fi descrisă ca percepţia compozită asupra unei companii, a produselor şi serviciilor acesteia. Este rezultatul combinat al tuturor impresiilor acumulate, fie văzând un nume, observând un comportament, citind sau auzind despre o activitate, fie prin orice altă mărturie materială .” Din definiţie reiese faptul că imaginea de firmă se creează în timp şi se constituie din modul cum sunt percepute produsele sau serviciile acesteia, fiind un cumul de aprecieri de natură raţională, emoţională şi socială. Imaginea unei firme este rezultatul mesajelor pe care aceasta le transmite permanent în procesul de comunicare cu publicurile externe şi cu publicurile interne, adică este rezultanta comunicării externe şi interne a întreprinderii.

În lucrarea Imagine şi comunicare în afaceri, autoarele fac următoarele aprecieri: „Conceptul de imagine este utilizat de aproape treizeci de ani de vocabularul comercial pentru a defini reprezentarea pe care un individ, grup social sau segment de populaţie şi-o formează despre un produs sau serviciu, o marcă sau o întreprindere .” Prin urmare, termenul imagine este utilizat de multă vreme în domeniul comercial cu scopul de a reda expresia felului în care sunt reflectate aspectele, caracteristicile esenţiale ale unui produs, serviciu, marcă sau întreprindere de către una sau mai multe persoane.

Bibliografie

1. * * * Dicţionar de sociologie, Ed. Babel, Bucureşti, 1998

2. Asandei, Mihaela; Enache, Elena; Ciochină, Iuliana; Morozan, Cristian; Gangone, Andreea; Decuseară, Răzvan, Marketing, Ed. Independenţa Economică, Piteşti, 2013

3. Bălan, Zamfir, Prelegeri de retorică: persuasiune, argumentare, figuri retorice, Ed. Independenţa Economică, Piteşti, 2004

4. Cauc, Ion; Manu, Beatrice; Pârlea, Daniela; Goran, Laura, Metodologia cercetării sociologice, Ed. Fundaţiei România de mâine, Bucureşti, 2006

5. Charlesworth, Alan; Gay, Richard; Esen, Rita, Marketing on-line, Ed. All, Bucureşti, 2009

6. Dâncu, Vasile Sebastian, Comunicarea simbolică. Arhitectura discursului publicitar, Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 2003

7. Dindire, Laura, Promovarea afacerilor economice interne şi internaţionale o abordare sistemică, Ed. Universitară, Bucureşti, 2011

8. Gass, Robert H.; Seiter, John S., Manual de persuasiune, Ed. Polirom, Iaşi, 2009

9. Heilbrunn, Benoit, Logo-ul, Ed. Comunicare.ro, Bucureşti, 2002

10. Jay, Ros, Marketingul cu costuri minime, Ed. Teora, Bucureşti, 1998

11. Jouve, Michele, Comunicare. Publicitate şi relaţii publice, Ed. Polirom, Iaşi, 2005

12. Kapferer, J. N., Căile persuasiunii: modul de influenţare, Ed. Comunicare.ro, Bucureşti, 2002

13. Larson, Charles U., Persuasiunea. Receptare şi responsabilitate, Ed. Polirom, Bucureşti, 2003

14. Meerman Scott, David, Noile reguli de marketing şi PR, Ed. Publica, Bucureşti, 2010

15. Miclea, Mircea, Psihologia cognitivă, Ed. Polirom, Iaşi, 1999

16. Moarcăs, Octavian; Dindire, Laura; Şerbănică, Cristina; Morozan, Cristian, Relaţii publice sectoriale, Ed. Independenţa Economică, Piteşti, 2007

17. Newsom, Doug; VanSlyke Turk, Judy; Kruckeberg, Dean, Totul despre relaţii publice, Ed. Polirom, Bucureşti, 2003

18. Perelman, Chaïm; Tyteca, Lucie Olbrechts, Tratat de argumentare. Noua retorică, Ed. Universităţii Alexandru Ioan Cuza, Iaşi, 2012

