Imobilizări corporale la SC Macon SA

Disertație
8/10 (1 vot)
Domeniu: Marketing
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 52 în total
Cuvinte : 13941
Mărime: 114.12KB (arhivat)
Publicat de: Eniko R.
Cost: 9 puncte
Facultatea de Stiinte Economice
Universitatea de Vest "Vasile Goldis", Arad
Specializare: marketing, audit și expertiză contabilă

Cuprins

 1. Introducere 3
 2. Capitolul I Prezentarea societății 4
 3. 1.1 Scurt istoric al intreprinderii 4
 4. 1.2 Organizarea S.C. Macon S.A. Deva 7
 5. 1.3 Forma de înregistrare contabilă ... 7
 6. 1.4 Prezentarea indicatorilor economico-financiari ... 9
 7. Capitolul II Imobilizări corporale . 12
 8. 2.1 Delimitarea activelor corporale ... 12
 9. 2.2 Caraterizarea imobilizărilor corporale . 13
 10. 2.2.1 Structura terenurilor și amenajărilor de terenuri .. 14
 11. 2.2.2 Structura imobilizărilor corporale 15
 12. 2.3 Evaluarea imobilizărilor corporale .. 26
 13. 2.4 Amortizarea imobilizărilor corporale. Noțiuni generale despre amortizare 27
 14. 2.4.1 Regimul de amortizare . 28
 15. 2.4.2 Implicații fiscale privind amortizarea imobilizărilor corporale ... 32
 16. Capitolul III Studiu de caz la - S.C. MACON S.A.- . 33
 17. 3.1 Contabilitatea terenurilor și amenajărilor de terenuri .. 33
 18. 3.2 Contabilitatea imobilizărilor corporale 35
 19. 3.3 Contabilitatea amortizării imobilizărilor corporale . 39
 20. 3.4 Contabilitatea ajustărilor pentru deprecierea sau pierderea din valoare a imobilizărilor ... 40
 21. Concluzii ... 43
 22. Anexe 44
 23. Bibliografie ... 52

Extras din disertație

INTRODUCERE

Am ales această temă deoarece am considerat-o ca fiind de o deosebită importanță.

În contextul actual al economiei de piață o unitate economică poate să obțină rezultate deosebite în condițiile concurenței numai dacă produsele finite realizate, lucrările executate și serviciile prestate sunt de o calitate bună și la un preț acceptabil. Producția destinată vânzării trebuie sa fie realizată în funcție de cerințele pieței.

După 1989 s-a constatat o creștere a cererii de piață pentru produsele moderne, eficiente și de o bună calitate. În același timp populația, după această dată a avut acces la mai multe informații, lucru care a influențat nivelul cererii. Având în vedere că pe piața română au pătruns foarte multe produse străine similare cu cele românești, producătorii autohtoni au fost obligați să acorde o atenție suplimentară calității.

Materialul prezentat cuprinde 3 păți:

- Prezentarea societății la care s-a făcut studiul de caz;

- Imobilizările corporale: delimitarea activelor corporale, caracterizarea, evaluarea și amortizarea lor;

- Studiu de caz la SC Macon SA Deva.

Pentru obținerea de bunuri de calitate superioară, care să se alinieze la standardele internaționale este nevoie de materii prime de o bună calitate, mijloace de producție performante și o forță de muncă cu un grad de calificare superior. Având în vedere aceste 3 condiții unitățile economice s-au orientat în utilarea cu mijloace de producție moderne, fiabile, cu performanțe superioare și cu o mare productivitate. Achiziția lor reprezintă un efort financiar pentru fiecare unitate și de aceea operațiile de achiziție trebuie analizate foarte bine înainte de a fi efectuate calculând și efetele financiare pe care le implică achiziția pe întreaga perioadă de amortizare a imobilizărilor.

Calculul și evidența amortizării imobilizărilor reprezintă o activitate de maximă importanță realizată de evidența financiar-contabilă din fiecare unitate. Această evidență este ținută în orice unitate de compartimentul financiar-contabil, care poate prezenta în orice moment situația investițiilor, sumelor amortizate și a restului de recuperat prin amortizare. Aceste situații pot fi prezentate la solicitarea conducerii unității sau a forurilor competente, iar dacă acest lucru nu este solicitat situațiile se întocmesc lunar. Fiecare categorie de imobilizare are un plan propriu de amortizare care trebuie respectat.

Metoda de amortizare a imobilizărilor poate diferi de la o unitate la alta, dar odată stabilită ea va fi utilizată pe întreaga perioadă de funcționare a unității. Alegerea metodei de amortizare presupune conoașterea în amănunt a metodelor și alegerea celei mai avantajoase pentru unitate.

