Mediul de Marketing al SC ASCI RO SRL Sighișoara

Disertație
8/10 (1 vot)
Domeniu: Marketing
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 36 în total
Cuvinte : 13358
Mărime: 587.45KB (arhivat)
Cost: 11 puncte
UNIVERSITATEA DE VEST “VASILE GOLDIŞ” ARAD FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE MASTERAT CU SPECIALIZAREA ADMINISTRAREA AFACERILOR

Cuprins

Introducere 3

Capitolul I

Mediul de marketing al întreprinderii cu profil industrial 4

1.1 Micromediul întreprinderii 5

1.2 Macromediul întreprinderii 7

Capitolul II

Strategii de piaţă ale întreprinderii industriale 11

2.1 Obiectivele strategiei de piaţă 11

2.1.1 Alternativele strategiei de piaţă 11

2.1.2 Elaborarea strategiilor de piaţă 13

2.2 Mix-ul de marketing în cadrul întreprinderii industriale 15

Capitolul III

Studiu de caz la SC AUTOMOTIVE SAFETY RO SRL Sighişoara 18

3.1 Cadrul legislativ privind constituirea şi funcţionarea societăţii 18

3.2 Particularităţile activităţii SC ASCI RO SRL 20

3.3 Structura tehnico – organizatorică a societăţii 23

3.4 Mediul de afaceri în care îşi desfăşoară activitatea societatea 24

3.4.1 Analiza externă de marketing 24

3.4.2 Analiza internă de marketing (analiza SWOT ) 26

3.5 Obiectivele de marketing ale firmei 27

3.6 Strategia de marketing la SC ASCI RO SRL 27

3.7 Activitatea de marketing la SC ASCI RO SRL 29

3.8 Previzionarea costurilor şi a activităţilor de marketing 31

3.9 Principalii indicatori utilizaţi de management pentru a urmării evoluţia firmei 32

3.10 Politica de cercetare-dezvoltare a firmei 33

Concluzii 34

Bibliografie 35

Extras din document

INTRODUCERE

Analiza mediului trebuie să fie punctul de plecare al managementului oricărei activitatăţi de marketing , deoarece schimbările de mediu (atât cele interne, cât şi cele externe), pot afecta capacitatea firmei de a crea şi a menţine clienţi profitabili.

În primul capitol al lucrării am analizat atât mediul intern, cât şi mediul extern al întreprinderii industriale, axându-mă pe factorii care influenţează activitatea firmei atât direct, cât şi indirect. Toţi aceşti factori alcătuiesc micromediul şi macromediul întreprinderii.

În urma unei fundamentări riguroase, bazată pe studii de cunoaştere a mediului de marketing, a factorilor endogeni şi exogeni, şi a evoluţiei lor, se stabileşte strategia de marketing a întreprinderii. În al doilea capitol al lucrării m-am axat pe obiectivele strategiei de piaţă şi elaborarea ei.

Implementarea strategiei de marketing se realizează printr-un complex de acţiuni ce reflectă viziunea organizaţiei cu privire la modalităţile de atingere a obiectivelor stabilite, concentrată în noţiunea de mix de marketing. Definirea, componentele şi importanţa mix-ului de marketing sunt, de asemenea, prezentate în acest capitol.

Cel de-al treilea capitol al lucrării realizează o paralelă între noţiunile descrise în capitolele anterioare şi activitatea desfăşurată în cadrul SC ASCI RO SRL. Ceea ce am urmărit in acest capitol este o descriere a mediului de afaceri în care îşi desfăşoară activitatea societatea, obiectivele de marketing, precum şi activitatea de marketing.

CAPITOLUL I

MEDIUL DE MARKETING AL ÎNTREPRINDERII CU PROFIL INDUSTRIAL

Plecând de la afirmaţia conform căreia mediul de marketing al firmei cuprinde oportunităţi şi primejdii, înseamnă că rezultatele activităţii întreprinderii depind de:

a) măsura cunoaşterii fizionomiei şi mecanismului de funcţionare a mediului său;

b) capacitatea sa de a fructifica oportunităţile şi de a evita primejdiile pe care le întâlneşte.

Orice întreprindere îşi stabileşte obiectivele şi acţionează în funcţie de resursele sale interne, dar şi de condiţiile mediului în care ea îşi realizează raporturile de piaţă. Starea şi evoluţia componentelor mediului influenţează modalităţile de orientare şi strategia generală, tactica întreprinderilor. De aceea, agenţii economici trebuie să studieze atent mediul de marketing, consecinţele acestuia asupra activităţii, direcţiile şi tendinţele lui de evoluţie. În literatura de specialitate se întâlnesc două moduri generale de abordare şi definire a noţiunii de mediu sau de mediu de marketing al întreprinderii. Kotler şi Armstrong vorbesc de mediul marketingului unităţii sau mediul intern de marketing, alcătuit în special din componentele din interiorul unităţii cu obiective derivate oarecum diferite, adică:

- compartimentul financiar implicat în asigurarea fondurilor şi păstrarea echilibrului financiar;

- compartimentul de cercetare-dezvoltare, care se ocupă de creaţie şi proiectare de noi produse, de perfecţionare a celor existente;

- aprovizionarea, caută furnizori de materii prime, materiale;

- producţia, se ocupă cu problemele tehnice şi tehnologice de fabricaţie.

- resursele umane, implicate în procesul de stabilire şi ocupare a locurilor de muncă, recrutare şi selecţie

Pe lângă aceşti factori interni ai firmei, după aceeaşi autori, mediul marketingului cuprinde ca participanţi şi unii factori din afara firmei, grupaţi în două categorii:

a) factori cu care întreprinderea are legături directe şi influenţe reciproce

b) factori care se află la o distanţă mai mare de activitatea firmei şi o influenţează indirect, posibilitatea de control fiind foarte redusă.

Prima grupă de factori împreună cu mediul intern, propriu firmei, alcătuiesc MICROMEDIUL marketingului unităţii. A doua grupă de factori formează MACROMEDIUL marketingului unităţii.

A doua orientare, abordează conceptul de mediu numai prin factorii din afara unităţii, neincluzând, deci, şi pe cei interni. Se impun deci câteva precizări în legătură cu aceste orientări:

a) în primul caz mediul este privit strâns legat de atribuţiile compartimentului de marketing şi de aceea el se constituie în mediul marketingului unităţii şi include, cum am văzut, factori atât din interior cât şi din exterior care au anumite grade de influenţă asupra compartimentului respectiv.

b) în cel de-al doilea caz, mediul este înţeles ca ansamblul factorilor ce acţionează şi influenţează activitatea firmei în ansamblul ei, în raporturile acesteia cu piaţa, cu exteriorul, nu numai a compartimentului de marketing.

În sens larg – general acceptat- mediul extern cuprinde un ansamblu eterogen de factori de natură economică, juridică, politică şi socială, demografică, ecologică etc, adică mediul apare alcătuit dintr-o reţea de variabile exogene cărora întreprinderea le opune propriile sale resurse – umane, materiale şi financiare, respectiv un set de variabile endogene.

Pe lanţul de formare a valorii adăugate în economie organizaţia acţionează în ambele sensuri, atât ca purtătoare a cererii (amonte) cât şi ca furnizoare de produse sau servicii (aval). Pe acest parcurs se confruntă cu o mulţime de actori, cu interese diverse sau chiar divergente, de modul interacţiunii cu aceştia depinzând succesul sau eşecul.

Întreprinderea se confruntă permanent cu un mediu dinamic ale cărui componente nu evoluează linear şi uniform, nu au o regularitate previzibilă şi de aceea după modul de modificare a acestor componente cunoaştem mai multe forme de mediu:

a) mediul stabil – specific perioadelor de linişte, de evoluţii previzibile, care nu ridică probleme majore de adaptare pentru firmă;

b) mediul instabil – cu frecvente modificări, mediu ce ridică mari probleme agenţilor economici, care cere permanenta monitorizare, prospectare şi descifrare a direcţiilor şi cotelor de schimbare, cere creşterea capacităţii de adaptare a firmei;

c) mediul turbulent – ostil, care pune acut problema supravieţuirii firmei, cu schimbări bruşte, în direcţii imprevizibile, tipic mai ales perioadelor de tranziţie. Desfăşurarea în bune condiţii a procesului managerial al firmei impune identificarea şi buna cunoaştere a componentelor mediului de marketing al firmei. Mediul extern cuprinde două componente principale respectiv:

– micromediul, care include agenţii care influenţează în mod direct activitatea firmei;

– macromediul, care include agenţii care inluenţează în mod indirect activitatea firmei.

