Fundamentarea Strategiei de Promovare a Imaginii Companiei

Disertație
8.3/10 (4 voturi)
Domeniu: Marketing
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 65 în total
Cuvinte : 18769
Mărime: 329.69KB (arhivat)
Cost: 14 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Stefan Prutianu
UNIVERSITATEA „AL. I. CUZA” IAŞI FACULTATEA DE ECONOMIE ŞI ADMINISTRAREA AFACERILOR Studii aprofundate - PLANIFICAREA ŞI STRATEGIA MARKETINGULUI

Cuprins

IMAGINEA CONTEAZĂ 5

CAPITOLUL 1 7

Imaginea Companiei – definire şi componente specifice 7

1.1 Consideraţii generale 8

1.2 Definiţii şi specificaţii 12

1.3 Identitatea de firmă – axul imaginii firmei 13

1.4 Corporate branding – identitate orientată spre exterior 15

1.5 Identitate orientată spre interior 15

CAPITOLUL 2 16

Strategii de marketing – definire şi procese specifice 16

2.1 Cadrul conceptual al strategiilor de marketing 17

2.1.1 Raportul politică – strategie – tactică de marketing 17

2.1.2 Strategia – componentă esenţială a politicii de marketing 18

2.2 Investigaţia, analizele şi recomandările strategice 19

2.2.1 Cercetarea de birou 19

2.2.2 Programul de intervievare 19

2.2.3 Activităţile de audit 21

2.3 Dezvoltarea identităţii 23

2.3.1 Schimbarea comportamentală 24

2.3.2 Structura identităţii 24

2.3.3 Numele şi stilul vizual 24

2.4 Formularea strategiei – lansarea şi introducerea noii identităţi 27

2.4.1 Lansarea internă 27

2.4.2 Lansarea la nivelul distribuitorilor 28

2.4.3 Lansarea externă 28

2.5 Implementarea strategiei 28

2.6 Evaluarea şi controlul strategiei 30

2.6.1 Controlul 30

2.6.2 Bugetul 30

CAPITOLUL 3 32

Fundamentarea strategiei de promovare a imaginii companiei S.C. Malno S.R.L. 32

3.1 Prezentare Malno 33

3.2 Investigaţii şi analize 33

3.2.1 Analiza macromediului 33

3.2.2 Analiza micromediului 36

3.2.3 Programul de intervievare 42

3.2.4 Programul de audit 44

3.3 Dezvoltarea identităţii 46

3.3.1 Schimbarea comportamentală 47

3.3.2 Structura identităţii 47

3.3.3 Numele şi stilul vizual 48

3.3.4 Abordări de design 49

3.4 Lansarea şi introducerea noii identităţi 49

3.4.1 Lansarea internă 49

3.4.2 Lansarea externă 50

3.5 Implementarea 50

3.6 Controlul 50

CAPITOLUL 4 52

Concluzii şi recomandări 52

BIBLIOGRAFIE 59

ANEXE 61

Extras din document

IMAGINEA CONTEAZĂ

Orice companie vinde odată cu produsul ei, propria imagine: vinde speranţe, idei, sentimente, valoare. În economiile de astăzi, economii dezvoltate şi caracterizate printr-o competiţie acerbă, nevoia stabilirii unor strategii clare de promovare a imaginii companiei a devenit din ce în ce mai mult o necesitate.

Notorietatea unei companii este un principiu decisiv în atragerea publicului ţintă. Strategia pe care o aplică în promovarea mărcii este esenţială în construirea unei imagini de renume în ochii cumpărătorilor. Organizaţiile contemporane, indiferent de natura şi mărimea lor, au devenit competitive datorită calităţii strategiilor pe care le adoptă şi le aplică. În prezent, firmele sunt tot mai mult obligate să-şi restructureze radical obiectivele şi strategiile de piaţă. În zilele de glorie ale „afacerii normale”, firmele puteau rezista concurenţei prin aplicarea unei politici agresive de vânzări şi reclamă a produselor. Astăzi este nevoie de o planificare strategică a activităţilor. Firmele care nu planifică mor. Condiţionarea decisivă a performanţelor, organizaţiilor de conţinutul strategiilor, devenită, în ultimile decenii, evidentă pentru majoritatea agenţilor economici, explică avalanşa de cercetări, studii, cursuri şi consultanţe având drept obiect strategiile.

Afirmaţia potrivit căreia comunicarea contemporană este dominată de componenta sa vizuală a devenit deja un truism. Într-o lume al cărei ritm se accelerează exponenţial, strategiile de comunicare sunt nevoite să pună accentul pe ceea ce se poate transmite imediat şi solicită un efort minim din partea receptorului. De aceea, imaginea vizuală tinde, la rândul ei, spre esenţializare, claritate şi acurateţe.

