Fundamentarea Strategiei de Promovare a Imaginii Companiei

Imagine preview
(8/10 din 4 voturi)

Aceasta disertatie trateaza Fundamentarea Strategiei de Promovare a Imaginii Companiei.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 65 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Stefan Prutianu

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca. Ai nevoie de doar 10 puncte.

Domeniu: Marketing

Cuprins

IMAGINEA CONTEAZĂ 5
CAPITOLUL 1 7
Imaginea Companiei – definire şi componente specifice 7
1.1 Consideraţii generale 8
1.2 Definiţii şi specificaţii 12
1.3 Identitatea de firmă – axul imaginii firmei 13
1.4 Corporate branding – identitate orientată spre exterior 15
1.5 Identitate orientată spre interior 15
CAPITOLUL 2 16
Strategii de marketing – definire şi procese specifice 16
2.1 Cadrul conceptual al strategiilor de marketing 17
2.1.1 Raportul politică – strategie – tactică de marketing 17
2.1.2 Strategia – componentă esenţială a politicii de marketing 18
2.2 Investigaţia, analizele şi recomandările strategice 19
2.2.1 Cercetarea de birou 19
2.2.2 Programul de intervievare 19
2.2.3 Activităţile de audit 21
2.3 Dezvoltarea identităţii 23
2.3.1 Schimbarea comportamentală 24
2.3.2 Structura identităţii 24
2.3.3 Numele şi stilul vizual 24
2.4 Formularea strategiei – lansarea şi introducerea noii identităţi 27
2.4.1 Lansarea internă 27
2.4.2 Lansarea la nivelul distribuitorilor 28
2.4.3 Lansarea externă 28
2.5 Implementarea strategiei 28
2.6 Evaluarea şi controlul strategiei 30
2.6.1 Controlul 30
2.6.2 Bugetul 30
CAPITOLUL 3 32
Fundamentarea strategiei de promovare a imaginii companiei S.C. Malno S.R.L. 32
3.1 Prezentare Malno 33
3.2 Investigaţii şi analize 33
3.2.1 Analiza macromediului 33
3.2.2 Analiza micromediului 36
3.2.3 Programul de intervievare 42
3.2.4 Programul de audit 44
3.3 Dezvoltarea identităţii 46
3.3.1 Schimbarea comportamentală 47
3.3.2 Structura identităţii 47
3.3.3 Numele şi stilul vizual 48
3.3.4 Abordări de design 49
3.4 Lansarea şi introducerea noii identităţi 49
3.4.1 Lansarea internă 49
3.4.2 Lansarea externă 50
3.5 Implementarea 50
3.6 Controlul 50
CAPITOLUL 4 52
Concluzii şi recomandări 52
BIBLIOGRAFIE 59
ANEXE 61

Extras din document

IMAGINEA CONTEAZĂ

Orice companie vinde odată cu produsul ei, propria imagine: vinde speranţe, idei, sentimente, valoare. În economiile de astăzi, economii dezvoltate şi caracterizate printr-o competiţie acerbă, nevoia stabilirii unor strategii clare de promovare a imaginii companiei a devenit din ce în ce mai mult o necesitate.

Notorietatea unei companii este un principiu decisiv în atragerea publicului ţintă. Strategia pe care o aplică în promovarea mărcii este esenţială în construirea unei imagini de renume în ochii cumpărătorilor. Organizaţiile contemporane, indiferent de natura şi mărimea lor, au devenit competitive datorită calităţii strategiilor pe care le adoptă şi le aplică. În prezent, firmele sunt tot mai mult obligate să-şi restructureze radical obiectivele şi strategiile de piaţă. În zilele de glorie ale „afacerii normale”, firmele puteau rezista concurenţei prin aplicarea unei politici agresive de vânzări şi reclamă a produselor. Astăzi este nevoie de o planificare strategică a activităţilor. Firmele care nu planifică mor. Condiţionarea decisivă a performanţelor, organizaţiilor de conţinutul strategiilor, devenită, în ultimile decenii, evidentă pentru majoritatea agenţilor economici, explică avalanşa de cercetări, studii, cursuri şi consultanţe având drept obiect strategiile.

Afirmaţia potrivit căreia comunicarea contemporană este dominată de componenta sa vizuală a devenit deja un truism. Într-o lume al cărei ritm se accelerează exponenţial, strategiile de comunicare sunt nevoite să pună accentul pe ceea ce se poate transmite imediat şi solicită un efort minim din partea receptorului. De aceea, imaginea vizuală tinde, la rândul ei, spre esenţializare, claritate şi acurateţe.

