Utilizarea Resurselor de Muncă în România Prin prisma Modelelor Econometrice

Disertație
8/10 (1 vot)
Domeniu: Management
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 55 în total
Cuvinte : 14119
Mărime: 670.58KB (arhivat)
Cost: 5 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Lect. Univ. Dr. Oriol Irina

Cuprins

Introducere 5

Capitolul 1. UTILIZAREA RESURSELOR DE MUNCĂ ÎN ROMÂNIA 6

1.1 Aspecte generale 6

1.2. Limite de segmentare a pieţei muncii 10

Capitolul 2. OFERTA DE FORȚĂ DE MUNCĂ ÎN ROMÂNIA 16

2.1. Definirea resurselor de muncă şi a forței de muncă. Metode şi instrumente statistice de calcul şi analiză 16

2.2. Analiza econometrică 20

Capitolul 3. ANALIZA STATISTICA A CORELAŢIILOR ECONOMICO - SOCIALE VIZÂND EVOLUŢIA RESURSELOR DE MUNCĂ 32

3.1. Modelul econometric - metoda de analiza a corelaţiilor economico sociale. Determinarea modelului econometric 32

3.2. Estimarea parametrilor modelului econometric 38

3.3. Validarea modelului econometric 42

3.3.1 Verificarea semnificaţiei estimatorilor parametrilor de regresie 42

3.3.2. Testarea semnificaţiei modelului de regresie 46

3.3.3. Teste statistice ale factorilor neincluşi în model. Regresia Ridge-metoda de diminuare a influentei variabilelor reziduale asupra semnificaţiei modelului econometric. 49

3.4. Modele econometrice unisectoriale liniare multifactoriale cu influente sincrone pentru analiza evoluţiei resurselor de muncă în România în perioada 2000 - 2010

53

3.4.1. Modelul populaţiei totale 54

3.5. Previziuni pe baza modelelor econometrice 56

3.6. Rezultatele studiului 61

Concluzii 71

Bibliografie 74

Lista Figurilor

Figura 2.1. Schema indicatorilor statistici ai forței de muncă 16

Fig. nr. 2.2.: Structura populaţiei totale în funcţie de participarea la activitatea economică 27

Fig. nr. 3.1.: Elaborarea modelului econometric şi efectele utilizării acestuia în analizele economice 32

Fig. nr. 3.2.: Schema succesiunii etapelor de previziune economica 57

Figura 3.3. Evoluţia variabilelor analizate 60

Figura 3.4. Evoluţia ratei şomajului înregistrat, 2010-2011 62

Figura 3.5. Evoluţia ponderii şomerilor neindemnizaţi în totalul şomerilor înregistraţi, în perioada 2009 – 2011 64

Lista tabelelor

Tabel nr. 2.1.: Evoluţia raportului de dependenţă economică 24

Tabel nr. 2.4. : Populaţia României după participarea la activitatea economică la sfârşitul anului 2000 27

Tabel nr. 3.1. : Schema de analiza ANOVA 45

Tabel nr. 3.2. : Schema de decizie în cazul testului Durbin-Watson 50

Tabelul 3.3. Statistica indicatorilor 61

Extras din document

INTRODUCERE

Studierea mecanismelor şi a politicilor de reglare a cererii şi ofertei de forţa de muncă în perioada de tranziţie la economia de piaţa în România necesita ca unt de plecare elucidarea unor probleme generale, de ordin conceptual, privind piaţa muncii.

În contextul lucrării mele, demersul legat de poziţia pe care o deţine piaţa muncii în sistemul de pieţe se justifica prin faptul ca dreptul la munca, libera alegere a profesiei, sunt drepturi fundamentale ale omului intr-o societate democratica. Din aceasta perspectiva, asigurarea locului de muncă este nu numai un act economic ci şi unul de echilibru social şi politic. în consecinţa, ocuparea nu poate fi lăsata numai pe sima mecanismelor de piaţa, ci trebuie implicata şi răspunderea societarii.

În etapa de transformări prin care a trecut România după anul 1989, este foarte importanta pregătirea populaţiei pentru a înţelege şi accepta procesele noi care se desfăşoară în economie, precum şi formarea unui comport ament adecvat al agenţilor economici cu privire la ocupare şi utilizarea eficienta a forţei de muncă.

Lucrarea este structurată în trei capitole, în care este analizată utilizarea resurselor de muncă în România prin prisma modelelor econometrice.

Primul capitol este o introducere cu privire la principalele noţiuni teoretice ce caracterizează piaţa muncii în literatura de specialitate.

