Implementarea procesului de fabricare al unui reper auto ce concura la siguranta circulatiei

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Aceasta disertatie trateaza Implementarea procesului de fabricare al unui reper auto ce concura la siguranta circulatiei.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 49 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca. Ai nevoie de doar 6 puncte.

Domeniu: Mecanica

Cuprins

CAPITOLUL 1
Conceptul general de proiect 3
1.1 Notiunea de proiect si trasaturi principale 3
1.2 Ciclul de viata al proiectelor 3
1.3 Principiile managementului proiectelor 5
1.4 Obiectivele proiectului 6
1.5. Managementul proiectelor 7
1.5.1. Fazele managementului proiectelor 8
1.5.2. Inițierea proiectului 10
1.5.3. Planificarea proiectului 11
1.5.4. Execuția proiectului 17
1.5.5.Monitorizarea și controlul proiectului 18
1.5.6.Finalizarea proiectului 19
CAPITOLUL 2
Studiu de caz: implementarea unui proiect pentru realizarea unui reper auto ce concură la siguranța circulației 21
2.1 Descrierea reperului PIVOT 21
2.2 Procesul tehnologic de realizare a produsului pivot 23
2.3. Elaborarea planului de implementare a procesului tehnologic de fabricare al produsului pivot 31
2.4. Obiectivele/non-obiectivele proiectului 31
2.5. Structura detaliata orientata pe activitati WBS 33
2.5.1. Initializare proiect (1 - cod WBS) 33
2.5.2. Realizare documentatie proces (5) 35
2.5.3. Proiectare si executie SDV-uri (11) 36
2.5.4. Realizare prototip (15) 37
2.5.5. Utilaje productie serie (21) 38
2.5.6. Formare operatori (28) 39
2.5.7. Realizare productie serie (30) 40
2.5.8. Graficul Gantt 42
2.6. Descrierea rapoartelor 43
2.6.1 Gestionarea intregului proiect 43
2.6.2 Gestionarea fondurilor financiare 44
2.6.3 Depasirea fondurilor financiare 45
2.6.4 Gestionarea timpului 46
2.6.5 Gestionarea resurselor umane 47
Concluzii 48
Bibliografie 49

Extras din document

CAPITOLUL 1

Conceptul general de proiect

1.1 Notiunea de proiect și trăsături principale

În practica economica un proiect este privit ca o cheltuiala pe care o face o persoana fizica sau juridica cu scopul de a obtine bunuri sau servicii. Pe de alta parte, un proiect înseamna si un efort clar pe care il face agentul economic. Înfaptuirea acestuia are la baza o structura de resurse de o mare diversitate din punctul de vedere al naturii lor (materiale, financiare, tehnice, umane, valutare, etc.). Evaluarea acestora în expresie baneasca este o necesitate în special pentru fundamentarea deciziilor economice ce privesc proiectul respectiv. Pentru a obtine efecte utile economice, sociale, ecologice, etc. un proiect trebuie privit ca o “cheltuiala sigura pentru un viitor incert” (Pierre Mosse). Notiunea de proiect implica trei elemente definitorii: durata, risc si eficienta. Pentru a avea o privire completa asupra notiunii trebuie sa avem în vedere o imagine tridimensionala a acestuia, respectiv: economica si financiara. Dimensiunea contabila este cea mai restrictiva si reduce notiunea de proiect la cea de imobilizare a activelor. Din acest punct de vedere un proiect reprezinta toate bunurile mobile sau imobile, achiziionate sau create etc. Dimensiunea economica largete sfera de cuprindere a unui proiect si conform acestei acceptiuni un proiect reprezinta toate consumurile de resurse care se efectueaza în prezent în speranta obtinerii în viitor a unor efecte economice, esalonate în timp si care, în suma totala, sunt superioare cheltuielilor initiale de resurse. Daca se face referire la durata, vom observa ca accentul cade mai mult pe materialitatea efortului dar si pe eficienta actiunii. Dimensiunea financiara are în vedere toate cheltuielile de resurse pe o perioada de timp si, asigura echilibrul dintre resurse si nevoi. Prin urmare vom avea urmatoarea definitie a unui proiect: Proiect - un proces unic, constând într-o mulime de activitati coordonate si controlate, cu termene de începere si de terminare, care garanteaza realizarea unui obiectiv conform cerintelor specificate incluzând restrictii de timp, cost, resurse. Din aceasta definiie, un proces consta dintr-un set de activitati desfasurate într-o perioada de timp determinat, planificate si controlate, care au drept scop producerea unei schimbari în bine a situatiei beneficiarilor organizatiei.

