Toate disertatiile

 • Politica concurentiala din Romania si Uniunea Europeana

  INTRODUCERE În viziunea lui Porter , “concurența este factorul determinant esențial în succesul sau eșecul firmelor. Ea determină oportunitatea acelor activități ale unei firme care pot contribui la performanța acesteia, cum ar fi inovațiile, o cultură unitară sau o implementare judicioasă”. Acesta a fost de altfel și punctul de plecare al lucrării de față. Convingerea că fără concurență nu poate exista un climat propice pentru ca mediul de afaceri să se dezvolte și să contribuie la deplina...

 • Marketingul produselor agroalimentare - Piata cerealelor in Romania

  CAP. I - Piața - abordare teoretică și metodologică 1.1 . Conceptul de piață Mecanismul de piață sau, mai exact, interacțiunea între forțele generate de cerere și ofertă, constituie esența conceptului de piață. În această secțiune este prezentată logica care stă la baza utilizării mecanismului de piață în stabilirea prețurilor și a ofertei (cantităților de produse), logică aplicată tuturor mecanismelor de piață, indiferent de profil și incluzând piața cerealelor și, implicit, piața...

 • Studiu de marketing in domeniul serviciilor bancare

  CAP. I - Serviciile bancare și comportamentul bancar Un rol determinant în cadrul economiei îl are sistemul bancar, prin instituțiile sale, prin oferta de produse și servicii puse la dispoziția clienților săi. Pentru client este important să cunoască oferta bancară pentru a putea beneficia de aceasta în funcție de nevoile sale reale. 1.1. Evoluția sistemului bancar și rolul serviciilor bancare Sistemul bancar îndeplinește funcția de atragere și concentrare de resurse bănești a persoanelor...

 • Mediul de afaceri romanesc si piata serviciilor din Romania

  Capitolul 1. Abordarea teoretică a mediului de afaceri Analiza mediului de afaceri este o preocupare reală a oamenilor de știință, fapt ce se reflectă prin diferitele abordări ce există în literatura de specialitate. Acest aspect trebuie să preocupe nu numai teoreticienii, dar și cadrele din cadrul firmelor, care au în vedere păstrarea poziției pe piață, precum și extinderea firmei și mărirea cotei de piață. Cunoașterea factorilor de mediu este necesară oricărei firme, instituții sau...

 • Prioritati actuale ale managementului sistemului bancar

  CAPITOLUL I. - Crearea cadrului necesar dezvoltării pieței unor produse și servicii bancare Privind în perspectivă și având în minte situația actuală a sistemului bancar și gradul de liberalizare a piețelor financiare în România, voi încerca să evidențiez câteva provocări importante a căror rezolvare va poziționa favorabil sistemul bancar românesc la întâlnirea cu viitorul: crearea cadrului necesar dezvoltării pieței unor produse și servicii bancare; consolidarea sistemului bancar;...

 • Conceptul de promovare a exportului si marketingul acestuia la nivel national

  CONCEPTUL DE PROMOVARE A EXPORTULUI ȘI MARKETINGUL ACESTUIA LA NIVEL NAȚIONAL Astăzi, este din ce în ce mai greu ca o organizație economică să se sustragă influențelor pe care liberalizarea și globalizarea piețelor le exercită atât la nivelul economiei mondiale cât și la nivelul economiilor naționale. Deoarece competitivitatea internațională este o funcție de numeroși factori interdependenți o abordare holistică este esențială. Abordările strategice macro, mezzo și micro economice nu pot fi...

 • Planificarea afacerii in unitatile economice - Studiu de caz SC Pescarom SRL

  CAPITOLUL I. ROLUL PLANIFICĂRII AFACERII CA SUBSISTEM AL GESTIUNII ÎNTREPRINDERII 1.1. Particularitățile planificării în economia tranzitorie Secolul XXI este secolul schimbărilor rapide în domeniile tehnicii, economiei și vieții sociale. S-a modificat însăși structura factorilor creșterii economice. în prezent, aceasta din urmă este condiționată de nivelul dezvoltării științei și de organizarea reușită a implementării realizărilor obținute pe acest tărâm, de potențialul intelectual al...

 • Managementul marketingului serviciilor in cadrul societatilor comerciale

  CAPITOLUL 1. BAZA TEORETICO-METODOLOGICĂ A MANAGEMENTULUI MARKETINGULUI SERVICIILOR ÎN ACTIVITATEA ECONOMICĂ 1.1. Obiectivele și importanța managementului marketingului serviciilor În perioada actuală nu mai există nici un dubiu cu privire la creșterea importanței serviciilor în economia unei țări, aceasta fiind una din cele mai importante tendințe în cadrul unei societăți moderne. Astfel, sectorul serviciilor depășește astăzi cel puțin jumătate din activitățile economice mondiale moderne....