Prin valoarea sa informaţională, identitatea unei mărci sau organizaţii reprezintă chintesenţa mesajului transmis. Este un ax al comunicării ce sintetizează simbolic felul în care marca sau organizaţia se poziţionează în raport cu publicul şi, de asemenea, atitudinea corporatistă a organizaţiei respective. Identitatea vizuală exprimă valorile promovate de organizaţie şi viziunea acesteia despre sine.

Identitatea a devenit în prezent o activitate semnificativă de management curent. Ea poate fi (deşi nu întotdeauna) un proces complex, multifaţetat şi multidisciplinar. Identitatea poate fi, pe rând sau în acelaşi timp, o resursă de marketing, o resursă de design, o resursă de comunicare sau o resursă comportamentală. Din toate aceste motive, ea este dificil de fixat într-o formulă unică.

În continuare este prezentată structura acestei lucrări de disertaţie:

Introducere lucrarea începe cu o scurtă introducere în lumea imaginei companiei şi necesităţii planificării strategice a acesteia.

Capitolul 1 – Imaginea companiei - definire şi componente specifice – capitolul realizează o incursiune mai detaliată în domeniul imaginei companiei şi identităţii vizuale, prezentând principalele caracteristici ale identităţii de companie.

Capitolul 2 – Strategii de marketing - definire şi procese specifice – se prezintă cadrul conceptual al strategiilor şi ce presupune un plan de marketing pentru fundamentarea imaginii companiei.

Capitolul 3 – Fundamentarea strategiei de promovare a imaginii companiei S.C. Malno S.R.L – punerea în practică a elementelor teoretice prezentate în capitolele anterioare.

Capitolul 4 – Concluzii – după cum îi spune şi numele prezintă concluziile care pot fi trase din această lucrare.

Bibliografie generală – imediat după ultimul capitol al acestei lucrări sunt prezentate resursele bibliografice care au fost folosite.

CAPITOLUL 1

Imaginea Companiei – definire şi componente specifice

1.1 Consideraţii generale

Imaginea unei companii nu apare de la sine ci se construieşte în permanenţă cu efort din partea tuturor angajaţilor.

Imaginea unei corporaţii cuprinde atât aspecte tangibile (elemente vizuale), cât şi aspecte non-tangibile ale acesteia (responsabilitate socială, etică, preocupare pentru mediu, acţiuni filantropice).

Imaginea unei companii este strâns legată de misiunea şi valorile ei. Este rolul top managementului să definească şi să asigure comunicarea internă a viziunii, misiunii şi valorilor companiei, iar după ce au fost comunicate, este important să se asigure că fiecare angajat le înţelege şi le însuşeşte. Imaginea unei companii capătă substanţă prin angajaţii acesteia, prin fiecare gest şi acţiune a lor, de aceea, într-un sens mai larg, se poate spune că responsabilitatea privind imaginea companiei aparţine tuturor angajaţilor.

„Imaginea corporaţiei cuprinde totul, de la impresia vizuală creată de logo, antet, uniformă, broşuri, firma exterioară sau reclame, de la mirosul din magazine, săli de recepţie, cantine sau birouri, de la sentimentul plăcut dat de covoarele moi, de la afişele atractive si de camerele cu aer condiţionat, de la atmosfera creată de design-ul interior şi exterior al clădirii, până la experienţele plăcute sau neplăcute provocate de calitatea produselor şi a serviciilor faţă de clienţi .”

Construirea profesionistă a imaginii unei companii presupune un set coerent de activităţi, organizate în timp, cu obiective asociate fiecărei etape, modalităţi de evaluare şi costuri. Acestea pot fi incluse într-un plan de comunicaţii de marketing - care să conţină obiective de comunicare şi poziţionare, categorii de consumatori ţintă, obiective de acţiune, strategie de media şi buget.

Pentru definirea planului de comunicaţii de marketing este important să existe un plan de marketing curent cu care acesta să fie corelat. În absenţa lui, nu se poate vorbi de o strategie de comunicare şi de un profit asociat cu acţiunile de promovare.

Este importantă comunicarea între unităţi sau departamente diferite - inclusiv a noutăţilor privind activitatea companiei care nu le privesc direct, spre exemplu lansarea de noi produse, editarea unui newsletler sau altele. Acest lucru contribuie şi la întărirea sentimentului de apartenenţă la grup.

