Evoluția NATO după încheierea războiului rece

Disertație
9/10 (1 vot)
Domeniu: Negociere
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 59 în total
Cuvinte : 22599
Mărime: 86.04KB (arhivat)
Cost: 11 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Conf. Univ. Dr. Constantin Degeratu
UNIVERSITAREA CREŞTINĂ DIMITRIE CANTEMIR FACULTATEA DE RELAŢII ECONOMICE INTERNAŢIONALE MASTERAT INTEGRARE ŞI AFACERI EUROPEANE

Cuprins

Introducere 4

Capitolul I 11

Teoria formǎrii şi transformǎrii Alianţei Nord-Atlantice 11

Implicaţiile anarhiei 11

Nevoia de securitate 13

Balanţa de putere 14

Balansare vs. Aliniere 16

NATO dupǎ Rǎzboiul Rece – O comunitate de securitate 22

Capitolul II 28

Concepte strategice 28

Stadiul actual al transformarii Aliantei 28

Parteneriatului Euro-Atlantic – adaptare si transformare 30

Conceptul Strategic al NATO 1991 32

Conceptul Strategic al NATO 1994 32

Conceptul Strategic al NATO 1999 34

Conceptul Strategic al NATO 2002 35

Conceptul Strategic al NATO 2010 35

Conceptul Strategic al NATO 2012 37

Capitolul III 39

Intervenţia NATO ȋn Kosovo din 23 martie 1999 39

Originile conflictului 39

Venirea lui Sloboda Milosevic la putere 41

Occidentul ȋn faţa problemelor din Kosovo 43

Acţiunea comunitǎţii de securitate NATO 46

Concluzii 54

Bibliografie 58

Extras din document

Introducere

Ȋn lumea contemporanǎ existǎ numeroase conflicte şi probleme nerezolvate care pun ȋn pericol securitatea internaţionalǎ. Aceastǎ securitate sau mai degrabǎ spus echilibru al sistemului internaţional a fost asigurat ȋn timpul Rǎzboiului rece de balanţa de putere. Mai exact echilibrul a fost dictat de cei doi mari poli de putere ȋnvingǎtori ȋn al doilea Rǎzboi Mondial şi anume SUA şi URSS. Este foarte adevǎrat faptul cǎ nu au fost singurele state care au ieşit victorioase dar puterea unuia dintre ele era la acelaşi nivel sau dacǎ nu chiar mai mare decȃt o putere cumulatǎ a celorlalte state. Acest lucru a condus la formarea Alianţei Nord-Atlantice ȋn 1949 care era vǎzutǎ ca un instrument prin care se ȋncearcǎ protejarea statelor vest Europene.

Acesta este unul din motivele pentru care am ales ca temǎ de cercetare formarea NATO şi transformarea Alianţei dupǎ 1990. Este foarte adevǎrat cǎ formarea Alianţei Nord-Atlantice poate fi analizatǎ din mai multe perspective. Eu am ales sǎ analizez formarea alianţei NATO din perspectivǎ realistǎ. Realiştii sunt de pǎrere cǎ statele formeazǎ alianţe pentru a-şi asigura propria securitate. NATO a existat sub aceastǎ formǎ pȃnǎ la destrǎmarea URSS, moment dupǎ care s-a vǎzut pusǎ ȋn faţa unei probleme şi anume identificarea viitorului alianţei. Ca urmare s-a trecut la redefinirea alianţei care din punctul de vedere al constructiviştilor a condus la transformarea NATO ȋntr-o comunitate de securitate. Acest subiect legat de transformare este unul de larg interes astfel existǎ pǎreri pro şi contra faptului cǎ NATO s-a transformat. La ȋnceputul Rǎzboiului rece chiar dacǎ se afişa o ȋncredere ȋn strategia militarǎ occidentalǎ nou formatǎ prin crearea NATO, alianţa era vazutǎ mai degrabǎ ca avȃnd o mai mare importanţǎ politicǎ decȃt militarǎ Nu putem spune cǎ este cu totul adevǎrat dar este foarte posibil ca strategiile militare sǎ aibǎ ca substrat acţiunile politice. Dacǎ nu erau implicaţii politice este foarte greu de crezut cǎ era posibilǎ formarea Alianţei Nord-Atlantice. Edward Kolodziej spre exemplu este de pǎrere cǎ toate aspectele legate de securitate sunt probleme politice De aici este foarte uşor sǎ ne dǎm seama cǎ NATO odatǎ ce are ca scop asigurarea securitǎţii, constituie şi o problemǎ politicǎ.

