Fundamentarea și implementarea strategiei de dezvoltare la SC Test Company SA

Disertație
8/10 (1 vot)
Domeniu: Marketing
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 67 în total
Cuvinte : 20975
Mărime: 119.18KB (arhivat)
Cost: 13 puncte

Cuprins

Rezumat 5

CAP. I Fundamentarea strategiei firmei 6 1.1. Fundamentarea strategiei la nivelul afacerilor 6 1.1.1. Strategia leadershipului în privința costului 9 1.1.2. Strategia de diferențiere 11 1.1.3. Strategia orientată (focalizată) 13 1.1.4. Strategia integrată a costului redus și a diferențierii 15

1.2. Fundamentarea strategiei la nivelul firmei 16

1.2.1. Strategia de diversificare la nivelul firmei 17

1.2.2. Strategii de fuziune și achiziționare 24 1.2.3. Strategia de restructurare 25 1.2.4. Strategia internațională 27

CAP. II Implementarea strategiei 32

2.1. Implementarea strategiei la nivelul afacerilor 32

2.1.1. Implementarea strategiei leadershipului în privința costului 32

2.1.2. Implementarea strategiei de diferențiere 34

2.1.3. Implementarea strategiei orientale (focalizate) 35

2.1.4. Implementarea strategiei integrate a costului redus ladiferențieri

2.2. Implementarea strategiei la nivelul firmei 37

2.2.1. Implementarea strategiei de diversificare corelată 37

2.2.2. Implementarea strategiei de diversificare necorelată 39

2.2.3. Implementarea strategiei de diversificare mixtă 40

2.2.4. Implementarea strategiei multinaționale 41

2.2.5. Implementarea strategiei globale 42

2.2.6. Implementarea strategiei transnaționale 43

CAP. III. Stabilirea strategiei firmei pe baza procesului de benchmarking 44

CAP. IV. Studiu de caz – S.C. TEST COMPANY S.A 49

4.1. Strategie reorganizare TEST COMPANY 55

4.2. Oferta firmei 62

4.3. Resurse necesare 64

CONCLUZII 67

BIBLIOGRAFIE 68

Extras din document

REZUMAT

Cuvinte cheie : firmă, buget, strategie, afacere, implementare, piață, management.

Strategia firmei constă în stabilirea căilor sau alternativelor prin care firma poate să-şi atingă misiunea şi obiectivele stabilite în condiţiile resurselor disponibile, a perspectivelor, respectiv a pericolelor care apar în mediul ei de acţiune

Managementul strategic cuprinde două etape:

a). Formularea strategiei care constă în luarea deciziilor privind misiunea firmei, stabilirea obiectivelor şi selectarea strategiei ce urmează a fi folosită pentru a realiza obiectivele firmei.

b). Implementarea strategiei care se referă la luarea deciziilor privind corelarea strategiei cu structura organizatorică, fundamentarea bugetelor, a sistemelor motivaţionale şi controlul eficienţei strategiei.

Primul capitol al lucrării, intitulat ,,Fundamentarea strategiei firmei”, se referă la fundamentarea strategiei la nivelul afacerilor, la strategia leadership-ului în privința costului, la strategia de diferențiere, strategia orientată și strategia intergrată a costului redus și a diferențierii.

În al doilea capitol, intitulat ,,Implementarea strategiei”, se desrie implementarea strategiilor leadership-ului în privința costului, a strategie de diferențiere, a celei focalizate, multinaționale, globale, transnaționale, de diversificare mixtă.

Capitolul trei al lucrăriise descrie ,,stabilirea strategiei firmei pe baza procesului de benchmarking”.

Capitolul patru îl constituie ,,Studiul de caz”, al firmei SC. TEST COMPANY S.A.

CAPITOLUL.l. FUNDAMENTAREA STRATEGIEI FIRMEI

l.l. FUNDAMENTAREA STRATEGIEI LA NIVELUL AFACERILOR

În cadrul unei firme strategiile se formulează pe diferite niveluri ierarhice, astfel:

- La nivelul firmei se elaborează strategia firmei care vizează un orizont lung de timp, referindu-se la domeniile de activitate (afaceri) ale acesteia şi la modalităţile de alocare a resurselor între aceste domenii.

- La nivelul domeniilor sau afacerilor se elaborează strategii de afaceri care se referă la modalitatea de a concura într-un anumit domeniu şi vizează un orizont de timp mediu, de 1-3 ani. Astfel se elaborează câte o strategie de afaceri pentru fiecare unitate strategică de afaceri din cadrul firmei. Unitatea strategică de afaceri (SBU, adică "strategic business unit") reprezintă o afacere distinctă, cu grupul ei propriu de concurenţi şi care poate fi condusă relativ independent de restul afacerilor din cadrul firmei.