Preview document

Fundamentarea Strategiei de Promovare a Imaginii Companiei - Pagina 1
Fundamentarea Strategiei de Promovare a Imaginii Companiei - Pagina 2
Fundamentarea Strategiei de Promovare a Imaginii Companiei - Pagina 3
Fundamentarea Strategiei de Promovare a Imaginii Companiei - Pagina 4
Fundamentarea Strategiei de Promovare a Imaginii Companiei - Pagina 5
Fundamentarea Strategiei de Promovare a Imaginii Companiei - Pagina 6
Fundamentarea Strategiei de Promovare a Imaginii Companiei - Pagina 7
Fundamentarea Strategiei de Promovare a Imaginii Companiei - Pagina 8
Fundamentarea Strategiei de Promovare a Imaginii Companiei - Pagina 9
Fundamentarea Strategiei de Promovare a Imaginii Companiei - Pagina 10
Fundamentarea Strategiei de Promovare a Imaginii Companiei - Pagina 11
Fundamentarea Strategiei de Promovare a Imaginii Companiei - Pagina 12
Fundamentarea Strategiei de Promovare a Imaginii Companiei - Pagina 13
Fundamentarea Strategiei de Promovare a Imaginii Companiei - Pagina 14
Fundamentarea Strategiei de Promovare a Imaginii Companiei - Pagina 15
Fundamentarea Strategiei de Promovare a Imaginii Companiei - Pagina 16
Fundamentarea Strategiei de Promovare a Imaginii Companiei - Pagina 17
Fundamentarea Strategiei de Promovare a Imaginii Companiei - Pagina 18
Fundamentarea Strategiei de Promovare a Imaginii Companiei - Pagina 19
Fundamentarea Strategiei de Promovare a Imaginii Companiei - Pagina 20
Fundamentarea Strategiei de Promovare a Imaginii Companiei - Pagina 21
Fundamentarea Strategiei de Promovare a Imaginii Companiei - Pagina 22
Fundamentarea Strategiei de Promovare a Imaginii Companiei - Pagina 23
Fundamentarea Strategiei de Promovare a Imaginii Companiei - Pagina 24
Fundamentarea Strategiei de Promovare a Imaginii Companiei - Pagina 25
Fundamentarea Strategiei de Promovare a Imaginii Companiei - Pagina 26
Fundamentarea Strategiei de Promovare a Imaginii Companiei - Pagina 27
Fundamentarea Strategiei de Promovare a Imaginii Companiei - Pagina 28
Fundamentarea Strategiei de Promovare a Imaginii Companiei - Pagina 29
Fundamentarea Strategiei de Promovare a Imaginii Companiei - Pagina 30
Fundamentarea Strategiei de Promovare a Imaginii Companiei - Pagina 31
Fundamentarea Strategiei de Promovare a Imaginii Companiei - Pagina 32
Fundamentarea Strategiei de Promovare a Imaginii Companiei - Pagina 33
Fundamentarea Strategiei de Promovare a Imaginii Companiei - Pagina 34
Fundamentarea Strategiei de Promovare a Imaginii Companiei - Pagina 35
Fundamentarea Strategiei de Promovare a Imaginii Companiei - Pagina 36
Fundamentarea Strategiei de Promovare a Imaginii Companiei - Pagina 37
Fundamentarea Strategiei de Promovare a Imaginii Companiei - Pagina 38
Fundamentarea Strategiei de Promovare a Imaginii Companiei - Pagina 39
Fundamentarea Strategiei de Promovare a Imaginii Companiei - Pagina 40
Fundamentarea Strategiei de Promovare a Imaginii Companiei - Pagina 41
Fundamentarea Strategiei de Promovare a Imaginii Companiei - Pagina 42
Fundamentarea Strategiei de Promovare a Imaginii Companiei - Pagina 43
Fundamentarea Strategiei de Promovare a Imaginii Companiei - Pagina 44
Fundamentarea Strategiei de Promovare a Imaginii Companiei - Pagina 45
Fundamentarea Strategiei de Promovare a Imaginii Companiei - Pagina 46
Fundamentarea Strategiei de Promovare a Imaginii Companiei - Pagina 47
Fundamentarea Strategiei de Promovare a Imaginii Companiei - Pagina 48
Fundamentarea Strategiei de Promovare a Imaginii Companiei - Pagina 49
Fundamentarea Strategiei de Promovare a Imaginii Companiei - Pagina 50
Fundamentarea Strategiei de Promovare a Imaginii Companiei - Pagina 51
Fundamentarea Strategiei de Promovare a Imaginii Companiei - Pagina 52
Fundamentarea Strategiei de Promovare a Imaginii Companiei - Pagina 53
Fundamentarea Strategiei de Promovare a Imaginii Companiei - Pagina 54
Fundamentarea Strategiei de Promovare a Imaginii Companiei - Pagina 55
Fundamentarea Strategiei de Promovare a Imaginii Companiei - Pagina 56
Fundamentarea Strategiei de Promovare a Imaginii Companiei - Pagina 57
Fundamentarea Strategiei de Promovare a Imaginii Companiei - Pagina 58
Fundamentarea Strategiei de Promovare a Imaginii Companiei - Pagina 59
Fundamentarea Strategiei de Promovare a Imaginii Companiei - Pagina 60
Fundamentarea Strategiei de Promovare a Imaginii Companiei - Pagina 61
Fundamentarea Strategiei de Promovare a Imaginii Companiei - Pagina 62
Fundamentarea Strategiei de Promovare a Imaginii Companiei - Pagina 63
Fundamentarea Strategiei de Promovare a Imaginii Companiei - Pagina 64
Fundamentarea Strategiei de Promovare a Imaginii Companiei - Pagina 65