Vom reveni puţin asupra problematicii formǎrii Alianţei. Putem spune despre aceasta cǎ a avut douǎ obiective: protejarea occidentului de expansiunea sovieticǎ şi comunistǎ şi ȋn acelaşi timp de orice fel de pericole. Existenţa pericolului strategic a impus subordonarea tuturor celorlalte probleme. Ȋn acest fel se poate explica faptul cǎ au fost perioade cȃnd NATO a trebuit sǎ accepte ȋn alianţǎ şi state care la momentul respectiv cu greu puteau fi considerate ca fiind cu adevǎrat democratice Avȃnd ca scop asigurarea securitǎţii membrilor sǎi, NATO a avut un aport destul de important la menţinerea unei stǎri care nu era foarte belicoasǎ şi totodatǎ a contribuit la cȃştigarea unei competiţii pe care nici ideologia, nici instituţiile şi ȋn final nici economia taberei adverse nu era ȋn mǎsurǎ sǎ o susţinǎ. Ȋn aceeaşi ordine de idei putem spune cǎ a fost vorba şi de un conflict al civilizaţiei şi culturii, determinat totodatǎ de regulile esenţiale ale vieţii internaţionale şi al modului de guvernare. Situaţia realǎ a lucrurilor ȋn sistemul internaţional s-a schimbat dupǎ ce pericolul care a dus la formarea Alianţei Nord-Atlantice a dispǎrut odatǎ cu cǎderea Cortinei de Fier. Ȋn mod automat a apǎrut şi o ȋntrebare care este pusǎ ȋn discuţie tot mai des şi anume dacǎ Alianţa mai are sens sau dacǎ va avea capacitatea sǎ se redefineascǎ. Rǎspunsul cel mai adecvat este acela cǎ NATO mai are sens sǎ existe pentru cǎ schimbarea produsǎ actualizeazǎ interesele strategice. Prin pierderea adversarului puternic şi foarte bine localizat strategic se poate crede cǎ dispar motivele pentru care starea realǎ a lucrurilor ar fi putut sǎ determine NATO sǎ scadǎ preţul valorilor pe care le apǎrǎ sau ȋn cel mai rǎu caz sǎ renunţe la principiile sale fundamentale. Dar nu s-a ȋntȃmplat asta, ci dimpotrivǎ doreşte sǎ aplice din plin aceste principii. Ȋn acelaşi timp dǎ dovadǎ de o capacitate de readaptare dupǎ ce mediul internaţional de securitate pentru care a fost format s-a schimbat.

Bibliografie

ACHCAR Gilbert, Noul rǎzboi rece, lumea dupǎ Kosovo, Editura Corint, Bucureşti, 2002.

ADLER, Emanuel BARNETT, Michael, Security Communities,Cambridge University Press, Cambridge, 1998, .

BELTRAN Jaques, BOZO Frederic, Etats-unis – Europe: reinventer l’Alliance, IFRI, Paris, 2001.

BLIN Arnaud, CHALIOND Gerard, GERE Francois, Puteri şi influenţe, anuar de geopoliticǎ şi geostrategie 2000-2001, Editura Corint, Bucureşti, 2001.

BUZAN Barry, LITTLE Richard, Sistemele internaţionale şi istoria lumii, Editura Polirom, Iaşi 2003,

CARAGEA,Cornel Europa ȋntre integrare şi fragmentare-,,Precedentul Kosovo’’ şi viitoarea arhitecturǎ politicǎ europeanǎ, Editura Top Forum, Bucureşti, 2009.

COURTOIS, Stephane Dicţionarul comunismului, Editura Polirom, Iaşi, 2008.

