Leadership și responsabilitate socială

Disertație
9/10 (1 vot)
Domeniu: Marketing
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 67 în total
Cuvinte : 26642
Mărime: 925.59KB (arhivat)
Publicat de: Catalin C.
Cost: 12 puncte

Cuprins

 1. INTRODUCERE 1
 2. CAP.1 LEADERSHIP-UL: CONCEPT DINAMIC SI MULTIFUNC.IONAL 2
 3. 1.1 Abordari actuale privind leadership-ul ... 3
 4. 1.2 Stilurile eficace de leadership .i rolurile leaderilor 6
 5. CAP.2 RESPONSABILITATEA SOCIALA CA FORMA DE MANIFESTARE A LEADERSHIP-ULUI 16
 6. 2.1 Definirea conceptului de “Responsabilitate Sociala” 16
 7. 2.2 Rolurile liderilor în dezvoltarea proiectelor de CSR . 21
 8. 2.3 CSR ca proiecte de tip “win-win” (câ.tig-câ.tig) .. 26
 9. CAP.3 LIDERI AI RESPONSABILITA.II SOCIALE PE PIA.A DIN ROMÂNIA 32
 10. 3.1 Trenduri în domeniul CSR . 32
 11. 3.2 Campanii CSR de notorietate si analiza comparativa a acestora: OMV-Petrom .i KMG-Rompetrol .. 40
 12. CONCLUZII . 59
 13. BIBLIOGRAFIE ... 61

Extras din disertație

Introducere

Obiectivele urmărite prin realizarea acestei lucrări sunt indicarea importanței leadership-ului și implementarea campaniilor de responsabilitate socială la nivelul acestora, subliniind importanța acestora atât la nivelul companiei cât și la nivel de societate.

Alegerea acestei teme este motivată de dorința de a oferi o viziune clară asupra conceptului de leadership, acesta neavând o definiție standard de-a lungul scurtei sale istorii și de a sublinia importanța responsabilității sociale a companiilor pentru societate precum și contribuția acesteia în domenii precum: sănătate, educație, mediul înconjurător, implicarea angajaților, dezvoltare comunitară și susținerea ONG-urilor.

Lucrarea este compusă din două părți, prima parte fiind rezervată bazei teoretice ce ține de conceptele de leadership din cadrul companiilor și modul în care este implementată responsabilitatea socială (CSR) la nivelul acestora, iar a doua parte este rezervată secțiunii aplicative a lucrării, mai exact studiul de caz. Structura este formată din trei capitole, primele două fiind destinate părții teoretice iar ultimul reprezentând studiul de caz. Primul capitol, denumit „Leadership: concept dinamic și multidimensional”, este destinat clarificării conceptului de leadership, prezentând o serie de definiții din punctul de vedere al mai multor cercetători în domeniu, diferite teorii ce stau la baza definirii acestui concept, precum și identificarea stilurilor eficace de leadership, a adaptării liderului în funcție de situațiile prevăzute și rolurile multiple ale acestuia. Al doilea capitol este denumit „Responsabilitatea socială ca formă de manifestare a leadership-ului” și cuprinde definiții multiple ale conceptului de responsabilitate socială, aceasta fiind interpretabilă în funcție de scopurile deciziei de a iniția o astfel de campanie, precum și rolurile pe care liderii le au în dezvoltarea unor astfel de campanii, fiind elemente-cheie în ceea ce privește motivarea angajaților și implicarea din cadrul comunității, iar în final am evidențiat cum o campanie de CSR este/poate deveni un proiect de tip „win-win” în care au de câștigat atât compania prin notorietate, îmbunătățirea imaginii sau bunăstarea angajaților, cât și societatea în sine, la nivelul căreia se dezvoltă ramurile care au nevoie de restructurări precum sănătate, mediu, educație, etc. Ultimul capitol, „Lideri ai CSR pe piața din România”, reprezintă partea aplicativă a acestei lucrări de disertație și este rezervat identificării trendurilor din domeniul CSR, a proiectelor de notorietate, precum și analizei comparative a modului în care cele două companii alese (OMV-Petrom și KMG-Rompetrol) practică CSR în țara noastră.

2

CAPITOLUL I - Leadership-ul: concept dinamic și multidimensional

Definiții ale leadership-ului au fost o sursă de controverse atunci când studiile de leadership realizate au fost recunoscute ca un domeniu legitim de cercetare. Studii din ultimii ani ai secolului XX au definit leadership-ul ca fiind cumularea activităților practicate de către un lider. Pe la mijlocul secolului, oamenii de știință au văzut leadership ca fiind „o influență a procesului de orientare în atingerea de scopuri comune” (Rost, 1991, p.53).