Capitolul doi analizează indicatorii ofertei de forța de muncă și propune trei modele econometrice ce vizează principalele corelații existente pe piața muncii în România în perioada 2000 - 2010.

Capitolul trei oferă o analiză statistică a corelaţiilor economico - sociale vizând evoluţia resurselor de muncă.

Concluziile rezultate în urma demersului susţinut în această lucrare vizând piaţa muncii în România şi oferă totodată câteva sugestii de echilibrare a acestei pieţe, sunt evidenţiate în finalul lucrării.

SUMMARY

Study of mechanisms and policies to regulate supply and demand for labor during the transition to market economy in Romania starting butter requires elucidation of the general problems of conceptual labor market.

In the context of my work, the approach related to the position it holds in the labor market system is justified by the fact that the right to work, free choice of profession, are fundamental human rights in a democratic society. From this perspective, ensuring the job is not just an economic act but also a social and political balance. in consequence, employment can not be left solely to market mechanisms sima, but must be involved and societal responsibility.

The phase transformations undergone by Romania after 1989, is very important for preparing people to understand and accept new processes taking place in the economy and the formation of economic agents behave properly Ament on employment and efficient use of force labor.

The paper is structured in three chapters, which is analyzed using labor resources in Romania in terms of econometric models.

The first chapter is an introduction on the main theoretical concepts that characterize the labor market literature.

Chapter two examines the labor supply indicators and econometric models aimed proposes three main correlations in the labor market in Romania from 2000 to 2010.

Chapter three provides a statistical analysis of correlations economic - social development aimed at labor resources.

The conclusions drawn from this work supported approach aimed at labor market in Romania and also offers some suggestions for balancing the market are shown in stagnation.

Preview document

Utilizarea Resurselor de Muncă în România Prin prisma Modelelor Econometrice - Pagina 1
Utilizarea Resurselor de Muncă în România Prin prisma Modelelor Econometrice - Pagina 2
Utilizarea Resurselor de Muncă în România Prin prisma Modelelor Econometrice - Pagina 3
Utilizarea Resurselor de Muncă în România Prin prisma Modelelor Econometrice - Pagina 4
Utilizarea Resurselor de Muncă în România Prin prisma Modelelor Econometrice - Pagina 5
Utilizarea Resurselor de Muncă în România Prin prisma Modelelor Econometrice - Pagina 6
Utilizarea Resurselor de Muncă în România Prin prisma Modelelor Econometrice - Pagina 7
Utilizarea Resurselor de Muncă în România Prin prisma Modelelor Econometrice - Pagina 8
Utilizarea Resurselor de Muncă în România Prin prisma Modelelor Econometrice - Pagina 9
Utilizarea Resurselor de Muncă în România Prin prisma Modelelor Econometrice - Pagina 10
Utilizarea Resurselor de Muncă în România Prin prisma Modelelor Econometrice - Pagina 11
Utilizarea Resurselor de Muncă în România Prin prisma Modelelor Econometrice - Pagina 12
Utilizarea Resurselor de Muncă în România Prin prisma Modelelor Econometrice - Pagina 13
Utilizarea Resurselor de Muncă în România Prin prisma Modelelor Econometrice - Pagina 14
Utilizarea Resurselor de Muncă în România Prin prisma Modelelor Econometrice - Pagina 15
Utilizarea Resurselor de Muncă în România Prin prisma Modelelor Econometrice - Pagina 16
Utilizarea Resurselor de Muncă în România Prin prisma Modelelor Econometrice - Pagina 17
Utilizarea Resurselor de Muncă în România Prin prisma Modelelor Econometrice - Pagina 18
Utilizarea Resurselor de Muncă în România Prin prisma Modelelor Econometrice - Pagina 19
Utilizarea Resurselor de Muncă în România Prin prisma Modelelor Econometrice - Pagina 20
Utilizarea Resurselor de Muncă în România Prin prisma Modelelor Econometrice - Pagina 21
Utilizarea Resurselor de Muncă în România Prin prisma Modelelor Econometrice - Pagina 22
Utilizarea Resurselor de Muncă în România Prin prisma Modelelor Econometrice - Pagina 23
Utilizarea Resurselor de Muncă în România Prin prisma Modelelor Econometrice - Pagina 24
Utilizarea Resurselor de Muncă în România Prin prisma Modelelor Econometrice - Pagina 25
Utilizarea Resurselor de Muncă în România Prin prisma Modelelor Econometrice - Pagina 26
Utilizarea Resurselor de Muncă în România Prin prisma Modelelor Econometrice - Pagina 27
Utilizarea Resurselor de Muncă în România Prin prisma Modelelor Econometrice - Pagina 28
Utilizarea Resurselor de Muncă în România Prin prisma Modelelor Econometrice - Pagina 29
Utilizarea Resurselor de Muncă în România Prin prisma Modelelor Econometrice - Pagina 30
Utilizarea Resurselor de Muncă în România Prin prisma Modelelor Econometrice - Pagina 31
Utilizarea Resurselor de Muncă în România Prin prisma Modelelor Econometrice - Pagina 32
Utilizarea Resurselor de Muncă în România Prin prisma Modelelor Econometrice - Pagina 33
Utilizarea Resurselor de Muncă în România Prin prisma Modelelor Econometrice - Pagina 34
Utilizarea Resurselor de Muncă în România Prin prisma Modelelor Econometrice - Pagina 35
Utilizarea Resurselor de Muncă în România Prin prisma Modelelor Econometrice - Pagina 36
Utilizarea Resurselor de Muncă în România Prin prisma Modelelor Econometrice - Pagina 37
Utilizarea Resurselor de Muncă în România Prin prisma Modelelor Econometrice - Pagina 38
Utilizarea Resurselor de Muncă în România Prin prisma Modelelor Econometrice - Pagina 39
Utilizarea Resurselor de Muncă în România Prin prisma Modelelor Econometrice - Pagina 40
Utilizarea Resurselor de Muncă în România Prin prisma Modelelor Econometrice - Pagina 41
Utilizarea Resurselor de Muncă în România Prin prisma Modelelor Econometrice - Pagina 42
Utilizarea Resurselor de Muncă în România Prin prisma Modelelor Econometrice - Pagina 43
Utilizarea Resurselor de Muncă în România Prin prisma Modelelor Econometrice - Pagina 44
Utilizarea Resurselor de Muncă în România Prin prisma Modelelor Econometrice - Pagina 45
Utilizarea Resurselor de Muncă în România Prin prisma Modelelor Econometrice - Pagina 46
Utilizarea Resurselor de Muncă în România Prin prisma Modelelor Econometrice - Pagina 47
Utilizarea Resurselor de Muncă în România Prin prisma Modelelor Econometrice - Pagina 48
Utilizarea Resurselor de Muncă în România Prin prisma Modelelor Econometrice - Pagina 49
Utilizarea Resurselor de Muncă în România Prin prisma Modelelor Econometrice - Pagina 50
Utilizarea Resurselor de Muncă în România Prin prisma Modelelor Econometrice - Pagina 51
Utilizarea Resurselor de Muncă în România Prin prisma Modelelor Econometrice - Pagina 52
Utilizarea Resurselor de Muncă în România Prin prisma Modelelor Econometrice - Pagina 53
Utilizarea Resurselor de Muncă în România Prin prisma Modelelor Econometrice - Pagina 54
Utilizarea Resurselor de Muncă în România Prin prisma Modelelor Econometrice - Pagina 55

