Toate disertatiile din domeniul Matematica

 • Stimularea potentialului creativ prin joc didactic matematic, la ciclul primar

  ARGUMENT Tema „ Stimularea potențialului creativ prin joc didactic matematic, la ciclul primar” a pornit de la ideea că introducerea jocului didactic în cadrul procesului de învățământ este imperios reclamată de particularitățile de vârstă ale elevilor mici și de necesitatea tratării individuale a acestora în vederea creșterii randamentului școlar, deci îmbunătățirea performanțelor școlare. Prin caracterul său atractiv, prin dinamismul său, prin stimularea interesului și...

 • Integrabilitatea functiilor reale de o variabila reala si de doua variabile reale

  Introducere Prezenta lucrare are ca scop extinderea noțiunii de integrală, înlocuind intervalul de integrare cu corespondentul său în plan sau în spațiu. Formal, noțiunii de ,,interval unidimensional’’ îi corespunde, în plan, noțiunea de ,,interval bidimensional’’, iar în spațiu, aceea de ,,interval tridimensional’’. Lucrarea este format din trei capitole, după cum urmează: Capitolul I: Integrala în sensul lui Riemann Capitolul II: Integrarea funcției reale de o variabilă reală...

 • Rolul notiunii de limita in unele probleme de matematica

  Introducere Noțiunea de limită este indispensabilă în definirea și studiul conceptelor de bază ale analizei matematice: continuitatea, derivabilitatea și integrabilitatea funcțiilor. Germenii noțiunii de limită trebuie să fie aparut din cele mai vechi timpuri, de vreme ce babilonienii aproximau radăcina pătrată dintr - un număr pozitiv de forma , unde (xn)n 1 este șirul dat de relația de recurență xn = , pentru n 1 și x1 = a. Această aproximație s-a dovedit ulterior nu numai corectă ci și...

 • Testarea ipotezelor statistice

  INTRODUCERE Un test statistic constă în obținerea unei deducții bazată pe o selecție din populație prin testarea unei anumite ipoteze (rezultată din experiența anterioară). De cele mai multe ori această ipoteză este o afirmație referitoare la valoarea parametrului necunoscut al densității populației. Testarea unei ipoteze statistice este procedeul prin care folosind informația dintr-o selecție a populației se ajunge la o decizie asupra ipotezei în cauză. Dacă informația dată de selecție...

 • Modalitati de Eficientizare

  ARGUMENT Învățământul matematic are ca finalitate formarea deprinderilor și capacităților necesare învățării matematicii, care devin utile în activitatea de zi de zi. Astfel se dezvoltă o serie de aptitudini: a gândi personal și activ, a folosi analogii, a analiză o problemă matematică și a o descompune în sub-probleme mai simple. Prin rezolvarea exercițiilor și problemelor, procesele cognitive ale elevului, cu precădere gândirea, sunt stimulate și canalizate spre o activitate susținută. Pe...

 • Generarea Curbelor Plane

  INTRODUCERE Prezenta lucrare de licenţă cu titlul “GENERAREA CURBELOR PLANE” face parte din geometria diferenţială. Lucrarea este structurată în patru capitole astfel: Capitolul 1 tratează reprezentarea grafică a funcţiilor făcându-se referire la: ecuaţiile unei curbe plane, curbe date parametric, curbe în coordonate polare. Capitolul 2 tratează unele curbe uzuale, cum ar fi: lănţişorul, tractricea, cicloida, epicicloida, hipocicloida precum şi spirala lui Arhimede, spirala hiperbolică...