Toate disertațiile din Biblioteca RegieLive - pagina 20 din 43

Adolescenții și importanța educației sociale și religios-morale în familie, școală și biserică

Cuvânt înainte „Muntele şi omul se aseamănă, dar cu deosebirea că de unde prin munte pământul tinde spre cer, prin om cerul a coborât pe pământ.’’ Omul — ca reflecţie a cerului — reprezintă cununa creaţiei lui Dumnezeu. Omul nu este numai o fiinţă solitară, care trăieşte izolat de semeni şi de lume, ci o fiinţă... citește mai departe

156 pagini 15 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Organizarea Administrativ-Teritoriala

INTRODUCERE Problema organizării administrative a teritoriului statului s-a pus din totdeauna de când există stat, dar ea s-a pus cu mai multă acuitate în perioada constituirii statelor mari, centralizate, determinată fiind de nevoia unităţii de scop şi acţiune pe întregul teritoriu aflat sub suveranitatea... citește mai departe

78 pagini 11 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Terorismul - Studiu de Caz Al-Qaeda

Introducere Lumea de astăzi este caracterizată de competiţia dintre diverşii actori ce evoluează în arena internaţioanală, state şi non-state. Ordinea internaţională actuală cât şi cea previzibilă pentru viitor sunt rezultatul manifestării forţelor şi a definirii tendinţelor acestora în configurarea raporturile de... citește mai departe

45 pagini 10 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Metode de diagnostic organizatoric - metoda Taguchi și metoda Anadis

I. Neconformitatea pentru organizatie 1.1. Neconformitatile boala sau binefacere pentru organizatii In toate oganizatiile chiar performante, ”vanatoarea” neconformitatilor ar putea fi instaurata ca un sport profesional. Este necesar ca depistarea neconformitatilor sa devina o misiune sistemica si permanenta a... citește mai departe

62 pagini 10 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Combustibili Alternativi

1. INTRODUCERE Aceasta lucrare prezinta tipurile de combustibili neconventionali, sistemele de stocare si de alimentare cu asemenea combustibili, economia de combustibil si emisiile nocive la automobile. Se cauta o alternativa la combustibilul petrolier deficitar, care sa satisfaca simiultan si cerinta de limitare... citește mai departe

36 pagini 10 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Avantaleje comerțului electronic

Introducere Utilizarea la scară largă a informaticii, a comunicațiilor precum și a progresului tehnic către o Societate Informațională asigură creșterea economică în condițiile unei protecții sporite a mediului, accelerând reducerea consumului fizic în favoarea valorificarii cât mai eficiente a informației și a... citește mai departe

62 pagini 9 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Modalități de Cultivare și Valorificare a Speciilor Floricole din Grupa Imortelelor

Introducere Chiar şi celor mai renumiţi critici le este greu să descrie întru totul frumuseţea operelor de artă; cuvintele sunt alese cu grijă pentru a putea reda cât mai bine din trăirile autorilor, din ceea ce ei doreau să transmită. Despre flori însă, cuvintele nu ar fi de ajuns pentru a le putea descrie,... citește mai departe

84 pagini 12 puncte Extras Preview

Impactul asupra mediului al stațiilor de epurare a apei - studiu de caz pentru Comuna Vinga

INTRODUCERE Protecţia mediului este una din marile provocări actuale ale Europei, dată fiind amploarea prejudiciilor aduse mediului de către poluare. Nivelul de calitate foarte bună a apelor ridică standarde de calitate şi de viaţă al unei naţiuni, pentru o apă de foarte bună calitate dovedeşte modul în care... citește mai departe

82 pagini 11 puncte Cuprins Extras Bibliografie

Eradicarea Corupției în Sectorul Public Condiție a Integrării României în Uniunea Europeană

INTRODUCERE Fenomenul corupţiei a devenit de-a lungul anilor un subiect fierbinte, atrăgând atenţia guvernelor, agenţiilor internaţionale de ajutoare şi de credit, lumii afacerilor şi unui număr din ce în ce mai mare de oameni de ştiinţă din diverse domenii. Fenomenul corupţiei este unul structural şi global care... citește mai departe

