Cercetarea Intentiilor de Cumparare pentru Autoturismele Marca Dacia

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Aceasta disertatie trateaza Cercetarea Intentiilor de Cumparare pentru Autoturismele Marca Dacia.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 60 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Timiras Laura

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca. Ai nevoie de doar 6 puncte.

Domeniu: Marketing

Cuprins

Introducere pag. 4
Capitolul 1. Scurtă prezentare a SC Automobile Dacia SA şi a portofoliului de
produse pag. 6
1.1. Automobile Dacia SA – informaţii generale pag. 6
1.2. Piaţa Automobile Dacia SA pag. 7
1.3. Portofoliul de produse Dacia pag. 13
Capitolul 2. Metode de cercetare de marketing ce pot fi utilizate în studiul
intenţiilor de cumpărare pentru autoturismele marca “Dacia” pag. 17
2.1. Investigarea surselor de date secundare pag. 17
2.2. Cercetarea directǎ pag. 19
2.3. Experimentul de marketing pag. 21
2.4. Simularea fenomenelor de marketing. pag. 22
Capitolul 3. Cercetare directǎ având ca scop determinarea intenţiilor
de cumpărare pentru autoturismele marca “Dacia” pag. 24
3.1. Faza preliminară a cercetării pag. 25
3.1.1.Definirea problemei decizionale pag. 25
3.1.2.Stabilirea scopului, identificarea obiectivelor şi elaborarea ipotezelor
cercetării pag. 25
3.1.3.Estimarea prealabilă a valorii informaţiilor obţinute din cercetare pag. 27
3.2. Faza de proiectare a cercetării pag. 28
3.2.1. Alegerea surselor de informaţii pag. 29
3.2.2. Selectarea modalităţii de culegere şi sistematizare a informaţiilor pag. 30
3.3. Faza de realizare a cercetării pag. 37
3.3.1. Recoltarea informaţiilor pag. 38
3.3.2. Prelucrarea, analiza şi interpretarea informaţiilor pag. 39
Concluzii pag. 52
Anexă pag. 55
Bibliografie pag. 59

Extras din document

INTRODUCERE

Cercetarea de marketing este indispensabilă oricărei organizaţii datorită rolului său în sprijinirea procesului decizional. Domeniul de studiu ale cercetării de marketing este extrem de vast, respectiv: firma însăşi, cu resurselor sale umane, materiale şi financiare şi sinergia lor, studierea pieţei - cererea şi oferta, preţurile şi tarifele, importurile şi exporturile etc.; conjunctura pieţei, nevoile de consum - modul de formare, ierarhia şi materializarea lor în consum prin intermediul cererii pe piaţă; studierea comportamentului de cumpărare şi de consum, investigaţii ce au ca scop elaborarea politicii de marketing a organizaţie.

Unul dintre aspectele de primă importanţă ce ţin de cercetarea comportamentului consumatorilor este studierea intenţiilor de cumpărare pentru diferite produse / mărci la nivelul pieţei ţintă.

Lucrarea “Cercetarea intenţiilor de cumpărare pentru autoturismele marca “Dacia” este structurată în trei capitole şi prezintă întregul demers de cercetare desfăşurat pentru a răspunde scopului precizat încă din titlu, precum şi rezultatele acestuia.

Cercetarea întreprină a fost una directă şi selectivă, eşantionul fiind selectat din rândul populaţiei municipiului Bacău. Culegerea datelor s-a făcut în perioada 10-20 martie 2014. Eşantionul supus investigaţiei nu a fost domensionat statistic, iar metoda de eşantionare nu a fost una aleatoare context în care rezultatele obţinute nu sunt reprezentative pentru întreaga colectivitate investigată (populaţia municipiului Bacău). În acest context cercetarea are un caracter exploratoriu, informaţiile rezultate neputând fi utilizate în procesul decizional de către agenţii ce acţionează la nivelul pieţei de referinţă.

În capitolul 1 al lucrării sunt prezentate istoricul organizaţiei ale cărei produse au făcut obiectul cercetării întreprinse, precum şi portofoliul său de produse. De asemenea, este prezentată evoluţia pieţei organizaţiei prin intermediul unor indicatori precum: cifra de afaceri, vînzările de autoturisme în termeni fizici şi valorici.

În capitolul 2 al lucrării sunt prezentate metodele de cercetare de marketing ce pot fi utillizate pentru investigarea intenţiilor de cumpărare pentru un produs / marcă în rândul consumatorilor, evidenţiindu-se avantajele şi limitele fiecăreia dintre acestea.

Capitolul 3 al lucrării reprezintă de fapt raportul cercetării întreprinse – de la scopul şi obiectivele definite până la rezultatele obţinute şi interpretarea lor.

Rezultatele sintetizate ale cercetării sunt prezentate în concluziile lucrării.

CAPITOLUL I.

Scurtă prezentare a SC Automobile Dacia SA şi

a portofoliului de produse

Autoturismele “Dacia” sunt produse de către compania Automobile Dacia, cu sediul în judeţul Argeş. Compania este o societate pe acţiuni, cu un capital de peste 2,5 miliarde lei, capital deţinut în proporţie de peste 99% de Renault.

1.1. SC Automobile Dacia SA – informaţii generale

Automobile Dacia SA a luat fiinţă în anul 1966, 2 ani mai târziu fiind produsă prima Dacia 1100 sub licenţă Renault 8. În anul 1999, Renault a achiziţionat 51% din capitalul societăţii ajungând în prezent să deţină 99,43% din capitalul Dacia. Renault a investit în Dacia peste 1,6 miliarde euro, compania parcurgând un amplu proces de modernizare: refacerea instalaţiilor industriale, reorganizarea reţelei de furnizori, reconstrucţia reţelei comerciale, reorganizarea activităţilor şi formarea angajaţilor.

Automobile Dacia SA a obţinut trei standarde de management al calităţii, unul dintre acestea fiind în domeniul protecţiei mediului

În decursul timpului uzina Dacia a produs peste 4 milioane de autovehicule şi 8 modele diferite: Dacia 1100, Dacia 1300, Dacia Nova, Dacia SuperNova, Dacia Solenza, Dacia Logan (cu versiunile berlină, break, furgon şi pick-up), Dacia Sandero şi Dacia Duster.

Platforma industrială Dacia este reprezentată de: uzina vehicule, uzina mecanică şi şasiuri, direcţia logistică, matriţe, centrul de piese de schimb pentru celelalte uzine Renault care asamblează modelele Logan şi Duster din: Brazilia, Rusia, Maroc, Columbia, Iran, India şi Africa de Sud.

Uzina Dacia are o capacitate de producţie de 350.000 unităţi pe an, asigurând producţia gamei de vehicule formată din Logan berlină, Logan MCV, Logan Van, Dacia Sandero şi Dacia Duster, cât şi fabricarea de piese de schimb. La fiecare oră sunt realizate 64 autovehicule. Uzina Dacia este cea mai mare uzină de vehicule din grupul Renault, cu un număr de 8.300 salariaţi.

Uzina mecanică şi şasiuri se ocupă cu:

- fabricarea pieselor brute din aluminiu,

- uzinarea şi asamblarea motoarelor şi a cutiilor de viteze,

- uzinarea pieselor şi montajul semi-punţilor faţă şi spate,

- presarea şi sudarea osiilor şi cadrelor GMP Grup Moto Propulsor, pentru vehiculele din gama Dacia, pentru vehicule produse în cadrul Alianţei Renault - Nissan, dar şi pentru vehicule produse sub alte mărci (Peugeot, Citroën sau Toyota).