 • Analiza tendintelor de dezvoltare a pietei lactatelor in contextul integrarii

  CAPITOLUL 1. BAZA TEORETICO - ȘTIINȚIFICĂ A INTEGRĂRII 1.1 Esența conceptului de integrare. Clasificarea integrării Noțiunea de „integrare” provine din latinescul integro, integrare, respective integratio, care înseamnă a pune la un loc, a reuni mai multe părți într-un tot unitar sau în vederea constituirii unui întreg, a restabili, a întregi; în această situație elementele constitutive devin părți integrante. Preluat inițial din matematică termenul de „integrare” a fost preluat și de...

 • Managementul integrarii agriculturii romanesti in comunitatea europeana

  INTRODUCERE Actualitatea temei. Trecerea de la economia centralizată la economia de piață se face greoi, datorită vidului de idei în găsirea de soluțiilor oportune, și conflictului politic, adesea determinat de interesul de grup în dauna interesului general, de legislatia imperfectă, în special în ceea ce privește repunerea în proprietate a terenurilor agricole și a pădurilor, de managementul moștenit din sistemul centralizat de comandă. Toate acestea îngreunează dezvoltarea normală a...

 • Planificarea si argumentarea preturilor pentru prestarea serviciilor mecanizate in agricultura

  CAP. I. BAZELE TEORETICE ALE PLANIFICĂRII, PREȚURILOR, EFICIENȚEI ECONOMICE A PRODUCȚIEI ȘI SERVICIILOR MECANIZATE PRESTATE ÎNTREPRINDERILOR AGRICOLE 1.1. Concepția de planificare și preț la prestarea serviciilor mecanizate Planificarea în unitățile agricole este acea disciplină economică care se ocupă de elaborarea metodelor, instrumentelor și metodologiei fundamentării și elaborării diverselor variante ale planului activitatea de afaceri și alegerea în final a variantei optime. Prin...

 • Mecanismul pretului in economia contemporana

  CAP. I - CONSIDERENTE GENERALE PRIVIND MECANISMUL PREȚULUI ÎN ECONOMIA CONTEMPORANĂ 1. 1. INTRODUCERE Actualitatea temei de cercetare În condițiile economiei de piață, problematica formării prețurilor devine esențială atât pentru întregul sistem economic, cât și pentru fiecare agent economic în parte. În acest context, obiectivele politicii de preț la nivel macroeconomic urmăresc, în egală măsură, dezvoltarea economiei, în general, și a activității întreprinderilor, în particular....

 • Realizarea politicii de pret in cadrul intreprinderii

  CAP. I - Sistemul de factori determinanți în realizarea politicii de preț la întreprindere Prețul reprezintă una din pârghiile economico-financiare de bază în cadrul mecanismului pieței. Orice modificare a nivelului și structurii prețului poate avea urmări de ordin economic, social și, chiar, politic. Prețul este un important indicator al conjuncturii pieței care reflectă structura și raportul dintre cerere și ofertă, relațiile de distribuire a resurselor financiare și amplasarea...

 • Protopsalti, compozitori si dascali de muzica psaltica

  Introducere Muzica psaltică bizantină este prin esență o muzica exclusiv omofonă și melodică (exclude armonia sau cântarea pe mai multe voci). Din punct de vedere etimologic termenul muzică are origine grecească luându-și numele de la muse. Când vorbim de această muzică trebuie luat în considerare faptul că nu vorbim de un sistem de notație a muzicii existente, ci vorbim de un angrenaj complex care definește o spiritualitate - cea ortodoxă. Sunt două direcții pe care trebuie să mergem în...

 • Complementul direct si propozitia subordonata completiva directa

  I: TRANZITIVITATEA VERBELOR 1.1 Definiții Conform GALR sunt transitive, verbele care cer sintactic și semantic poziția Cd, „acoperită” (saturată) sau „neacoperită” (nesaturată) în context, poziție care în mod curent se realizează prin atașarea directă (neprepozițională) a unui nominal substantival cu formă de N-Ac, dacă acest nominal nu este subiect (deci nu se acordă cu verbul) și nu este NP (deci nu este dependent de Subiect).’’ Prin condiționarile introduse se elimină din clasa...

Pagina 4 din 65