Toate disertatiile din domeniul Organe de Masini

  • Cercetari referitoare la generatorul sincron al unei locomotive diesel electrice

    Introducere Totalitatea vehiculelor care se pot deplasa pe calea ferată şi servesc pentru transportul mãrfurilor sau cãlãtorilor, formeazã materialul rulant fe-roviar. Dintre acestea, vehiculele care se deplaseazã prin forţe proprii, fiind dotate cu unitãţi energetice, formeazã materialul rulant motor, iar cele care nu se pot deplasa singure formeazã materialul rulant remorcat. În cazul în care generatorul nu ar avea înfãşurarea excitaţiei sepa-rate cu reglare automatã a valorii curentului...

  • Proiectarea Unei Stari Tribologice la Un Sistem Arbore-Lagare

    INTRODUCERE Din antichitate oamenii au observat ca introducerea intre doua suprafețe solide in contact si mișcare relativa a unei grăsimi animale sau ulei vegetal duce la o mare reducere a frecării si implicit a uzării. La egipteni (2400 Î.H.) [3] pentru ușurarea transportului blocurilor de piatra pentru construcția piramidelor se turna pe suprafața de frecare apa. Asta însemna prima ungere sau lubrifiere. Ungerea este un proces interpus intre doua suprafețe care se mișcă relativ....