DAŞCONICI Nicolae, GHELNEGEANU Mihail, BOLINTINEANU Alexandru, ONU organizare şi funcţionare, Editura Academiei Republicii Populare Romȃne, Bucureşti 1962

DUROSELLE Jean-Baptiste, KASPI Andre, Istoria relaţiilor internaţionale- 1948 pȃnǎ ȋn zilele noastre, Vol.II, Editura Ştiinţelor Sociale şi Politice, Bucureşti, 2006..

FIDLER, Jiri, MARES Petr, Istoria NATO, Editura Institutul European, 2005

FRANCOIS DE ROSE, Al treilea rǎzboi mondial nu a avut loc-NATO şi pacea, Editura Nemira, Bucureşti 1998.

FRIDMAN Julian, BLADEN Christopher si ROSEN Steven, Alliance in International Politics, Boston, 1970

Fundaţia naţionalǎ pentru romȃnii de pretutindeni. Centrul de analizǎ si documentare, Razboi ȋn Balcani: Iugoslavia: primǎvara sȃngeroasǎ la sfȃrşit de secol ȋn Balcani, Editura Aldo Press, Bucureşti, 1999.

GALLAGHER, Tom, Balcanii ȋn noul mileniu ȋn umbra rǎzboiului şi a pǎcii, Editura Humanitas, Bucureşti, 2006.

GELLMAN Burton, The path of the crisis, International Herald Tribune, 19 aprilie 1999.

GRIFFITHS Martin, Relaţii internaţionale, şcoli, curente, ganditori, Editura Ziua,Bucureşti, 2003.

GUZZINI Stefano, Realism şi relaţii internaţionale, Editura Institutul European,Iaşi, 2000,

JARKA Beatrice Onica, Structuri de cooperare interguvernamentalǎ instituţionalizatǎ, Ed. C.H. Beck, 2009,

KALDOR, Mary The Imaginary War. Understanding the East

Preview document

Evoluția NATO după încheierea războiului rece - Pagina 1
Evoluția NATO după încheierea războiului rece - Pagina 2
Evoluția NATO după încheierea războiului rece - Pagina 3
Evoluția NATO după încheierea războiului rece - Pagina 4
Evoluția NATO după încheierea războiului rece - Pagina 5
Evoluția NATO după încheierea războiului rece - Pagina 6
Evoluția NATO după încheierea războiului rece - Pagina 7
Evoluția NATO după încheierea războiului rece - Pagina 8
Evoluția NATO după încheierea războiului rece - Pagina 9
Evoluția NATO după încheierea războiului rece - Pagina 10
Evoluția NATO după încheierea războiului rece - Pagina 11
Evoluția NATO după încheierea războiului rece - Pagina 12
Evoluția NATO după încheierea războiului rece - Pagina 13
Evoluția NATO după încheierea războiului rece - Pagina 14
Evoluția NATO după încheierea războiului rece - Pagina 15
Evoluția NATO după încheierea războiului rece - Pagina 16
Evoluția NATO după încheierea războiului rece - Pagina 17
Evoluția NATO după încheierea războiului rece - Pagina 18
Evoluția NATO după încheierea războiului rece - Pagina 19
Evoluția NATO după încheierea războiului rece - Pagina 20
Evoluția NATO după încheierea războiului rece - Pagina 21
Evoluția NATO după încheierea războiului rece - Pagina 22
Evoluția NATO după încheierea războiului rece - Pagina 23
Evoluția NATO după încheierea războiului rece - Pagina 24
Evoluția NATO după încheierea războiului rece - Pagina 25
Evoluția NATO după încheierea războiului rece - Pagina 26
Evoluția NATO după încheierea războiului rece - Pagina 27
Evoluția NATO după încheierea războiului rece - Pagina 28
Evoluția NATO după încheierea războiului rece - Pagina 29
Evoluția NATO după încheierea războiului rece - Pagina 30
Evoluția NATO după încheierea războiului rece - Pagina 31
Evoluția NATO după încheierea războiului rece - Pagina 32
Evoluția NATO după încheierea războiului rece - Pagina 33
Evoluția NATO după încheierea războiului rece - Pagina 34
Evoluția NATO după încheierea războiului rece - Pagina 35
Evoluția NATO după încheierea războiului rece - Pagina 36
Evoluția NATO după încheierea războiului rece - Pagina 37
Evoluția NATO după încheierea războiului rece - Pagina 38
Evoluția NATO după încheierea războiului rece - Pagina 39
Evoluția NATO după încheierea războiului rece - Pagina 40
Evoluția NATO după încheierea războiului rece - Pagina 41
Evoluția NATO după încheierea războiului rece - Pagina 42
Evoluția NATO după încheierea războiului rece - Pagina 43
Evoluția NATO după încheierea războiului rece - Pagina 44
Evoluția NATO după încheierea războiului rece - Pagina 45
Evoluția NATO după încheierea războiului rece - Pagina 46
Evoluția NATO după încheierea războiului rece - Pagina 47
Evoluția NATO după încheierea războiului rece - Pagina 48
Evoluția NATO după încheierea războiului rece - Pagina 49
Evoluția NATO după încheierea războiului rece - Pagina 50
Evoluția NATO după încheierea războiului rece - Pagina 51
Evoluția NATO după încheierea războiului rece - Pagina 52
Evoluția NATO după încheierea războiului rece - Pagina 53
Evoluția NATO după încheierea războiului rece - Pagina 54
Evoluția NATO după încheierea războiului rece - Pagina 55
Evoluția NATO după încheierea războiului rece - Pagina 56
Evoluția NATO după încheierea războiului rece - Pagina 57
Evoluția NATO după încheierea războiului rece - Pagina 58
Evoluția NATO după încheierea războiului rece - Pagina 59