Fiecare metodă de amortizare prezintă avantaje și dezavantaje ce trebiue foarte bine analizate înaintea alegerii uneia din ele.

Având în vedere că disciplina contabilitate este o disciplină care se adaptează permanent condițiilor, studiul individual este obligatoriu pentru orice lucrător în domeniul financiar-contabil.

CAPITOLUL I

PREZENTAREA SOCIETĂȚII

CONSIDERAȚII GENERALE ASUPRA S.C.MACON S.A.

1.1 Scurt istoric al intreprinderii

Societatea Comercială „ MACON ” SA Deva este unul dintre cei mai mari producători de materiale de construcții din România, oferind o gamă variată de produse. Sediul societății este în România, localitatea Deva, strada Sântuhalm Nr.1.

Societatea Comercială „ MACON ” SA Deva este persoană juridică română, având forma juridică de societate pe acțiuni. Aceasta își desfășoară activitatea în conformitate cu legile române și statutul de societate aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor.

În anul 1963 - se înființează Fabrica de Materiale Izolatoare (FMI) situată pe locația actuală, dezvoltată pe structura unei mici manufacturi care producea, în secții de producție independente, materiale de zidărie tip blocuri de beton din zgură, produse termoizolatoare din vată minerală din zgură de furnal sub formă de saltele și plăci, produse termoizolatoare din diatomit sub formă de cărămizi și masă izolatoare, piese ceramice pentru sobe (cahle de teracotă);

1969 - își începe activitatea Întreprinderea Prefabricate din Beton (IPB);

1973 - cele două unități sunt unificate sub denumirea de Întreprinderea de Materiale de Construcții (IMC);

1973 - se dezvoltă secția de prefabricate cu încă o linie de producție pentru panouri mari de locuințe;

1973 - 1974 - se extinde activitatea secțiilor de vată minerală și produse din diatomit;

1976 - se desființează secția de blocuri din zgură și se construiește o nouă secție de produse din beton celular autoclavizat cu tehnologie HEBEL;

1990 - se modernizează integral secția de cahle de teracotă prin schimbarea tehnologiei de preparare a masei ceramice și realizarea de cuptoare noi;

1991 - Macon devine societate comercială prin transformarea IMC Deva;

1991 - la secția de prefabricate de beton se asimilează fabricarea de stâlpi pentru linii electrice aeriene;

În 1990, odată cu transformarea și reorganizarea firmei în conformitate cu HG 1104/1990, numele firmei se schimbă în MACON - societate comercială pe acțiuni cu capital integral de stat. Începând din anul 1994 societatea are capital integral privat, privatizarea făcându-se prin metoda MEBO. Capitalul social al societății este de 19.146.698 lei.

1994 - societatea s-a privatizat prin metoda MEBO , devenind societate pe acțiuni cu capital integral privat;

1999 - se modernizează, împreună cu firma HEBEL Germania, secția de beton celular autoclavizat, achiziționându-se utilaje performante de tăiere;

2003 - 2005 - se continuă modernizarea secției de producere a betonului celular autoclavizat prin schimbarea autoclavelor și achiziționarea unei linii automate de ambalare a produselor;

01.09.2006 - compania este preluată de către Enterprise Investors , cea mai mare companie de private equity din Europa Centrală și de Est.

S.C. MACON S.A. Deva este a 4-a investiție a Enterprise Investors din Romania. Această schimbare de acționariat, bazată pe experiența internațională în afaceri a Enterprise Investors și susținută de calitatea echipei manageriale MACON S.A., creează premisele dezvoltării susținute a companiei.

Bibliografie

1. Hlaciuc E., Mateș D., Petriș R., Cotlet D., Marioara A. - „Normalizarea Informației contabile în România”, Ed.Cartier educațional, 2008

2. Man M., Isac C., Monea A., Mihăilă E. - „Contabilitate Financiară” Ed.Focus, Petroșani, 2002

3. Man M., Monea A. - „Contabilitate Financiară și de Gestiune - aplicații practice”, Ed, Arves, 2005

4. Mateș D., Matiș D., Cotlet D. - „Contabilitatea financiară a entităților economice”, Ed. Mirton Timișoara, 2006

5. Pântea P., Bodea G. - „Contabilitate financiară românească” armonizată cu Directivele Contabile Europene și cu Standardele Internaționale de Contabilitate, Ed. Intelcredo, Deva, 2003