- La nivel de produs se elaborează strategii de produs, care se referă la modalitatea de a concura în privinţa unui produs sau a unei grupe de produse.

Managerii firmei trebuie să sesizeze momentul când strategia adoptată nu mai este adecvată datorită schimbărilor din mediul în care acţionează şi să urmărească continuu asigurarea concordanţei între strategie şi factorii care o determină.

Strategiile de afaceri nu se fundamentează şi implementează în mod izolat de către firme. Fiecare concurent anticipează şi reacţionează la acţiunile luate de restul firmelor care acţionează în aceeaşi ramură.

Firmele dobândesc competitivitate strategică şi obţin profituri peste nivelul mediu, numai dacă consideră consumatorii ca fiind în centrul măsurilor strategice adoptate de către ele.

Un exemplu privind elaborarea strategiei de afaceri îl oferă firma americană

UNIFI care produce ţesături din fibre textile. Un produs de bază al firmei îl constituie ţesăturile din fibre de poliester, al cărui popularitate în rândul consumatorilor s-a redus mult în perioada 1990-1995, ceea ce a determinat o reducere dramatică a cererii. Dar managerul acestei firme a interpretai această reducere ca pe o perspectivă a firmei (şi nu ca pe un pericol după cum l-au apreciat majoritatea concurenţilor şi care prin urmare au părăsit piaţa). Firma s-a decis să-şi consolideze poziţia pe piaţă (fapt realizat în anul 1997 când deţinea 70% din piaţa SUA) prin investiţii masive în echiparea cu utilaje moderne şi de mare randament. în acest fel a crescut mult productivitatea muncii şi calitatea produselor, ceea ce a diminuat substanţial costurile de producţie şi deci preţul produselor. Întrucât firma a pierdut o mare parte din consumatorii tradiţionali, ea s-a străduit să-şi creeze noi consumatori (firme din ramura producătoare de automobile şi a mobilei).

