Toate disertatiile

 • Planificarea afacerii in unitatile economice - Studiu de caz SC Pescarom SRL

  CAPITOLUL I. ROLUL PLANIFICĂRII AFACERII CA SUBSISTEM AL GESTIUNII ÎNTREPRINDERII 1.1. Particularitățile planificării în economia tranzitorie Secolul XXI este secolul schimbărilor rapide în domeniile tehnicii, economiei și vieții sociale. S-a modificat însăși structura factorilor creșterii economice. în prezent, aceasta din urmă este condiționată de nivelul dezvoltării științei și de organizarea reușită a implementării realizărilor obținute pe acest tărâm, de potențialul intelectual al...

 • Managementul marketingului serviciilor in cadrul societatilor comerciale

  CAPITOLUL 1. BAZA TEORETICO-METODOLOGICĂ A MANAGEMENTULUI MARKETINGULUI SERVICIILOR ÎN ACTIVITATEA ECONOMICĂ 1.1. Obiectivele și importanța managementului marketingului serviciilor În perioada actuală nu mai există nici un dubiu cu privire la creșterea importanței serviciilor în economia unei țări, aceasta fiind una din cele mai importante tendințe în cadrul unei societăți moderne. Astfel, sectorul serviciilor depășește astăzi cel puțin jumătate din activitățile economice mondiale moderne....

 • Analiza tendintelor de dezvoltare a pietei lactatelor in contextul integrarii

  CAPITOLUL 1. BAZA TEORETICO - ȘTIINȚIFICĂ A INTEGRĂRII 1.1 Esența conceptului de integrare. Clasificarea integrării Noțiunea de „integrare” provine din latinescul integro, integrare, respective integratio, care înseamnă a pune la un loc, a reuni mai multe părți într-un tot unitar sau în vederea constituirii unui întreg, a restabili, a întregi; în această situație elementele constitutive devin părți integrante. Preluat inițial din matematică termenul de „integrare” a fost preluat și de...

 • Managementul integrarii agriculturii romanesti in comunitatea europeana

  INTRODUCERE Actualitatea temei. Trecerea de la economia centralizată la economia de piață se face greoi, datorită vidului de idei în găsirea de soluțiilor oportune, și conflictului politic, adesea determinat de interesul de grup în dauna interesului general, de legislatia imperfectă, în special în ceea ce privește repunerea în proprietate a terenurilor agricole și a pădurilor, de managementul moștenit din sistemul centralizat de comandă. Toate acestea îngreunează dezvoltarea normală a...

 • Planificarea si argumentarea preturilor pentru prestarea serviciilor mecanizate in agricultura

  CAP. I. BAZELE TEORETICE ALE PLANIFICĂRII, PREȚURILOR, EFICIENȚEI ECONOMICE A PRODUCȚIEI ȘI SERVICIILOR MECANIZATE PRESTATE ÎNTREPRINDERILOR AGRICOLE 1.1. Concepția de planificare și preț la prestarea serviciilor mecanizate Planificarea în unitățile agricole este acea disciplină economică care se ocupă de elaborarea metodelor, instrumentelor și metodologiei fundamentării și elaborării diverselor variante ale planului activitatea de afaceri și alegerea în final a variantei optime. Prin...

 • Mecanismul pretului in economia contemporana

  CAP. I - CONSIDERENTE GENERALE PRIVIND MECANISMUL PREȚULUI ÎN ECONOMIA CONTEMPORANĂ 1. 1. INTRODUCERE Actualitatea temei de cercetare În condițiile economiei de piață, problematica formării prețurilor devine esențială atât pentru întregul sistem economic, cât și pentru fiecare agent economic în parte. În acest context, obiectivele politicii de preț la nivel macroeconomic urmăresc, în egală măsură, dezvoltarea economiei, în general, și a activității întreprinderilor, în particular....

 • Realizarea politicii de pret in cadrul intreprinderii

  CAP. I - Sistemul de factori determinanți în realizarea politicii de preț la întreprindere Prețul reprezintă una din pârghiile economico-financiare de bază în cadrul mecanismului pieței. Orice modificare a nivelului și structurii prețului poate avea urmări de ordin economic, social și, chiar, politic. Prețul este un important indicator al conjuncturii pieței care reflectă structura și raportul dintre cerere și ofertă, relațiile de distribuire a resurselor financiare și amplasarea...

 • Protopsalti, compozitori si dascali de muzica psaltica

  Introducere Muzica psaltică bizantină este prin esență o muzica exclusiv omofonă și melodică (exclude armonia sau cântarea pe mai multe voci). Din punct de vedere etimologic termenul muzică are origine grecească luându-și numele de la muse. Când vorbim de această muzică trebuie luat în considerare faptul că nu vorbim de un sistem de notație a muzicii existente, ci vorbim de un angrenaj complex care definește o spiritualitate - cea ortodoxă. Sunt două direcții pe care trebuie să mergem în...

 • Complementul direct si propozitia subordonata completiva directa

  I: TRANZITIVITATEA VERBELOR 1.1 Definiții Conform GALR sunt transitive, verbele care cer sintactic și semantic poziția Cd, „acoperită” (saturată) sau „neacoperită” (nesaturată) în context, poziție care în mod curent se realizează prin atașarea directă (neprepozițională) a unui nominal substantival cu formă de N-Ac, dacă acest nominal nu este subiect (deci nu se acordă cu verbul) și nu este NP (deci nu este dependent de Subiect).’’ Prin condiționarile introduse se elimină din clasa...

 • Produse bancare de corporate

  Capitolul I Produse de tip credit corporate. Corporate banking este o activitate de bază pentru instituțiile bancare și joacă un rol esențial pentru economia unei țări. Aproximativ o treime din totalul creditelor bancare și 20% din baza de active totale sunt dedicate activităților bancare corporate. Corporate banking, de asemenea este cunoscut sub numele de bussines banking și se referă la segmental bancar, care se ocupă de clienții corporativi. Termenul a fost folosit inițial în SUA pentru...

 • Recrutarea, selectarea si integrarea factorului uman in vederea obtinerii de performante organizationale

  Introducere "Orice aspect din activitatea unei firme este determinat de competență, motivație și eficiență în organizarea personalului. Dintre toate sarcinile managementului, conducerea componentei umane este cea mai importantă deoarece de ea depinde cât de bine este realizat totul într-o organizație." Rensis Likert Asa cum atatea eforturi sunt dedicate gasirii si utilizarii celor mai eficiente materii prime sau echipamente tehnice, de ce sa nu acorde si o grija cel putin...

 • Publicitatea - pilon de baza in activitatea unei firme

  INTRODUCERE Marketingul modern este considerat astăzi factorul esențial al succesului unei organizații, indispensabil în dezvoltarea sa economico-socială, soluție miraculoasă ce rezolvă problemele acesteia, instrument de bază în atingerea marilor performanțe, dar și în evitarea riscului. El a devenit omniprezent întrucât “infuențează viața fiecăruia, fiind mijlocul prin care se oferă oamenilor nivelul de trai”. Viziunea de marketing impune un nou comportament al producătorului, care...

 • Rolul formativ-educativ al activitatilor de povestire in educarea limbajului

  ARGUMENT Vârsta preșcolară este o etapă hotărâtoare în stimularea și optimizarea deprinderilor de comunicare și a capacităților cognitive. În acest sens, grija pentru educarea limbajului constituie o preocupare permanentă a cadrelor didactice din învățământul preșcolar, în atenția acestora fiind latura informațională, cât și cea formativă. Mi-am ales această temă, ținând seama că procesul dificil de formare a deprinderilor de exprimare corectă începe în grădiniță. Grija pentru o exprimare...

 • Studiu comparativ privind imaginea destinatiilor turistice Poiana Brasov - Romania si Bad Gastein - Austria

  Lucrarea de față își propune să analizeze două stațiuni turistice montane renumite, una din România, Poiana Brașov și cealaltă din Austria, stațiunea Bad Gastein. Această analiză s-a făcut prin comparație, evidențiind atât aspectele pozitive, cât și necesitatea unor modificări și îmbunătățiri. Alegerea spre studiu a celor două stațiuni a necesitat foarte bune cunoștințe din zonele respective, a componentelor mediului geografic, care este bine individualizat în cadul celor două stațiuni...

 • Imobilizarile corporale in standardele internationale de raportare financiara si in reglementarile contabile nationale conforme cu directivele europene

  Lucrarea elaborată pentru susținerea temei de disertație, intitulată “Imobilizările corporale în Standardele Internaționale de Raportare Financiară și în reglementările contabile naționale conforme cu directivele europene” își propune să analizeze contabilitatea imobilizărilor corporale atât din punct de vedere teoretic, conform legislației în vigoare cât și din punct de vedere practic analizând activitatea contabilă a unei entități. Astfel, contabilitatea se ocupă cu cunoașterea, gestiunea...

Pagina 4 din 65