Marketing

Disertație
8/10 (1 vot)
Domeniu: Marketing
Conține 2 fișiere: doc
Pagini : 34 în total
Cuvinte : 12340
Mărime: 89.85KB (arhivat)
Cost: 10 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Sanda Paturca

Cuprins

INTRODUCERE 3

Capitolul 1 Noţiuni introductive despre marketing 5

1.1 Marketingul în teorie 5

1.2 Marketingul în practică 7

Capitolul 2. – Produsul alimentar tradiţional 11

2.1 Accepţiuni asupra termenului 11

2.2 Alimentaţia tradiţională românească în contextul integrării României în U.E 13

Capitolul 3. Tradiţiile între marketizarare şi invenţie 17

3.1 Mirajul occidental vs. Nostalgia tradiţiilor noastre 17

3.2 Tradiţia la produs 19

3.3 Câmpul de gravitaţie al tradiţiilor 20

3.4 The Traditional Dream 21

3.5 Radu Anton Roman 23

Capitolul 4. Campaniile de promovare Napolact ( studiu de caz) 27

4.1 Noua identitate Napolact 27

4.2 Site-ul Napolact 28

4.3 Bunicul Moromete, bunicul Bio 29

4.4 « Combinaţii surprinzătoare » 31

4.5 Napolact, de pe sticlă la microscop 32

CONCLUZII 33

∙Cuvânt pentru consumatorul de « publicitate tradiţională » 34

BIBLIOGRAFIE 36

Extras din document

Introducere

În contextul în care piaţa produselor alimentare din România s-a diversificat foarte mult după 1989 şi mai ales în ultimii ani, industria marketingului, în toate dimensiunile sale, trebuie să ţină pasul cu schimbările, prin strategii şi politici productive; este mai mult decât evident faptul că felul în care imaginea este construită şi promovată este mai important decat produsul în sine.

În abordarea acestei teme am fost ”provocată” de exact opusul ideii de mai sus care se materializează în marketingul alimentaţiei tradiţionale românesti, publicitatea tv în speţă, unde linia inspiraţiei este mereu dreaptă de ceva vreme. Campaniile publicitare pentru majoritatea produselor alimentare fac referire la tradiţie şi surprind neapărat cadre din spaţiul rural.

Pornind de la această idee, obiectivele principale ale lucrării au fost identificarea nevoilor consumatorilor cărora le răspund aceste abordări de promovare şi măsura în care elementele spoturilor, ca şi produsele care trec drept tradiţionale sunt autentice.

Primul capitol urmăreşte familiarizarea cu termenii şi conceptele principale din marketing, utili în înţelegerea spoturilor publicitare; astfel, analiza va fi obiectivă, expunând şi perspectiva marketerilor. Prin definiţie, marketingul se ocupă de toate tehnicile persuasive posibile care pot fi aplicate clientului în scopul de a vinde. Aşadar, este importantă identificarea nevoilor, a aşteptărilor, în funcţie de care se formulează oferta care trebuie să se plieze cât mai mult pe cerere, teoretic. Practic, am ajuns la concluzia că măiestria publicităţii se vede atunci când reuşeşte să convingă subliminal un consumator să îşi plieze cerinţele pe un produs/ serviciu;de fapt nu unul, ci cât mai mulţi.

Al doilea capitol se concentrează în prima parte pe definirea produsului tradiţional. Ca şi în cazul altor termeni, definiţia nu poate fi unanim acceptată şi prezintă în contextul de faţă două accepţiuni- cel al marketerilor şi cel al etnologilor. Al doilea subcapitol informează asupra cadrelor legale ale alimentaţiei tradiţionale româneşti în contextual integrării României in U.E.

După o privire de ansamblu asupra spoturilor tv pentru produsele alimentare tradiţionale, este necesar de stabilit care este proporţia marketizarii şi care a invenţiei în prezentarea tradiţiilor. Aceasta este dilema pe care este structurat capitolul al treilea. După un periplu prin perioada mirajului occidental de după revoluţie, ne-am întors cu nostalgie la tărâmurile, produsele şi tradiţiile noastre; la fel de important era de vazut cum s-a materializat acest fapt în marketingul alimentaţiei, subcapitol intitulat sugestiv “Tradiţia la produs”.

În ceea ce priveşte motivul pentru care aceste spoturi “prind” la public, deci tradiţia chiar” produce”, am găsit răspunsurile la Vintilă Mihăilescu care atrăgea atenţia asupra unei tendinţe de re-localizare, re-plasare în timp, în tradiţie, pe care societatea post- modernă o manifestă.

Cât depre studiul de caz, ultimul capitol, am ales cateva spoturi din campaniile de promovare “ Gusturi de demult” şi “ Prilej de răgaz” pentru că, alături de reclamele pentru Pate Ardealul şi Pate Sibiu( dar care sunt mai vechi şi tot ce era de spus despre ele s-a spus deja) , accentuează cel mai mult maternitatea tradiţiei în scopul persuasiunii.

Analiza de faţă vizează doar situaţia românească a produselor tradiţionale, însă acolo unde exemplele cazurilor altor ţări au venit în sprijinul afirmaţiilor, acestea au fost menţionate.

1. Noţiuni introductive despre marketing

1.1 Marketingul in teorie

∙Definitii

Dincolo de definiţii elaborate şi rezultate cuantificabile, pentru întâia privire a ochiului inocent ( amator al teoriei, dar specialist al concretului practic) asupra marketingului, este important de stiut că acest domeniu se ocupă de toate tehnicile persuasive posibile, în parte, sau în combinaţii de două, luate câte trei, aplicabile clientului( pionul imposibil de standardizat), în scopul imuabil de a vinde.

Dar poate că fraza prea abruptă necesită unele specificaţii. Invocarea ochiului inocent, a limbajului artistic nu a fost intâmplătoare, căci, în viziunea unora, marketingul este însuşi “arta şi ştiinţa de a vinde” . Un termen încă nou pentru România, care unora nu le spune mare lucru, marketingul influenţează viaţa tuturor, indiferent de mediu, rural sau urban, de vârstă, sau de sex; nivelul de educaţie, formaţia culturală sunt dintre puţinele elemente care filtrează în mod diferit mesajele marketingului.

De la panourile uriaşe de pe clădiri, până la pliantele publicitare decupate atent, de la mesajele directe până la cele subliminale, de la materialele promoţionale din magazine şi până la ofertele telefonice de vânzări, toate sunt tentaculele ubicue ale acestui domeniu al comercializării, cum s-ar zice în româneşte.

Preview document

Marketing - Pagina 1
Marketing - Pagina 2
Marketing - Pagina 3
Marketing - Pagina 4
Marketing - Pagina 5
Marketing - Pagina 6
Marketing - Pagina 7
Marketing - Pagina 8
Marketing - Pagina 9
Marketing - Pagina 10
Marketing - Pagina 11
Marketing - Pagina 12
Marketing - Pagina 13
Marketing - Pagina 14
Marketing - Pagina 15
Marketing - Pagina 16
Marketing - Pagina 17
Marketing - Pagina 18
Marketing - Pagina 19
Marketing - Pagina 20
Marketing - Pagina 21
Marketing - Pagina 22
Marketing - Pagina 23
Marketing - Pagina 24
Marketing - Pagina 25
Marketing - Pagina 26
Marketing - Pagina 27
Marketing - Pagina 28
Marketing - Pagina 29
Marketing - Pagina 30
Marketing - Pagina 31
Marketing - Pagina 32
Marketing - Pagina 33
Marketing - Pagina 34

Conținut arhivă zip

  • Marketing
    • cuprins dizertatie.doc
    • Marketing.doc

Alții au mai descărcat și

Strategiile de Marketing Abordate de o Companie

INTRODUCERE De-a lungul anilor, firma S.C. Romtrans S.A a bombardat piaţa efectivă şi cea potenţială prin diferitele tehnici promoţionale care au...

Politică de produs

INTRODUCERE Astăzi, marketingul este o condiţie de bază a reuşitei pe piaţă. În condiţiile unei economii globale caracterizată printr-o competiţie...

Strategii de Marketing

Introducere Începuturile turismului se pierd în adâncurile vremurilor. Este cât se poate de probabil că oamenii au efectuat, de pildă, deplasări...

Marketing

MARKETINGUL INTRODUCERE Marketingul reprezintă interfaţa unui proces social şi managerial prin care se doreşte creearea unui mediu stabil între...

Planul de Marketing - O Abordare Teoretică

Introducere Fiecare om din societate, are un plan în viaţa lui, şi anume ce vrea sa realizeze pe plan profesional şi personal, pentru realizarea...

Principiile Marketingului

INTRODUCERE Datorită faptului că atât piaţa, privită ca noţiune economică, cât şi societatea în ansamblu, se află într-o continuă şi rapidă...

Analiza Mediului de Marketing în Industria Alimentară

Abstract: Analiza mediului de marketing este importantă, în primul rând, prin relevanța pe care o dă procesului de planificare strategică de...

Analiza componentelor principale

Analiza clusterelor a fost folosita în marketing pentru a servi unei varietati mari de scopuri, incluzând urmatoarele: • Segmentarea pietei. De...

Te-ar putea interesa și

Activitățile în Domeniul Marketingului la SC Carrefour SA

Introducere Marketingului constă în faptul ca el este una dintre cele mai vechi activităţi ale omului şi totuşi este privit ca cea mat recentă...

Planul de Marketing Privind Lansarea unui Nou Produs

INTRODUCERE În cadrul mediului de marketing, accentuarea tulburenţei pieţelor în ultimul sfert al secolului al XX-lea, trăsătura prezentând o...

Mixul de marketing bancar la sucursala BCR Caransebeș

CAPITOLUL I. Marketingul bancar, instrument de crestere a competitivitatii agentilor economici din sfera financiar bancara 1.1 . Serviciile,...

Marketingul la SC Drumuri și Poduri SA

INTRODUCERE Economia de piata poate asigura echilibrul si adaptarile necesare, la nivelul exigentelor mecanismului concurential si al principiilor...

Relația dintre logistică și marketing

1.Interfata dintre logistica si marketing La inceputul secolului, a fost o perioada cand functiunile grupate astazi sub denumirea de logistica...

Mixul de Marketing - Politica de Distribuție

Introducere “Firmele au nevoie de noi concepte referitoare la modul în care trebuie să-şi organizeze activitatea, în general, şi cea de marketing,...

E-marketingul Serviciilor de Telefonie Mobilă

INTRODUCERE Influenţa Internetului ca piaţă în societatea informaţională şi recunoaşterea importanţei valorii bunurilor (activelor, assets)...

Analiza Mediului de Marketing la SC Ricu Prodcom SRL

Introducere În lucrarea de faţă vom examina şi vom prezenta mediul de marketing al S.C. Ricu Prodcom S.R.L., respectiv componentele micromediului...

Ai nevoie de altceva?