Preview document

Fundamentarea și implementarea strategiei de dezvoltare la SC Test Company SA - Pagina 1
Fundamentarea și implementarea strategiei de dezvoltare la SC Test Company SA - Pagina 2
Fundamentarea și implementarea strategiei de dezvoltare la SC Test Company SA - Pagina 3
Fundamentarea și implementarea strategiei de dezvoltare la SC Test Company SA - Pagina 4
Fundamentarea și implementarea strategiei de dezvoltare la SC Test Company SA - Pagina 5
Fundamentarea și implementarea strategiei de dezvoltare la SC Test Company SA - Pagina 6
Fundamentarea și implementarea strategiei de dezvoltare la SC Test Company SA - Pagina 7
Fundamentarea și implementarea strategiei de dezvoltare la SC Test Company SA - Pagina 8
Fundamentarea și implementarea strategiei de dezvoltare la SC Test Company SA - Pagina 9
Fundamentarea și implementarea strategiei de dezvoltare la SC Test Company SA - Pagina 10
Fundamentarea și implementarea strategiei de dezvoltare la SC Test Company SA - Pagina 11
Fundamentarea și implementarea strategiei de dezvoltare la SC Test Company SA - Pagina 12
Fundamentarea și implementarea strategiei de dezvoltare la SC Test Company SA - Pagina 13
Fundamentarea și implementarea strategiei de dezvoltare la SC Test Company SA - Pagina 14
Fundamentarea și implementarea strategiei de dezvoltare la SC Test Company SA - Pagina 15
Fundamentarea și implementarea strategiei de dezvoltare la SC Test Company SA - Pagina 16
Fundamentarea și implementarea strategiei de dezvoltare la SC Test Company SA - Pagina 17
Fundamentarea și implementarea strategiei de dezvoltare la SC Test Company SA - Pagina 18
Fundamentarea și implementarea strategiei de dezvoltare la SC Test Company SA - Pagina 19
Fundamentarea și implementarea strategiei de dezvoltare la SC Test Company SA - Pagina 20
Fundamentarea și implementarea strategiei de dezvoltare la SC Test Company SA - Pagina 21
Fundamentarea și implementarea strategiei de dezvoltare la SC Test Company SA - Pagina 22
Fundamentarea și implementarea strategiei de dezvoltare la SC Test Company SA - Pagina 23
Fundamentarea și implementarea strategiei de dezvoltare la SC Test Company SA - Pagina 24
Fundamentarea și implementarea strategiei de dezvoltare la SC Test Company SA - Pagina 25
Fundamentarea și implementarea strategiei de dezvoltare la SC Test Company SA - Pagina 26
Fundamentarea și implementarea strategiei de dezvoltare la SC Test Company SA - Pagina 27
Fundamentarea și implementarea strategiei de dezvoltare la SC Test Company SA - Pagina 28
Fundamentarea și implementarea strategiei de dezvoltare la SC Test Company SA - Pagina 29
Fundamentarea și implementarea strategiei de dezvoltare la SC Test Company SA - Pagina 30
Fundamentarea și implementarea strategiei de dezvoltare la SC Test Company SA - Pagina 31
Fundamentarea și implementarea strategiei de dezvoltare la SC Test Company SA - Pagina 32
Fundamentarea și implementarea strategiei de dezvoltare la SC Test Company SA - Pagina 33
Fundamentarea și implementarea strategiei de dezvoltare la SC Test Company SA - Pagina 34
Fundamentarea și implementarea strategiei de dezvoltare la SC Test Company SA - Pagina 35
Fundamentarea și implementarea strategiei de dezvoltare la SC Test Company SA - Pagina 36
Fundamentarea și implementarea strategiei de dezvoltare la SC Test Company SA - Pagina 37
Fundamentarea și implementarea strategiei de dezvoltare la SC Test Company SA - Pagina 38
Fundamentarea și implementarea strategiei de dezvoltare la SC Test Company SA - Pagina 39
Fundamentarea și implementarea strategiei de dezvoltare la SC Test Company SA - Pagina 40
Fundamentarea și implementarea strategiei de dezvoltare la SC Test Company SA - Pagina 41
Fundamentarea și implementarea strategiei de dezvoltare la SC Test Company SA - Pagina 42
Fundamentarea și implementarea strategiei de dezvoltare la SC Test Company SA - Pagina 43
Fundamentarea și implementarea strategiei de dezvoltare la SC Test Company SA - Pagina 44
Fundamentarea și implementarea strategiei de dezvoltare la SC Test Company SA - Pagina 45
Fundamentarea și implementarea strategiei de dezvoltare la SC Test Company SA - Pagina 46
Fundamentarea și implementarea strategiei de dezvoltare la SC Test Company SA - Pagina 47
Fundamentarea și implementarea strategiei de dezvoltare la SC Test Company SA - Pagina 48
Fundamentarea și implementarea strategiei de dezvoltare la SC Test Company SA - Pagina 49
Fundamentarea și implementarea strategiei de dezvoltare la SC Test Company SA - Pagina 50
Fundamentarea și implementarea strategiei de dezvoltare la SC Test Company SA - Pagina 51
Fundamentarea și implementarea strategiei de dezvoltare la SC Test Company SA - Pagina 52
Fundamentarea și implementarea strategiei de dezvoltare la SC Test Company SA - Pagina 53
Fundamentarea și implementarea strategiei de dezvoltare la SC Test Company SA - Pagina 54
Fundamentarea și implementarea strategiei de dezvoltare la SC Test Company SA - Pagina 55
Fundamentarea și implementarea strategiei de dezvoltare la SC Test Company SA - Pagina 56
Fundamentarea și implementarea strategiei de dezvoltare la SC Test Company SA - Pagina 57
Fundamentarea și implementarea strategiei de dezvoltare la SC Test Company SA - Pagina 58
Fundamentarea și implementarea strategiei de dezvoltare la SC Test Company SA - Pagina 59
Fundamentarea și implementarea strategiei de dezvoltare la SC Test Company SA - Pagina 60
Fundamentarea și implementarea strategiei de dezvoltare la SC Test Company SA - Pagina 61
Fundamentarea și implementarea strategiei de dezvoltare la SC Test Company SA - Pagina 62
Fundamentarea și implementarea strategiei de dezvoltare la SC Test Company SA - Pagina 63
Fundamentarea și implementarea strategiei de dezvoltare la SC Test Company SA - Pagina 64
Fundamentarea și implementarea strategiei de dezvoltare la SC Test Company SA - Pagina 65
Fundamentarea și implementarea strategiei de dezvoltare la SC Test Company SA - Pagina 66
Fundamentarea și implementarea strategiei de dezvoltare la SC Test Company SA - Pagina 67

Conținut arhivă zip

  • Fundamentarea si Implementarea Strategiei de Dezvoltare la SC Test Company SA.doc

Alții au mai descărcat și

Cercetarea Influenței Umorului din Publicitate asupra Atitudinii Consumatorului

Introducere Observăm zi de zi cum tot mai multe reclame tv sau afişe publicitare încearcă să aducă pe fața consumatorului un zâmbet care mai...

Analiza Componentelor Principale

Analiza clusterelor a fost folosita în marketing pentru a servi unei varietati mari de scopuri, incluzând urmatoarele: • Segmentarea pietei. De...

Ai nevoie de altceva?