Conținut arhivă zip

  • Utilizarea Resurselor de Munca in Romania Prin prisma Modelelor Econometrice.doc

Alții au mai descărcat și

Analiza economico-financiară a unui proiect de investiții

CAP. 1 PROIECTUL DE INVESTITII 1.1 Investitiile si rolul acestora in economie Investitiile sunt operatiuni ce trebuie abordate in stransa...

Performanțele Managementului Firmei

CAPITOLUL I. ELEMENTE FUNDAMENTALE ÎN MANAGEMENT 1.1. Obiectul de studiu 1.1.1. Definirea ştiinţei managementului Managementul reprezintă...

Economia verde, o șansă pentru viitor

Capitolul 1 Politica regională a Uniunii Europene Deşi este formată din state membre, Uniunea Europeană acordă o atenţie deosebită celor 268 de...

Echipa Proiectului - Constituire și Motivare

INTRODUCERE Am ales tema de licența “Echipa proiectului – constituire şi motivare” deoarece doresc să urmez în viitorul apropiat o carieră în...

Particularități ale calității serviciilor hoteliere

INTRODUCERE Serviciile oferite de unităţile hoteliere sunt componente ale produselor turistice, alături de transport, atracţii, agrement şi alte...

Particularitați Manageriale în IMM

INTRODUCERE În ţara noastră dupa anul 1990, s-a produs o adevărată explozie în domeniul creării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii,...

Managementul și Conducerea

Introducere Abordările teoretice privind activitatea de conducere s-au dezvoltat de-a lungul timpului foarte mult. Activitatea de conducere este...

Managementul calității la Danone

I N T R O D U C E R E În prezent foarte mulţi conducători de întreprinderi asimilează asigurarea calităţii cu o regulă impusă din exterior şi cu...

Ai nevoie de altceva?