37 pagini 9 puncte Cuprins Extras Preview

Încadrarea Personalului Didactic în Învățământul Liceal și Tehnic Profesional

Argumentare În activitatea mea de profesor inginer, însărcinat cu realizarea orarului unităţii, m-a preocupat intens crearea unei baze de date privind încadrarea personalului didactic din învăţământul liceal şi tehnic profesional în unităţile şcolare, repartizarea orelor de studiu în fiecare clasă, la toate... citește mai departe

93 pagini 11 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Crearea bazei de date pentru monitorizarea progresului elevilor

Argumentare În activitatea mea de mentor şi de profesor, m-a preocupat intens crearea unei baze de date pentru monitorizarea progresului elevilor, caracteristici ale testelor si ale rezultatelor evaluărilor la clase. Prin această aplicaţie realizată în Oracle , interfaţa ei cu mediul de programare NetBeans şi... citește mai departe

91 pagini 11 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Evidența Elevilor din Ciclul Inferior

Argumentare Într-o unitate şcolară este foarte importantă existenţa unei baze de date, nu numai a profesorilor, ci şi a elevilor. O bază de date amplă, complexă uşurează mult munca secretarei şi a diriginţilor. O bază de date al unui liceu trebuie să conţină atât date personale ale elevilor, cât şi evidenţa... citește mai departe

119 pagini 12 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Studii Preliminare în Vederea Elaborării Soluțiilor Tehnice Necesare Realizării Sistemelor Mecatronice Mobile Inteligente cu Impact Ecologic Pentru Echipamente Textile

Acronime si abrevieri retele cu protocol IEEE 802.4.5 - ZigBee - 42 - Obiectivele studiului I. Analiza tipurilor de structuri de procesare a informatiilor pentru aplicatii mobile si elaborarea solutiilor generalizate pentru sistemele de prelevare si prelucrare de la distanta a datelor specifice parametrilor... citește mai departe

48 pagini 10 puncte Cuprins Extras Preview

Buna Guvernare în Gestionarea Resurselor Neregenerabile

1. Introducere Industria extractivă non-energetică (IENE) din cadrul Uniunii Europene (UE) are o cifră de afaceri de aproximativ €316 miliarde şi a asigurat aproximativ 1,1 miloane de locuri de muncă directe. Sectorul IENE, ce cuprinde peste 16.500 companii, este dominat de întreprinderi mici şi mijlocii. În afara... citește mai departe

73 pagini 10 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Cercetari Privind Speciile Dăunătoare și Utile din Unele Plantații Pomicole de Măr

INTRODUCERE STAŢIUNEA DE CERCETARE ŞI DEZVOLTARE POMICOLĂ IAŞI Activitatea de cercetare în domeniul pomiculturii a început din anul 1957, în cadrul Laboratorului de Pomicultură, care a funcţionat pe lângă Staţiunea de Cercetări Hortiviticole Iaşi, cercetările trebuind să răspundă necesităţilor crescânde, de... citește mai departe

53 pagini 9 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Influența ionilor clorură și a ionilor fluorură asupra stabilității la coroziune a unui aliaj dentar pe bază de Co și Cr

INTRODUCERE Metalele şi aliajele au fost utilizate în cavitatea orală încă din antichitate, aurul şi aliajele sale fiind materialele preferate datorită rezistenţei la coroziune, biocompatibilităţii şi distincţiei corespunzătoare. Pe linia evoluţiei metalelor în stomatologie în evul mediu, metalul preferat a rămas... citește mai departe

54 pagini 10 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Contabilitatea creanțelor și datoriilor comerciale