James MacGregor Burns a introdus ideea de scopuri comune ca standardul de bază pentru leadership și a impus o cerință morală în cadrul leadership-ului de transformare unde "una sau mai multe persoane se influențează unii pe alții într-un mod în care liderii și adepții lor ajung la standarde mai ridicate de motivare și moralitate" (Burns, 1978, p.20).

Leadership-ul este „procesul de mobilizare reciprocă, de către persoane cu anumite motive și valori, diverse resurse economice, politice într-un context de concurență și conflict, cu scopul de a realiza obiectivele în mod independent sau la comun atât de către lideri cât și de către adepți” (1978, p.425).

La sfârșitul secolului XX, John Gardner a definit leadership-ul ca fiind "procesul de convingere sau de a da exemplu prin care un individ (sau o echipă de leadership) induce un grup să urmărească obiectivele urmărite de lider sau împărtășite de către acesta adepților lui” (Gardner, 1990, p.1). Joseph Rost (1991) a format o definiție postindustrială a leadership-ului bazat pe valorile în curs de dezvoltare ale secolului XXI. El a susținut ideea construirii unei definiții a leadership-ului, cu scopul de a distinge leadership-ul de management și alte modalități de control a oamenilor într-un cadru social. În lucrările mai târziu publicate, el a modificat definiția și a denumit-o „leadership de colaborare” (în locul celui post-industrial). "Leadership-ul este o influență a relației dintre lideri și colaboratori care au intenții de schimbare ce reflectă scopurile lor comune" (Rost, 1991, p.102). Această definiție are patru elemente esențiale, toate etichetând o serie de activități de leadership. Acestea sunt: relația de influență, implicarea liderilor și colaboratorilor, intenția schimbării semnificative și scopuri comune. Richard Barker (2002) a scris 139 de pagini în cartea „The Nature of Leadership”, el definind leadership-ul ca fiind "un proces de schimbare și transformare unde etica indivizilor este integrată în moravurile unei comunități ca un mijloc de evoluție a dezvoltării sociale" (Barker, 2002, p.106).

Acest sondaj al definițiilor de leadership poate da o senzație falsă că majoritaterea cercetătorilor de leadership se îndepărtează de paradigma tradițională a leadership-ului. Acest lucru nu este adevărat. Majoritatea autorilor leadership-ului, atât academici cât și practicanți, s-au axat pe paradigma leadership-ului industrial, în care Rost a realizat definiția "bărbați sau femei, cu unele trăsături preferențiale care influențează adepții să facă ceea ce doresc liderii pentru a realiza obiectivele organizaționale” (Rost, 1991, p. 95). Pe scurt, leadership-ul este un management bun.

Bibliografie

1. Andersen, J.A., Leadership and Leadership Research, D.F. Dahiya (ed.), New Delhi, 2000

2. Avolio, B. J; Walumbwa, F. O; Weber, T. J., Leadership: Current theories, research, and future directions, Annual Review of Psychology, 2009

3. Avolio, B.J., Full Leadership Development, Sage, Thousand Oaks, Los Angeles, 1999

4. Barker, R. () On the Nature of Leadership, University Press of America, New York, 2002.

5. Baron, D., Business and its environment, Upper Saddle River, New Jersey, 2003

6. Bass, B.M., Bass and Stogdill’s Handbook of Leadership: Theory, Research and Managerial Applications, The Free Press, New York, 1974

7. Bass, B.M., Leadership and Performance Beyond Expectations, Free Press, New York, 1985

8. Bass, B.M; Avolio, B.J., Improving Organizational Effectiveness Through Transformational Leadership, Sage Publications, Los Angeles 1994

9. Bass, B.M., Transformational Leadership: Industrial, Military, and Educational Impact, Lawrence Erlbaum Associates, Mahwah, 1998.

10. Bass, B.M; Steidlmeier, P., Ethics, Character, and Authentic Transformational Leadership Behavior, Leadership Quarterly, Mahwah, 1999

11. Bass, B.M., The Future of Leadership in Learning Organizations , Journal of Leadership Studies, Los Angeles, 2000

12. Bennis, W., The challenges of leadership in the modern world, American Psychologist, 2007

13. Bichta, C., Corporate socially responsible industry (CSR) practices in the context of Greek. Social Responsibility and Environmental Management, 2003

14. Blake, R.R; McCanse, A.A., Leadership Dilemmas - Grid Solutions, Gulf, Houston, 1991

15. Blake, R.R.; Mouton, J.S., The Managerial Grid III, Gulf, Houston, 1985

16. Boccalandro, B., Mapping Success in Employee Volunteering, Boston College Center for Corporate Citizenship, Boston, 2009.

