Leasingul, tehnică modernă de vânzare

Disertație
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Marketing
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 78 în total
Cuvinte : 27834
Mărime: 110.77KB (arhivat)
Publicat de: Alexandra B.
Puncte necesare: 12

Cuprins

 1. INTRODUCERE .1
 2. 1.ASPECTE GENERALE PRIVIND OPERAŢIUNILE DE LEASING.2
 3. 1.1 DEFINIREA CONCEPTULUI DE LEASING.2
 4. 1.1.1. Definiţii date leasing-ului.2
 5. 1.2 ISTORICUL LEASINGULUI.5
 6. 1.3 ELEMENTELE DEFINITORII ALE LEASING-ULUI.7
 7. 1.4 PARTICIPANŢII LA OPERAŢIUNEA DE LEASING.8
 8. 1.5. FORME ŞI CLASIFICĂRI ALE OPERAŢIUNILOR DE LEASING.8
 9. 1.6.AVANTAJELE ŞI DEZAVANTAJELE FINANŢĂRII PRIN LEASING. .15
 10. 2. EVOLUŢIA PIEŢEI LEASINGULUI ÎN ULTIMII ANI IN CONTEXTUL EVOLUŢIEI ECONOMIEI MONDIALE.18
 11. 2.1. CADRUL ECONOMIC MONDIAL ÎN ULTIMII ANI.18
 12. 2.2TENDINŢE ÎN EVOLUŢIA LEASINGULUI.19
 13. 2.2.1Tendinţe în evoluţia leasingului in Romania .20 2.2.1.2Clienții mari, preferați în acest an .20
 14. 2.2.1.3Orientare către sectoare noi .21
 15. 2.2.1.4 Piata va creste usor in 2011 in varianta optimista.25
 16. 2.3 REGLEMENTĂRI INTERNAŢIONALE ÎN DOMENIUL LEASINGULUI.26
 17. 2.4 NATURA JURIDICĂ A LEASINGULUI.27
 18. 3. PIAŢA DE LEASING.29
 19. 3.1. CONTRACTUL DE LEASING .29
 20. 3.1.1. Noţiune. Subiecţi, mecanism, avantaje.29
 21. 3.1.2 Natura juridică şi caracterele juridice.30
 22. 3.1.3Efectele contractului de leasing.30
 23. 3.1.4Răspunderea părţilor contractului .31
 24. 3.1.5. Încetarea contractului.32
 25. 3.2. CATEGORII/TIPURI DE OPERAŢIUNI DE LEASING .32
 26. 3.2.1 Obiectul operaţiunilor de leasing .33
 27. 3.3.PIAŢA LEASINGULUI ÎN ROMÂNIA.34
 28. 3.3.1. Cadrul legal al operaţiunilor de leasing în România.37
 29. 3.3.2. Dimensiunile pieţei de leasing din România.39
 30. 3.3.2.1. Aria pieţei de leasing din România.39
 31. 3.3.3 Structura pieţei de leasing în România.39
 32. 3.3.3.1 Publicitatea operaţiunilor de leasing.41
 33. 3.3.3.2 Alte dispoziţii referitoare la operaţiunile de leasing.42
 34. 4.STUDIU DE CAZ PRIVIND UTILIZAREA LEASING-ULUI CA TEHNICA MODERNA DE VANZARE DE CĂTRE FIRMA Alpha LEASING ROMANIA IFN.44 4.1.SCURTĂ PREZENTARE A FIRMEI ALPHA LEASING ROMANIA IFN.44
 35. 4.2.UTILIZAREA LEASING-ULUI DE CĂTRE FIRMA ALPHA LEASING ROMANIA IFN.48
 36. 4.2.1. Utilizarea leasing-ului în calitate de „consumator”.48
 37. 4.2.2. “Produse” de leasing ale firmei Alpha LEASING ROMANIA IFN.54
 38. 4.3. TIPURI DE CONTRACTE DE LEASING.57
 39. 4.3.1. Cuprinsul şi caracteristicile contractului de leasing.57
 40. 4.3.2. Obligaţiile şi drepturile părţilor contractante.61
 41. 4.3.3 Model de contract de leasing.63
 42. 5.CONCLUZII ŞI PROPUNERI PRIVIND IMPORTANŢA LEASINGULUI CA TEHNICĂ MODERNĂ DE VANZARE.69
 43. BIBLIOGRAFIE.74

Extras din disertație

Introducere.