1.2 Ciclul de viata al proiectelor

Proiectele se realizează într-o succesiune de etape, pornind de la un document strategic de dezvoltare din care se desprinde ideea de proiect într-un anumit domeniu, care este apoi formulată, implementată și în final evaluată, cu scopul de a crea condițiile necesare pentru realizarea unor acțiuni viitoare dezvoltate.

- Programarea

Programarea este prima fază a MCP (Managementul Ciclului de Proiect ) care constă în stabilirea cadrului general de cooperare al UE cu o anumită țară sau regiune a unei țări.

- Identificarea

Conform cadrului stabilit de Documentul Strategic de Țară sau Regional (DSTR) se analizează problemele (situațiile dificile, care nu convin care se dorește a fi depășite), nevoile și interesele posibililor factori interesați și se identifică acele idei de proiecte care urmează să fie aprofundate.

- Formularea

În această fază se analizează aspectele importante ale ideii de proiect, ținând cont de obiectivele generale și prioritățile DSTR, de indicatorii-cheie de calitate și de opiniile principalilor factori interesați.

- Finanțarea

Propunerea de finanțare se elaborează sub forma unei cereri de finanțare, care se completează într-un formular standardizat (aplicație), diferit pentru fiecare tip de program de finanțare în parte.

- Implementarea

Resursele materiale și umane implementării proiectului sunt utilizate pentru îndeplinirea scopului propus prin proiect (rezultatele propuse prin proiect se adresează grupurilor-țintă și beneficiarilor), contribuind astfel la îndeplinirea obiectivelor generale ale proiectului.

- Evaluarea

precum și a rezultatelor sale. Scopul evaluării este de a compara coerența rezultatelor proiectului cu obiectivele propuse, determinând astfel eficiența, eficacitatea, impactul și durabilitatea proiectului.

În practică, durata și importanța fiecărei faze a (MCP) Managementul Ciclului de Proiect, pot fi diferite, dar procesul de bază este același pentru toate proiectele și programele, indiferent de domeniu (resurse umane, infrastructură, agricultură, mediu, turism, dezvoltare sector IMM etc.). Principiile de bază ale MCP sunt:

o Folosirea Cadrului Logic (Matricei Logice) în elaborarea proiectului sau programului;

o Elaborarea, în fiecare fază, a documentelor-cheie de bună calitate, pentru a asigura un proces de luare a deciziilor structurat și bine fundamentat;

o Consultarea și implicarea factorilor-cheie interesați, cât de mult posibil;

o Formularea clară a scopului proiectului, în termeni de beneficii durabile pentru grupul/grupurile beneficiarilor;

o Încorporarea, încă din faza de formulare, a aspectelor-cheie ale calității.

Fisiere in arhiva (1):

  • Implementarea procesului de fabricare al unui reper auto ce concura la siguranta circulatiei.doc

Bibliografie

1. www.asecib.ase.ro;
2. Managementulproiectelor - Mariana Mocanu, Carmen Schuster - ed. a II-a;
3. https://www.wikipedia.org;
4. www.catgroup.ro;
5. Notite de curs Managementul Proiectelor [Viorel Nicolae]2017-2018;
6. Managementul proiectelor - Suport de curs Anca Cruceru (Coordonator),Daniela Zirra, Andreea-Clara Munteanu, Editura Universitară 2012;
7. 4.www.ccib.ro/eurojurnal; www.ccib.ro/afacerea;
8. Vizualizarea procesului de fabricatie propriu-zis;