19. Popescu, Dan, Eficienţa comunicării în afaceri, Ed. Luceafărul, Bucureşti, 2006

20. Puiu, Alexandru, Management. Analize şi studii comparative, Ediţia a treia, Ed. Independenţa Economică, Piteşti, 2007

21. Rusu-Păsărin, Gabriela; Munteanu, Cristina, Fundamentele comunicării, Ed. Independenţa Economică, Piteşti, 2010

22. Rybacki, Karyn C.; Rybacki, Donald, J., Introducere în arta argumentării, Ed. Polirom, Iaşi, 2004

23. Stăngiugelu, Irina; Pînzaru, Florina, Imagine şi comunicare în afaceri, Curs S.N.S.P.A., Ed. Comunicare.ro, Bucureşti, 2003

24. Zară, Ion; Rus, Cecilia, Imaginea şi creatorii săi, Ed. Victor, Bucureşti, 2000

Surse online:

www.biblioteca-digitala.ase.ro

www.univath.ro

www.mfinante.ro

www.cursdeguvernare.ro

www.top.cnipmmr.ro

www.internetworldstats.com

www.jjsoft.ro

www.onlinetrade.ro

www.customstickers.ro

www.bannerelaminut.ro

www.tipografie-flyere-pliante.ro

www.editurauranus.ro

www.immromania.ro

www.firme.info

www.openeducationeuropa.eu

Preview document

Tehnici de persuasiune folosite în promovarea imaginii de firmă - Pagina 1
Tehnici de persuasiune folosite în promovarea imaginii de firmă - Pagina 2
Tehnici de persuasiune folosite în promovarea imaginii de firmă - Pagina 3
Tehnici de persuasiune folosite în promovarea imaginii de firmă - Pagina 4
Tehnici de persuasiune folosite în promovarea imaginii de firmă - Pagina 5
Tehnici de persuasiune folosite în promovarea imaginii de firmă - Pagina 6
Tehnici de persuasiune folosite în promovarea imaginii de firmă - Pagina 7
Tehnici de persuasiune folosite în promovarea imaginii de firmă - Pagina 8
Tehnici de persuasiune folosite în promovarea imaginii de firmă - Pagina 9
Tehnici de persuasiune folosite în promovarea imaginii de firmă - Pagina 10
Tehnici de persuasiune folosite în promovarea imaginii de firmă - Pagina 11
Tehnici de persuasiune folosite în promovarea imaginii de firmă - Pagina 12
Tehnici de persuasiune folosite în promovarea imaginii de firmă - Pagina 13
Tehnici de persuasiune folosite în promovarea imaginii de firmă - Pagina 14
Tehnici de persuasiune folosite în promovarea imaginii de firmă - Pagina 15
Tehnici de persuasiune folosite în promovarea imaginii de firmă - Pagina 16
Tehnici de persuasiune folosite în promovarea imaginii de firmă - Pagina 17
Tehnici de persuasiune folosite în promovarea imaginii de firmă - Pagina 18
Tehnici de persuasiune folosite în promovarea imaginii de firmă - Pagina 19
Tehnici de persuasiune folosite în promovarea imaginii de firmă - Pagina 20
Tehnici de persuasiune folosite în promovarea imaginii de firmă - Pagina 21
Tehnici de persuasiune folosite în promovarea imaginii de firmă - Pagina 22
Tehnici de persuasiune folosite în promovarea imaginii de firmă - Pagina 23
Tehnici de persuasiune folosite în promovarea imaginii de firmă - Pagina 24
Tehnici de persuasiune folosite în promovarea imaginii de firmă - Pagina 25
Tehnici de persuasiune folosite în promovarea imaginii de firmă - Pagina 26
Tehnici de persuasiune folosite în promovarea imaginii de firmă - Pagina 27
Tehnici de persuasiune folosite în promovarea imaginii de firmă - Pagina 28
Tehnici de persuasiune folosite în promovarea imaginii de firmă - Pagina 29
Tehnici de persuasiune folosite în promovarea imaginii de firmă - Pagina 30
Tehnici de persuasiune folosite în promovarea imaginii de firmă - Pagina 31
Tehnici de persuasiune folosite în promovarea imaginii de firmă - Pagina 32