1. Noţiuni generale.

Potrivit noii legislaţii fundamentale adoptate în România după 1989, economia de piaţă a fost instituită atât prin dispoziţii declarative, cât şi prin măsuri concrete, în vederea atingerii acestui obiectiv.

Necesitatea reconstrucţiei economiei de piaţă a fost urgentă şi, în acest sens, au fost făcute eforturi pentru mărirea investiţiilor de capital românesc şi străin şi stimularea agenţilor economici. De asemenea, s-a avut în vedere şi scopul prioritar al României de asociere la organismele comunităţilor economice europene, ceea ce impune o economie performantă, de natură a diminua şocul intrării într-o piaţă comună unde indicatorii de calitate sunt de nivel ridicat.

Leasing-ul este un pas înainte în finanţarea întreprinderilor care doresc să-şi achiziţioneze utilaje şi echipamente, dar care nu au posibilităţi financiare.

Această tehnică de finanţare care presupune un risc ridicat, vine să dea satisfacţie agenţilor economici care nu pot să obţină credite de la bănci, ori nu vor să-şi greveze bunurile mobile şi imobile prin instituirea unei ipoteci sau a unui gaj, sarcini de natură a afecta dinamismul specific domeniului comercial.

Interesul practic al leasing-ului este de a asigura finanţarea integrală prin fonduri împrumutate, a unei investiţii fără ca beneficiarul să constituie măsuri asiguratorii, prin aceasta leasing-ul se distinge de tradiţionala creditare a investiţiilor, unde întreprinderea beneficiară suportă o parte din valoarea investiţiei.

De aceea leasing-ul – ca tehnică modernă de vănzare şi finanţare – vizează, în primul rând, întreprinderile care urmăresc lărgirea activităţii şi ridicarea performanţelor, iar pe plan mai general, asigură progresul tehnic.

CAPITOLUL I : ASPECTE GENERALE PRIVIND OPERAŢIUNILE DE LEASING

1.1. DEFINIREA CONCEPTULUI DE LEASING

Leasing-ul este o formă de închiriere realizată de societăţi financiare specializate a unor bunuri de echipament de către firme care nu dispun de fonduri proprii ori nu pot sau nu doresc să recurgă la credite bancare pentru cumpărarea acestora de la producători . Acesta a devenit necesar datorită ritmului alert al concurenţei, al cererii şi ofertei, al progresului tehnic, care implică decizii şi investiţii imediate ce depăşesc, uneori, posibilităţile de autofinanţare ale întreprinzătorului, cât şi capacităţile de creditare de care dispune.

1.1.1. Definiţii date leasing-ului

De-a lungul timpului, o serie de autori şi diverse organisme internaţionale au încercat să dea o definiţie cât mai clară şi precisă asupra noţiunii de “leasing”. Încercările de conturare a conceptului sunt numeroase, iar dintre acestea se pot distinge, prin prisma relevanţei, următoarele:

“.o formă de închiriere a unor maşini şi utilaje, mijloace de transport şi a altor bunuri, întreprinderilor care, în general, nu dispun de suficiente fonduri proprii ori împrumutate, nici de credite bancare tradiţionale, de către societăţile financiare care le cumpără de la producători şi le închiriază pe o anumită perioadă, cu condiţii de plată şi utilizare clar stipulate într-un contract ce constituie suportul juridic al acţiunii.”

