Toate disertatiile din domeniul Organe de Masini

  • Studiu asupra unor tehnologii de executie pentru o piesa din tabla

    Introducere În domeniul prelucrării materialelor, concomitent cu o cât mai bună organizare a muncii, se impune realizarea unor tehnologii și îmbunătățirea celor existente, crearea de noi echipamente și utilaje tehnologice, care să asigure reducerea consumului de materiale și energie, creșterea productivității muncii și obținerea unor produse de calitate ridicată. Printre tehnologiile moderne care pot și trebuie să răspundă acestor cerințe sunt și cele de prelucrare prin deformare plastică...

  • Cercetari referitoare la generatorul sincron al unei locomotive diesel electrice

    Introducere Totalitatea vehiculelor care se pot deplasa pe calea ferată şi servesc pentru transportul mãrfurilor sau cãlãtorilor, formeazã materialul rulant fe-roviar. Dintre acestea, vehiculele care se deplaseazã prin forţe proprii, fiind dotate cu unitãţi energetice, formeazã materialul rulant motor, iar cele care nu se pot deplasa singure formeazã materialul rulant remorcat. În cazul în care generatorul nu ar avea înfãşurarea excitaţiei sepa-rate cu reglare automatã a valorii curentului...

  • Proiectarea Unei Stari Tribologice la Un Sistem Arbore-Lagare

    INTRODUCERE Din antichitate oamenii au observat ca introducerea intre doua suprafețe solide in contact si mișcare relativa a unei grăsimi animale sau ulei vegetal duce la o mare reducere a frecării si implicit a uzării. La egipteni (2400 Î.H.) [3] pentru ușurarea transportului blocurilor de piatra pentru construcția piramidelor se turna pe suprafața de frecare apa. Asta însemna prima ungere sau lubrifiere. Ungerea este un proces interpus intre doua suprafețe care se mișcă relativ....