Tehnici de persuasiune folosite în promovarea imaginii de firmă - Pagina 33
Tehnici de persuasiune folosite în promovarea imaginii de firmă - Pagina 34
Tehnici de persuasiune folosite în promovarea imaginii de firmă - Pagina 35
Tehnici de persuasiune folosite în promovarea imaginii de firmă - Pagina 36
Tehnici de persuasiune folosite în promovarea imaginii de firmă - Pagina 37
Tehnici de persuasiune folosite în promovarea imaginii de firmă - Pagina 38
Tehnici de persuasiune folosite în promovarea imaginii de firmă - Pagina 39
Tehnici de persuasiune folosite în promovarea imaginii de firmă - Pagina 40
Tehnici de persuasiune folosite în promovarea imaginii de firmă - Pagina 41
Tehnici de persuasiune folosite în promovarea imaginii de firmă - Pagina 42
Tehnici de persuasiune folosite în promovarea imaginii de firmă - Pagina 43
Tehnici de persuasiune folosite în promovarea imaginii de firmă - Pagina 44
Tehnici de persuasiune folosite în promovarea imaginii de firmă - Pagina 45
Tehnici de persuasiune folosite în promovarea imaginii de firmă - Pagina 46
Tehnici de persuasiune folosite în promovarea imaginii de firmă - Pagina 47
Tehnici de persuasiune folosite în promovarea imaginii de firmă - Pagina 48
Tehnici de persuasiune folosite în promovarea imaginii de firmă - Pagina 49
Tehnici de persuasiune folosite în promovarea imaginii de firmă - Pagina 50
Tehnici de persuasiune folosite în promovarea imaginii de firmă - Pagina 51
Tehnici de persuasiune folosite în promovarea imaginii de firmă - Pagina 52
Tehnici de persuasiune folosite în promovarea imaginii de firmă - Pagina 53
Tehnici de persuasiune folosite în promovarea imaginii de firmă - Pagina 54
Tehnici de persuasiune folosite în promovarea imaginii de firmă - Pagina 55
Tehnici de persuasiune folosite în promovarea imaginii de firmă - Pagina 56
Tehnici de persuasiune folosite în promovarea imaginii de firmă - Pagina 57
Tehnici de persuasiune folosite în promovarea imaginii de firmă - Pagina 58
Tehnici de persuasiune folosite în promovarea imaginii de firmă - Pagina 59
Tehnici de persuasiune folosite în promovarea imaginii de firmă - Pagina 60
Tehnici de persuasiune folosite în promovarea imaginii de firmă - Pagina 61
Tehnici de persuasiune folosite în promovarea imaginii de firmă - Pagina 62
Tehnici de persuasiune folosite în promovarea imaginii de firmă - Pagina 63
Tehnici de persuasiune folosite în promovarea imaginii de firmă - Pagina 64
Tehnici de persuasiune folosite în promovarea imaginii de firmă - Pagina 65
Tehnici de persuasiune folosite în promovarea imaginii de firmă - Pagina 66
Tehnici de persuasiune folosite în promovarea imaginii de firmă - Pagina 67
Tehnici de persuasiune folosite în promovarea imaginii de firmă - Pagina 68
Tehnici de persuasiune folosite în promovarea imaginii de firmă - Pagina 69
Tehnici de persuasiune folosite în promovarea imaginii de firmă - Pagina 70
Tehnici de persuasiune folosite în promovarea imaginii de firmă - Pagina 71
Tehnici de persuasiune folosite în promovarea imaginii de firmă - Pagina 72
Tehnici de persuasiune folosite în promovarea imaginii de firmă - Pagina 73
Tehnici de persuasiune folosite în promovarea imaginii de firmă - Pagina 74
Tehnici de persuasiune folosite în promovarea imaginii de firmă - Pagina 75
Tehnici de persuasiune folosite în promovarea imaginii de firmă - Pagina 76
Tehnici de persuasiune folosite în promovarea imaginii de firmă - Pagina 77
Tehnici de persuasiune folosite în promovarea imaginii de firmă - Pagina 78