CAPITOLULUL 1 PARTICULARITĂŢI PRIVIND ACTIVITATEA ŞI ORGANIZAREA SOCIETĂŢII COMERCIALE „TOTAL ACTIV PRODCOM ” S.R.L. POŞTA-CÂLNĂU-BUZĂU 1.1 Informaţii generale privind societatea comercială „TOTAL ACTIV PRODCOM” S.R.L. Poşta-Câlnău-Buzău” Societatea Comercială „ TOTAL ACTIV PRODCOM S.R.L. îsi are sediul în... citește mai departe

73 pagini 11 puncte Extras Preview

Riscul de Audit și Pragul de Semnificație

Summary I chose this topic because over the years of college and I studied master audit materials and I liked, I have found interesting. My work is structured in three chapters, the first chapter we talked about materiality considerations in national and international audit, in the second chapter of audit risk and... citește mai departe

41 pagini 9 puncte Cuprins Extras Preview

Elemente Definitorii Privind Noțiunile de Strategie de Promovare și Strategie de Public Relation

CAPITOLUL 1 ELEMENTE DEFINITORII PRIVIND NOŢIUNILE DE STRATEGIE DE PROMOVARE ŞI STRATEGIE DE PUBLIC RELATION Cu o temă ca aceasta pe care o propunem și cu un motiv care va deveni evident imediat, aceasta reprezintă o provocare teoretică importantă, însa una care, în opinia mea, merită din plin să fie înfruntată.... citește mai departe

40 pagini 8 puncte Extras Preview

Evoluția NATO după încheierea războiului rece

Introducere Ȋn lumea contemporanǎ existǎ numeroase conflicte şi probleme nerezolvate care pun ȋn pericol securitatea internaţionalǎ. Aceastǎ securitate sau mai degrabǎ spus echilibru al sistemului internaţional a fost asigurat ȋn timpul Rǎzboiului rece de balanţa de putere. Mai exact echilibrul a fost dictat de... citește mai departe

59 pagini 11 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Producțiile Mediatice de Divertisment între Utilitate și Distracție

INTRODUCERE Lucrarea de față își propune să realizeze o analiză de ansamblu a producțiilor mediatice de divertisment ,talk-show-uri și reality-show-uri , a felului în care acestea sunt livrate publicului, a elementelor cheie pe care televiziunile le-au imaginat pentru ca totul sa fie cât mai „cathing”,și a... citește mai departe

77 pagini 11 puncte Cuprins Extras Preview

International marketing plan - launching Fruttia 100% natural juice in United Kingdom

EXECUTIVE SUMMARY International Marketing Plan is concerned with the structuring of the relationship between a business and the global sector. The environment in which business operates has a greater influence on their successes or failures. There is a strong linkage between the changing circumstances, the... citește mai departe

49 pagini 9 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Politici Privind Protecția Solului în România

POLITICI PRIVIND PROTECŢIA SOLULUI ÎN ROMÂNIA 1. INTRODUCERE Solul este definit ca stratul de la suprafaţa scoarţei terestre. Este format din particule minerale, materii organice, apă, aer şi organisme vii. Este un sistem foarte dinamic care îndeplineşte multe funcţii şi este vital pentru activităţile umane şi... citește mai departe

68 pagini 10 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Analiza Diagnostic și Perspectivele de Dezvoltare la SC Lider CMC SRL Suceava

INTRODUCTION Diagnostic analysis is a broad investigation of the main economic, technical, sociological, legal and management aspects of a company. It is made in order to highlight the strengths and the weaknesses of internal activity and the opportunities and dangers of external environment, which promotes or... citește mai departe

99 pagini 11 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Posibilități de investiție la nivelul companiilor de asigurări (ING Asigurări de Viață - BCR asigurări de viață)

INTRODUCERE Am abordat ca temă a acestei lucrări „posibilităţile de investiţie la nivelul companiilor de asigurări” deoarece asigurarea de viaţă unit-linked diferă de asigurările de viaţă clasice, în special în ce priveşte mecanismul de fructificare, dar şi prin o nouă metodă de distribuire a beneficiilor şi prin... citește mai departe

76 pagini 11 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview