Toate disertatiile din domeniul Marketing

 • Mixul de Marketing Bancar - Studiu de Caz BRD

  INTRODUCERE Un număr foarte mare de oameni se ocupă de manipularea banilor în beneficiul şi contul altora, în lumea economico-socială în care trăiesc după principii recunoscute şi acceptate şi care sunt strâns legate de satisfacerea nevoilor umane, aşa cum ne descria şi marele psiholog Abraham Maslow, în bine cunoscuta piramidă a ierarhizarii nevoilor umane.Acesta explică în lucrarea sa cum nevoile oamenilor au în comun faptul că sunt instinctive, însa se deosebesc prin aceea că au un grad...

 • Planul de Marketing al Produsului Turistic Oravita – Civilizatie si Istorie

  INTRODUCERE Oraviţa a fost şi este un oraş cultural. Contemporanii se străduiesc să menţină stacheta ridicată de înaintaşi şi continuă seria manifestărilor culturale omagiale, a festivalurilor de folclor, muzică, teatru, a întâlnirilor cu oameni de seamă din capitală (ex Ion Caramitru, Dan Puric), din Banat (ex Cornel Ungureanu, Ioan Păun Otiman), din Europa sau din lume. Oraviţa este cunoscută în plan regional şi naţional pentru taberele de creaţie, de literatură, pentru organizarea...

 • Realizarea Controlului Fiscal si Cea a Auditului Fiscal

  Introducere În condiţiile globalizării, contabilitatea şi controlul de gestiune, evoluează în permanenţă, pentru a putea răspunde nevoilor în continuă schimbare ale managementului conducerii eficiente a fluxurilor economice. Astfel apare necesitatea implementării unor variante optime ale dezvoltării controlului în general şi a controlului financiar şi de gestiune în special, care să permită realizarea unor activităţi de monitorizare a actului economic şi a înregistrării operaţiunilor...

 • Avantaleje Comertului Electronic

  Introducere Utilizarea la scară largă a informaticii, a comunicațiilor precum și a progresului tehnic către o Societate Informațională asigură creșterea economică în condițiile unei protecții sporite a mediului, accelerând reducerea consumului fizic în favoarea valorificarii cât mai eficiente a informației și a cunoașterii, deplasarea centrului de greutate făcându-se de la investițiile în mijloacele fixe la investiții în capitalul uman. În acest mod, Societatea Informatională integrează și...

 • Elemente Definitorii Privind Notiunile de Strategie de Promovare si Strategie de Public Relation

  CAPITOLUL 1 ELEMENTE DEFINITORII PRIVIND NOŢIUNILE DE STRATEGIE DE PROMOVARE ŞI STRATEGIE DE PUBLIC RELATION Cu o temă ca aceasta pe care o propunem și cu un motiv care va deveni evident imediat, aceasta reprezintă o provocare teoretică importantă, însa una care, în opinia mea, merită din plin să fie înfruntată. Aceasta pentru că, în cazul în care investigaţia este corect desfăşurată, iar rezultatele ei verifică ipoteza de lucru se va dovedi că au atât relevanță teoretică cât şi practică....

 • International Marketing Plan - Launching Fruttia 100% Natural Juice in United Kingdom

  EXECUTIVE SUMMARY International Marketing Plan is concerned with the structuring of the relationship between a business and the global sector. The environment in which business operates has a greater influence on their successes or failures. There is a strong linkage between the changing circumstances, the strategic response of the business to such changes and the performance. It is therefore important to understand the forces of external environment the way they will influence this linkage....

 • Tehnici de Promovare a Vanzarilor in Cadrul Companiei SC Niran Co Products SRL

  CAPITOLUL I. Politica de promovare 1.1. Continutul si rolul politicii de promovare În sistemul relaţiilor cu mediul economico-social, cu piaţa, cu eforturile de marketing ale întreprinderi moderne nu se pot limita la producerea şi distribuţia de bunuri şi servicii; ele împlică, totodată, o permanenţă şi complexă comunicare cu mediul extern, cu piaţa, care presupune o informare atentă a consumatorilor potenţiali şi a întermediarilor, acţiuni specifice de înfluenţare a comportamentului de...

 • Principiile Marketingului

  INTRODUCERE Datorită faptului că atât piaţa, privită ca noţiune economică, cât şi societatea în ansamblu, se află într-o continuă şi rapidă schimbare, marketingul trebuie, de asemenea, să-şi modifice coordonatele pentru a face faţă noilor provocări teoretice şi practice. Cu toate acestea, marketingul rămâne, în esenţă, activitatea desfăşurată de organizaţii pentru a identifica nevoile şi cerinţele clienţilor lor, pentru a determina căreia dintre pieţele vizate i se poate adresa în cele mai...