6. Popeangă V., Monea M. - „Analiza economico-financiară”,Ed. Focus, Petroșani, 2002

7. Răscolean I. - „Gestiunea financiară a intreprinderii”, Ed. Focus, Petroșani, 2002

8. Staicu C. - „Contabilitate financiară”, Ed. CECCAR, București, 2002

9. *** Contabilitatea. Amortizarea contabilității cu UE. Culegere de texte după documente oficiale, Ed. Meteora press, București, 2002

10. *** Ministerul Finanțelor - Ghid practic de aplicare a Standardelor Internaționale de Contabilitate

11. *** OMFP nr. 306/2002 pentru aprobarea Reglementărilor contabile simplificate armonizate cu directivele europene

12. *** Reglementări contabile pentru agenții economici, Ministerul Finanțelor Publice, Editura Economică, 2002

13. *** Legea privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale și necorporale nr. 15/1994

Preview document

Imobilizări corporale la SC Macon SA - Pagina 1
Imobilizări corporale la SC Macon SA - Pagina 2
Imobilizări corporale la SC Macon SA - Pagina 3
Imobilizări corporale la SC Macon SA - Pagina 4
Imobilizări corporale la SC Macon SA - Pagina 5
Imobilizări corporale la SC Macon SA - Pagina 6
Imobilizări corporale la SC Macon SA - Pagina 7
Imobilizări corporale la SC Macon SA - Pagina 8
Imobilizări corporale la SC Macon SA - Pagina 9
Imobilizări corporale la SC Macon SA - Pagina 10
Imobilizări corporale la SC Macon SA - Pagina 11
Imobilizări corporale la SC Macon SA - Pagina 12
Imobilizări corporale la SC Macon SA - Pagina 13
Imobilizări corporale la SC Macon SA - Pagina 14
Imobilizări corporale la SC Macon SA - Pagina 15
Imobilizări corporale la SC Macon SA - Pagina 16
Imobilizări corporale la SC Macon SA - Pagina 17
Imobilizări corporale la SC Macon SA - Pagina 18
Imobilizări corporale la SC Macon SA - Pagina 19
Imobilizări corporale la SC Macon SA - Pagina 20
Imobilizări corporale la SC Macon SA - Pagina 21
Imobilizări corporale la SC Macon SA - Pagina 22
Imobilizări corporale la SC Macon SA - Pagina 23
Imobilizări corporale la SC Macon SA - Pagina 24
Imobilizări corporale la SC Macon SA - Pagina 25
Imobilizări corporale la SC Macon SA - Pagina 26
Imobilizări corporale la SC Macon SA - Pagina 27
Imobilizări corporale la SC Macon SA - Pagina 28
Imobilizări corporale la SC Macon SA - Pagina 29
Imobilizări corporale la SC Macon SA - Pagina 30
Imobilizări corporale la SC Macon SA - Pagina 31
Imobilizări corporale la SC Macon SA - Pagina 32
Imobilizări corporale la SC Macon SA - Pagina 33
Imobilizări corporale la SC Macon SA - Pagina 34
Imobilizări corporale la SC Macon SA - Pagina 35
Imobilizări corporale la SC Macon SA - Pagina 36
Imobilizări corporale la SC Macon SA - Pagina 37
Imobilizări corporale la SC Macon SA - Pagina 38
Imobilizări corporale la SC Macon SA - Pagina 39
Imobilizări corporale la SC Macon SA - Pagina 40
Imobilizări corporale la SC Macon SA - Pagina 41
Imobilizări corporale la SC Macon SA - Pagina 42
Imobilizări corporale la SC Macon SA - Pagina 43
Imobilizări corporale la SC Macon SA - Pagina 44
Imobilizări corporale la SC Macon SA - Pagina 45
Imobilizări corporale la SC Macon SA - Pagina 46
Imobilizări corporale la SC Macon SA - Pagina 47
Imobilizări corporale la SC Macon SA - Pagina 48
Imobilizări corporale la SC Macon SA - Pagina 49
Imobilizări corporale la SC Macon SA - Pagina 50
Imobilizări corporale la SC Macon SA - Pagina 51
Imobilizări corporale la SC Macon SA - Pagina 52

Conținut arhivă zip

 • Imobilizari corporale la SC Macon SA.doc

Alții au mai descărcat și

Analiza componentelor principale

Analiza clusterelor a fost folosita în marketing pentru a servi unei varietati mari de scopuri, incluzând urmatoarele: • Segmentarea pietei. De...

Te-ar putea interesa și

analiza structurii activului companiei Prefab SA

Capitolul 1 : Prezentarea generală a întreprinderii Cod Fiscal / CUI 1916198 Cod Registrul Comertului J40/9212/2003 Adresa str. Dr. Iacob Felix...

Ai nevoie de altceva?