Prin valoarea sa informaţională, identitatea unei mărci sau organizaţii reprezintă chintesenţa mesajului transmis. Este un ax al comunicării ce sintetizează simbolic felul în care marca sau organizaţia se poziţionează în raport cu publicul şi, de asemenea, atitudinea corporatistă a organizaţiei respective. Identitatea vizuală exprimă valorile promovate de organizaţie şi viziunea acesteia despre sine.

Identitatea a devenit în prezent o activitate semnificativă de management curent. Ea poate fi (deşi nu întotdeauna) un proces complex, multifaţetat şi multidisciplinar. Identitatea poate fi, pe rând sau în acelaşi timp, o resursă de marketing, o resursă de design, o resursă de comunicare sau o resursă comportamentală. Din toate aceste motive, ea este dificil de fixat într-o formulă unică.

În continuare este prezentată structura acestei lucrări de disertaţie:

Introducere lucrarea începe cu o scurtă introducere în lumea imaginei companiei şi necesităţii planificării strategice a acesteia.

Capitolul 1 – Imaginea companiei - definire şi componente specifice – capitolul realizează o incursiune mai detaliată în domeniul imaginei companiei şi identităţii vizuale, prezentând principalele caracteristici ale identităţii de companie.

Capitolul 2 – Strategii de marketing - definire şi procese specifice – se prezintă cadrul conceptual al strategiilor şi ce presupune un plan de marketing pentru fundamentarea imaginii companiei.

Capitolul 3 – Fundamentarea strategiei de promovare a imaginii companiei S.C. Malno S.R.L – punerea în practică a elementelor teoretice prezentate în capitolele anterioare.

Capitolul 4 – Concluzii – după cum îi spune şi numele prezintă concluziile care pot fi trase din această lucrare.

Bibliografie generală – imediat după ultimul capitol al acestei lucrări sunt prezentate resursele bibliografice care au fost folosite.

CAPITOLUL 1

Imaginea Companiei – definire şi componente specifice

1.1 Consideraţii generale

Imaginea unei companii nu apare de la sine ci se construieşte în permanenţă cu efort din partea tuturor angajaţilor.

Imaginea unei corporaţii cuprinde atât aspecte tangibile (elemente vizuale), cât şi aspecte non-tangibile ale acesteia (responsabilitate socială, etică, preocupare pentru mediu, acţiuni filantropice).

Imaginea unei companii este strâns legată de misiunea şi valorile ei. Este rolul top managementului să definească şi să asigure comunicarea internă a viziunii, misiunii şi valorilor companiei, iar după ce au fost comunicate, este important să se asigure că fiecare angajat le înţelege şi le însuşeşte. Imaginea unei companii capătă substanţă prin angajaţii acesteia, prin fiecare gest şi acţiune a lor, de aceea, într-un sens mai larg, se poate spune că responsabilitatea privind imaginea companiei aparţine tuturor angajaţilor.

„Imaginea corporaţiei cuprinde totul, de la impresia vizuală creată de logo, antet, uniformă, broşuri, firma exterioară sau reclame, de la mirosul din magazine, săli de recepţie, cantine sau birouri, de la sentimentul plăcut dat de covoarele moi, de la afişele atractive si de camerele cu aer condiţionat, de la atmosfera creată de design-ul interior şi exterior al clădirii, până la experienţele plăcute sau neplăcute provocate de calitatea produselor şi a serviciilor faţă de clienţi .”

Construirea profesionistă a imaginii unei companii presupune un set coerent de activităţi, organizate în timp, cu obiective asociate fiecărei etape, modalităţi de evaluare şi costuri. Acestea pot fi incluse într-un plan de comunicaţii de marketing - care să conţină obiective de comunicare şi poziţionare, categorii de consumatori ţintă, obiective de acţiune, strategie de media şi buget.

Pentru definirea planului de comunicaţii de marketing este important să existe un plan de marketing curent cu care acesta să fie corelat. În absenţa lui, nu se poate vorbi de o strategie de comunicare şi de un profit asociat cu acţiunile de promovare.

Este importantă comunicarea între unităţi sau departamente diferite - inclusiv a noutăţilor privind activitatea companiei care nu le privesc direct, spre exemplu lansarea de noi produse, editarea unui newsletler sau altele. Acest lucru contribuie şi la întărirea sentimentului de apartenenţă la grup.

Fisiere in arhiva (1):

  • Fundamentarea Strategiei de Promovare a Imaginii Companiei.doc

Alte informatii

UNIVERSITATEA „AL. I. CUZA” IAŞI FACULTATEA DE ECONOMIE ŞI ADMINISTRAREA AFACERILOR Studii aprofundate - PLANIFICAREA ŞI STRATEGIA MARKETINGULUI