“Leasingul este o formă de comerţ şi finanţare prin locaţie (închiriere) de către societăţi financiare specializate în aceste operaţiuni a unor maşini, utilaje, mijloace de transport şi a altor bunuri, întreprinzătorilor a căror motivaţie să recurgă la această tehnică de comerţ rezidă în specificul unor operaţiuni pe care le realizează ( pe termen scurt şi nerepetabile) sau în faptul că nu dispun de suficiente fonduri proprii ori împrumutate pentru a le cumpara.”

“Forma de dare în folosinţă, contra unei taxe, a maşinilor, utilajelor, mijloacelor de transport şi altor bunuri mobiliare şi imobiliare unor întreprinderi care nu dispun de resurse financiare achiziţionării lor pe o perioadă determinată, în condiţii de plată şi utilizare precizate în contract.” Analizând definiţiile date de diverşi autori sau organisme internaţionale se constată că, în ciuda unor diferenţe, acestea exprimă unul şi acelaşi lucru: achiziţionarea de la furnizori de către o societate specializată (financiară) a unor bunuri şi închirierea acestora unor beneficiari (care nu dispun de resurse băneşti necesare achiziţionării lor direct de la furnizor). Închirierea se efectuează pe o perioadă dată, pe baza unui contract care stipulează condiţiile de plată, cuantumul ratelor, obligaţiile părţilor şi condiţiile de transfer a bunului în proprietatea beneficiarului, la opţiunea acestuia.

Bibliografie

1. Andreica, M., Turlea C., Andreica R. - Strategii de finantare a investitiilor, Raport de Cercetare nr. 1/2001, Academia ComercialA, Satu-Mare

2 Andreica, M., Turlea C., Andreica R. - Costul finantarii proiectelor de investitii, Raport de Cercetare nr. 1/2000, Academia Comerciala, Satu-Mare

3. Andreica, M., Mustea-Serban, RazvanI. –Fundamentarea deciziei de finantare si achizitie in leasing,editura ASE Bucuresti 2007

4. Badea, F. - Strategii economice ale intreprindeni industriale, Editura All, Bucuresti, 2003

5. Contabilitatea operatiunilor de tip leasing, Revista Finante, Credit si Contabilitate, nr. 1, 1997

6. Caraiani Gh.,Potocea V-Negocierea în afaceri internaţionale,Editura Walter Clwers,Bucureşti,2005

7. Carussy, R. - Contabilitatea operatiunilor de tip leasing, Revista Finante, Credit si Contabilitate, nr. 1, 1997

8. Clocotici, D., Gheorghiu, Gh. - Operatiunile de leasing, Ed. Lumina Lex, 1998

9. Dalota, M., Donath, L. - Managementul firmei prin planul de afaceri, Editura Sedona, 1997

10. Halpern P., Fred Weston J., Brigham E. - Finante manageriale, Editura Economicä, 1998

11. lonescu, A. - Leasingul - tehnica de afaceri economice si de privatizare (teza de doctorat), Editura ASE Bucuresti, 1995

12. Lepădatu Gh.-Standarde ,teorii şi sisteme de conducere a contabilităţii pe plan mondial, Editura Pro Universitaria,Bucureşti ,2010