 • Marketing

  MARKETINGUL INTRODUCERE Marketingul reprezintă interfaţa unui proces social şi managerial prin care se doreşte creearea unui mediu stabil între meriul extern şi întreprindere. Marketingul urmăreşte să orienteze fluxul bunurilor şi serviciilor de la producători către consumatorii finali. Majoritatea întreprinderilor încep să ia în serios activităţile de marketing deoarece au înţeles că aceste activităţi aduc profitabilitate şi stabilitate. Managementul este perceput ca o artă a...

 • Aspecte ale Negocierii si Comunicarii in Afaceri la Allianz Tiriac Asigurari SA

  INTRODUCERE Această lucrare este structurată în patru capitole după cum urmează: - capitolul 1 Negocierea în afaceri; - capitolul 2 Comunicarea în afaceri; - capitolul 3 Comunicarea în negociere; - capitolul 4 Tehnici de comunicare utilizate de ALLIANZ ŢIRIAC ASIGURĂRI S.A. în relaţiile cu clienţii. Primul capitol se referă la negociere. În acest capitol sunt cuprinse informaţii despre conceptul de negociere, despre forme de negociere, despre funcţii ale negocierii, despre factorii...

 • Strategiile de Marketing Abordate de o Companie

  INTRODUCERE De-a lungul anilor, firma S.C. Romtrans S.A a bombardat piaţa efectivă şi cea potenţială prin diferitele tehnici promoţionale care au avut success sau din contră au fost eşecuri. Acest lucru m-a determinat sa fac o certcetare de marketing, chestionând diferiţi subiecţi pentru a afla care este atitudinea lor faţă de promovarea utilizată care i-a atras sau nu pe viitorii clienţi, deoarece fiecare individ în parte are concepţiile proprii, interpretarea proprie, stilul de viaţă,...

 • Elaborarea Planului de Marketing al Unei Afaceri Prajituri Aniversare

  1. MEMORIU JUSTIFICATIV Lucrarea de faţă a apărut ca o necesitate de adaptare la situaţia globală actuală caracterizată printr-o progresivă întoarcere la tot ceea ce înseamnă natural. Ea vine deasemenea pe fondul unei din ce in ce mai mari natalităţi şi implicit a unei “obsesii” care ia amploare in rândul tinerilor părinţi dar şi a persoanelor ce vor să aibă un stil de viaţă cât mai sănătos- consumul produselor bio sau măcar al acelor alimente ce nu au în compoziţie produse modificate...

 • Raport de Practica

  INTRODUCERE Am ales să fac practica la Compania „Linella” SRL din motivul că aici activez în calitate de Specialist Marketing. Pe parcursul practicticii nu au apărut nici un fel de probleme care să perturbe în vreun fel activitatea mea şi a companiei, ba mai mult, cei cu care am lucrat au dat dovadă de foarte multă răbdare şi înţelegere. Pe parcursul acestei perioade am învăţat foarte multe lucruri despre cum anume îţi poţi începe o afacere, care sunt atribuţiile tale în calitate...

 • E-marketingul Serviciilor de Telefonie Mobila

  INTRODUCERE Influenţa Internetului ca piaţă în societatea informaţională şi recunoaşterea importanţei valorii bunurilor (activelor, assets) intangibile, în special cunoaşterea, reprezintă caracteristici ale noii economii. Dacă Societăţii informaţionale i se aplică vectorii societăţii cunoaşterii, chiar în timpul dezvoltării societăţii informaţionale, atunci este posibil să se câştige timp. De aceea, pentru ţara noastră acţiunile pentru societatea cunoaşterii ar trebui să se desfăşoare...

 • Marketingul Serviciilor Educationale

  INTRODUCERE Problematica studiată, motivaţia şi importanţa temei de cercetare Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor este una dintre cele mai moderne şi dinamice facultăţi ale Universităţii Babeş-Bolyai. Pentru a asigura un caracter multicultural al acestei pregătiri, în facultate funcţionează mai multe linii de studiu: română, engleză, franceză, germană şi maghiară. Totuşi, mediul în care facultatea îşi desfăşoară activitatea este unul foarte competitiv: peste 100 de...

Pagina 2 din 5