Disertațiile din domeniul Marketing - pagina 4 din 6

Strategii Decizionale de Preț Utilizând Capacitatea Firmei

INTRODUCERE Progresul continuu al societăţii contemporane este strâns legat de realizarea a numeroase obiective în diferite sectoare de activitate. Modelele tradiţionale fac faţă cu greu complexităţii mereu crescânde a proiectelor, a cerinţelor sporite privind obţinerea unor parametri economici corespunzători. Din... citește mai departe

39 pagini 6 puncte Cuprins Extras Preview

Marketingul Rețelei pe Piața de Afaceri

INTRODUCERE Lucrarea de faţă îşi propune elaborarea unui model al marketingului retelei pe piaţa regională a produselor petroliere. Prin tematica abordată lucrarea este de actualitate pentru realitatea pieţei petroliere în general şi pentru compania SC OMV PETROM SA în particular. Conţinutul lucrării corespunde... citește mai departe

49 pagini 6 puncte Cuprins Extras Preview

Analiza și Previzionarea Vânzărilor

Introducere Ştiinţa viitorului, sau futurologia, a luat naştere în 1943, avându-l ca autor pe Ossip Kurt Flechtheim. Aceasta se prezintă ca un pluralism de alternative sau posibilităţi, ca un sistem de viitori posibili cu evoluţie de tip arborescent. Futurologia este ştiinţa care se ocupă de studiul legilor şi... citește mai departe

32 pagini 6 puncte Cuprins Extras Preview

Analiza Mediului de Marketing pentru SC Termic SRL

INTRODUCERE Performanţele întreprinderii sunt determinate, în mare parte, de adoptarea unei viziuni integratoare asupra evoluţiei şi modalităţilor de abordare a mediului economico-social. Cunoaşterea conceptului de mediu extern, mediu intern şi a relaţiilor dintre acestea au un rol important, în atingerea... citește mai departe

74 pagini 9 puncte Extras Preview

Gestionarea Afacerilor Online

Introducere O caracteristică importantă a epocii contemporane o reprezintă dezvoltarea în ritm accelerat a tehnicii de calcul şi a tehnologiei comunicaţiilor. Aceasta a condus la introducerea tehnicii de calcul în tot mai multe domenii de activitate, inclusiv în domeniul activităţilor economice. Apariţia şi... citește mai departe

52 pagini 6 puncte Cuprins Extras Preview

Mediul de Marketing al SC ASCI RO SRL Sighișoara

INTRODUCERE Analiza mediului trebuie să fie punctul de plecare al managementului oricărei activitatăţi de marketing , deoarece schimbările de mediu (atât cele interne, cât şi cele externe), pot afecta capacitatea firmei de a crea şi a menţine clienţi profitabili. În primul capitol al lucrării am analizat atât... citește mai departe

36 pagini 6 puncte Cuprins Extras Preview

Program de Marketing Privind Promovarea Cadurilor pe Piata Bancara

INTRODUCERE Raspandite in lumea intreaga, peste jumatate din tranzactiile bazate pe carduri sunt preluate prin utilizarea Visa card, facand din Visa International principalul sistem de plata international. Visa International este dedicata sa mentina aceasta pozitie predominanta, dezvoltand sisteme de transfer... citește mai departe

65 pagini 9 puncte Cuprins Extras Preview

CAMPANIA DE PROMOVARE

Rezumat lucrare Proiectul “Campania de promovare a produsului turistic Tradiţii în Maramureş pe piaţa spaniolă” are o structură compusă din patru parţi/capitole. În prima parte a lucrării am ales să analizez şi sintetizez fundamentele teoretice pe care le voi folosi în partea aplicativă a acesteia. Astfel am... citește mai departe

71 pagini Gratis Cuprins Extras Preview

Analiza Mediului de Marketing a SC BCR Asigurari SA

CAPITOLUL I Prezentarea S.C. BCR ASIGURĂRI S.A. 1.1. Descrierea identităţii S.C. BCR ASIGURĂRI S.A. BCR ASIGURĂRI a fost înfiinţata în anul 2001 si face parte dintre societăţile ce aparţin Grupului Banca Comerciala Romana, cel mai important furnizor de servicii financiare integrate din România si primul furnizor... citește mai departe

67 pagini 7 puncte Cuprins Extras Preview

Plan de Marketing SC Eva Plant SRL

Cap. 1. Rezumat executiv S. C. Eva Plant S.R.L a fost înfiinţată în anul 2005 de doamna Eva Nistor care a fost pasionată încă din copilărie de plantele medicinale. După terminarea liceului s-a hotărât să îşi cultive această pasiune, aşa că a urmat o facultate cu profil agronomic şi a acumulat cunoştinţe solide în... citește mai departe

11 pagini 5 puncte Cuprins Extras Preview

Elaborarea Strategiei de Marketing a Companiei SC Carpatina SA

Introducere Prin lucrarea de faţă “Elaborarea strategiei de marketing a companiei SC. Carpatina S.A.” s-a urmărit stabilirea rolul esenţial pe care îl au strategiile elaborate de către organismele manageriale, în conceperea şi fundamentarea activităţilor firmelor. Schimbării concepţiilor privind organizaţiile în... citește mai departe

44 pagini 7 puncte Cuprins Extras Preview

Strategii de Marketing ale Companiilor Multinaționale pe Piața Produselor de Tutun din România

INTRODUCERE Piaţa a apărut cu multe secole în urmă ca o punte de legătură între producţie şi consum. Alvin Toffler consideră că premisa ce a stat la baza apariţiei pieţei a fost sciziunea dintre producători şi consumatori ce este necesară atunci când se separă funcţia productivă de cea a consumatorului. Piaţa... citește mai departe

62 pagini 7 puncte Cuprins Extras Preview

Fundamentarea si Implementarea Strategiei de Dezvoltare la SC Test Company SA

REZUMAT Cuvinte cheie : firmă, buget, strategie, afacere, implementare, piață, management. Strategia firmei constă în stabilirea căilor sau alternativelor prin care firma poate să-şi atingă misiunea şi obiectivele stabilite în condiţiile resurselor disponibile, a perspectivelor, respectiv a pericolelor care apar... citește mai departe

67 pagini 8 puncte Cuprins Extras Preview

Marketing și Comunicare on-line

Introducere Lucrarea de faţă este o încercare de analiză a desfăşurării şi importanţei activităţii de marketing şi comunicare în domeniul on-line. Trăim într-o perioadă în care comunicarea virtuală este un fenomen extrem de accesibil, astfel că în orice moment putem comunica gânduri, sentimente, emoţii, idei,... citește mai departe

55 pagini 9 puncte Cuprins Extras Preview

Planul de Marketing - O Abordare Teoretică

Introducere Fiecare om din societate, are un plan în viaţa lui, şi anume ce vrea sa realizeze pe plan profesional şi personal, pentru realizarea acestora parcurgem nişte paşi consecutivi. Am ales acesta tema deoarece, planul are o importanţă majoră în succesul unei companii, a rezultatelor obţinute în topul... citește mai departe

38 pagini 6 puncte Cuprins Extras Preview