Toate disertatiile din domeniul Pedagogie

 • Gestionarea conflictelor in scoala

  Școala românească a traversat o perioadă de reforme menite să consolideze sistemul de învățământ, iar acum se află în faza în care ar trebui să se producă o anumită așezare, mai ales în învățământul preuniversitar. Gestionarea conflictelor în organizația școlară reprezintă punctul cheie pentru buna desfășurare a procesului didactic. Această lucrare își propune să identifice, să sintetizeze, completeze și explice conflictele în organizația școlară. S-a observant că de cele mai multe ori,...

 • Comunicarea educationala in relatia profesor-student

  Capitolul I - Comunicarea 1.1 Noțiuni teoretice Atunci când vorbim despre educaţie, şi în special despre educaţia formală, trebuie să ne raportăm la noţiunea de comunicare umană în general şi comunicare educaţională (pedagogică) în special. Omul comunică în orice moment al activităţii de zi cu zi şi, cu atât mai mult, atunci când doreşte să înveţe ceva. Etimologic, cuvântul „comunicare” provine din latinescul „communius” (comun), care a dat naştere verbului „communico”, ceea ce înseamnă „a...

 • Rolul evaluarii formative in atingerea performantei scolare deosebite

  ARGUMENT Pe fiecare dintre noi şcoala ne-a format, ne-a cizelat, a scos din noi ceea ce aveam mai bun. Resursele proprii au fost prelucrate şi în final, am devenit oameni folositori societăţii. Asfel că la primul contact cu instituţiile de învăţământ, dascălii au căutat să scoată la lumină potenţialul fiecărui elev, ca apoi prin învăţare, exerciţiu, perseverenţă şi motivaţie, acesta să ajungă cât mai aproape de performanţă, iar pentru cei mai norocoşi, chiar să atingă acest nivel....

 • Aspecte Stiintifico-metodice in Predarea Citirii si Scrierii in Clasa I

  ARGUMENT Procesul formǎrii deprinderilor de citire şi scriere este deosebit de complex, deoarece înseşi aceste deprinderi sunt foarte complexe. Bazele formǎrii lor se pun in clasa I, dar mai indelungat continuând în clasele urmatoare, pânǎ când cititul şi scrisul devin mijloace de autoinstruire. Fiind cunoscutǎ valoarea cu totul deosebită a acestor deprinderi, se poate spune cǎ temelia întregii munci de învǎţare se pune in clasa I. De optimizarea startului pe care-l iau elevii în clasa I,...

 • Rolul Jocului Didactic in Formarea Competentelor de Comunicare

  În activitatea de zi a copilului jocul ocupă, în mod evident, locul perfect, jucându-se el îşi satisface nevoia de activitate, de a acţiona, cu obiecte reale sau imaginare, de a se transpune în diferite roluri şi situaţii care îl apropie de realităţile înconjurătoare. Pentru un copil, aproape orice activitate este un joc. Tocmai prin joc el prefigurează, anticipează conduitele superioare. La copil, scria Claparede ,, jocul este munca, este binele, este datoria, este idealul vieţii. Jocul...

 • Sistemul Metodologic de Evaluare in Invatamantul Primar. Analiza Critica

  CONSIDERAȚII INTRODUCTIVE IMPORTANȚA ȘI ACTUALITATEA TEMEI 1.ARGUMENTE TEORETICE ȘI PRACTICE PRIVIND MOTIVAREA ALEGERII TEMEI „Ai toată viaţa înaintea ta un şcolar pe care niciodată nu trebuie să îl pierzi din vedere: pe tine însuţi!” Nicolae Iorga Evaluarea este permanentă în orice domeniu de activitate umană. Învățarea este un domeniu central și de maximă importanță socială, arie în care activitatea de evaluare se manifestă cu precădere și al cărei demers este profund justificat...

 • Rolul Jocurilor Didactice Matematice in Dezvoltarea Capacitatilor Intelectuale ale Prescolarilor (Parte Teoretica)

  Cap 1 1.2. Formarea reprezentarilor si notiunilor matematice Z. P. Dienes valorifică implicaţiile matematice ale teoriei lui Piaget în elaborarea unui sistem de învăţare a conceptelor matematice cu accent pe învăţarea prin acţiune şi experienţă proprie a copilului şi folosirea materialelor structurate (piese, logice, riglete). În acest mod structurile matematice sunt dobândite sub forma acţiunii, imaginii sau simbolului, materialele structurate constituind mijloace de construcţie prin...

 • Dezvoltarea Limbajului - Premisa a Integrarii Sociale a Copiilor din Gradinita

  INTRODUCERE Limbajul este un mijloc de creaţie, de afirmare de sine, de adaptare şi de facilitare a relaţiilor sociale. Limbajul este strâns legat de evoluţia personalităţii umane, pe care o exprimă din punct de verede al stilului, al nivelului de cultură şi al sociabilităţii. Evoluţia personalităţii fiecărui individ depinde de bazele de la care porneşte această dezvoltare. Bazele acestuia sunt depuse în perioada de vârstă preşcolară, vârstă ce este considerată o perioadă liniştită, situată...

 • Instrumente de Masurare si Apreciere a Comportamentelor Comunicationale

  „Transformă-ţi permanent viaţa în devotament faţă de adevăr şi de bine.”(Brâncuşi) „Nu e destul să ştii trebuie să şi aplici. Nu e destul să vrei trebuie să şi fac.” (Goethe) Comunicarea este un proces complex, conştient şi reversibil, folosit pentru schimbul de informaţii, sentimente sau ipostaze între oameni. Introducere Titlul acestei lucrări de disertaţie pentru masterat, „Instrumente de măsurare şi apreciere a comportamentelor comunicaţionale”, v-a încerca să analizeze în special...