17. Blomgren, A,. Does Corporate Social Responsibility Influence Profit Margins?. A Case of Executive Perceptions, NewYork, 2010

18. Brammer, S; Millington, A; Rayton, B., The Contribution of Corporate Social Responsibility to Organizational Commitment, International Journal of Human Resource Management, Michigan, 2007

19. Burns, J.M., Leadership, Harper & Row, New York, 1978

20. Carey, M.R., Transformational Leadership and the Fundamental Option for Self-Transcendence, Leadership Quarterly, New York, 1992

21. Carlyle, T., Thomas Carlyle on Heroes and Hero-Worship and the Heroic in History, AMS Press, New York. 1969

22. Carroll, A.B., A three-dimensional conceptual model of corporate performance, Academy of Management Journal, New York, 1979

23. Daboub, A. J; Rasheed, A; Priem, R.L; Gray, D. A., Top management team characteristics and corporate illegal activity, Academy of Management Review, 1995

24. Devinney, T. M., Is the socially responsible corporation a myth? The good, the bad, and the ugly of corporate social responsibility, Academy of Management Perspectives, Boston, 2009

25. Edmans, A., Does the Stock Market Fully Value Intangibles? Employee Satisfaction and Equity Prices, Journal of Financial Economics, 2011

26. Farling, M; Stone, A; Winston, B., Servant Leadership: Setting the Stage for Empirical Research, Journal of Leadership Studies, New York, 1999

27. Fiedler, F.E., A Theory of Leadership Effectiveness, McGraw-Hill, New York, 1974

28. Friedman, M., The Social Responsibility of Business is to Increase its Profits, Times Magazine, New York, 1970.

29. Gardner, J., On Leadership, Free Press, New York, 1990

30. Hater, J.J; Bass, B.M., Superiors, Evaluations and Subordinates, Perceptions of Transformational and Transactional Leadership, Journal of Applied Psychology, New York, 1988

...

Preview document

Leadership și responsabilitate socială - Pagina 1
Leadership și responsabilitate socială - Pagina 2
Leadership și responsabilitate socială - Pagina 3
Leadership și responsabilitate socială - Pagina 4
Leadership și responsabilitate socială - Pagina 5
Leadership și responsabilitate socială - Pagina 6
Leadership și responsabilitate socială - Pagina 7
Leadership și responsabilitate socială - Pagina 8
Leadership și responsabilitate socială - Pagina 9
Leadership și responsabilitate socială - Pagina 10
Leadership și responsabilitate socială - Pagina 11
Leadership și responsabilitate socială - Pagina 12
Leadership și responsabilitate socială - Pagina 13
Leadership și responsabilitate socială - Pagina 14
Leadership și responsabilitate socială - Pagina 15
Leadership și responsabilitate socială - Pagina 16
Leadership și responsabilitate socială - Pagina 17
Leadership și responsabilitate socială - Pagina 18
Leadership și responsabilitate socială - Pagina 19
Leadership și responsabilitate socială - Pagina 20
Leadership și responsabilitate socială - Pagina 21
Leadership și responsabilitate socială - Pagina 22
Leadership și responsabilitate socială - Pagina 23
Leadership și responsabilitate socială - Pagina 24
Leadership și responsabilitate socială - Pagina 25
Leadership și responsabilitate socială - Pagina 26
Leadership și responsabilitate socială - Pagina 27
Leadership și responsabilitate socială - Pagina 28
Leadership și responsabilitate socială - Pagina 29
Leadership și responsabilitate socială - Pagina 30
Leadership și responsabilitate socială - Pagina 31
Leadership și responsabilitate socială - Pagina 32
Leadership și responsabilitate socială - Pagina 33
Leadership și responsabilitate socială - Pagina 34
Leadership și responsabilitate socială - Pagina 35
Leadership și responsabilitate socială - Pagina 36
Leadership și responsabilitate socială - Pagina 37
Leadership și responsabilitate socială - Pagina 38
Leadership și responsabilitate socială - Pagina 39
Leadership și responsabilitate socială - Pagina 40
Leadership și responsabilitate socială - Pagina 41
Leadership și responsabilitate socială - Pagina 42
Leadership și responsabilitate socială - Pagina 43
Leadership și responsabilitate socială - Pagina 44
Leadership și responsabilitate socială - Pagina 45
Leadership și responsabilitate socială - Pagina 46
Leadership și responsabilitate socială - Pagina 47
Leadership și responsabilitate socială - Pagina 48
Leadership și responsabilitate socială - Pagina 49
Leadership și responsabilitate socială - Pagina 50
Leadership și responsabilitate socială - Pagina 51
Leadership și responsabilitate socială - Pagina 52
Leadership și responsabilitate socială - Pagina 53
Leadership și responsabilitate socială - Pagina 54
Leadership și responsabilitate socială - Pagina 55
Leadership și responsabilitate socială - Pagina 56
Leadership și responsabilitate socială - Pagina 57
Leadership și responsabilitate socială - Pagina 58
Leadership și responsabilitate socială - Pagina 59
Leadership și responsabilitate socială - Pagina 60
Leadership și responsabilitate socială - Pagina 61
Leadership și responsabilitate socială - Pagina 62
Leadership și responsabilitate socială - Pagina 63
Leadership și responsabilitate socială - Pagina 64
Leadership și responsabilitate socială - Pagina 65
Leadership și responsabilitate socială - Pagina 66
Leadership și responsabilitate socială - Pagina 67