Preview document

Mediul de Marketing al SC ASCI RO SRL Sighișoara - Pagina 1
Mediul de Marketing al SC ASCI RO SRL Sighișoara - Pagina 2
Mediul de Marketing al SC ASCI RO SRL Sighișoara - Pagina 3
Mediul de Marketing al SC ASCI RO SRL Sighișoara - Pagina 4
Mediul de Marketing al SC ASCI RO SRL Sighișoara - Pagina 5
Mediul de Marketing al SC ASCI RO SRL Sighișoara - Pagina 6
Mediul de Marketing al SC ASCI RO SRL Sighișoara - Pagina 7
Mediul de Marketing al SC ASCI RO SRL Sighișoara - Pagina 8
Mediul de Marketing al SC ASCI RO SRL Sighișoara - Pagina 9
Mediul de Marketing al SC ASCI RO SRL Sighișoara - Pagina 10
Mediul de Marketing al SC ASCI RO SRL Sighișoara - Pagina 11
Mediul de Marketing al SC ASCI RO SRL Sighișoara - Pagina 12
Mediul de Marketing al SC ASCI RO SRL Sighișoara - Pagina 13
Mediul de Marketing al SC ASCI RO SRL Sighișoara - Pagina 14
Mediul de Marketing al SC ASCI RO SRL Sighișoara - Pagina 15
Mediul de Marketing al SC ASCI RO SRL Sighișoara - Pagina 16
Mediul de Marketing al SC ASCI RO SRL Sighișoara - Pagina 17
Mediul de Marketing al SC ASCI RO SRL Sighișoara - Pagina 18
Mediul de Marketing al SC ASCI RO SRL Sighișoara - Pagina 19
Mediul de Marketing al SC ASCI RO SRL Sighișoara - Pagina 20
Mediul de Marketing al SC ASCI RO SRL Sighișoara - Pagina 21
Mediul de Marketing al SC ASCI RO SRL Sighișoara - Pagina 22
Mediul de Marketing al SC ASCI RO SRL Sighișoara - Pagina 23
Mediul de Marketing al SC ASCI RO SRL Sighișoara - Pagina 24
Mediul de Marketing al SC ASCI RO SRL Sighișoara - Pagina 25
Mediul de Marketing al SC ASCI RO SRL Sighișoara - Pagina 26
Mediul de Marketing al SC ASCI RO SRL Sighișoara - Pagina 27
Mediul de Marketing al SC ASCI RO SRL Sighișoara - Pagina 28
Mediul de Marketing al SC ASCI RO SRL Sighișoara - Pagina 29
Mediul de Marketing al SC ASCI RO SRL Sighișoara - Pagina 30
Mediul de Marketing al SC ASCI RO SRL Sighișoara - Pagina 31
Mediul de Marketing al SC ASCI RO SRL Sighișoara - Pagina 32
Mediul de Marketing al SC ASCI RO SRL Sighișoara - Pagina 33
Mediul de Marketing al SC ASCI RO SRL Sighișoara - Pagina 34
Mediul de Marketing al SC ASCI RO SRL Sighișoara - Pagina 35
Mediul de Marketing al SC ASCI RO SRL Sighișoara - Pagina 36

Conținut arhivă zip

  • Mediul de Marketing al SC ASCI RO SRL Sighisoara.doc

Alții au mai descărcat și

Analiza Mediului de Marketing pentru SC Termic SRL

INTRODUCERE Performanţele întreprinderii sunt determinate, în mare parte, de adoptarea unei viziuni integratoare asupra evoluţiei şi modalităţilor...

Politica de produs și de distribuție la SC Radic Star

INTRODUCERE Schimbările profunde care s-au produs în ultima perioadă, au deteriorat structuri şi mentalităţi, atitudini şi comportamente. În acest...

Analiza Influentei Mediului de Marketing la Colegiul Economic Ion Ghica Bacău

MEMORIU JUSTIFICATIV In lucrarea de disertatie „Analiza influentei mediului de marketing la Colegiul Economic Bacau” am incercat sa surprind...

Analiza Mediului de Marketing la Vodafone România

1 Introducere Despre Vodafone Group Compania Vodafone a fost înfiinţată în anul 1984 ca o divizie a Racal Electronics Plc., cunoscută atunci ca...

Mixul de Marketing - Implementare Produse de Retail în Sistemul Bancar

CAPITOLUL 1 Conţinutul politicii de marketing si Locul serviciilor bancare în teoria economică Adoptarea conceptului de marketing de către o...

Analiza Mediului de Marketing la SC Ricu Prodcom SRL

Introducere În lucrarea de faţă vom examina şi vom prezenta mediul de marketing al S.C. Ricu Prodcom S.R.L., respectiv componentele micromediului...

Analiza mediului de marketing la o firmă de pește - SC Costiana SRL

1. PREZENTAREA FIRMEI Societatea S.C. Costiana S.R.L. din Bucureşti a fost infiinţată în anul 1991 de către D-ul Ing. Marian Cuzdrioreanu, fiind...

Analiza Mediului de Marketing a Firmei Biofarm SA

Capitolul 1.Aspecte teoretice ale mediului de marketing Schimbările mediului de marketing al unei firme pot fi favorabile sau nefavorabile...

Te-ar putea interesa și

Marketingul Serviciilor

1. INTRODUCERE Perioada de afirmare a marketingului serviciilor coincide cu cea în care, în economia mondialã în ansamblu şi în cadrul majoritãţii...

Ai nevoie de altceva?