13. Morris, M. - Leasingul - cale de atragere a investitiilor straine, Revista Capital, Nr. 10, 1996

14. Popa, I. - Tranzactii internationale. Politici, tehnici, instrumente. Editura Recif, Bucuresti ,2002

15. Popa, I -Mediul de afaceri european,Editura Pro Universitaria,Buc.2010

16. Puiu Alexandru, „Management în Afacerile Economice Internaţionale”, Editura Independeţa Economică, Bucureşti , 2006

17. Puiu, Al. - Contractarea in tranzactiile de leasing, Revista Tribuna Economicä, Nr. 39, 1996

18. Stoian I -Comert International-Tehnici si proceduri,editura Percomex;

19. Voiculescu, D., Coras, M. – Leasingul. Teorie si practica, Editura Stiintifica si Enciclopedica, Bucuresti, 1995 ;

20. Zaharia Valentina–Piete de capital, Editura Pro Universitaria,Bucureşti ,2007

21. Zaharia Valentina -Management sinteze, Editura Pro Universitaria,Buc.2010

22. Revista Capital, nr. 7, octombrie 2001

23. Revista National Auto, nr. 138, martie 2002

www.leasing.ro, pagina societatii de leasing International Leasing

www.zf.ro, pagina revistei Ziarul Financiar

www.leasing.ro

www.leasesource.com

www.alphaleasing.ro

Preview document

Leasingul, tehnică modernă de vânzare - Pagina 1
Leasingul, tehnică modernă de vânzare - Pagina 2
Leasingul, tehnică modernă de vânzare - Pagina 3
Leasingul, tehnică modernă de vânzare - Pagina 4
Leasingul, tehnică modernă de vânzare - Pagina 5
Leasingul, tehnică modernă de vânzare - Pagina 6
Leasingul, tehnică modernă de vânzare - Pagina 7
Leasingul, tehnică modernă de vânzare - Pagina 8
Leasingul, tehnică modernă de vânzare - Pagina 9
Leasingul, tehnică modernă de vânzare - Pagina 10
Leasingul, tehnică modernă de vânzare - Pagina 11
Leasingul, tehnică modernă de vânzare - Pagina 12
Leasingul, tehnică modernă de vânzare - Pagina 13
Leasingul, tehnică modernă de vânzare - Pagina 14
Leasingul, tehnică modernă de vânzare - Pagina 15
Leasingul, tehnică modernă de vânzare - Pagina 16
Leasingul, tehnică modernă de vânzare - Pagina 17
Leasingul, tehnică modernă de vânzare - Pagina 18
Leasingul, tehnică modernă de vânzare - Pagina 19
Leasingul, tehnică modernă de vânzare - Pagina 20
Leasingul, tehnică modernă de vânzare - Pagina 21
Leasingul, tehnică modernă de vânzare - Pagina 22
Leasingul, tehnică modernă de vânzare - Pagina 23
Leasingul, tehnică modernă de vânzare - Pagina 24
Leasingul, tehnică modernă de vânzare - Pagina 25
Leasingul, tehnică modernă de vânzare - Pagina 26
Leasingul, tehnică modernă de vânzare - Pagina 27
Leasingul, tehnică modernă de vânzare - Pagina 28
Leasingul, tehnică modernă de vânzare - Pagina 29
Leasingul, tehnică modernă de vânzare - Pagina 30
Leasingul, tehnică modernă de vânzare - Pagina 31
Leasingul, tehnică modernă de vânzare - Pagina 32
Leasingul, tehnică modernă de vânzare - Pagina 33
Leasingul, tehnică modernă de vânzare - Pagina 34
Leasingul, tehnică modernă de vânzare - Pagina 35
Leasingul, tehnică modernă de vânzare - Pagina 36
Leasingul, tehnică modernă de vânzare - Pagina 37
Leasingul, tehnică modernă de vânzare - Pagina 38
Leasingul, tehnică modernă de vânzare - Pagina 39
Leasingul, tehnică modernă de vânzare - Pagina 40
Leasingul, tehnică modernă de vânzare - Pagina 41
Leasingul, tehnică modernă de vânzare - Pagina 42
Leasingul, tehnică modernă de vânzare - Pagina 43
Leasingul, tehnică modernă de vânzare - Pagina 44
Leasingul, tehnică modernă de vânzare - Pagina 45
Leasingul, tehnică modernă de vânzare - Pagina 46
Leasingul, tehnică modernă de vânzare - Pagina 47
Leasingul, tehnică modernă de vânzare - Pagina 48
Leasingul, tehnică modernă de vânzare - Pagina 49
Leasingul, tehnică modernă de vânzare - Pagina 50
Leasingul, tehnică modernă de vânzare - Pagina 51
Leasingul, tehnică modernă de vânzare - Pagina 52
Leasingul, tehnică modernă de vânzare - Pagina 53
Leasingul, tehnică modernă de vânzare - Pagina 54
Leasingul, tehnică modernă de vânzare - Pagina 55
Leasingul, tehnică modernă de vânzare - Pagina 56
Leasingul, tehnică modernă de vânzare - Pagina 57
Leasingul, tehnică modernă de vânzare - Pagina 58
Leasingul, tehnică modernă de vânzare - Pagina 59
Leasingul, tehnică modernă de vânzare - Pagina 60
Leasingul, tehnică modernă de vânzare - Pagina 61
Leasingul, tehnică modernă de vânzare - Pagina 62
Leasingul, tehnică modernă de vânzare - Pagina 63
Leasingul, tehnică modernă de vânzare - Pagina 64
Leasingul, tehnică modernă de vânzare - Pagina 65
Leasingul, tehnică modernă de vânzare - Pagina 66
Leasingul, tehnică modernă de vânzare - Pagina 67
Leasingul, tehnică modernă de vânzare - Pagina 68
Leasingul, tehnică modernă de vânzare - Pagina 69
Leasingul, tehnică modernă de vânzare - Pagina 70
Leasingul, tehnică modernă de vânzare - Pagina 71
Leasingul, tehnică modernă de vânzare - Pagina 72
Leasingul, tehnică modernă de vânzare - Pagina 73
Leasingul, tehnică modernă de vânzare - Pagina 74
Leasingul, tehnică modernă de vânzare - Pagina 75
Leasingul, tehnică modernă de vânzare - Pagina 76
Leasingul, tehnică modernă de vânzare - Pagina 77
Leasingul, tehnică modernă de vânzare - Pagina 78

