Studiul Tehnologiilor de Sudare Semiautomata a Tubulaturii de Otel a Conductelor Destinate Transportului Hidrocarburilor

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Aceasta disertatie trateaza Studiul Tehnologiilor de Sudare Semiautomata a Tubulaturii de Otel a Conductelor Destinate Transportului Hidrocarburilor.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 2 fisiere doc, ppt de 34 de pagini (in total).

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca. Ai nevoie de doar 9 puncte.

Domeniu: Mecanica

Cuprins

Cuprins
Abstract 5
Cuprins 6
Introducere 8
1. Generalităţi privind sudarea cu arc electric 10
1.1.Schemele tehnologice ale procedeelor de sudare 10
1.2. Arcul electric 12
2. Oţeluri folosite la fabricarea ţevilor 19
3. Sudarea MIG/MAG 26
3.1. Istoria sudării MIG/MAG 26
3.2. Principiul sudării MIG/MAG 26
3.3. Componenţa unei instalaţii de sudare MIG/MAG 27
3.3.1. Surse de curent pentru sudarea MIG/MAG 28
3.3.2. Dispozitivul de avans al sârmei 30
3.3.3. Pistoletul de sudare 31
3.5. Pozitii de sudare 34
3.7. Mânuirea pistoletului de sudare 36
3.8. Sârmă – electrod 37
3.9. Rata de depunere 37
3.10. Tipuri de rosturi la sudare 38
3.11. Defecte la sudare 39
3.11.1. Defecte la sudare datorate gazului de protecţie necorespunzător 39
3.11.2. Defecte de topire 39
4. Operaţiile de sudare la realizarea tubulaturii conductelor de transport şi distribuţie din oţeluri 43
4.1. Alegerea materialelor pentru sudare 45
4.2. Finisarea capetelor ţevilor 47
4.3. Sudarea 48
4.3.1. Sudarea rădăcinii 48
4.3.2. Sudarea straturilor de umplere 49
4.4. Examinarea îmbinărilor sudate 49
4.4.1 Examinări nedistructive 49
4.4.2 Examinări distructive 51
5. Utilaje moderne de sudare 53
5.1. Produse JÄCKLE 53
5.2. Produse ESAB 55
5.3. Produse POLYSOUDE 56
6. Aplicaţie 61
7. Tehnologia de sudare LaserHibrid 71
Concluzii şi propuneri 75
Bibliografie 76

Extras din document

Introducere

În contextul actual de dezvoltare a societăţii accesul la resurse energetice este vital. Transportul hidrocarburilor lichide sau gazoase din zonele unde acestea se produc până la consumator se realizează preponderent prin conducte metalice.

Sudarea este procedeul tehnologic de realizare a îmbinărilor nedemontabile a unor componente metalice sau nemetalice utilizând căldura sau presiunea, cu sau fără ajutorul unor materiale de adaos. Îmbinarea ce rezultă în urma procesului de sudare poartă denumirea de sudură. Procedura de sudare reprezintă succesiunea specificată de acţiuni care trebuie să fie urmată în cazul executării unei suduri, incluzând referirea la materiale, la pregătire, la preîncălzire (daca este necesară), la metoda (procedeul) de sudare şi la controlul sudării, la tratamentul termic după sudare (dacă este relevant), precum şi la echipamentul de sudare care trebuie utilizat.

Asamblările prin sudare reprezintă următoarele avantaje:

- se poate aplica unei game largi de metale şi aliaje feroase şi neferoase;

- se realizează economie de metal ( 15 – 20 % ) în raport cu nituirea sau turnarea;

- capacitatea de etanşare în raport cu nituirea este superioară;

- eliminarea zgomotului care se întâlneşte la nituire;

- preţul de cost al asamblărilor sudate este mai redus;

- procedeul de sudare se pretează automatizării.

Ţevile utilizate la realizarea tubulaturilor conductelor de transport şi de distribuţie petroliere (destinate vehicularii petrolului, produselor petroliere lichide şi gazelor naturale) se realizează din oţeluri şi pot fi fabricate sub formă de ţevi laminate la cald (fără sudură) şi ţevi sudate longitudinal sau elicoidal. Oţelurile “clasice” utilizate la realizarea ţevilor pentru conducte au structura feritoperlitică tipică oţelurilor nealiate sau slab aliate hipoeutectoide, iar creşterea caracteristicilor lor de rezistenţă mecanică se realizează în principal prin creşterea concentraţiei carbonului, care are ca efect mărirea conţinutului procentual de perlită din structură.

Semifabricatele de tip platbandă destinate fabricării ţevilor sudate longitudinal sau elicoidal se realizează din astfel de oţeluri prin procedee de laminare obişnuite (laminare normalizantă), iar granulaţia fină a acestora este asigurată prin microaliere cu Ti, V, Nb etc. şi conducerea corectă a operaţiilor de laminare.

Oţelurile “moderne” utilizate la realizarea ţevilor pentru conducte sunt realizate cu conţinuturi extrem de scăzute de impurităţi, cu niveluri scăzute ale concentraţiilor de carbon şi cu reţete de microaliere complexe). Datorită reţetei de aliere utilizate se permite ca prin răcirea controlată la sfârşitul laminării semifabricatelor (cu jeturi de apă sau de aer comprimat), să se obţină o structură cu ferită aciculară (bainită cu conţinut scăzut de carbon).

1. Generalităţi privind sudarea cu arc electric

1.1.Schemele tehnologice ale procedeelor de sudare

Schema tehnologică a sudării automate sub strat de flux

Aceste procedee se încadrează în categoria procedeelor de sudare electrică cu arc acoperit. Arcul se formează între piesă şi electrodul (1). Arcul arde sub un strat de flux (2), care curge din buncărul (3). Picăturile de metal (4) ajung în baia de sudare (5) în condiţiile unei bune protecţii, asigurate de fluxul topit (6) precum şi de atmosfera gazoasă creată. După solidificarea stratului de flux topit, acesta formează un strat de zgură (7) ce se desprinde uşor de cordonul de sudură (8).

Fisiere in arhiva (2):

  • Studiul Tehnologiilor de Sudare Semiautomata a Tubulaturii de Otel a Conductelor Destinate Transportului Hidrocarburilor
    • Lucrare de disertatie.doc
    • Prezentare.ppt

Alte informatii

UNIVERSITATEA PETROL – GAZE DIN PLOIEŞTI Facultatea: INGINERIE MECANICĂ ŞI ELECTRICĂ Ciclul de studii: STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT Specializarea: INGINERIA SISTEMELOR DE TRANSPORT ŞI DEPOZITARE A HIDROCARBURILOR