Conținut arhivă zip

 • Leadership si responsabilitate sociala.pdf

Alții au mai descărcat și

Sistemul de relații publice și rolul acestuia în promovarea imaginii BRD - Groupe Societe Generale

INTRODUCERE După cum sugerează şi titlul epicentrul acestei lucrări, este dat de abordarea unor subiecte legate de sistemul de relaţii publice şi...

Strategii de distribuție fizică, logistică, adoptate de organizație

INTRODUCERE În vreme ce previziunile economice sunt pesimiste, în schimb cele demografice sunt promițătoare, astfel că, până în 2020, numărul...

Strategia de marketing direct a organizației - studiu de caz Today Advertising

INTRODUCERE Marketingul direct eficient depinde, mai mult decât orice, de capacitatea noastră de a percepe cât mai bine nevoile consumatorilor,...

Campania de relații publice desfășurată pentru un produs bancar

INTRODUCERE Lucrarea intitulată CAMPANIA DE RELAŢII PUBLICE DESFĂŞURATĂ PENTRU UN PRODUS cuprinde: Capitolul I, TEZE DE BAZĂ PRIVIND RELAŢIILE...

Markeingul tradițional și ecomarketingul

INTRODUCERE Pentru a-şi atinge obiectivele de ecomarketing, întreprinderea trebuie să combine diversele alternative strategice potenţiale,...

Analiza Swot Oriflame

ARGUMENT Un pas important în analiza situţiei unei firme este stabilirea calităţilor firmei, defectele, oportunităţile de piaţă si ameninţări,...

Adaptarea ofertei la cerere în cadrul companiei Oriflame

INTRODUCERE Frumusețea reprezintă combinația echilibrată, armonioasă și concordantă între formă, culoare, conținut și textură. Există un model al...

Analiza componentelor principale

Analiza clusterelor a fost folosita în marketing pentru a servi unei varietati mari de scopuri, incluzând urmatoarele: • Segmentarea pietei. De...

Te-ar putea interesa și

Etică managerială și responsabilitatea socială corporatistă - elemente ale succesului organizațiilor

INTRODUCERE Importanța tot mai mare pe care o au societățile comerciale în funcționarea societății (sponsorizarea sectorului medical, a sectorului...

Campanie de informare publică - Studiu de caz

Introducere De-a lungul timpului, susținerea mesajelor sociale, s-a demonstrat a fi mai greu de realizat și transmis către publicul țintă,...

Leadership. leadership-ul activităților economice

INTRODUCERE Lucrarea de faţă îşi propune să trateze problematica leadership-ului în contextul activităţilor economice actuale, să surprindă...

Analiza economică și financiară pentru firma Coca-Cola

CAPITOLUL I BAZA DE INFORMAȚII 1.1 Prezentarea societății SC.Coca-Cola HBC.SRL România este cea mai mare companie din industria băuturilor...

Leadership - Stiluri de Conducere - Studiu de Caz Caracterizarea unui Lider

Capitolul I Introducere Leadership - conducere; Leader - conducator; „Nimic nu este mai practic decat o teorie buna” K. Lewin Intrucat in...

Cercetare de marketing privind produsul Coca-Cola al societății comerciale HBC Coca-Cola România SRL

1. Prezentarea firmei S.C. Coca-Cola HBC România S.R.L. a. Denumire și scurt istoric Compania Coca-Cola HBC România, membră a Grupului Coca-Cola...

Tehnici promoționale utilizate în procesul comunicării de firmă Coca-Cola Hellenic

CAP 1 : Coordonatele generale ale companiei 1.1 Istoricul companiei Coca-Cola HBC Romania este cea mai mare companie din industria bauturilor...

Leadership-ul și responsabilitatea socială

Nevoia unui leader se face din ce in ce mai remarcata in structura sociala actuala. De aceea incercam sa ne indentificam cu definitii pe care noi...

Ai nevoie de altceva?