Conținut arhivă zip

  • Fundamentarea Strategiei de Promovare a Imaginii Companiei.doc

Alții au mai descărcat și

Promovarea unui Brand prin Intermediul Rețelelor Sociale

Introducere Într-o eră a schimbărilor atât de rapide, precum era digitală, este necesar ca fiecare companie să îşi îndrepte privirea către viitor...

Strategii de Promovare a Produselor și Serviciilor - SC Mobam SA

INTRODUCERE Procesului de comunicare şi promovare i se atribuie accepţiuni deosebite de către diferiţi autori, în general, în acesta se includ...

Studierea Imaginii unei Întreprinderi Turistice în Rândul Clientelei

NOTĂ INTRODUCTIVĂ Orice întreprindere, indiferent de profil, dimensiune şi de spaţiul socio -economic în care activează, trebuie să îşi probeze în...

Comunicarea Integrată de Marketing în Lansarea Produsului Coca-Cola Zer0

Introducere Comunicarea integrată de marketing este un concept care se necesita să apără în condiţiile în care există atâtea mărci care comunică...

Imaginea - Factor Important de Poziționare a Întreprinderii pe Piață

Introducere Actualitatea temei: Orice întreprindere vinde odată cu produsul ei, propria imagine: vinde speranţe, idei, sentimente, valoare. În...

Strategii de marketing - prezentarea lanțului all inclusive

Capitolul I .Misiunea şi obiectivele în cadrul Rin Grand Hotel 1.1 Scurt istoric RIN HOTELS reprezintă conceptul din care fac parte hotelurile de...

Strategia de marketing direct a organizației - studiu de caz Today Advertising

INTRODUCERE Marketingul direct eficient depinde, mai mult decât orice, de capacitatea noastră de a percepe cât mai bine nevoile consumatorilor,...

Caiet de practică A&B Advertising

SCURTĂ DESCRIERE A ORGANIZAŢIEI Agentia de Publicitate A&B ADVERTISING Ca agentie de publicitate bazata strict pe actiuni ATL si Consultanta in...

Te-ar putea interesa și

Studierea Imaginii Companiei Orange Moldova SA

INTRODUCERE Actualitatea temei cercetate. Tendinţele economiei contemporane orientează activitatea agenţilor economici spre o dezvoltare atît...

Modernizarea Pieței Autohtone a Asigurărilor în Procesul Aderării La Uniunea Europeană

Introducere Un principiu important în viaţa şi în dezvoltarea firească a omului, încă din cele mai vechi timpuri l-a constituit preocuparea...

Analiza Activității de Marketing a Societății Comerciale Hochland România

CAPITOLUL 1. PREZENTAREA FIRMEI Date de identificare ale firmei: Denumirea societăţii: SC Hochland România SRL Adresa: Str. N. Titulescu nr. 3,...

Studiu de Caz la Pradis

CAP.I MANAGEMENTUL MARKETINGULUI I.1 Noţiuni fundamentale de management Organizatiile evolueaza intr-un mediu supus in mod continuu schimbarilor....

Analiza Echilibrului Financiar al SC Bruderkraft SA

Capitolul 1 PREZENTAREA S.C. BRUDERKRAFT COM S.R.L. 1.1 Elemente de identificare Denumirea: S.C. BRUDERKRAFT COM S.R.L. Sediul social: Piaţa...

Metode Statistico-Matematice pentru Fundamentarea Strategiei unei Societati Comerciale

Cercetarea de marketing reprezinta un element important în caracterizarea gradului însusi de dezvoltare a marketingului. Cercetarea de marketing...

Modalități de implementare a strategiilor la nivelul fermei prin metode de ordonanțare a proiectelor la SC Altex SRL

INTRODUCERE ALTEX este liderul produselor electronice, electronicii de casa, IT & C si multimedia din Romania. In prezent, retelele Altex cuprind...

Monografie Raiffaisen Bank agenția Alexandru cel Bun Iași

CAPITOLUL1. PREZENTAREA RAIFFEISEN BANK. ISTORIC ŞI EVOLUŢIE 1.1 Istoricul Raiffeisen Bank Friedrich Wilhelm Raiffeisen (1818 - 1888), fost...

Ai nevoie de altceva?