Conținut arhivă zip

  • Tehnici de persuasiune folosite in promovarea imaginii de firma.doc

Alții au mai descărcat și

Particularitățile managementului de consultanță în afaceri

Introducere Actualitatea temei: Perioada de timp, începând cu ultima decadă a mileniului doi şi până în prezent, este caracterizată de o serie de...

Publicitatea Online

INTRODUCERE Trăim în secolul vitezei, unde internetul a devenit rapid un un fenomen social mult mediatizat. Acesta a avut şi va avea un impact...

Segmentarea Pieții și Alegerea Pieții Țintă - Metoda Contemporană de Cercetare în Cadrul Managementului și Marketingului Corporativ

INTRODUCERE Actualitatea temei de cercetare. În procesul actual de evoluţie a economiei României aspectul gestiunii financiare în administrarea...

Tehnici de persuasiune utilizate în promovarea imaginii de firmă

INTRODUCERE Astăzi, când suntem martorii unor transformări extraordinare care au loc în societatea românească, este important pentru dezvoltarea...

Recrutarea, selecția și integrarea personalului

Introducere Managementul resurselor umane constă în ansamblul activităţilor orientate către asigurarea, dezvoltarea, motivarea şi menţinerea...

Manual de Interviu

1. Obiective Chiar dacă în practică lucrurile se dovedesc a fi diferite de ceea ce planificăm, interviul rămâne până la urmă un domeniu de bază...

Sisteme informaționale pentru management

1. Sisteme informatice și sisteme informaționale Sistemul informatic este o parte a sistemului informațional, aceea parte care cuprinde culegerea,...

Modelul lui Kano

Capitolul 1: Introducere Satisfacerea clienților este una dintre cele mai importante preocupări pe care le are o companie. Dacă dezvoltarea unui...

Te-ar putea interesa și

Tehnici de persuasiune utilizate în promovarea imaginii de firmă

INTRODUCERE Astăzi, când suntem martorii unor transformări extraordinare care au loc în societatea românească, este important pentru dezvoltarea...

Tehnici de influențare socială și persuasiune

Abordare teoretica Nivelul social colectiv Gustave Le Bon este cel care pune bazele teoriei despre comportamentul colectiv prin aparitia in 1895...

Evenimente și manifestări promoționale - studiu de caz festivalul de publicitate Ad’or 2004

INTRODUCERE Publicitatea este unul dintre fenomenele cele mai pregnante şi mai atrăgătoare ale vieţii moderne care a invadat România în ultimii...

Politica Promoțională

Trăsăturile particulare ale politicii de marketing a firmei şi performanţele promovării ei oglindesc modul concret în care sunt utilizate, într-o...

Manipularea în Marketing

Incepem acest referat prin a cauta sensul celor doua cuvinte: manipulare si persuasiune in Dictionarul Explicativ al Limbii Romane. Acestea sunt...

Desfășurarea Tratativelor

1.COMUNICAREA ÎN CADRUL NEGOCIERILOR. DEFINITII. STRUCTURA UNUI PROCES DE COMUNICARE Rostul pe care îl ocupa teoria comunicarii în cadrul...

Tehnici de Negociere

CURSUL 1 COMUNICAREA ÎN CADRUL NEGOCIERILOR. DEFINITII. STRUCTURA UNUI PROCES DE COMUNICARE Rostul pe care îl ocupa teoria comunicarii în cadrul...

Stategii de Marketing

Particularitati ale politicilor si strategiilor de marketing în promovarea produselor turistice românesti Pe piata mondiala concurenta firmelor a...

Ai nevoie de altceva?