Conținut arhivă zip

  • Evolutia NATO dupa Incheierea Razboiului Rece.docx

Alții au mai descărcat și

Persuasiunea, artă a relaționării

TEHNICI DE PERSUASIUNE Legile in sine nu sunt nici bune, nici rele. Ele exista si nimic mai mult. Felul cum manipulam sau folosim legile este...

Negociere și Contractare

1.Importanta negocierii in afacerile economice internationale Negocierea a aparut cu f mult timp inainte de a se dezvolta afacerile, pt ca...

Programarea Neuro-Lingvistica

Neuro-linguistic programming (NLP) is a set of techniques, axioms and beliefs, that adherents use primarily as an approach to personal development....

Te-ar putea interesa și

Politica Europeană de Securitate și Apărare

INTRODUCERE Statele sunt interesate de apărarea şi securitatea lor, întrucât mediul strategic internaţional de securitate este într-o continuă...

Locul și Rolul NATO în Securitatea Europeană

SCURT ISTORIC 0 dată cu terminarea celui de-al doilea război mondial, mediul de securitate a cunoscut schimbări majore, aflându-se într-o...

Securitatea Internațională

1.1. Conceptul de securitate internaţională Etapa actuală se caracterizează printr-o complexitate şi o diversitate fără precedent, generate de...

Organizații europene și euroatlantice interguvernementale

Introducere Organizaţiile internaţionale sunt definite ca asociaţii ale statelor, create pentru a îndeplini obiective stabilite prin tratatele...

Conceptul strategic al NATO și rolul său în asigurarea securității globale

INTRODUCERE Securitatea este, în ultimă instanţă, cea mai importantă dintre nevoile fundamentale ale omului. Studiul securităţii reprezintă unul...

Terorism Internațional

ÎNTRODUCERE Creşterea populaţiei, procesele şi evenimentele globale, realizarea cărora nu poate fi controlat de omenire şi ameninţă existenţa...

Globalizarea

INTRODUCERE La fiecare cateva sute de ani în istorie , are loc o profundă transformare . In cateva scurte decade , societatea se rearanjează ,...

Organizația Națiunilor Unite

Mai constienti decât la sfârsitul primului razboi mondial de riscul major al unei noi confruntari si mai distrugatoare, aliatii de la incheierea...

Ai nevoie de altceva?