Conținut arhivă zip

 • Leasingul, tehnica moderna de vanzare.doc

Alții au mai descărcat și

Analiza componentelor principale

Analiza clusterelor a fost folosita în marketing pentru a servi unei varietati mari de scopuri, incluzând urmatoarele: • Segmentarea pietei. De...

Te-ar putea interesa și

Leasingul în România

I. ASPECTE GENERALE PRIVIND OPERAŢIUNILE DE LEASING 1.1. Definiţia leasingului Leasing-ul a apărut pentru prima dată în Statele Unite ale...

Tehnici moderne de finanțare - creditul consorțial creditul revolving cofinanțarea

INTRODUCERE În ansamblul relaţiilor economice internaţionale un loc aparte îl deţin tehnicile moderne de finanţare, destinate promovării...

Contractele Comerciale Internaționale

CAPITOLUL I – DREPTUL COMERCIAL INTERNAŢIONAL-INTRODUCERE, SCURT ISTORIC 1.1 INTRODUCERE În viaţa mondială , în condiţiile în care colaborarea şi...

Contractul de leasing

CAPITOLUL I. NOTIUNI INTRODUCTIVE PRIVIND LEASINGUL 1.1. Aspecte generale privind contractul de leasing În orice societate, economiile şi...

Leasingul - instrument modern de finanțare

Capitolul 1 -Aspecte generale privind operaţiunile de leasing- 1.1. Scurt istoric al dezvoltării sistemului de leasing Operaţiunea de leasing...

Reglementarea internațională a leasing-ului financiar

Capitolul I. Leasing-ul financiar– trăsături generale. Leasing-ul este o tehnică financiară modernă care, mai ales în perioada de tanziţie spre...

Managementul operațiunilor comerciale - SC Adras Comimpex SRL

Prezentarea firmei: ADRAS COMIMPEX S.R.L. este o societate comerciala cu capital privat înfiintata în 1992. Obiectul de activitate, în...

Leasing-ul

INTRODUCERE Leasingul a reprezentat un pas deosebit de important în finanţarea întreprinderilor care doreau să îşi achziţioneze utilaje şi...

Ai nevoie de altceva?